Aesir

Information om religionerna och dess utbredning
User avatar
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 762
Joined: 2008-03-12 19:39
Location: Stockholm

Post by leinder »

och därmed hävda sin egen gudomlighet.
Låter MYCKET ranskt ja :lol: Gill!
gärna se Vaenir som en ond motpol till de goda Vaenir
Såklart att det känns bäst! Gill!
Inaishra: Är Frajirs syster, men också en andra aspekt av henne. Liksom månen ibland är full och ibland halv men ändå ett och samma. Hon är den otyglade lusten och den vilda passionen. Hon är löftet om sötma och värme
Underbart :) Dubbelgill!
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fafnir wrote:Jag tycker att det är intressantare att religonen har utvecklats annorlunda på olika platser, varför jag i Ransard, låtit ranerna upphöjt några anfädet till Aesir, och därmed hävda sin egen gudomlighet. Detta ser jag som unikt i ransard, och som kärnan till deras arrogans gentemot andra folk.

Jag kan tänka mig att Worthig exempelvis inte finns med i Aesirfamiljen alls i Jorduashur, eller har en mindre roll, eller heter ngt helt annat. I ransard är han dock den som ser till de åldrade veteranerna och ger dem en möjlighet att nå Aesgar även när de inte längre kan hålla ett spjut längre. Han är Wodurs militära rådgivare och han var den första att upphöjas av ranerna och visa dem sitt gudomliga öde.

Vidare har hripens vikt i Ransard gjort att jag ympat in den i deras religon. Jag kan tänka mig att den finns med i Jorduashurs religon också, då de är talrika i kardbergen och kraftfulla som uppenbarelser. Tanken är att den i stort tar korpens och örnens plats om vi pratar fornnordisk mytologi som jämförelse. (svårt att komma ifrån)...

Jag vet att Birke och jag inte är helt överens på just den punkten, men jag fortsätter gärna se Vaenir som en ond motpol till de goda Vaenir, just för att det faktiskt skiljer sig från Asars och Vaners relation.

Sen vill jag naturligtvis inte se ren svart-vit ondska-godhet. Det är ju...inte roligt, helt enkelt. Jag gillar hur Vaenir förledde dvärgen att söka kraft och förändra sin runa.

Jag kan tänka mig att det var Lœge som gav sarderna kunskapen om att föda jorden med eld och blod för att göra dem till ett folk av naturens härjare, men att sarderna lyckades vända kunskapen till ngt gott och fann hur man istället utvann föda ur myllan. Ur den första grodden sprang Frajir, och som tack för att människan framfött henne ur jorden så låter hon jorden tjäna dem. (Rent mytiskt alltså, sarderna hade ju sannolikt med sig svedjekonstens bruk redan bär dom vandrade in i sardland...)

En Aesir till?

Inaishra: Är Frajirs syster, men också en andra aspekt av henne. Liksom månen ibland är full och ibland halv men ändå ett och samma. Hon är den otyglade lusten och den vilda passionen. Hon är löftet om sötma och värme. Men hon är också Frajir som låter säden spira i myllan och i livmodern. Som Inaishra har hon också eldens aspekt. Hon kan vara impulsiv och tanklös, och liksom elden bör hon hanteras med viss respekt. I de fall hennes tanklöshet ställer till förtret för övriga Aesir, söker hon skydd hos Narja och sin syster Frajir. Som Frajir är hennes aspekt jorden, den bördiga myllan.
Toppen Fafnir! :D
Jag skulle dock gärna se att även Wodur och/eller Thorm "adopterats" och anses vara ranernas förfäder. I urtiden sattes Wodur sin son Thorm på Altor och han födde en kull barn vilka är ranernas urfäder. något i den stilen tänker jag. :?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Aesir älskar sina barn, ranerna! Det var därför Sthorm skapade musiken och gav den till ranerna, som givetvis var de första musikanterna på altor! Och nu när de lägre stående folken, inspirerade av ranernas gudomlighet, stulit musiken, nyttjar de den för gamman och nöjen, istället för att uppnå total harmoni i den heliga striden! Bara det är ju anledning nog för världsherraväldesövertagande, eller hur?


;)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag tror dock att ranerna inte ska ha fötts som gudar. Först när de ansågs värdiga nog upptogs de bland aesir, men då som jämlikar. Worthig är Wodurs blodsbroder, typ.... Och sin gudomliga status till trots så är de ju inte onåbara. En ran måste alltid hålla sinnet och kroppen ren och visa sig värdig så att Vaenir inte kan nå dem med sina lögner och löften

(Lämpligt att skylla historiska misstag på också... Vår Vortiger var inte ren nog och lät sig förledas av Vaenirs lögner. Därför kunde de bortklemade trakoriska trakinerna motså oss, och häva oss från öarna i nesa...Varpå klanen alltså måste jobba extra hårt för att återbörda sitt goda namn etc)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fafnir wrote:Jag tror dock att ranerna inte ska ha fötts som gudar. Först när de ansågs värdiga nog upptogs de bland aesir, men då som jämlikar. Worthig är Wodurs blodsbroder, typ.... Och sin gudomliga status till trots så är de ju inte onåbara. En ran måste alltid hålla sinnet och kroppen ren och visa sig värdig så att Vaenir inte kan nå dem med sina lögner och löften

(Lämpligt att skylla historiska misstag på också... Vår Vortiger var inte ren nog och lät sig förledas av Vaenirs lögner. Därför kunde de bortklemade trakoriska trakinerna motså oss, och häva oss från öarna i nesa...Varpå klanen alltså måste jobba extra hårt för att återbörda sitt goda namn etc)
Ok låter bra. :D
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Har tänk mig låta den religiösa kulten i Triska sakna ett prästerskap. Här leder i stället enhetens (hushållet, hirden etc) överhuvud ceremonierna samt blotandet. I Triska är man inte lika noga med de exakta procedurerna i aesirs lära. De fick den muntligt berättad för sig under jordernas ockupationstid. Mycket har försvunnit via glömska och annat har lagts till från förjordisk kult samt, hos Cudda, dylisk elementardyrkan.

Den förjordiska kulten med dyrkan av förfadersandar existerar delvis fortfarande. Dock har man nu dålig kontakt med andarna så dessa blidkas istället med offer och blotande. Inte sällan förknippas andarna med vaenir och bör undvikas i största mån.

Några få trisker, kan fortfarande tala med andarna och dessa individer både vördas och fruktas. De anses liga vaenir för nära men är samtidigt bra att ha på sin sida då spökena blir alltför närgångna. Dessa personer kallas Jaghuir, på triskiska eller yagor på klomelliska.

Vad tror ni?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag tycker det låter ypperligt. Jag gillar hur man genom de narguriska folkens religoner kan följa utvecklingen från gudinna, via förfädersdyrkan vis Aesir etc., och att de olika folken, som ju inte har samma utbyte av varandra som exempelvis LV-länderna har tolkat religonen på olika sätt men med flera gemensamma nämnare :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Bör jag posta detta i klomellientråden?
birkebeineren
Admin
Posts: 7117
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

gtjorgo wrote:Bör jag posta detta i klomellientråden?
Tycker det, gärna också i en färdig text om triskisk religion! :wink:
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Tankar om Lœge:

Tidigt i historien tänker jag mig att han stjäler kunskapen om elden från eldjättarna (eller känner västnargurerna till eldherrarna och salamandrarna vid namn?) Han nyttjar elden som vapen mot aesir, bränner och härjar människornas mark. Wodur själv utmanar honom på envig, men istället för att manligt och hedersamt möta Wodur, gillrar han en fälla bränner honom svårt. Hade inte en nobel grip skänkt Wodur frälsning med sina vingar kunde Aesirs saga varit all.
Slutligen är det kanske tvesärk som offrar sitt björnlurv åt flammorna då han i bärsärk betvingar Loege.
I bot kräver man elden av honom. Lite av den ges till Wodur. Han placerar den i bröstet på människorna och ger dem mod och vilja. Lite ges till Narja. Hon placerar den i härden hos Aesir och människa att skänka värme.
Men Loege hade gömt ndan lite. Han behöll girigt det mesta, men gav lite till drakarna så dom med sin andedräkt skulle förtära människan. Lite gav han ill människan under falska ord att dom skulle bränna sina fienders länder.

Också kanske att han själv avlade den första draken? Geno att ha lurat till sig livsgistan från Wodur. Från draken tog han en tand och sådde i jorden, och ur tanden sprang en orm. Från ormen tog han en tand och sådde, och ur tanden spirade en ödla. De samlades kring hans värme, ty då de var skapade utan hela livgnistan och som sidskott från draken kunde dom inte alstra egen värme.

När vid ngt trvligt tillfälle ex tvesärk ska kapa loeges lögnaktiga tunga luras han att kapa på längden istället för på tvären och denna klyvlna tunga har Loege och hans avkomma alltsedan dess dragits med...

Lösryckta tankar en sen kväll, från en vision att levandegöra aesirmyterna... Vad tros?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Jag tycker detta låter strålande även om jag gärna även skulle se att Loege också hade vänskapliga band med aesir. Gillar hur han lurar Wodur men han får enligt mig hellst ses som en tredje makt, mellan aesir och vaenir? Ibland god ibland ond. Nyckfull som elden är han, trixarnas furste.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Dålig idé?
Ingen mening att utveckla texten om ni tycker att jag är ute och cyklar... :oops:
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7117
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fafnir wrote:Dålig idé?
Ingen mening att utveckla texten om ni tycker att jag är ute och cyklar... :oops:
Tycker det lät som interessanta tankar väl värda att utveckla! :)
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1437
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Fortsätt gärna att utveckla det. Det lät riktigt bra.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2086
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag har börjat skriva några sidor om Wodur, Thorm, Loege och Ykk samt svinmän, minotaurer och svartfolk som en myt. Postar här så fort jag har nåt en någolunda klar historia, så att vi kan bolla den rätt :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Post Reply