Slättebo-Philmark kampanj

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
birkebeineren
Admin
Inlägg: 6599
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Inlägg av birkebeineren » 2019-05-13 13:55

Knepeholm
Baronat

Slättebos sydligaste baronat Knepeholm är helt uppbyggt runt staden med samma namn. Knepeholm lever till stor del av traditionella näringar som jordbruk och djurhållning. Närheten till havet skänker stadens fiskeflotta gott med fisk och tillgången till en stenpirskaj öppnar för handel över Kopparhavet. Ett mindre antal internationella handelshus har filialer i staden och satsningar på vägnätet runt staden finansieras gemensamt av handelshusen och staden. Området är helt enkelt på väg uppåt. Ätten Tranas gods Knepe har genom åren växt ut till det som idag är själva staden. Det som en gång var vallgraven runt den gamla borgen har idag grävts ut för Baronens fiskodlingar. Utgrävningarna har gjort att vallgraven mer ser ut som en sjö och har fått namnet Borgsjön efter det. Varje vår fiskas sjön ur och fisken hängs att torka på stora ställningar. När arbetet är klart firar man med en årlig ringdans runt sjön. Det har blivit känt som Trandansen vid Borgsjön. "Bontisâlen i Knepeholm är en av parterna i konflikten kring Medeaut kloster då delar av markisinna baronessa Carna Lunds ägor ligger under bontisât Knepeholms jurisdiktion" (lägger till en liten utveckling av konflikten här)

Baron Tjudred Trana
Baron Trana är en herre som har stora planer för sitt Knepeholm. Fiskenäringen behöver byggas ut. Pirkajen behöver muddras för att få in fartyg med större djupgående och fraktvägar behöver anläggas. Baronen är med det klara att skatter på handel ger större inkomster än jordbruk. Han satsar därför alla medel han kan uppbringa på att locka handelshus till staden. De handelshus som redan är här införlivas i stadens styre om de genomför investeringar i infrastrukturen. Ätten Trana är ägare till en Kogg, Tranellen med vilken de själva trafikerar flera kända handelsrutter. Baron Tjudreds yngre bror Tobas Trana har gjort sig ett litet namn som kartritare. Efter avlagda studier vid Kartografiet i Sterborg har han bosatt sig i där och öppnat ett framgångsrikt lantmäteri.
Inget annat att kommentera.

Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 447
Blev medlem: 2007-07-09 08:26
Ort: Lysekil

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Inlägg av Jeb » 2019-05-16 12:06

Och som vanligt är mina ändringar bara förslag och du får göra som du tycker med ditt material. :)
Materialet är allas. Jag bara skriver. Jag uppskattar allas synpunkter och tycker det hela blir klart bättre om inte bara jag funderar.
Börjar med trasslet kring Carna Lund. Känns som att konflikten kring hennes län, titlar och arv har potential till att dra in både kung och kyrka i en ordentlig härva. Kung Valien VII lät av någon anledning ett markisat gå i arv vilket inte är ovanligt men heller ingen regel. Dessutom lät han det gå till en kvinna som jag gissar Zorakins lagar ofta missgynnar i förhållande till deras (eventuella) äkta makar. Varför gjorde kungen så? Var det för att undvika att Lysande Vägen och den makthungrige bontisâl Kolbert skulle få sin vilja genom? Eller är det andra krafter med i spelet? Ville kanske hertigen av Slättebo att markisatet skulle återgå till att bli en del av grevskapet Stirpaz och hertigdömet? Blev kungen utspelat här då någon såg det som lättare att förvärva marken från en kvinna? Och vem var då detta? Hertigen? Bontisâlen? Greven? Moder Linsegro möjligtvis? ...eller var det Häxmästaren? :shock:
Vi kan väl tillsammans hitta på något bra? Jag fick en lite idé om att konungen var ok med att låta länet gå i arv och att en del mark skänks till anläggandet av ett nytt kloster. Det var dock lite skumt med förfrågan. Obs! bara en utvecklingsbar idé: Markis baron Vismar dör. Kyrkan vill ha mark till ett kloster i området. Bontisâlen i Knepehol vädjar förgävet till greve Splintesköld, som i sin avighet mot kyrkan inte vill ha fler kloster eller LV närvaro överhuvudtaget i sitt grevskap. Konungen vill ha en ny förvaltare till sin frimark. Knepeholm bontisâlen får en idé! I kloster i Philmark finns den förra markisens dotter. Hon är nästan fanatiskt religiös och skulle säkert vilja ha kyrklig närvaro. Han skriver till kungen och presenterar ett förslag om ny fogde i markisatet, Markis Vismars avkomma. Kungen har inte haft något otalt med framlidne markis Vismar och tänker att "sonen" kan väl vara bra som snabbt alternativ. Bontisâl Knepeholm skriver sedan till kungen och berömmer honom för hans insiktsfulla val och lovordar markisatets fortsatta förvaltning i ätten Lunds namn. Förnöjt lutar han sig tillbaka i stolen och författar sedan ett brev till syster Linsegro. Hon får sedan i uppdrag att följa markisinnan Lund på vägen och framföra Etins önskan om att anlägga ett nytt kloster på hennes arvsmarker....
Jag utgår i ovanstående funderingar från att markisat och/eller frimarker (vi verkar ha anammat båda titlarna) återgår till tidigare länsherre om den inte går i arv. Och att en markis är underordnat endast kungen så som det står i Aidne-modulen. Lite rörigt om markisat i Zorakin: http://erebaltor.se/wiki/index.php?titl ... n#Markisat
Jag kan tycka att kunglig förvaltning avgör från fall till fall. Har inga oegentligheter framkommit är det kutym att låta äldste sonen ta vid? Mest för att inte låta kunglig mark gå just till tidigare länsherre.
Bontisâlen i Knepeholm är en av parterna i konflikten kring Medeaut kloster då delar av markisinna baronessa Carna Lunds ägor ligger under bontisât Knepeholms jurisdiktion" (lägger till en liten utveckling av konflikten här)
Mycket bra!
Markis (i det här länet är väl Vismar Lund baron så ändra till titeln "baron") Vissmar Lund
Jag brottades med det ett tag, men kom fram till att han helst titulerar sig sin "högsta" titel. Alternativ är markis baron?
tjänstebaronat (ändra till "del av baronatet" då det här med LV och länsrätt int helt är avklarat)
Kyrklig frimark? Solmark? :wink:
(Gör några tillägg för att passa med hur markisat/frimarker är tänkt fungera (...om jag då förstått oss rätt? :roll: )
Japp
("Det råder dock oklarhet kring vilka marker som ligger under Carna Lunds som baronessa av Västerslätt och vilka som tillhör frimarken Lunds Udde. Beslut kring detta har bontisâl Kolbert av Fil-Tofia lyckats förhala då Lysande Vägen under tiden tjänar på detta")
Det tycker jag vi kan utveckla än mer när grunden är avklarad. Kolbert är en alldeles för bra karaktär för att inte göra till en maktfaktor. :twisted:

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6599
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Slättebo-Philmark kampanj

Inlägg av birkebeineren » 2019-05-20 07:06

Jeb skrev:
birkebeineren skrev:Börjar med trasslet kring Carna Lund. Känns som att konflikten kring hennes län, titlar och arv har potential till att dra in både kung och kyrka i en ordentlig härva. Kung Valien VII lät av någon anledning ett markisat gå i arv vilket inte är ovanligt men heller ingen regel. Dessutom lät han det gå till en kvinna som jag gissar Zorakins lagar ofta missgynnar i förhållande till deras (eventuella) äkta makar. Varför gjorde kungen så? Var det för att undvika att Lysande Vägen och den makthungrige bontisâl Kolbert skulle få sin vilja genom? Eller är det andra krafter med i spelet? Ville kanske hertigen av Slättebo att markisatet skulle återgå till att bli en del av grevskapet Stirpaz och hertigdömet? Blev kungen utspelat här då någon såg det som lättare att förvärva marken från en kvinna? Och vem var då detta? Hertigen? Bontisâlen? Greven? Moder Linsegro möjligtvis? ...eller var det Häxmästaren? :shock:
Vi kan väl tillsammans hitta på något bra? Jag fick en lite idé om att konungen var ok med att låta länet gå i arv och att en del mark skänks till anläggandet av ett nytt kloster. Det var dock lite skumt med förfrågan. Obs! bara en utvecklingsbar idé: Markis baron Vismar dör. Kyrkan vill ha mark till ett kloster i området. Bontisâlen i Knepehol vädjar förgävet till greve Splintesköld, som i sin avighet mot kyrkan inte vill ha fler kloster eller LV närvaro överhuvudtaget i sitt grevskap. Konungen vill ha en ny förvaltare till sin frimark. Knepeholm bontisâlen får en idé! I kloster i Philmark finns den förra markisens dotter. Hon är nästan fanatiskt religiös och skulle säkert vilja ha kyrklig närvaro. Han skriver till kungen och presenterar ett förslag om ny fogde i markisatet, Markis Vismars avkomma. Kungen har inte haft något otalt med framlidne markis Vismar och tänker att "sonen" kan väl vara bra som snabbt alternativ. Bontisâl Knepeholm skriver sedan till kungen och berömmer honom för hans insiktsfulla val och lovordar markisatets fortsatta förvaltning i ätten Lunds namn. Förnöjt lutar han sig tillbaka i stolen och författar sedan ett brev till syster Linsegro. Hon får sedan i uppdrag att följa markisinnan Lund på vägen och framföra Etins önskan om att anlägga ett nytt kloster på hennes arvsmarker....
Kanske så här:

Bontisâlen i Knepeholm önskar att det etableras ett nytt kloster inom hans bontisât. Bontisâtet omfattar södra delen av grevskapet Stirpaz men då greve Splintersköld inte vill öka LVs makt på sin bekostnad motsätter han sig denna önskan. Bontisâlens lösning är då att försöka etablera klostret inom gamle markis Vismar Lunds markisat som fast det ligger inom grevskapet Stirpaz gränser lyder under kungen. Möjligtvis är varken markisen eller kungen intresserade av detta men när markisen dör öppnas nya möjligheter. Nu blandar också bontisâlen i Fil-Tofia sig i frågan om ett kloster. Kungamakten behöver en ny markis om inte markisatet ska återgå till greve Splintersköld av Stirpaz men gamle markis Vismar har bara en dotter. Carna Lund är dessutom varmt etinstrogen och sägs vara mycket välvillig inför att skänka mark till LV. Kungen tvekar men tänker att om Carna ärver markisatet kan han begränsa bontisâlen i Fil-Tofias makt, något som han länge önskat, genom att stärka bontisâlen i Knepeholm. Bontisâl xxx (vi behöver ett namn ...och kanske/kanske inte en lokal familjetillhörighet?) i Knepeholm stödjer med glädje detta och Carna Lund blir således ny markisinna av Lunds Udde. Men sen händer saker och när Carna Lund som väntad beslutar att skänka mark till et nytt kloster är det oklart om hon gör det i egenskap av markisinna i Lunds Udde eller som baronessa av Västerslätt som hon också blivit efter att ha ärvt sin far. Västerslätt är nämligen inte bara ett vanligt baroni under greve Splintersköld av Stirpaz myndighet utan dessutom underlagt bontisâlen av Fil-Tofia. Klostret har redan börjat byggas på vad som troddes vara markisatets mark men som det nu i vissa framkomna brev och dokument från arkiven uppe i Fil-Tofia verkar tillhöra baroniet Västerslätt. I väntan på utredning kan inga skatter från klostrets omfattande marker betalas ut till varken kung, greve, markisinna, baronessa eller någon av bontisâlerna. Dessa samlas istället i klostret där det i väntan på en avklaring bidrar till klostrets snabba uppbyggnad och gör det bara ännu mer intressant att lägga vantarna på.

Skriv svar