Sida 10 av 16

Postat: 2010-10-25 06:15
av birkebeineren
Tycker absolut att erebosierna gärna använder armborst, ger ytterligare en anledning åt de bågskjutande dalkerna att tycka illa om sina ärkefiender.

Annat postad om armborst är följande:
I övriga Berendien är den vanliga lång- och kortbågen vanligast bland skogvaktare och jagande allmoge medans adel, stadsvakter och feodala arméer plägar använda armborst.

Postat: 2010-11-11 07:54
av birkebeineren
I annan tråd kom frågan om hur drakskinn kan nyttjas till rustningsvirke och därför tänkte jag ta upp det generella utnyttjande av kropparna till Altors många varelser samt även växter och eventuellt annat material. Vilka är de och till vad kan de användas inom tillvirkningen av vapen och rustningar. Först och främst tänkt ur ett icke-magisk perspektiv.

Källorna

Drake
skinn motståndskraftig mot eld och syra
fjäll till fjällrustningar och andra rustningsdetaljer
tänder och horn till pil- och spjutspetsar

Syrödla
skinn motståndskraftig mot syra och annat frätande

Asbast
fibermaterial fäst på sköld motståndskraftig mot eld


Förslag

Jätte
huvudskallen ger extremt solida sköldar
skinn skyddar i viss grad mot kyla

Troll
avföringen insmord på eggvapen ger kraftigt infekterade sår

Rovtrana
näbben används till huggvapen liknande ett korpnäbb

Klomull
ägg till projektiler för kastmaskiner, kan fyllas med olja eller gift

Postat: 2010-11-11 11:03
av birkebeineren
Från Felicienwikin:
I flodernas vassrika deltan och i Pelenos större sjöar lever också de stymphaliska fåglarna vars vingpennor är gjorda av gyllene organisk metall. Vingpennorna är fyllda med ett organiskt gift som verkar paralyserande på offret. Stymphaliska fåglar lever i flock och är stora som kråkor. Deras vingpennor är eftersökta som pilspetsar och knivar då de dels är mycket vackra, dels mycket skarpa och också kan förtrollas.

Postat: 2010-11-18 20:15
av Fafnir
Ytterligare från källorna vill jag minnas;

Mantikoraspikar: ypperliga pilspetsar
Sjöormshorn: Spjutspetsar
Sjöormsskinn: En smidig form av fjällpansar (Poppis i Felicien?)
Basiliskben: Blir ett benvapen med försteningsförmåga! (ÄP2)

Gripfjädrar blir naturligtvis ypperliga styrfjädrar till pilar. Mer macho än användbart dock :P

Rovtranenäbben har jag svårt att se funktionen på
Trollavföring är nog än mer effektivt än den vanliga ja... :twisted:
Klomullägg är nog lite för värdefulla, men icke befuktade ägg tas naturligtvis tillvara på detta sätt :)

Postat: 2010-11-21 20:14
av Fafnir
Hajtänder kan användas både till en slags fjällpansar och som spetsar på stridklubbor. Dessa är sannolikt vanligast bland stammfolk i södra kopparhavet och bland havslevande svartfolk.

Spetsarna från stingrockor används som otäcka spjutspetsar på en typ av engångsspjut. Spetsarna är hullingförsedda och splittras delvis i såren. Samma användare som ovan.

Båda dessa vapen/rustning har funnits på tellus och använts av söderhavsfolk. Möjligen kan ngn typ av altorisk stingrocka bibehålla sitt gift en period för att göra det än mer fantastiskt och otäckt :)

Postat: 2011-01-03 20:19
av Fafnir
Förslag till wikipassagen om den fruktade glamorgen;

Glamorg

Beskrivning:
Glamorgen är ett ca två meter låmgt svärd, skapat för tvåhandsfattning och nyttjat i Ransard. Vapnet har två särskilda uppgifter i ranernas krigsmaskineri.

Användning:
Ranerna nyttjar det ofantliga vapnet i formationsstrider, där särskilda svärdbärare har till uppgift att krossa motståndarnas sköldmurar och spjutväggar samt för att skapa förvirring och oreda i deras formationer.

Vapnet är dessutom strategiskt mycket viktigt i bruk mot odöda härskaror. Något som ranernas krigare stiftat bekantskap med alltför många gånger, inte minst genom de återkommande soltågen från grannstaten Palinor. De odöda skarorna stoppas inte av pilar eller spjut. Men med de enorma glamorgerna kan dödgångarna hållas på avstånd och effektivt slås i bitar.

Glamorgerna använd däremot sällan i tvekamper eller liknande. Där nyttjas hellre det mindre saexsvärdet.

Ursprung:
Ordet ”Glamorg” kan sannolikt härledas till det Joriska ordet ”Gladiuz” (Svärd) och det ransardiska ordet ”Oger”. Oger (pl. Ogr´n) är det samlingsnamn ransarderna nyttjar för storvuxna humanoider av Vaenir eller Jätte vuren.
De arroganta ranerna jämställer således tolguder, halvjättar, högmän, resar och vissa trolltyper.
De ser naturligtvis skillnad på en tolgud och en svartfolksrese, men bemödar sig sällan att särskilja dem mer än de särskiljer zoraker från magilrer (sydliga veklingar).

Att bruket av stora vapen inspirerats från dessa storvuxna varelser är att anta. Namnet glamorg antyder det, men rent språkmässigt kan det lika gärna anses vara en rese bland svärd som en reses svärd.

Intressant i sammanhanget är de stora svärd, såkallade ”hederssvärd” som brukas av de högmän som härledas till det geografiska området i Ransards omedelbara närhet. De matchar sina bärare storleksmässigt och skulle således kräva åtminstone tvåhandsfattning i en människas händer. Det finns de som anser att dessa svärd är de som inspirerat ranerna till att en gång skapa glamorgen.

Kända exemplar:
Jormvard
En glamorg, kontfullt smidd av Küldres dvärgar ca 100 f.O. Hamnade i klan Beorics ägor ca 50f.O där det har funnit till början av 600-talet e.O varefter det försvann under mystiska omständigheter.

Gormgald´r
Klingan smiddes till Gorm den Gamle ca 490e.O. Den har sedan gått i arv från vortiger till vortiger inom klan Omric och svingats av hjältar som Argald Gripryttare. Inte varje vortiger har nyttjat Gormgald´r i strid men svärdet har kommit att bli en form av regalie för sittande vortiger.

Loegrist
En klinga smidd av den legendariske Egil Skrammelson som gåva till vortigern Caorn Alvvän ca 600e.O. Svärdet sades kunna krossa klippor utan att mattas. Svärdet finns sannolikt fortfarande i vortigerns ägor men ingen har sett det sedan Egil gick i niddom och det anses att svärdet, om än ovärderligt ändock delar Egils skam.

Postat: 2011-01-03 22:31
av Mikael
:D wikifiera för 17!

Postat: 2011-01-03 23:56
av gtjorgo
Bifall!

Postat: 2011-01-04 00:42
av Fraxinus
Bifalles!!!

Postat: 2011-01-04 12:30
av Fafnir
Inlägget rödmarkerat. Om inga röster höjs mot förslaget så hamnar det på wikin ikväll. :)

Postat: 2011-01-04 22:21
av Sopodlare
Mycket nice.

Glamorgen blir Erebsk, och inte bara en skotsk avart

Postat: 2011-01-05 03:18
av Fafnir
wikifierat :)

Postat: 2011-01-05 07:16
av birkebeineren
:)

Postat: 2011-01-09 12:51
av Fafnir
Appråpå kroksabeln:

Vi har två feliciska modeller och två nidländska dito. Var mer har kroksabeln starkast status? Och hur har det kommit att bli svartfolkens (läs orchernas) favvovapen genom tiderna?

Postat: 2011-01-09 15:37
av Sopodlare
Alltså, egentligen tycker jag att det är lite ologiskt att det är svartfolkens favoritvapen. Vad vet vi om dem?

1. De är starkare är människor, och mer uthålliga

2. De har en lägre teknologisk förmåga

Borde inte det resultera i att vapen som kroksabel är typ...bannlysta (förutom som statussymboler) och vapen som klubbor, yxor, kastvapen, spjut och liknande är vanligt.

Är det inte så att historiskt sett (Tolkien) så har orcherna kroksablar för att det är exotiskt och ickeeuropeiskt...

Goda, bra krafter, som alver och Aragorn har raka svärd.