Epitet och annat namnbruk

Övrigt om Ereb Altor
Post Reply
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Epitet och annat namnbruk

Post by Sopodlare »

Vilka kulturer använder sig av epitet/tilläggsnamn? Vilka samhällsklasser?

Jag kan tänka mig att det i krigarkasten, oavsett plats, används ord som Järnnäve eller Järnbuk (känns vagt ransardiskt, Trugdan?)

Hur är det med ickemänskliga kulturer? Alver? Ankor?
A fat man brings a cushion wherever he goes
Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Epitet och annat namnbruk

Post by Mikael »

Ankor absolut! :D
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Epitet och annat namnbruk

Post by Sopodlare »

Skarpnäbb

Näbblöse

Gråe...

Något borde handla om en anka som är dålig på att simma typ...Gråstenen...
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7203
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Epitet och annat namnbruk

Post by birkebeineren »

Av de alver som finns omtalade så tror jag inga har getts något epitet vare sig i källorna eller på forumet. Det kan ju då tolkas som att detta inte används av alverna eller andra älvfolk. Detta utesluter dock inte att människor eller andra icke-alviska folkslag ger epitet till en alvkung eller liknande.

Särskilt många dvärgar är inte namngivna någonstans men det skulle kunna vara en idé att låta grynnerdvärgarna ha en tradition där epitet inte används men att det bland nordadvärgarna är vanligare?
En grynnerdvärg som ändå fått ett epitet är Targald Karskfot som ville driva ut krunierna i havet under Järnkriget 1539-1534 fO. Karskfot är vad mäniskorna kallade dvärgarnas överkung/krigsledare ("thar"?), möjligtvis ett namn han fick under själva kriget eller under den fångenskap(?) han tillsammans med andra dvärgledare levde under i Kruns huvudstad Hysix senare.
Kanske?

Halvlängdsmän har här och var namngetts med både för- och efternamn (släktsnamn) samt ibland tilltalats som herr (och fru). Detta skulle kunna gälla för de mer stadgade halvlängdsmännen som lever lugna liv i egna hushålor, de mera äventyrslustna kanske både tar eller ges epitet när de färdas ute i stora världen?
Post Reply