Slättebo-Philmark kampanj

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Post Reply
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Det rör även på sig i vår kampanj. Detta blir en del av framtiden, men kanske är någon till glädje om man vill vara med och verka fram Fil- Tofia och dess ytterområden. Allt är att ta med en nypa salt och kanske inte alls kompatibelt med det vi framställer här:

Efter att den demoniska reva som besudlat Ohmskogen (området runt sjön Kvarken) återslutits börjar livet återgå till normalt. Området är fortfarande påverkat och efter demonernas framfart klart mer glesbefolkat. Flera små gårdar ligger öde och misstänksamheten mot främlingar är mycket stor. Lysande vägen har tillslut agerat och skickat ut agenter för att hitta de som är skyldiga till demonernas närvaro och samtidigt undersöka varför Oberga kloster brunnit ner. Riark Abdor Hammaren tar residens i Ulehalls övergivna tempel. Med sig för han 20 solriddare från Stirpazklyfte för att finna Etins fiender. Det tar honom inte lång tid att börja samla in de magiker som rest hit för att stänga revan. Efter korta "rättegångar" befinns de alla skyldiga för att vara demoniskt besudlade och bränns som kättare. Riarken ger sig sedan i kast med att leta efter de äventyrare som påstås ha varit närvarande när klostret brann.

I Vedehall (det som kommer att bli Vedeby) samlas de soldater som hållit demoner stången vid revan. De är härdade trupper som levt under fruktansvärda förhållanden i det skyttegravskrig man fört under hela demontiden. Deras ledare Likmund Korp låter trupperna härja fritt och proklamerar sig som orådets hjälte. Det pågår några dagar tills baron Paar Splintersköld försöker kasta ut dem. Likmund attackerar då sonika baronens residens och tar över det med baron Splintersköld som fånge. En ofattbar handling som inte bara gör Korparna till fiender till den mäktiga Splintersköldsätten utan även Ekebrandt, som är ätten Paars fru tillhör. Ser man det stort är det även en hertigaätt som attackerar en annan, dvs. upptakten till ett inbördeskrig. Ett krig Zorakin skulle försvagas allvarligt av nu när både Nidlänningar och Felicier rasslar med vapen. Dags för marsken att rida hem till Vedehall och styra upp det hela.

Under själva belägringen av Paar Splinteskölds gamla träborg lyckades han innan dess fall sända ut några vänner (äventyrarna) för att kalla på hjälp i Stirpazklyfte där han farbror greven bor. Det är bråttom och äventyrarna väljer att ta närmaste vägen. Ridandes på Splinteskölds hästar korsar de gränsen till Glaveättens domäner. En ätt som efter mordet på Vartan Glave ligger i fejd med Splintesköld. Glavarnas allierade Nordkorparna är släkt med Likmund Korp som är den som nu håller Vedeby. Äventyrarna blir snabbt infångade och spärras in på Räcknäs gård. De befrias av Leraje Ule (En lång historia kort. Leraje är vampyr och den forna fogden i Ulehall. Han vakar över ätten Ule, men kan inte ta sig till Ulehall på grund av riarken och hans solriddare som befinner sig i byn. Atle Nordensköld (en av spelarna), en ung riddare från Hamre har under resans gång blivit tilldelad Uleättens gamla svärd Belgor. Den som bär Belgor är herre över Ulehall. Leraje vill därför att Atle skall skyddas och ta sin plats som herre över Ulehall. Kan han därtill få Atle att gifta sig med den sista levande Ulen, Heliana (även hon just nu fången tillsammans med baron Paar) kan hans ätt leva vidare och han kan återta sin viloplats i kryptan under Ulehalls tempel.

När äventyrarna kommit på fri fot flyr de hals över huvud med Glavarna och deras vasaller tätt efter. På vägen räddar de en bontisâl från rövare och troligen mördare. Bontisâlen påstår sig vara på flykt undan kriget i öst. Flera misstankar höjs om bontisâlen, men riddar Atle som är en djupt troende man vägrar tro på att en bontisâl har annat än rent mjöl i påsen. De lyckas till sist komma till Stirpazklyfte där nya problem uppstår. Bontisâlen som visar sig vara en riktig snobb plockas upp av en riddare från trakten och lämnar genast äventyrarna för sin nye klart rikare vän. Bontisâlen som var nyckeln in till de överheten i Stirpazklyft är nu förlorad. Hur får man audiens hos en greve om man är en sketen riddare omgiven av trashankar? De bär förvisso på viktig information, men hur blir de tagna på allvar? De inleder en försäljning av allt man kan avvara för att klä upp riddaren i dräkt som anstår ett grevligt residens, som bärare av Belgor är han enligt honom själv undervassal åt greve Magnurmund. Nu gäller det bara att övertyga grevens dörrvakter att han ska släppas in och sedan övertyga greven om att skicka trupper till Vede. Kan han dessutom få kungjort att han verkligen är herre av Ulehall (ligger under baron Björnflod) är det ytterligare en seger.

Detta har givetvis ingen nytta mer än underhållningsvärdet, men händelserna är det jag bygger kampanjmaterialet på äventyrarna "spelar" fram både personer och platser. Allt från Lima Klinga av Skoften som allt från början handlar om (hon dör i Hynsolges inbördeskrig) till Agile av Argald som bär (stal) st: Amarants heliga arm för att skydda den från Nidland.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Hur tänker du dig förhållandet mellan Kolbert och Hjortlöpe? Därtill finns flera kloster i området (även om Oberga brunnit ner) och de är av lojalitet bundna till bontisâlen? Jag tror inte riktigt jag har fattat vad för makt Priorâtet har.
I rang är bontisâlen och priorn jämställda men de tillhörockså olika hierarkier. Bontisâlen har sin plats i det rangerade systemet med kerisât (länder), bontisât (regioner) och riarkât (byar) med tillhörande kerisgasser, bontisâler och riarker. Detta system hänger inte samman med priorâten som en indelning Solorden använder för att dela in geografiska områden de har myndighet inom. En prior (fullständig titel är "kaptenprior") i Solorden lyder under sin ordens Stormästare som i sin tur lyder under glath-kerîgassen, den av de sex tots-kerîgasserna i exarkens närmaste råd (kerisariet) som ansvarar för Lysande Vägens militära krafter.

De olika munkordnarna lyder under sin respektive ordens ledare som i sin tur lyder under ordû-kerîgassen, den av de sex tots-kerîgasserna som ansvarar för alla munkordnar (och alla riddarordnar förutom just Solorden som har en särställning) inom LV.

Solorden har aldrig blivit fullständigt beskriven och nästan ingenting är sagt om övriga riddarordnar samt munkordnarna. När jag skrivit om Solorden så har jag medvetet varit lite oklar på vissa punkter och heller tydliggjort att just denna orden är annorlunda.
Heller inte bontisâten och bontisâlerna har blivit beskrivna även om vid flera tillfällen har försökt. Deras antal och deras uppgifter har varit en återkommande fråga.

Så tills något av detta förhoppnigsvis någon gång blir mer beskrivet så är det fritt fram för förslag, tankar och idéer. :)

Angående de olika munkklostren i Slättebo-Philmark så föreslår jag att dessa inte har något av göra med Solorden och dennas organisation i priorât att göra. Det var iallafall så jag tänkte den gång jag först skrev om Solordes organisering. Möjligtvis kan övriga ordnar, antingen separat eller tillsammans, själva använda ordet "priorât" inom sina respektive organisering och uppbyggnad men då utan att hänga samman med Solorden.

Något vi däremot kommit fram till är att huvuddelen av de jordegendomar som LV äger är gett till de olika riddar-och munkordnarna att förvalta. Vissa egendomar drivar munkarna själva och vissa låter de drivas av bönder.

En vidare tanke är då att kanske är det så att all jordegendom som köps, ges och i vissa fall kanke även förlänas till Lysande Vägen är till kyrkan som helhet? Sen har de olika bontisâlerna i sina respektive bontisât som en av sina uppgifter att fördela jordegendomarna till de olika ordnarna och deras kloster och borgar? Förutom när det gäller Solorden som ges sina jordegendomar av exarken själv.

På så vis så lyder både bontisâl Kolbert och prior Hjortlöpe under exarken genom separata led och deras samröre sker därför enligt direktiv givna i Ekeborg. De tvingas dock förhålla sig till varandra genom sin geografiska närhet. Hjortlöpe vill ingenting heller än att undgå bontisâlen (så länge han inte får order från sin stormästare om något annat) men Kolbert är missnöjd med Solordens självständighet och försöker ständigt lägga sig i där han kan. Bontisâlens vapen i intrigerandet är teologi och ekonomi, priorens är militär och det hans persoliga rättskaffenhet eventuellt kan medföra av fördelar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Det rör även på sig i vår kampanj. Detta blir en del av framtiden, men kanske är någon till glädje om man vill vara med och verka fram Fil- Tofia och dess ytterområden. Allt är att ta med en nypa salt och kanske inte alls kompatibelt med det vi framställer här:
Åndå spännade läsning. :) Kanske kan intrigen skrivas som ett äventyrsuppslag att posta här på forumet? Gillar det här med demoner i det annars så världsliga Zorakin.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:... Därtill finns flera kloster i området (även om Oberga brunnit ner) och de är av lojalitet bundna till bontisâlen? Jag tror inte riktigt jag har fattat vad för makt Priorâtet har.
Har läst genom det du skrivit om klostren i kampanjmaterialet igen och där refereras det flera gånger till "priorâtet". Om vi helt enkelt ändrar detta till "bontisâtet" borde det se bättre ut. Bontisâlen blir då överordnat de olika klostren inom sitt bontisât. Exakt hur detta fungerar i praktiken lämnar vi lite lagom otydligt men även anpassningsbart för eventuella senare utvecklingar av LVs organisering. Solorden och deras priorât lämnas utanför, åtminstonde tills vidare.

Sägs om det?

Och angående hur stort geografisk område bontisât Fil-Tofia inbefattar så föreslår jag större delen av Philmark i Kardien och större delen av norra Slättebo. Vi har nämligen varit inne på att bontisâlerna är lika många som antalet städer (altså städer med stadsbrev) och kan då utgå från vilka städer som satts ut på kartan. I Kardien är detta Skapen i Haperike och i Zorakin är det Ragnvaldsberg i Pharynx samt Knepeholm i södra Slättebo. Bontisâl Kolbert i Fil-Tofia har således makt över ett ganska stort område.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Har läst genom det du skrivit om klostren i kampanjmaterialet igen och där refereras det flera gånger till "priorâtet". Om vi helt enkelt ändrar detta till "bontisâtet" borde det se bättre ut. Bontisâlen blir då överordnat de olika klostren inom sitt bontisât. Exakt hur detta fungerar i praktiken lämnar vi lite lagom otydligt men även anpassningsbart för eventuella senare utvecklingar av LVs organisering. Solorden och deras priorât lämnas utanför, åtminstonde tills vidare.

Sägs om det?
Det blir klart bättre!
Och angående hur stort geografisk område bontisât Fil-Tofia inbefattar så föreslår jag större delen av Philmark i Kardien och större delen av norra Slättebo. Vi har nämligen varit inne på att bontisâlerna är lika många som antalet städer (altså städer med stadsbrev) och kan då utgå från vilka städer som satts ut på kartan. I Kardien är detta Skapen i Haperike och i Zorakin är det Ragnvaldsberg i Pharynx samt Knepeholm i södra Slättebo. Bontisâl Kolbert i Fil-Tofia har således makt över ett ganska stort område.
Då kan jag även till min stora glädje konstatera att Nordkorparna och Glavarna i södra och sydöstra Slättebo faller under en annan bontisal (bontisât). De är den just nu största slitaget i Slättebo. Kan det vara så att bontisâlen i Ragnvaldsberg har något emot den käre Kolbert eller kanske någon annan i norra Slättebo? Är det kyrkan som eldar på konflikten? :twisted:

Flyttar vi snabbt väster över Stirpaz passar Skapen bra. Sedan delar jag åsikten om att det ska vara lite suddigt hur det exakt fungerar och är indelat.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

(Hertigdöme)

(Består av grevskapen Stirpaz, Skogmark och Junemark)

Slättebo är tämligen rikt med högproduktivt jordbruk som domineras av spannmålsodling, vinodling, citrusodling och boskapsskötsel. Floden Stirpaz dalgång dominerar landskapet i hertigdömet. Här bor den mesta befolkningen. Här finns de bästa jordbruksmarkerna i hertigdömet. Stirpaz förser bönderna med ett fritt och rikt fiske vilket gör bondebefolkningen i länet tämligen rik. Från skogarna hämtas outtömliga mängder virke och pälsverk som flottas längst floden. Längst i norr ligger Aidnebergen med sina vilda skogar och inte så långt där bortom - Svarta Tornet.

Hertigdömets enda riktiga stad, Tofia, liksom dess tvillingstad på andra sidan floden, Fil, har anor från kejserlig tid. Detta bär den vackra och tungt fortifierade så kallade Kejsarbron vittnesbörd om. På Ingenmansön som det mäktiga brotornet står ägde det legendariska, De trettio tappras slag rum. För att göra slut på stridigheterna om äganderätten till floden Stirpaz sände echter och penner ut sina trettio främsta krigare. Alla dog så floden, Ingenmansön och brotornet förklarades neutral mark som ingen ägde men alla fick använda sig av.

Hertigarna av Slättebo har aldrig blivit valda till kungar. Historiskt har de haft goda kontakter med hertighuset från Pharynx och stöttat Pharynx vid ett par kungaval. Hertigarna av Slättebo är de som i släktskap och ingifte stått närmast hertigarna av Pharynx.
En redigerad text av det Fraxinus lagt till wikin

Hertig Leovin Stirzberg av Slättebo

Hertig Leovin Stirzberg av Slättebo. Hertigen är sedan länge förlikat sig med att han aldrig kommer att leva upp till sin förfader Anvils rykte. Han har heller aldrig haft för avsikt att göra det, utan istället förvalta arvet efter Anvil så gott han kan. Hertig Stirzberg är en mycket praktisk man. Han gillar att leva gott och inser att hans kistor måste fyllas på för att försäkra honom om det. Hertigen har därför överlåtit det mesta av administrationen till i hans ögon kompetenta tjänare. Så länge mynten trillar in lägger han sig inte i hur de hamnat där. Trycket på hans underhuggare ökar för varje år, då hertigens törst på gästabud, tornerspel och jakter tycks öka med tiden. Han spenderar merparten av sin tid i Tofia eller som värd för allsköns gäster på sitt gods Stirzberget. Godset är vackert beläget med utsikt över havet söder om Tofia. I folkets ögon är han en duglig ledare, då välståndet i Slättebo är relativt högt. Med jämna mellanrum gör hertigen kontroller i räkenskaperna. Detta fruktas av hans undersåtar då hertigen visat sig ha huvud för bokhållning. Nåde den som fuskar. Sanningen är att Hertig Stirzberg inte bryr sig särskilt mycket om sitt folk. Han anser att adeln är trevligare och framförallt renare att umgås med. Han anser att det är allas plikt att ära statsmakten och förväntar sig inget annat. Hans hustru Hertiginnan Beada Dagge-Stirzberg är syster till Hertig Ulrik Belägraren Dagge av Philmark. Hertig Stirzberg håller således en Kardisk förläning, Västerhed, i hustruns namn. Västerhed besöks ytterst sällan av honom själv. Han tycker att Kardier i allmänhet är värre att umgås med än folket i Slättebo. Hertig Stirzberg är en stolt medlem av Greverydska ordern och har flera gånger stått som värd för deras sammankomster
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:
Har läst genom det du skrivit om klostren i kampanjmaterialet igen och där refereras det flera gånger till "priorâtet". Om vi helt enkelt ändrar detta till "bontisâtet" borde det se bättre ut. Bontisâlen blir då överordnat de olika klostren inom sitt bontisât. Exakt hur detta fungerar i praktiken lämnar vi lite lagom otydligt men även anpassningsbart för eventuella senare utvecklingar av LVs organisering. Solorden och deras priorât lämnas utanför, åtminstonde tills vidare.

Sägs om det?
Det blir klart bättre!
Då gör vi så.
Jeb wrote:
Och angående hur stort geografisk område bontisât Fil-Tofia inbefattar så föreslår jag större delen av Philmark i Kardien och större delen av norra Slättebo. Vi har nämligen varit inne på att bontisâlerna är lika många som antalet städer (altså städer med stadsbrev) och kan då utgå från vilka städer som satts ut på kartan. I Kardien är detta Skapen i Haperike och i Zorakin är det Ragnvaldsberg i Pharynx samt Knepeholm i södra Slättebo. Bontisâl Kolbert i Fil-Tofia har således makt över ett ganska stort område.
Då kan jag även till min stora glädje konstatera att Nordkorparna och Glavarna i södra och sydöstra Slättebo faller under en annan bontisal (bontisât). De är den just nu största slitaget i Slättebo. Kan det vara så att bontisâlen i Ragnvaldsberg har något emot den käre Kolbert eller kanske någon annan i norra Slättebo? Är det kyrkan som eldar på konflikten? :twisted:

Flyttar vi snabbt väster över Stirpaz passar Skapen bra. Sedan delar jag åsikten om att det ska vara lite suddigt hur det exakt fungerar och är indelat.
Bontisâlen i Knepeholm är obeskriven så där finns många möjligheter. Ragnvaldsberg ligger mitt i kungafamiljens arveland Pharynx så där har bontisâlen denna att förhålla sig till.

Skapen vet jag inte riktigt hur det ser ut med? Här har Solorden sitt huvudsäte och möjligen finns den ingen bontisâl här av den anledning? Eller så finns det en bontisâl men med beskuren makt? Skapen är även huvudstad i hertigdömet Haperike där kung Vidar VI av Kardiens yngre bror Holomece Echte är hertig.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:... Då kan jag även till min stora glädje konstatera att Nordkorparna och Glavarna i södra och sydöstra Slättebo faller under en annan bontisal (bontisât). De är den just nu största slitaget i Slättebo. ...
Kan det vara så att markisinna Carna Lunds två förläningar, Västerslätt och Hals Hedar, nere i södra Slättebo råkar ligga inom två olika bontisât? Bara för att komplicera lite mer kring Medeaut kloster och vem som bestämmer över vad?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Då kan jag även till min stora glädje konstatera att Nordkorparna och Glavarna i södra och sydöstra Slättebo faller under en annan bontisal (bontisât). De är den just nu största slitaget i Slättebo. Kan det vara så att bontisâlen i Ragnvaldsberg har något emot den käre Kolbert eller kanske någon annan i norra Slättebo? Är det kyrkan som eldar på konflikten? :twisted:

Flyttar vi snabbt väster över Stirpaz passar Skapen bra. Sedan delar jag åsikten om att det ska vara lite suddigt hur det exakt fungerar och är indelat.
Bontisâlen i Knepeholm är obeskriven så där finns många möjligheter. Ragnvaldsberg ligger mitt i kungafamiljens arveland Pharynx så där har bontisâlen denna att förhålla sig till.
Vi kan ju låta honom vara lite mystisk. Helt enkelt bontisâlen i Knepeholm? Jag antar att det kommer en liten beskrivning av Kolbert, då vi får reda på hur han har det på jobbet. :) Jag ska försöka göra en lite push så Kolbert får reda på hur hans omgivningar ser ut efter en renskrivning.
Skapen vet jag inte riktigt hur det ser ut med? Här har Solorden sitt huvudsäte och möjligen finns den ingen bontisâl här av den anledning? Eller så finns det en bontisâl men med beskuren makt? Skapen är även huvudstad i hertigdömet Haperike där kung Vidar VI av Kardiens yngre bror Holomece Echte är hertig.
Det blir ju lite samma som Stirpazklyfte fast i större skala. Vi kanske helt ska definera hur det funkar mellan bontisât, solorder och världslig makt?
Kan det vara så att markisinna Carna Lunds två förläningar, Västerslätt och Hals Hedar, nere i södra Slättebo råkar ligga inom två olika bontisât? Bara för att komplicera lite mer kring Medeaut kloster och vem som bestämmer över vad?
Jag trodde jag var den stora intrigmakaren, men på senare tid måste jag erkänna mig besegrad min herre. Klart att det ligger under olika bontisât!
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Heter det baroni eller baronat? Det varierar på wikin. Jag kallar dem hädanefter för baronat då jag vill minnas att Fraxinus ville ha det så. Följdfrågan är de andra landtitlarna: Grevskap, grevdömme eller kanske grevmark? Samma gäller hertigar: hertigdömme, län eller något annat?
Stirpaz

(Grevskap, nr 18 på kartan [1])
Består av baronaten: Floddalen, Tofia, Grosäter, Stirpeslätt, Västerslätt, Lunds Udde, Hals Hedar, Knepeholm


Det bördiga grevskapet Stirpaz ligger vackert längs flodens Stirpaz. Det breder ut sig över bördig mark med flera framstående vinodlingar och fruktträdgårdar. Bönderna i grevskapet lever gott på det fria fisket i floden och deras skördar ger god avkastning. Skogstillgångar finns i de grevliga delarna av Guldberga skogar. Grevskapet administeras från ätten Splinterskölds gods Splinterskans. Skansen är ett rejält borgkomplex med grävd vallgrav mot Stirpaz.

Greve Magnurmund ”Lättingen” Splintersköld
Den gamle greven har gjort sig känd mest för att vara frisinnad i kärlek. Greven har avverkat flera kärleksaffärer genom åren. Helt urskillningslöst av både kön, klass och folkslag. Det har skänkt honom en uppsjö av barn på bygden. Alla vilka greven älskar högt och ger både god skolning och ämbeten. Mången nidvisa har skrivits om grevens snedsprång och Lysande vägen fördömer hans handlande med en knuten hand i fickan. Så länge ätten Splintersköld kontrollerar Stirpazklyfte och stadens produktion av religiösa föremål tvingas de se mellan fingrarna. Greven själv påverkas inte nämnvärt av sitt rykte och han har inte för avsikt att ändra på sig. Greven har aldrig gift sig och hans barn kommer inte ärva grevskapet. Till arvinge har ätten utsett Baron Hindrik Splintersköld av Floddalen. Mest på grunden att dennes nära förhållande till Lysande vägen kommer att reparera relationerna med kyrkan. Splinterskölds egen vingård producerar det populära vinet Amoré. Ett vin som sägs gripa tag i drickarens känsloliv. Flera hedersstunder har initierats med intagandet av vitt Amoré och Stipazräkor. Något som greven själv ofta bjuder tilltänkta älskare på.
Greven har fått tillnamnet Lättingen, något han själv vet om men inte tolererar att bli kallad. Greve Magnurmund må vara en lätting i mångt och mycket, men den gamle mannen är en knivskarp politiker och trogen sin hertig och konungen. Han har mer bekymmer med sin ätt som gör allt för att manövrera ut honom.
Last edited by Jeb on 2019-05-03 18:05, edited 2 times in total.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Floddalen

Baronat

Område känt för vin och religion. Stirpazklyfte, som är Floddalens enda ort är en nybliven köping. När det mer nordliggande handelsplatsen, Skoften brann ner flyttades handeln till Stirpazklyfte och orten gjordes till köping. Stirpazklyfte höll sedan tidigare ett av Solorderns priorât. Trots greven av Stirpaz och bontsâlen i Fil- Tofias gemensamma protester gavs handelsrätten till solorderns prior Altbin Hjortlöpe. Stirpazklyfte självt håller flera tillverkare av religiösa konstföremål och heliga föremål. Det finns i köpingen två bokbinderier, Solflamman och Morgonljus. De ägnar sig åt kopiering av heliga skrifter och manifest. I köpingen finns fyra (Jag rev ringmuren och gjorde om helgedomarna från stora till bara helgedommar. De kändes lite överdrivet för en köping. Ska vi ha både grevligt residens i norr, baronens i söder och solorder är vi redan inne och nosar på en liten stad.. Kanske ska vi riva lite helgedomar också?) helgedomar, en i varje väderstreck. Norddomen i norr, St Kefims i söder, St Vendlocks i väst och St. Mellins helbrädgatempel i öster. Handelsbryggan som köpingens enda plats för angöring av flodbåtar ligger mellan Stirpaz strand och Solorderns borg. Solordern har nyligen rest ett vakttorn som bemannas dygnet runt för att övervaka den växande handelsplatsen. Runt Stipazklyfte finns många vinodlingar som Splintersköldsätten innehar. Vinet som odlas här är uppskattat bland befolkningen då det är starkt och något bättre smakande än Kardiska viner. Norr om Stirpazklyfte ligger greve Splinterskölds gods, Splinterskans. I söder ligger baron Hindriks gård Vexebröta och på en holme en bit ut i floden Stirpaz Solorderns borg. Sett till befästningar och soldater är Stirpazklyfte ovanligt väl befäst för en köping i norr.


Baron Hindrik Splintersköld av Floddalen
En djupt Etintroende man, som hellre skulle göra sig en karriär inom kyrkan. Tidigare spenderarde han nästan all tid med sin förtrogne vän Riark Ivar Limberg. Riarken var i verkligheten den som styrde hela baronatet och onda tungor gör gällande att deras relation är av Etin ogillat. Kort efter Stirpazklyftes upphöjning till köping utropades baron Hindrik till ätten Splinterskölds arvtagare. Utnämningen som först verkade vara ett stort erkännande från nuvarande överhuvudet greve Magnurmund har visat sig vara en förbannelse. I egenskap av ättens arvtagare tvångsuppfostras den redan vuxne baron Hindrik av sin farbror greven. Greve Magnurmund letar febril bland Aidnes adel efter en lämplig fru åt sin motvillige arvtagare. Trots att baron Hindrik formellt har hand om Flodalen har han sedan utnämningen till arvinge överlåtit flera beslut åt sin vän riark Limberg. Riarken i sin tur ser knappt av sin vän då baronen ständigt kallas till grevens gods, Splinterskans.
På senare tid har Fogden Kolt Glave öppet anklagat Baron Hindrik för mordet på Kolts bror Vartan. Riark Limberg har skickat flera brev till fodgen Kolt om försoning, men inget har besvarats. Vad som är sant är att Kolts bror Vartan mördats på genomresa i Floddalen och anklagelsen mot Splinterskölds arvatagre är en attack på hela ätten. Splinterskölds och Glavarna sjunker allt djupare i en konflikt som kan bli olycklig för hela Slättebo.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Förslaget är att detta räcker om vi hänvisar till den mer omfattande wikin om Fil- Tofia självt?
Tofia

(hertigens domän)

Området består av den mark som runt Tofia tillhör staden. Relativt tätbefolkat och rörigt. Små förstäder har sporadiskt bildats utanför Tofias murar. De styrs av ett flertal olika organisationer. Flera av dem med tvivelaktiga agendor. Lojaliteter och styrelsemän skiftar ofta och konfrontationer mellan dem är inte ovanliga. Allt överses av den i folkmun mest korrumperade slottsfodgen i Slättebo, Josse Eiriksson. I området finns en gammal borgruin som förut tjänade som fängelse. Det övergavs på 400-talets mitt i brist på resurser. Fångar ger inga inkomster, så man ålade baronerna att själva omse hur ogärningsmän förvaras. Bastionen tjänade sedan som stenbrott för de reparationer Tofia behövde efter belägringen 484 e.O.

Slottsfodge Josse Eiriksson
Tofias ytterområde står officiellt under Hertig Strizberg själv och han har därför tillsatt en representant att hålla ordningen. Den utsedde Josse Eiriksson är frilloson till hertigens svärfar och sitter därför relativt säkert i sitt ämbete. Josse har handen i varenda kakburk som finns utanför muren och hans metoder för att behålla handen i burken är allt utom angenäma. Flera klagomål har förts inför stadens råd, men inget har hänt ännu.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Grosäter

Baronat

Bördigt slättland där sädesfälten avlöser varandra så långt ögat kan se. Grosäter är täckt av små gårdar och väderkvarnar och flera landskapsmålare söker sig hit för att romantisera bondelivet. Invånarna slår mynt av dem och de flesta har ett extra rum att hyra ut. Baronatets enda större bosättning är Traska by vid Stirpaz strand. Här finns en liten lastbrygga för fiske och flodbåtar. Strax norr om byn har Baron Silverlans sitt residens, Silverhatten.

Baron Elof Silverlans
En levnadsglad herre som tar livet lite med en klackspark. Han har senaste tiden fått påtryckningar från grannen Fogde Glave att ta ställning i konflikten mellan honom och Baron Hindrik i Floddalen. Något som Baron Silverlans högaktningsfullt struntar i. Baron Elof tänker inte ta ställning för vare sig Splinterskölds eller Glavarna, inte heller tänker han låta någon av dem beträda hans marker.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by Jeb »

Stirpeslätt

Baronat
[Det saknas beskrivning av baroniet]
Skrivs när vi är helt överens om var denna smuggelkaj ligger.
[...ligger baroniet invid Stirpazfloden norr om Tofia och söder om baroniet Grosäter?...]
Det är lite oklart då vi uppfann detta senare. Jag har lite svårt att få plats med allt utefter floden. Från början skapade jag fler grevskap än vad som officiellt fanns. Det är ju också ändrat. Vi får alla hjälpas åt att strö ut läplig yta. Stirpeslätt är ganska litet och har egentligen inte behov av mer mark, då de helt lever av

Traktatbaron Korax Ravn
Ätten Ravn är Kardier från början och har styrt Stirpeslätt sedan belägringen av Phil-Tofie. För att befästa Traktatet i Tofia gick Baron Angheim Ravn till Zorakiska sidan och Riddar Torgil Järnsporre i motsatt riktning. Allt enligt Traktatet i Tofia. Skulle någon av sidorna bryta traktatet övergår innevarande länsherre till kronogisslan. Kardierna var inte helt nöjda med bytet då ätten Ravn var en väl ansedd Echtisk ätt och Järnsporre bara var en ung riddare utan mark. Nuvarande Baron Ravn anser sig själv vara Zorakier trots sin Echtiska bakgrund, men har nära kontakter på andra sidan Stirpaz. Baronen handlar fritt över floden och han har även släkt med förläningar på den Kardiska sidan. Det gör att han undviker tullar i en slags laglig smuggling. En företeelse som inte gått grannarna förbi. Flera varor säljs nu via Baron Ravn i Stirpeslätt har en omlastningskaj börjat växa fram. I egenskap av Traktatbaronen är också formellt riddare av Tofia och får genom det ett årligt apanage även om han inte har något att säga till om i stadens styre. Baronen har inte ens en plats i rådet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Post by birkebeineren »

Många luckor ifyllda här. :)

Lite trångt längs Stirpazfloden är det men det borde kunna lösas. Baronierna Floddalen, Grosäter, Stirpeslätt och staden Tofias närmaste omgivning som skall platsa om jag förstår dig rätt?

Om inte Grosäter måste ligga invid floden skulle detta baroni kunna flyttas ner till nordöstra delen av grevskapet och heller ligga mellan skogen i norr och skogen i söder på kartan. Öster om Floddalen och Stirpeslätt alltså. Borde kunna passa då du skriver om grannen Glave i baroniet Norra Toril.

Floddalen skulle kunna vara ett smalt långstäckt baroni som upptar hela norra delen av grevskapet och det areal som faktisk gränsar mot Stirpazfloden.

Stirpeslätt skulle kunna ligga precis intill Floddalen i öster och egentligen inte gränsa till Stirpazfloden förutom genom antingen en smal rämsa länd eller via en mindre biflod som från baroniet rinner längs gränsen mellan grevskapen i norr (altså där grevskapet Stirpaz gränsr mot markgrevskapet Junemark) eller mellan baroniet Floddalen och staden Tofias mark i söder. Smuggelhamnen skulle då kunna ligga vid den smala landrämsan eller en bit uppströms bifloden.

Traska by är jag lite osäker på om du menar är smuggelhamnen eller om den är en egen by? Och i vilket baroni den ligger?
Post Reply