Kasyr

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Finns det en karta över staden Kasyr i någon form?
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Nej, ingen stadskarta ännu. Något som vi får skissa lite på.

Den karta som finns över själva öarna är inte heller den, som vi troligen ska använda, eftersom det är spelknepes karta som inte stämmer överens med kartan som finns i EA-boxen under Erebos. Det behöver alltså göras en ny karta som geografiskt stämmer bättre med EA-boxens. Däremot kan namnen vara kvar. Är också lite osäker på om det i EA-boxen är fler eller färre öar (har inte kollat den på länge).

Utrikespolitik och slavhandel har diskuterats mycket på forumet, men någon bra sammanställning i textform existerar inte ännu.

Finns lite att bita i :)
Last edited by Patrik Höij on 2013-08-17 20:19, edited 2 times in total.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Patrik: Skicka en enkel skiss till mig hur du vill att kartan se ut så fixar jag till den och lägger upp den här.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Suveränt! Ska börja jobba på en skiss över öarna imorgon!


Komplettering militärmakt:

Kasyr förfogar över 4 lätta galärer. Galärerna bemannas av legosoldaterna och ett större antal slavar som roddare. Galärerna är huvudsakligen till för att freda hamnen och de omgivande öarna mot pirater, man räknar inte med att kunna hindra ett storskaligt angrepp med dem. Istället är det stadens fasta installationer i form av segelrännan, spärrkedjorna och slungbatterierna som ska hindra sådana.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Tidigare har förslag till utrikespolitik lagts ut. Såg den bra ut, eller har ni några kommentarer, synpunkter eller kompletteringar? Går ju alltid att lägga till eftersom sedan också.

Utrikespolitik
Utrikespolitiken sköts av Stadsstyrelsen i Kasyr och styrelsens ordförande är direkt ansvarig för förhandlingar och officiella ämbetshandlingar, ceremonier och avtal med andra länder. Han kan dock delegera uppgifter till andra i styrelsen som han inte vill sköta själv. De övriga medlemmarna i stadsstyrelsen har vetorätt i utrikespolitiska frågor vilket innebär att styrelsen måste vara enig om vilka steg och mått som ska tas på den utrikespolitiska arenan. Detta innebär ofta att man i slutändan inte gör någonting. Stadsstatens underliggande administrativa kontor ombesörjer olika tjänster och tar fram underlag inför utrikespolitiska beslut.

Den övergripande strategin för kasyrs utrikespolitik är att bevara Kasyrs självständighet och att uppehålla slavhandeln som ger staten dess största inkomster. Försöker man påverka andra stater gör man det genom fredlig diplomati och aldrig genom militära maktmedel. Däremot drar man sig inte för att ge mutor, utöva utpressning eller anonymt och genom lejda hejdukar hota individer som man vill försöka påverka att fatta beslut i en eller annan riktning, även i andra stater.

Kasyr ligger strategiskt placerat mellan Caddo, Erebos och Morëlvidyn. Kopparhavskonvojen passerar öarna på bekvämt avstånd och öarna fungerar i slavhandeln som en länk mellan öst och väst, med fördelen att slavhandlarna inte behöver färdas hela vägen utan kan sälja eller köpa och omlasta på halva vägen. Det militärstrategiska läget är heller inte att underskatta, då öarna ger tillgång till en skyddad bas i närheten av flera stora stater. Kasyrs stadsstyrelse har, väl medvetet om öarnas läge, stärkt stadens försvar till en sådan grad att det åtminstone ska vara lite arbetsamt att erövra staden och öarna samt att man utan större problem ska kunna försvara sig mot piratöverfall. Caddo, och Erebos i synnerhet, övervakar öarnas självständighet och bevakar vad som händer utrikespolitiskt för att säkra sina egna säkerhetsintressen. Hur man skulle agera om Kasyr hotades av annan makt återstår att se, men det skulle nog få vara extrema omständigheter för att militär hjälp skulle räckas ”skurkstaten”, Och då med främsta syfte att hjälpa sig själva snarare än Kasyr. Det vore mer rimligt att tro att Kasyr skulle kunna få viss hjälp från Ankorath och Dunderin i Morëlvidyn.

Erebos
Kasyr har en historia som undersåte till Erebos och har därmed ett särskilt kulturellt band till Erebos. Femhusrådet i Erebos och Stadsstyrelsen i Kasyr har en del gemensamma referenspunkter, och är även sammanbundna genom den hemliga erebosiska organisationen Ordo Nova och samma önskan om frihandel. Stadsstyrelsen i Kasyr ser Erebos som en vänligt sinnad stat som man ska odla goda relationer med. Erebos å sin sida är mån om att Kasyr behåller sin självständighet och kan fortsätta fungera som bas för Ordo Novas mer ljusskygga verksamhet. Den lokala representanten för Ordo Nova i Kasyr är Serafim Festglades systerdotter Sulpira Festglade, som också formellt sett leder den erebosiska och i Kasyr enda utländska ambassaden. Erebos stöder en fortsättning av slavhandeln, men vill inte alltför öppet synas vara engagerad i den, därför sker huvuddelen av handeln på Kasyr. Då även många andra varor passerar Kasyr kan man hävda att det främst är dessa varor man handlar med. Trots att Kasyr nu är självständigt och att det politiska inflytandet från Erebos inte är så starkt så ser många ereboser öarna ändå som en del av sitt territorium sedan gammalt. Det finns en stormanna-falang i Erebos som gärna vill införliva öarna med Erebos igen, oavsett med vilka medel man gör det. Hittills har de inte fått gehör.

Caddo
Kasyr välkomnar dalker till staden och behandlar dem inte annorlunda än någon annan. Till staten Caddo förhåller man sig neutralt. Lysande vägen på Caddo har dock sedan länge fördömt slavhandeln på Kasyr och förbjudit handel med Kasyr, något som exarken påminner om då och då. Riksrådet på Caddo har därför valt att hålla kontakterna till ett minimum. Många av de dalkiska handelsmännen är dock inte så nogräknade och handlar gärna med olika varor i Kasyr, det är dock inget man pratar högt om hemma på Caddo eftersom det är ett känsligt ämne. Helst skulle dalkerna vilja sätta stopp för slavhandeln som strider mot Lysande vägen men detta skulle både kasyrierna och ereboserna motsätta sig. Ett militärt ingripande skulle kunna leda till krig med Erebos, och ett sådant skulle bli mycket omfattande och med ett mycket osäkert resultat. Caddo har därför valt att istället hemligt verka genom missionärer och politiskt motiverade köpmän.

Zorakin
Stadsstyrelsen i Kasyr förhåller sig neutralt till Zorakin. Liksom på Caddo visar Lysande vägen i Zorakin ingen acceptans för slavhandeln som Kasyr bedriver. Zorakiska handelsmän exporterar viss spannmål till Kasyr, men mestadels går handeln via antingen Erebos eller Caddo.

Kardien
Stadsstyrelsen i Kasyr förhåller sig neutralt till Kardien. Kardiens förhållande till Kasyr är lätt frostigt, då man dels inte accepterar slavhandeln och dels irriteras över att Kasyr handlar med Trakorierna i Torilia.


Morëlvidyn
Kasyr har tvetydiga kontakter med Morëlvidyn, förutom Ankorath och Dunderin, då Kasyr lika gärna kan bli anfallet av piraterna som att de säljer sina varor. De många morëlviska piratbanden med föga sammanhållen hållning mot Kasyr möjliggör inte någon långsiktig eller förtroendeingivande vänskap.

Ankorath och Dunderin
Kasyr har vänliga relationer med ankorna och erhåller många av sina handelsvaror, dvs slavar från dessa städer. Man har sedan många år tillbaka starka handelsrelationer. Kasyr, som befinner sig i både Ankoraths och Dunderins piratrevir, besöks huvudsakligen av piratankorna för att sälja plundrat gods och fylla på förråden så att de kan ligga längre ute till sjöss. Naturligtvis passar man då också på att förlusta sig på de sätt man kan, och de är många även för ankor i Kasyr. Närvaron av piratankorna har också med jämna mellanrum dragit till sig piratbekämparna i första eskadern, vilka tidvis gör den kasyriska skärgården till en farlig plats för piraterna att vistas på. ”Havets vargar” i Dunderin har en pakt med Ordo Nova, vilket är ett passande arrangemang som gynnar handeln i Kasyr. Ankstäderna har ingen formell representation, men vita ankor från klanen ”Dakai” driver ett handelshus och ett värdshus i Kasyr, vilket i stort sett fyller samma funktion.

Karakh-Khun
Kasyr har överhuvudtaget inga kontakter med Karakh-Khun. Stadsstyrelsen ser de khunitiska piraterna som fiender och litar inte på dem. Under Bamethoths tid stärker man försvaret på murarna och ökar vaksamheten.

Berendien
Kasyr har få kontakter med Berendien, men de man har är artiga i tonen.

Felicien
Stadsstyrelsen är mån om att handeln med Felicien flyter på som den ska. I egenskap av omlastningshamn för slavar så har man en betydande handel med såväl feliciska slavjägare som slavköpare, ofta gör de båda sakerna kombinerat. Slavar från väster fraktas till Felicien och slavar från öster säljs till trakorier eller till morälverna. Felicierna inser i sin tur stadens strategiska läge i västra Kopparhavet och håller gärna en permanent närvaro i staden för att bevaka vad som händer i omgivningen, detta sker genom ett mindre konsulat beläget i Kasyrs finare kvarter. Genom de täta handelsrelationerna kan hemliga underrättelser relativt ofta transporteras från konsulatet mellan Kasyr och Felicien av feliciska handelsskepp.

Krun
Stadsstyrelsen i Kasyr har goda relationer med Krunska handelsmän, då man handlar en del med av krunska slavjägare tagna slavar. Krun å sin sida visar Kasyr föga intresse. Kasyr kallas av krunska köpmän för ”västerns pärla” på grund av sitt goda anseende.

Montagor
Stadsstyrelsen har en konkurrensinriktad hållning till Montagor, men likväl vänligt sinnad. Många av de handelsmän som handlar med Kasyr handlar också med Montagor. Man har en del gemensamma referenspunkter och kommer ofta bra överens med montagoranska representanter.
Last edited by Patrik Höij on 2013-08-19 08:00, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra Stadsmäster Höij!
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ser bra ut. :)
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Här kommer en skiss på Kasyr, mer i överensstämmelse med EA-boxen. Någon liten konstnärlig frihet har jag tagit mig :)

http://imageshack.us/photo/my-images/32/vqay.jpg/Spelknepe jag skulle vilja ha en hel del rev mellan öarna Nisyr och Sakin, så att man tvingas ta den trängre passagen mellan Milo och Sakin när man seglar genom Medo Ozerro från öster mot Kasyr.

Rita gärna ut lite rev där du tycker det verkar passa.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Bra! Är det skog på Andimagia? Finns det några berg/kullar? Vad är skalan?
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Vôra Mayurra är ett berg som ligger på ön Andimagia, det enda berget på öarna. Överst på berget ligger också en ruin av en gammal fyr från den kejserliga joriska tiden. Kullar kan mycket väl finnas på huvudön Kasyr och på Gremasso, i övrigt mycket sparsamt med sådana. Jag tänker mig dock en hel del klippformationer, men inte direkt kullar.

Det finns spridd skog på alla öarna, men den är gles (tänk kal svensk skärgård) och består mest av ganska kortvuxna vindpinade förvridna träd. Det finns däremot gott om buskar av olika slag och gräs av olika sorter. Det finns också en del vassruggar längs med öarna.

Tittar man i EA-boxen på Erebos så finns en skala där, men den är förryckt enligt min mening. Enligt den skulle Kasyrs öar vara utspridda på kanske 10 mil från öster till väster. Det tycker jag är för stort avstånd mellan öarna, så jag vill gärna flytta ihop dem lite.

Jag tänker mig att ögruppen från öster till väster kanske omfattar 4-5 mil eller nåt sånt. Kan det vara lämpligt? :?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Den här lokaliserengen av öarna som Spelknepe gjort tidigare tror jag visar rätt. Gissar att kartan över Erebos i EA-boxen är källa.

viewtopic.php?p=31088#31088
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Ok, eftersom Erebos kartan är ursprunglig källa så är det den som gäller och därmed även skalan på den. Det skulle väl innebära ungefär att huvudön Kasyr på sitt bredaste ställa från väster till öster är ungefär 2,5-3 mil, vilket väl kan stämma ganska bra. Kör på den skalan.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Förslag på tillägg:
Patrik Höij wrote:Erebos
Kasyr har en historia som undersåte till Erebos och har därmed ett särskilt kulturellt band till Erebos. Femhusrådet i Erebos och Stadsstyrelsen i Kasyr har en del gemensamma referenspunkter, och är även sammanbundna genom den hemliga erebosiska organisationen Ordo Nova och samma önskan om frihandel. Stadsstyrelsen i Kasyr ser Erebos som en vänligt sinnad stat som man ska odla goda relationer med. Erebos å sin sida är mån om att Kasyr behåller sin självständighet och kan fortsätta fungera som bas för Ordo Novas mer ljusskygga verksamhet. Den lokala representanten för Ordo Nova i Kasyr är Serafim Festglades systerdotter Sulpira Festglade, som också formellt sett leder den erebosiska och i Kasyr enda utländska ambassaden. Erebos stöder en fortsättning av slavhandeln, men vill inte alltför öppet synas vara engagerad i den, därför sker huvuddelen av handeln på Kasyr. Då även många andra varor passerar Kasyr kan man hävda att det främst är dessa varor man handlar med. Trots att Kasyr nu är självständigt och att det politiska inflytandet från Erebos inte är så starkt så ser många ereboser öarna ändå som en del av sitt territorium sedan gammalt. Det finns en stormanna-falang i Erebos som gärna vill införliva öarna med Erebos igen, oavsett med vilka medel man gör det. Hittills har de inte fått gehör.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Ändrat! :)
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Några saker till kartan som måste till:

- Fler byar till huvudön Kasyr?
- Bynamn till fiskebyarna på öarna Nisyr, Gremasso, Andimagia och Ustubal?
- Färskvattenkällan, var ligger den på Kasyr?
- Vägar (i princip endast på ön Kasyr)?
- "Långa stenar" behöver sättas ut på kartan.

Fyrtornet på Vôra Mayurra har jag redan nämnt och likaså har jag satt ut Gela Utra.
Post Reply