Sida 1 av 1

Namngivning

Postat: 2011-12-01 13:12
av Spelknepe
Jag har funderat på något som jag ibland kan tyckas ignorerat i det kreativa skapandet - det är platstypiska namn.

Lite undermerveten, så reflekterar varje enskilt land en plats på vår egen planet. Vi säger kanske att Zorakin är lite som tyskland, medan Krun är mer likt turkiet. Vi symboliserar detta lite subtilt med speciella maträtter och klädesplagg. Men vad vi inte gör är att döpa personer och städer till passande namn för just det landet.

Jag upplever att namn på personer och platser i Ereb är väldigt snarlika. Där finns en Herr Hökmåne i Kardien, lika bra som där finns en Herr Hökmåne i Berendien och Trakorien.

Mörka Skogen heter fortfarande Mörka skogen i Jorduashur som i Hynsolge... är ni med?

Vad tycker ni? Är det egentligen någon som man borde ta i beaktning, eller känns det bra med generaliserade fantasynamn över hela Altor?

Postat: 2011-12-01 17:52
av Brior
Jag har suttit och hittat på (orts-)namn till förbannelse i Trakorien inför det kommande spelet (kartan i A1-format går för övrigt till tryck just idag). Då har jag försökt hålla någon slags linje i det hela så att namn i en viss trakt liknar varandra beroende på språkpåverkan, näringar etc. Jag tycker att det bidrar till att levandegöra världen. Jag skrev också ihop en namngivningsguide till spelarnas rollfigurer men den gäller förstås bara Trakorien med omnejd.

I min motsvarighet till Ereb så fanns också imperiet Jorpagna för sådär 1200 år sedan och kontinentens dominerande språk är varianter av den västjoriska, östjoriska eller sydjoriska grenen som utvandrade ätter eller stammar fört med sig. Dessa har i regionerna blandats upp med lokala språk och dessutom har helt andra språk tillkommit från annat håll. På så sätt får jag någon slags mall och språkträd men kan ändå variera ganska mycket lokalt.

Postat: 2011-12-02 00:07
av birkebeineren
Jag har skapat en del namn och då försökt hålla en viss stil utifrån de namn som källorna uppger. Har gjort varianter av dessa eller i ungefär samma språkljud. Kardien och Zorakin med sina regentlängder har varit de lättaste att inspireras från men har även utgått ftån källor med mer fåtaliga namn, exempelvis Magilre och Torshem/Nargur. För jorpagniska namn har inspirationen varit romerska namn i tre delar och även de romerska varianterna av mer moderna namn i våran värld. För jorpagniska adelsnamn kom vi efter diskussioner också även fram till följande regler:
Furstehus med anor från Kejsardömet Jorpagna (språkligt och kulturellt nära kejserlig jori) "a" (om efternamnet börjar på en konsonant) "ab"(om efternamnet börjar på en vokal) Furstehus av nyare härkomst (varav många i norra Jorpagna där den "nyjoriska" kulturen är tydligare) "af" (en utveckling från "ab")
Annat exempel utifrån två-tre officiella feliciska namn och ett par nyskapelser på forumet: Feliciens regentlängd

I wikin finns följande samlad om Namnbruk

Postat: 2011-12-02 20:13
av Mikael
Jorian och det joriska "svenska" traditionerna är väl orsak till likheterna? Kryddat med regionala avvikelser. Narguriska områden beskrivs väl ofta med Manelordens joriska namn?

Re: Namngivning

Postat: 2019-06-14 08:23
av skaraborgarn
Får väl fuska lite och göra som i Asterix?
Alla galler heter något på -ix och alla romare något på -us.