Aesir

Information om religionerna och dess utbredning
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Känns det ok att wikifiera detta?


Wodur föddes med elden i sin kropp för att kunna motstå nordens kyla och kunna försvara sig mot isherrar och Jotnar.

Gång efter annan anfaller jättarna, som ogillar Aesagars närvaro, och gång efter annan driver Wodur bort dem. Han inser dock att han inte för evigt kan hålla dem borta.

Narja tar då en del av hans eld och föder honom en bror. Thôrm föds som en väldig krigare i full härdräkt. Med yxa, spjut och svärd möter han jättarna i kamp.

Vaenir är splittrade. Många har lidit under isherrarnas ok. Andra har levt i lönn och fördolnad för att slippa isherrarnas bojjor. Aesirs närvaro öppnar nya möjligheter och Vaenir iaktar dem nyfiket. Aldrig tidigare har någon satt sig upp mot nordens härskare. Aldrig heller vågat möta dem i öppen strid, och aldrig utgått med seger. Aesirbröderna är i sanning mäktiga.
Många är de Vaenir som nu sätter sitt hopp till Aesir i det att de skall bryta isherrarnas frostiga terrorvälde.
De modigaste och de mest utmärglade sluter upp i Aesgar och erbjuder sig bistå Aesir i deras kamp.

Bland dessa Vaenir finns Ykk och Loege. De har lidit svårt under sin tid i gömsle undan urfrostens härskare. Utmärglade svär dom tro och loven till Aesir och tar vapen mot deras fiende. Inledningsvis vördar de sina nya herrar som ger dem värme och föda, men långsamt övergår vördnan till avundsjuka. Wodurs låga har ingjutit liv i Thôrm. Med lågan skulle Loege kunna härska norden. Han skulle inte bara freda sin gård utan skulle kunna skapa sig en egen här och krossa isherrarna. Loeges åtrå över elden går inte att förtränga. Han måste äga den. Med lismande och lögner lurar Loege till sig elden från Wodur och flyr ut i vildmarken. Med i flykten tar han sin lojala kamrat Ykk. Ykk har dock ånjutit Aesirs gästfihet i överflöd och kan inte längre gömma sig under stockar och stenar. loege placerar istället Ykk hos människorna. Människorna lämpar sig väl som tjänare till Vaenir är tanken.

-Detta är Ykk, en Vaenir, säger Loege till dem.
-Dyrka honom och blota till honom, så skall ni skänkas rikedom och styrka och skydd mot isherrarna.

Ykk misstycker inte människornas vördnad. Frossande förtär han glupskt allt som blotas inför honom.

-Blota era finaste svin till Vaenir, säger Loege.

Människorna blotar sina svin. Ykk förtär dem alla och glupar tills han kräks. Närheten till den stulna elden skapar liv och ur Ykks uppkastningar reser sig svinmännen. De härjar och plundrar människorna. Desperat bönar de inför Vaenir att frälsa dem.

-Blota uroxen, säger Loege.

Ykk frossar på uroxen tills han kräks. Ur hans uppkatningar reser sig nästa best, Bosjotnarna. Oxmännen.
De bekämpar svinmännen och förtär dem. Men dom har nu fått smak för kött. De börjar härja människorna och äta dem.

Loege inser att hans planer gått snett. För att vinna tid säger han till människorna;
-Blota era söner.

Ykk förtär dem girigt tills han kräks och ur sörjan reser sig V´tur. V´tur avlar sin avkomma talrikt och raskt. De strider mot bosjotnarna , men även mot människorna och varandra.

Det kaos av varelser i strid, kött och blodspillan som nu rasar norden blir Loege övermäktigt och han ser nu ingen annan utväg än att be Wodur om hjälp.

Thôrm är rasande över Loeges svek.

-Din tunga är giftigare än världssvalgets etter och vassare än min nyslipade klinga. Mer skada skall den icke tillfoga Aesir eller människor. Jag ska klippa den mitt itu med min yxa.

-Din önskan är rimlig, mäktiga Thôrm, svarar Loege.
-Jag låter så ske om du först frälser människan från Bosjotnar och V´tur.

Thôrm tar å en del av elden och placerar i människans bröst. Människan har nu modet att möta sina fiender i strid och smida sitt eget öde.
Wodur tar en del av elden och placerar den i Aesgars mitt, så att de män som dör i strid kan återförenas med elden där, bespisas och bistå Aesir i kamp mot den eviga fienden.

Aesir är därmed nöjda och Thôrm förbereder sig på att ta Loeges tunga.

-Gott har jag nu gjort. Människan är räddad. Tack vare mig kommer han vörda er. Och i efterlivet strider han samman med er. Ändå ämnar du straffa mig?

-Även nu sår du etter. Du har därtill själv givit ditt medgivande och jag håller ditt ord för bindande.

-Klipp då min tunga som jag lovat, men klipp den på längden. Tillstånd till halvering har jag givit men på vilken ledd så sker är inte avtalat och därför mitt beslut.

Rasande tvingas Thôrm klyva istället för att kapa Loeges tunga.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

OK för mig! :D
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Från Klomellientråden rörande triskas kult:
Religion:

Den religiösa kulten i Triska saknar ett prästerskap. Här leder i stället enhetens (hushållet, hirden etc) överhuvud ceremonierna samt blotandet. I Triska är man inte lika noga med de exakta procedurerna i aesirs lära. De fick den muntligt berättad för sig under jordernas ockupationstid. Mycket har försvunnit via glömska och annat har lagts till från förjordisk kult samt, hos Cudda, dylisk elementardyrkan. Religiositeten är till mycket stor del personlig, något som endast angår hushållet. I staten finns inga klåfingriga missionärer som hävdar att kultens cermoniella delar går fel till. De "rådare" som finns hos ranerna saknas helt hos Triskerna.

Den förjordiska kulten med dyrkan av förfadersandar existerar delvis fortfarande. Dock har man nu dålig kontakt med andarna så dessa blidkas istället med offer och blotande. Inte sällan förknippas andarna med vaenir och bör undvikas i största mån. Synen på vaenir är problematisk hos triskerna som dels blotar till dem men detta mest på grund av fruktan för dem. Därtill inkludera triskerna gärna lokala gudomar till vaenirs eller aesirs skara, gudomar man i Kard aldrig hört talas om.

Några få trisker, kan fortfarande tala med andarna och dessa individer både vördas och fruktas. De anses ligga vaenir för nära men de är samtidigt bra att ha på sin sida då gastarna blir alltför närgångna. Dessa personer kallas Jaghuir, på triskiska eller yagor på klomelliska.

”Mitt på gården tändes slutligen en eld. Två yagor trädde fram och höll ett stort stycke väv högt över lågorna. På detta tygstycke, som var en bild av det gångna året, hade man också uppskrivit all ondska och det elände man önskade förskonas ifrån under det kommande. Rabblande besvärjelseformler och utförande besynnerliga armrörelser steg ännu en yaga fram till elden, där han ur en skål öste något eldfängt pulver i lågorna, som plötsligt flammar upp och i ett ögonblick förtärde väven. Då utbrast den fåkunniga hopen i jubel, underjordens och demonernas makt är bruten, och det nya året börjar sin färd med välsignelse och lycka.”

Ur: Yoleviten Rustiliam Gannaus resa ”Bland folken mellan Melashe och Iisha”

Yagorna, vilka oftas är av kvinnokön, lever i huvudsak utanför det övriga samhällena. Många fantastiska och fasansfulla historier berättas om dem även om sanningshalten i dessa berättelser ofta saknar värde.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

gtjorgo: Det ser utmärkt ut! Om ingen opponerar sig ljudligt wikifierar jag dessa stycken ikväll :)

Stavas aesir och vaenir med "ihopflätat" ae (danskt ä?) även i triska, eller med särskrivna ae, som vi skriver här i brist på ranska tangentbord?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Slutgiltig version som wikifierats. Smärre ändringar och slutet tillagt.


===Om hur Thôrm danades och om hur Vænir stal elden===

''Wòdur föddes med elden i sin kropp för att kunna motstå nordens kyla och kunna försvara sig mot isherrar och Jotnar.

Gång efter annan anfaller jättarna, som ogillar Æsgars närvaro, och gång efter annan driver Wòdur bort dem. Han inser dock att han inte för evigt kan hålla dem borta.

Narja tar då en del av hans eld och föder honom en bror. Thôrm föds som en väldig krigare i full härdräkt. Med yxa, spjut och svärd möter han jättarna i kamp.

Vænir är splittrade. Många har lidit under isherrarnas ok. Andra har levt i lönn och fördolnad för att slippa isherrarnas bojor. Æsirs närvaro öppnar nya möjligheter och Vænir iaktar dem nyfiket. Aldrig tidigare har någon satt sig upp mot nordens härskare. Aldrig heller vågat möta dem i öppen strid, och aldrig utgått med seger. Æsirbröderna är i sanning mäktiga.
Många är de Vænir som nu sätter sitt hopp till Æsir i det att de skall bryta isherrarnas frostiga terrorvälde.
De modigaste och de mest utmärglade sluter upp i Æsgar och erbjuder sig bistå Æsir i deras kamp.

Bland dessa Vænir finns Ykk och Lœge. De har lidit svårt under sin tid i gömsle undan urfrostens härskare. Utmärglade svär dom tro och loven till Æsir och tar vapen mot deras fiende. Inledningsvis vördar de sina nya herrar som ger dem värme och föda, men långsamt övergår vördnan till avundsjuka. Wòdurs låga har ingjutit liv i Thôrm. Med lågan skulle Lœge kunna härska norden. Han skulle inte bara freda sin gård utan skulle kunna skapa sig en egen här och krossa isherrarna. Lœges åtrå över elden går inte att förtränga. Han måste äga den. Med lismande och lögner lurar Lœge till sig elden från Wòdur och flyr ut i vildmarken. Med i flykten tar han sin lojala kamrat Ykk. Ykk har dock ånjutit Æsirs gästfihet i överflöd och kan inte längre gömma sig under stockar och stenar. Lœge placerar istället Ykk hos människorna. Människorna lämpar sig väl som tjänare till Vænir är tanken.

-Detta är Ykk, en Vænir, säger Lœge till dem.
-Dyrka honom och blota till honom, så skall ni skänkas rikedom och styrka och skydd mot isherrarna.

Ykk misstycker inte människornas vördnad. Frossande förtär han glupskt allt som blotas inför honom.

-Blota era finaste svin till Vænir, säger Lœge.

Människorna blotar sina svin. Ykk förtär dem alla och glupar tills han kräks. Närheten till den stulna elden skapar liv och ur Ykks uppkastningar reser sig svinmännen. De härjar och plundrar människorna. Desperat bönar de inför Vænir att frälsa dem.

-Blota uroxen, säger Lœge.

Ykk frossar på uroxen tills han kräks. Ur hans uppkastningar reser sig nästa best, Bosjotnarna. Oxmännen.
De bekämpar svinmännen och förtär dem. Men dom har nu fått smak för kött. De börjar härja människorna och äta dem.

Lœge inser att hans planer gått snett. För att vinna tid säger han till människorna;
-Blota era söner.

Ykk förtär dem girigt tills han kräks och ur sörjan reser sig V´tur. V´tur avlar sin avkomma talrikt och raskt. De strider mot bosjotnarna , men även mot människorna och varandra.

Det kaos av varelser i strid, kött och blodspillan som nu rasar norden blir Lœge övermäktigt och han ser nu ingen annan utväg än att be Æsir om hjälp.

Thôrm är rasande över Lœges svek.

-Din tunga är giftigare än världssvalgets etter och vassare än min nyslipade klinga. Mer skada skall den icke tillfoga Æsir eller människor. Jag ska klippa den mitt itu med min yxa.

-Din önskan är rimlig, mäktiga Thôrm, svarar Lœge.
-Jag låter så ske om du först frälser människan från Bosjotnar och V´tur. Han återlämnar så skamset den stulna elden till Thôrm. En liten del av elden har han dock gömt undan och svalt för att gömma den från Æsir och nyttja den. Så stark var Lœges begär efter att äga elden.

Thôrm tar då en del av elden och placerar i människans bröst. Människan har nu modet att möta sina fiender i strid och smida sitt eget öde.
Wodur tar en del av elden och placerar den i Æsgars mitt, så att de män som dör i strid kan återförenas med elden där, bespisas och bistå Æsir i kamp mot den eviga fienden.

Æsir är därmed nöjda och Thôrm förbereder sig på att ta Lœges tunga.

-Gott har jag nu gjort. Människan är räddad. Tack vare mig kommer han vörda er. Och i efterlivet strider han samman med er. Ändå ämnar du straffa mig?

-Även nu sår du etter. Du har därtill själv givit ditt medgivande och jag håller ditt ord för bindande.

-Klipp då min tunga som jag lovat, men klipp den på längden. Tillstånd till halvering har jag givit, men på vilken ledd så sker är inte avtalat och därför mitt beslut.

Rasande tvingas Thôrm klyva istället för att kapa Lœges tunga. Ur den klyvna tungan rann etter och blod. Men den eld Lœgge svalt fick blod och etter att ta form och ringlandes, slingrades och krälandes skapas nu ormar och ödlor, snabbt undanflyendes till tillflyktsorter under stock och sten. Liksom deras anfader tidigare gjort, gömmer de sig från världen i mörka skrymsler och vrår. Och än idag ser vi deras förkastliga ursprung i det tecken de delar med sin herre Lœge; den tvedelade tungan.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Fafnir wrote:gtjorgo: Det ser utmärkt ut! Om ingen opponerar sig ljudligt wikifierar jag dessa stycken ikväll :)

Stavas aesir och vaenir med "ihopflätat" ae (danskt ä?) även i triska, eller med särskrivna ae, som vi skriver här i brist på ranska tangentbord?
Då får gärna wikifiera för mig då jag inte vet hur man gör :oops:

Gällande stavningen är jag osäker. Kanske att man inte använder danska ä:n då detta kan vara mer explicit för västnargurerna? eller?
birkebeineren
Admin
Posts: 7117
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ser bra ut Fafnir, gillar speciellt hur motsättningen eld och is syns till i bakgrunden och flätas ännu mer in i aesirtron. Även hur det "magiska" tretalet kommer med i myten i form av de tre blotningarna. Fast namnet V´tur för svartfolk låter lite ...oigenkännbart i mina öron. Går det att hitta ett annat västnargguriskt ord för svartfolk? Kanske helt enkelt orx som kan hittas igen i svartfolksriket Orxygg i norra Jorduashur?

Angående stavningen av æsir alt. aesir så kan gärna det förra gälla för västnarguri och det senare för sydnarguri.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Håller med fåregående talare, i allt!

:D
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Mindmapar för fullt på legenden om Mol och Outar. Hoppas kunna sammanställa text och posta inom kort :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Finns dessa båda gudar även söderöver tror du? Triska, Snoar och Hamur exempelvis?

:D
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fafnir wrote:Mindmapar för fullt på legenden om Mol och Outar. Hoppas kunna sammanställa text och posta inom kort :)
Du menar Mol+Norna=Outar antar jag?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Mikael wrote:
Fafnir wrote:Mindmapar för fullt på legenden om Mol och Outar. Hoppas kunna sammanställa text och posta inom kort :)
Du menar Mol+Norna=Outar antar jag?
Givetvis är Norna med också. Liksom tjurmänen, förbjuden kärlek, utanförskap och allsköns myspys... :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

gtjorgo wrote:Finns dessa båda gudar även söderöver tror du? Triska, Snoar och Hamur exempelvis?

:D
Tja... Om dom passar in så har dom säkert anammats i någon form :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Hamurerna är ju mer "rättrogna" än Triskerna och snoarsfolk om jag inte missminner mig. Kanske kan man se någon lätt "evolusionism" via trappan 1.jordashaur/Ransard - 2.Hamur - 3.Triska - 4.Kasenu?
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag tror Birke talade om att KAsenu/Snoar fått influenser redan inna jordernas storhetstid, men att det då var nargurer nordöst ifrån som hade med sig vaenirtro och den mixades med de lokala andeväsen...jag får nog överlämna till Birke att reda ut detta.
Post Reply