Kasenu & övriga Snoarskogarna

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-11 08:51

Jag har funderat på den. Jag har dock inget bra svar på det området. En tanke som slog mig är att Lindiskiarnarna har byggt en stad närmast berget och att jorden brukas av en angränsande Kasenuklan som ser Lindiskiarnarna som gudomar....alternativt är folket i området förslavade av Lindiskiarnarna.

Men jag tycker tanken att Kasenubarbarerna i det området är där frivilligt och dyrkar Lindiskiarnarna är roligare. Det ställer om inget annat till det för Zorakerna hur de ska tackla situationen. De vill ha folkets stöd i drevedaga-området men samtidigt så dyrkar en stam i näromdrådet Zorakernas urgamla mytiska ärkefiende. Sannolikt skulle en sådan stam slåss fanatiskt från att skydda sina gudomar från en fiende som vill krossa dem.

Kanske är detta folk i konflikt med övriga drevedagas folk och lindiskiarnarna är deras riddare och generaler. Drevedagas stam-allians vill kanske då ha hjälp från Zorakerna att bli av med dessa fiender.

Alternativt har resten Drevedagas folk inte något emot Lindiskiarnarna utan låtet dem vara alternativt kommit med gåvor. Lindiskiarnarna har därför inte sett dessa folk som hot och därför inte gått i krig med barbarstammarna runt Drevedaga utan håller sig mer för sig själva och byggt på sin stad. Denna fridsamma sida hos Lindiskiarnarna skulle kanske få Zorakerna att börja grubbla på varför det blev krig till att börja med (om de kan avhålla sig från att reflexmässigt föra handen mot svärdsfästet när de får höra att sagornas och myternas Lindiskiarnar finns i närheten). Kanske var det människorna (Raxorer eller liknande) som började kriget och Lindiskiarnarna såg då alla människor som hot och startade ett försvarskrig som sedan bara rullade på.

Mikael
Admin
Inlägg: 5037
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2010-03-12 10:26

Står det inte i Aidne att lindskiarna kolonierna hålls helt hemliga av lindskiarna då zorakerna om de hade kunskap om deras existens genast skulle anfalla för att utrota denna styggelse?

Kanske har man just börjat misstänka att barbarernas sagor om gudarnas stad inte bara är en myt utan kan vara en kvarleva av lindskiarna, hur otroligt det nu än låter. Kanske har man tom skickat mindre expeditioner (kungligt eller gränsadligt sponsrade, kanske mandelorden?) för att finna dem och...ingen har funnit den eller ens återvöänt. Någon vill nu ha äventyrarnas hjälp att finna staden...hur det nu skall gå till när dess läge är tabu och infödingarna hellre skulle dö än avslöja dess läge...eller?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-12 11:56

Jo det är just det. Jag svarade på en fråga om ett landområde som enligt officiella aidnekartan är markerat som jordbruksland och som ligger just där lindiskiarnarnas ena koloni är markerad i officiella folkgruppskartan. Jag har inte velat ta i saken än eftersom enligt officiella Aidne så håller Lindiskiarnarna sin närvaro hemlig för människor. Människor som upptäcker staden/dalen dödas eller förslavas (vill jag minnas att det står i boken).

Jordbruksmarken i kombination med Lindiskiarnarnas lokalisering i området kan ha tre förklaringar.

1. Lindiskiarnarna brukar marken själva.

2. Förslavade människor brukar marken åt lindiskiarnarna.

3. Ett människofolkslag som koexisterar på någon form av frivillig basis tillsammans med Lindiskiarnarna brukar marken för sin egen (och för lindiskiarnarnas) räkning.

Vilket delvis leder in oss på en annan fråga - behöver Lindiskiarnarna mat...eller lever de på vatten och solljus/magi?

Men just som du skriver Mikael så är det här ett utmärkt äventyrsförslag att spinna vidare på.

Titel: "Pharynkxiernas sista fäste".

Finns det några Lindiskiarnar/Pharynkxier vid Dreveflodens källor. Kommer upptäckten leda till en försenad slutstrid mellan Zorakerna och Pharynkxierna eller till att en slutlig fred mellan parterna upprättas. Kommer Svarta tornet utnyttja möjligheten. Eller kommer Zorakerna och Pharynkxierna upptäcka att de har en gemensam fiende då den andra Pharynxiska kolonin intill Svarta tornet har förslavats av häxmästaren.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6871
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2010-03-13 07:42

Fraxinus skrev:3. Ett människofolkslag som koexisterar på någon form av frivillig basis tillsammans med Lindiskiarnarna brukar marken för sin egen (och för lindiskiarnarnas) räkning.
Gillar denna varianten, förklarar både jordbruket och det lilla(?) antalet lindskiarnar. Kasenkulturen som lever här kan sägas både skydda och kamouflera det mystiska folket från omvärlden.
Som ni skriver så också som bäddat för äventyr. :)

En detalj att ta med i omständigheterna kring Zorakins handelsprojekt är lindskiarnarnas motvilja mot järn. Zorakierna för in järn i Snoar och detta skulle kunna störa lindskiarnarnas interessen och även deras säkerhet. Normalt kan man tänka sig att alla barbarer ser järnföremål som mycket eftertraktade men sen dyker det upp från Dreveälvsdalen en kasenkultur som (i samsvar med sina "gudars" vilja) verkar hata metallen och inte alls byter ut sina stenspjut och törntaggspilar så som zorakierna vanligen ser. Underligt?

Kan en arbetstitel på kasenkulturen som lever med lindskiarnarna tänkas vara Dalkasener efter Dreveälvsdalen? :?

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6871
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2010-03-13 07:51

Kanske detta är de ungefärliga gränserna för de viktigaste kulturerna tillhörande Kasenu?

Bild

Delade upp Drevedagasystemets kasenkultur i de fem stammar som Fraxinus tidigare omtalat. Även markerat en eventuell lindskiarnarstad i kulturen som lever i dalen upp mot Aidnebergen.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-13 12:03

Stammar, stamallianser eller kulturer. Vad jag vill ha sagt att detta är huvuddragen. Men om man frågar folket i exempelvis det gulmarkerade Linnflods-området så finns det kanske lika många eller fler olika stammar där som i Drevedaga-alliansens området. Men de kan klumpas ihop i hyggligt likartade kulturer....med vissa variationer i seder, bruk och dialekter.

Tycker annars att det överlag ser bra ut. Möjligen kan man tänka sig att den rödmarkerad Linnkulturen sträcker sig ända vägen fram till skogskanten i sydväst och hela vägen ut på halvön norr om Linns floddal (undataget den allra yttersta klippiga nordspetsen som sägs vara hem för allsköns odjur som harpyor, sphinxar och sirener).

Herdekulturen i nordöst skulle kanske kunna angränsa hela vägen fram till den rödmarkerade jordbrukskulturen. Om du inte hade tänkt att det var här mellan som basiliskerna skulle härja, Birke?

Och kasta sedan in ett par svartalfstammar som står utanför Brända jordens klanområde. Bara för att röra till det och göra det mer kaotiskt. Någon av svartalfstammarna kanske rent av angränsar den gulmarkerade Linnkulturen i skogsbygden öster därom och samarbetar med vissa av dessa barbarstammar i sitt försvar att stå utanför Brända jordens kontroll. En slags stamallians som involverar både svartalfer och människostammar.

Drevedagas stamområde borde sträcka sig hela vägen längst Dagaflodens sydligaste del fram till aidnebergen. Men kanske har dagafolket som bodde i detta mera öppna område dragit sig längre norrut för att söka skydd i snoarskogen efter att dalkasenerna (eller vad de nu ska heta) de senaste 600 åren gjort flera plundringståg i det här området i syfte att skapa en buffertzon runt sitt eget (och sina "gudars?") landområde och samt för att hämta slavar som kan arbeta på fälten? Kanske har man även varit angripen västerifrån från Firkaxstammarna?

Hur som helst. Är denna del av dagaflodens dalgång ett ingenmansland så ser kanske Zorakiska kolonisatörer detta som ett landområde där man möjligen skulle kunna skapa en varaktig koloni och bita sig fast i området.

Du kan i vilket fall som helst även markera ett smalt landområdet runt Zorakernas landled mellan Ickeälven och Dagafloden (ungefär de båda flodernas dalgång i aidneberget) som land som Zorakerna gör anspråk på. Så man ser detta landområdes placering i förhållande till stammarna.

Markera även in Bränd jordens klanområde och eventuella dvärgstammar så vi ser dessa. Samt möjligen även älvfolkens Goiana och Svarta tornet.

Övriga områden i Kasenu/Snoarskogen behöver man inte markera. De är okänt land. Där finns säker olika stammar här men vilka och hur dessa är fördelade är okänt. Lite mystik och oupptäckta platser ska finnas kvar för SL att hitta på egna kulturer, stammar mm. Eller?

Slutligen: Lindiskiranarnas allierade Dalkasener eller Drevekasener kan ju faktiskt även använda sig av bronsföremål tillverkade av sina "gudar". Det hade räckt för att ge dem ett övertag mot de andra stammarna längst Drevedagas flodområde som fram tills Zorakerna gör entre framförallt fått förlita sig på stenspetsar. Det lutar mer och mer åt att Drevkasenerna/Dalkasenerna är i konflikt med resterande kasenu-stammar i Drevedaga. Kanske är det därför som Drevedagas stamalliansen tillkom på allvar.
Senast redigerad av 1 Fraxinus, redigerad totalt 2010 gånger.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-13 12:21

En annan tanke jag fick var att det vore kul om det fanns kvar en mindre koloni Jorder kvar i någonstans längst norra Kasenu/Snoar.

Sedan slog det mig att visserligen kan den jordbrukande Linnkulturen kan vara en egen Kasensk (eller Pentisk!) skapelse. Det hade också skänkt en intressant möjlighet att beskriva en stam från noll. Men det kan också vara en blandkultur av Jorder och Kasener. Den har kanske idag endast begränsad kontakt med Jorduashur men ursprungligen så fanns här kanske en Jordisk koloni som skapades under Jordernas storhetstid. Jorderna var till en början en härskarklass men assimilerades så småningom med Kasenerna. Ungefär som Rurik och hans svear i Novgorod.....eller Gånge-Rolf i Normandie. Eller för den delen det danska kungdömet Dublin.

Sammanslagningen av Jorder och kasener skulle också vara en intressant kultur att beskriva. Har de båda kulturernas bildspråk smält samman till något säreget. Har de idag ett blandat språk. Hur bygger de husen/städerna/skepp.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-13 20:12

Just det. Det finns ett område med vargfolk ungefär mellan Linnflodens första och andra biflod eller kanske troligare söder om den andra bifloden (räknat från norr).

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6871
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2010-03-14 01:21

Bild

Firkaxkasenerna i blått
Drevedaga-alliansen i orange (kasener ovh snoaraner)
Nedre Linnflodskasenerna i rött
Övre Linnflodskasenerna i gult
Herdekasenerna i brunt
Drevekasenerna (och lindskiarnarna) i grönt

Svartmarkerade området öster om de gula kasenerna ett vargmannarike
Dvärgriket/området under delar av Brända Jordens revir

Zorakins bergspassvägsområde i lila

Tros om detta? :?

Edit: Modifierat firkaxernas område något och benämt drevdaga som en allians
Senast redigerad av 1 birkebeineren, redigerad totalt 2010 gånger.

Mikael
Admin
Inlägg: 5037
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2010-03-14 10:24

Drevedagas stamområde borde sträcka sig hela vägen längst Dagaflodens sydligaste del fram till aidnebergen. Men kanske har dagafolket som bodde i detta mera öppna område dragit sig längre norrut för att söka skydd i snoarskogen efter att dalkasenerna (eller vad de nu ska heta) de senaste 600 åren gjort flera plundringståg i det här området i syfte att skapa en buffertzon runt sitt eget (och sina "gudars?") landområde och samt för att hämta slavar som kan arbeta på fälten? Kanske har man även varit angripen västerifrån från Firkaxstammarna?

Hur som helst. Är denna del av dagaflodens dalgång ett ingenmansland så ser kanske Zorakiska kolonisatörer detta som ett landområde där man möjligen skulle kunna skapa en varaktig koloni och bita sig fast i området.


Detta utrymme var ju perfekt för att markera en icke-nargurisk stam, en uraidnisk snoarbarbarstam som lyckats hålla ett område trots kasenernas utbredning. Jag tyckte det var så bra att något vattendrag hade lämnats till dessa andra barbarer.
Så backa gärna tillbaks till karta ett för drevdagarna och lägg in snoarerna mellan drevekaserna och firkaxernas högra pungkula :oops: .

Sammanslagningen av Jorder och kasener skulle också vara en intressant kultur att beskriva. Har de båda kulturernas bildspråk smält samman till något säreget. Har de idag ett blandat språk. Hur bygger de husen/städerna/skepp.
Är inte emot idén, men undrar om inte detta redan är vad nordmarkare och hamurer är? Blandningar av kasener och jorder?

I övrigt så får väl reviren gärna överlappa eller?

Annars är jag imponerad av kartorna och spännd på omrdets utveckling! :D

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-14 11:12

Vissa av drevedagastammarna är i mitt protokoll icke-narguiska snoarbarbarer. Medan flertalet (men inte nödvändigtvis alla!) Linn-baserade stammar kanske har en Narguisk (kasensk) bakgrund. Firkax-stammarna är i mina ögon definitivt av icke-nargurisk bakgrund. Man kan säga att en diffus gräns mellan narguriska och icke-narguriska stammar går vid drevedaga flodsystem. I detta flodområde kan också vissa av stammarna hunnit slå sig samman och blanda sig under årens lopp.

Tudraga är kanske en stam som blandar narguriska och icke-narguiska influenser.

Ondaga, Tudraga, Ondrava är kanske icke-narguiska Snoarbarbar som har sina stamreviren sydvästra Drevedaga, Norra Daga och längst västra stranden på Dreve, södra Daga.

Medan Seneka och Kajaga kanske är sydnarguiska stammar (Kasener)och "ockuperar" den nordligaste reviret och reviret på östra stranden om Drevedaga och Dreve.
Senast redigerad av 2 Fraxinus, redigerad totalt 2010 gång.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-14 11:15

Men du har kanske rätt om Nordmarkare och Hamurer som ett blandfolk med Jorder.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6871
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2010-03-14 12:05

Mikael skrev:Detta utrymme var ju perfekt för att markera en icke-nargurisk stam, en uraidnisk snoarbarbarstam som lyckats hålla ett område trots kasenernas utbredning. Jag tyckte det var så bra att något vattendrag hade lämnats till dessa andra barbarer.
Så backa gärna tillbaks till karta ett för drevdagarna och lägg in snoarerna mellan drevekaserna och firkaxernas högra pungkula
Skall åtgärda detta. :oops:

Någonting annat ni vill ha ändrat?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-14 13:53

Birke! Se mina kommentarer om samma område som Mikael pekat ut. För min del kan detta landområde antingen vara folktomt eller innehålla en stam (sannolikt då en förlängning av Ondagas stamområde.

Se också mina kommentarer om fördelningen av Kasen-narguer och icke-narguriska stammar i Drevedagas stamallians (Kajaga och Seneka respektive Tudraga, Ondrava och Ondaga...eller i någon annan ordning). Här behövs ingen förändring i kartan. Jag gillar din avgränsning av drevedagas stammar. Min kommentar är mer ett klargörande att dessa stammar har olika etniska bakgrunder.

Se också min kommentar om vargstammarnas placering invid Linnfloden (officiell) samt övriga kommentarer. Här borde man kanske markera in Vargstammarnas område.

Övrigt
Möjligen slänga in en svartalvsstam som inte är allierad med Brända jordens utan snarare har allierat sig med människostammar från den i väst angränsande gulmarkerade Linnkulturen och med de i sydväst angränsande vargstammarna mot Brända jordens klan.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2010-03-14 14:09

Opps! Såg först inte din förändring i kartan Birke! :oops:

Kartan ser mycket bra ut!

Enda kommentarerna jag har kvar är att jag trodde att Brända jordens klanområde sträckte sig längre västerut. Nästan ända fram till Linnkulturens sydöstgräns och vargstammarnas sydgräns.

Samt att Drevedaga-alliansen (oranget område) består av både kasenska(sydnarguriska) stammar OCH stammar av icke-narguriska snoarbarbarer (se mina kommentarer om stammarna Kajaga, Seneka, Tudraga, Ondrava och Ondaga). Det är därför bättre att döpa om detta "kulturområde" till Drevedaga-stammarna eller Drevedaga-alliansen. Drevedagakasener blir lite missvisande. Men i övrigt behöver inte markeras i kartan. Bara klargöras i text.

Jag gillade även avgränsningarna mellan de olika drevedaga-stammarna på din tidigare karta, Birke! :D

Enligt den avgränsningen är sannolikt Ondaga den stam som har sitt revir närmast Dagavall. Därefter följer kanske Tudraga som har sitt revir på norra delen av Daga och längst Dreves västsida. Därefter Ondrava som har sitt område norr om Tudraga, på västsidan om Drevedaga. Den narguriska(?) stammen Kajaga har sitt revir på östsidan om Dreve och Drevedaga. Och den narguriska(?) stammen Seneka har det nordligaste stamområdet.

Eller så kan vi kasta om det på ett annat sätt!

Mikael! Givetvis överlappar stamområdena varandra något. Det här är mer ett försök att tydliggöra de olika kulturernas/stammarnas kärnområden.

Skriv svar