Kasyr

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Förövrigt ser uvecklingen av Kasyrs organisering mycket fin ut. Plusspoäng för tabellen som påminde om hur det engång såg ut i gamla EA-boxen! :D

Har du några namn på personerna i Stadsstyrelsen?
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Oj, Beskrivningen av Kasyrs rättssystem (brott&straff saknas ännu) är så bra att det ställer krav på skrivandet kring mer civiliserade stater.

Avs slavhandeln så låter det som Kasyr är viktigare än Ankorath och Dunderin och det var vi ju överens om inte var fallet. Formuleringarna, som jag vet enbart är tankar, behöver bara mjukas upp lite. Fö tycker jag att just Kasyr är den plats där man kan finna sjöfarare från alla håll.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Nja, Kasyr måste få en viktig roll som omlastningshamn, eftersom det är själva tanken med hela Kasyrs läge och lämplighet.

Det logiska är att Morëlvidynska slavhandlare i ganska stor omfattning säljer slavar i Kasyr för vidare transport antingen österut till i huvudsak Felicien och Krun (samt övriga som Birke räknade upp i öster), eller till avsättningsmarknader i väst.

Det logiska är också att efariska slavar (och övriga i öster infångade) som fraktas mot väster har en avsättningsmarknad i Morëlvidyn, i Trakorien och i mindre grad Erebos.

Kasyr fungerar som ett nav för denna handel och även om en del transporter sker direkt till slavmarknader i städerna i öster och väster, så sker också en stor del via Kasyr.

Jag vill alltså inte säga att Dunderin och Ankorath är större och viktigare slavmarknader egentligen, men de har också slavmarknader liknande den som Kasyr har. (Se gärna mina invändningar mot Ankorath i tidigare inlägg i tråden som jag fortfarande tycker är högst relevant).

Kasyr är alltså platsen där slavar från väster och öster möts med en naturlig koppling till avsättningsmarknaderna.

Varför skulle en köpman från Dunderin segla hela vägen till Felicien för att sälja sina slavar, när han kan sälja dem i Kasyr? (förutom den tid då det är relativt öppet för handel förstås och då andra kommer till honom istället). Hur kan en köpman från Ankorath tro att han ska få några slavar sålda när inga garantier för en säker seglats finns i deras piratrevir och riskerna är alltför stora för en köpman att handla där? (utom för några få enskilda handelshus som man slutit avtal med) Kasyr framstår som lösningen.

Varför skulle en Felicisk eller Efarisk köpman sälja sina slavar i Torilia, när det räcker med att frakta dem till Kasyr för vidare försäljning till Trakorierna? Varför skulle en felicisk köpman som vill köpa slavar från Morëlvidyn göra en längre resa än nödvändigt och dessutom riskera farligare farvatten för att köpa slavar i Ankorath eller Dunderin när han kan göra det i Kasyr?

Varför skulle en Trakorisk köpman segla längs den Morëlvidynska kusten för att köpa slavar när han kan göra lika goda affärer i Kasyr och istället segla den norra och relativt säkra vägen?

Ju mer jag ser detta i ett sammanhang desto mer går det upp för mig att Kasyr faktiskt borde vara en viktig och stor knutpunkt för denna handel.

Jag kan inte få ihop det på ett logiskt godtagbart sätt annat än att se det på det här sättet. :?:
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Diskussionen kanske borde föras i Slavtråden men nu blir det här.

För Felicien (men även Krunerna) borde i så fall Montagor vara det självklara valet. Åtminstone handelshuset Dominos köper slavar direkt från Ankorath och Dunderin, handeln skyddas av Montagors kapare och där bortom av felciens kapare, seglatsen är kortare, samt att Montagor ligger lägligt till för slavar från/till Vägen bort. Det var också Montagor som aidniska sjöfarare föredrog att ha som mellanlandning på vägen österut.

Jag vet att jag låter neggo, men jag tycker Kasyr håller på att ta för stor plats i Kopparhavet. Jag gillar att Kasyr växer och får mening, men det får inte bli på bekostnad av etablerade platser.

OK. Ankorath undviks av de flesta som inte är etablerade i staden eller har köpt fri-lejd. Ankorath är den kanske största slavutskeppningshamnen i västra kopparhavet. Varför handlar man inte där? Piraterna svärmar ju inte kring den egna fattiga kusten utan ute i sitt revir närmare de rika öarna kring Erebos. Vägen till Kasyr tycks mig inte tryggare då man ändå måste passera reviret och borde köpa fri-lejd. Så varför väljer man ändå att handla i Kasyr? Jo kvalité och lyx. Kasyrs handlare (och andra) köper upp det bästa i tex Ankorath och Dunderin och skeppar till Kasyr. Jag tror storhandlarna, bulk-slaveriet, upphandlas i Ankorath och Dunderin direkt. Sedan sker viss omlastning och vidareförsäljning i tex Kasyr och Montagor.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Kan vi enas om följande?

Handlare från östra Kopparhavet handlar slavar från Ankorath via Montagor, med undantag för topp-kvalité och exotiskt som handlas i Kasyr.

Handlare från väster handlar bulk i Dunderin och till viss del i Kasyr, och återigen står Kasyr för top-shelf. Trakorierna fördrar att handla i Kasyr vilket ger ytterligare handel för staden.

Ranking?
Omsättning: 1.Ankorath; 2.Dunderin; 3.Kasyr; 4.Montagor
Vinst/invånare (rikedom): 1.Montagor; 2.Kasyr; 3.Dunderin; 4.Ankorath

På detta vis förskjuts inte redan etablerade slavmarknaders positioner men Kasyr blir ändå en mycket viktig slavhamn.
:?:
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Håller med Patrik här, men även Mikael. :P
Mikael wrote:Jag vet att jag låter neggo, men jag tycker Kasyr håller på att ta för stor plats i Kopparhavet. Jag gillar att Kasyr växer och får mening, men det får inte bli på bekostnad av etablerade platser.
Anledningen är väl heller att vi nu på ett genomtänkt sätt försöker beskriva vad som endast är en del i det mycket stora handelsnätvärk som Kopparhavet utgör. Att Kasyr med sin begrändsade (men inte obetydliga) del i detta får stort fokus beror på att det är slavhandeln vi tagit oss an och inte exempelvis lite mer "tråkiga" varor somspannmål, järn, salt eller tyger. Dessa är mycket mer viktiga i kopparhavshandeln och om vi skulle gå in på beskrivningar av låt säga Gringul, Arno, Pendon eller Lindaros skulle detta ge en bättre bild av vad som egentligen är viktigt innom handeln i Kopparhavet.

Ni med på hur jag tänker?
Mikael wrote:Avs slavhandeln så låter det som Kasyr är viktigare än Ankorath och Dunderin och det var vi ju överens om inte var fallet. Formuleringarna, som jag vet enbart är tankar, behöver bara mjukas upp lite. Fö tycker jag att just Kasyr är den plats där man kan finna sjöfarare från alla håll.
Ankorath och Dunderin är troligen större i ren storlek. Hit fraktar slavjägare sina varor för slavhandlare att köpa upp. Kasyr är mindre då inta alla slavar gör mellanstopp här (viss bulkhandel går direkt till slutdestination i Felicien och Krun) men stor avseende ekonomisk betydelse där mera civiliserade makter väljer att handla. De mera exklusiva slavarna som stort sätt når marknaden i Kasyr inbringar mera pengar och gör staden betydelsesfull på så vis.
Mikael wrote:Ranking?
Omsättning: 1.Ankorath; 2.Dunderin; 3.Kasyr; 4.Montagor
Vinst/invånare (rikedom): 1.Montagor; 2.Kasyr; 3.Dunderin; 4.Ankorath
Låter ok men Montagor som den staden med störst rikedom alstrad av slavhandel? Montagor är nog den rikaste staden av de fyra men tycker inte slavhandeln är det som ger Kopparhavets Pärla dets guld. Montagor skall ju vara den stora Piratstaden!!!
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Jag vet att jag låter neggo, men jag tycker Kasyr håller på att ta för stor plats i Kopparhavet. Jag gillar att Kasyr växer och får mening, men det får inte bli på bekostnad av etablerade platser.
Det var inte min mening att destabilisera balansen i redan etablerat material. :oops:
Handlare från östra Kopparhavet handlar slavar från Ankorath via Montagor, med undantag för topp-kvalité och exotiskt som handlas i Kasyr.

Handlare från väster handlar bulk i Dunderin och till viss del i Kasyr, och återigen står Kasyr för top-shelf.
Det står ingenstans i Monster och män att det är just toppkvalitet som handlas med på slavarna och det tycker jag inte heller låter riktigt rätt. Jag tror att det nog kan handlas med toppkvalitet på andra platser också.

Det som står är att krigsherrar (vilka det nu kan vara), pirater och andra (vilka det nu kan vara återigen) med slavar att avyttra gör affärer i Kasyr.

Men dessutom så står det ju också att Kasyrs handelsmän har gjort sig rika på smuggling och att man handlar med alla typer av varor.

Jag har nog fokuserat lite mycket på slavhandeln, när det fanns andra verksamheter att beskriva också.

Jag föreslår följande för att nedtona Kasyrs betydelse:

Handlare från östra Kopparhavet handlar slavar från Ankorath via Montagor och i mindre utsträckning från Kasyr.

Handlare från väster handlar bulk i Dunderin och till viss del i Kasyr. Trakorierna föredrar att handla i Kasyr.

Kasyrs handelshus står för huvuddelen av slavtransporterna själva i handeln med ankstäderna, och handeln underlättas av de handelsavtal man har.

Hur låter detta?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Plocka inte ner igen det interessanta som höll på att byggas upp. :(

En omlastningshamn för slavana från Morëlvidyn på väg österut till Felicien och Krun var ju vad som saknades för att göra handeln logisk. Detta i tillägg till att ge Kopparhavets mäktigaste handelsmakt Erebos en plats att handla stort med den enda vara de annars undviker i egna hamnar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Där lät jag lite väl pessimistisk. Tror egentligen vi alla vill ungefär det samma, göra Kasyr interessant men inte på bekostnad av redan etablerad material.

En karta över viktiga städer knutna till pirat- och handelsverksamhet kring Kopparhavet:

Image
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Patrik Höij wrote:Jag föreslår följande för att nedtona Kasyrs betydelse:

Handlare från östra Kopparhavet handlar slavar från Ankorath via Montagor och i mindre utsträckning från Kasyr.

Handlare från väster handlar bulk i Dunderin och till viss del i Kasyr. Trakorierna föredrar att handla i Kasyr.

Kasyrs handelshus står för huvuddelen av slavtransporterna själva i handeln med ankstäderna, och handeln underlättas av de handelsavtal man har.

Hur låter detta?
Toppen!
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kasyr kanske bör ses som mera en slavhandlande stad itället för enbart en omlastningsplats för andras verksamhet? Således har vi uppköpare som kan handla på de stora marknaderna i Dunderin och Ankorath för att sen sälja vidare österut där Felicien och Krun är de primära målen. Kasyrs handlare är mellanhänderna som faktisk vågar och kan (genom avtal) färdas i de farliga morëlviska farvattnen. Riskerna är stora, jobbet är smutsigt men den ekonomiska vinsten är mycket stor. Kasyrs slavhandlare kan därför frotsa i den lyx det står om i MoM. Uppköparna som söker sig till Kasyr för att handla slavar är de som fraktar lyxvarorna till staden. Smuggelversamheten det även står om i MoM kan sen eventuellt vara en beskrivning av hur uppköpare från länder där slaveri är olagligt eller mistyckt faktisk får sina slavar fraktad hem.

Slavhandeln i västra Ereb är inte särskillt utbredt förutom det troligen pga avstånd och mera näraliggande hamnar begransade antal Trakorien köper upp. Morëlvidyn måste därför ha en väg att sälja sina slavar och det är österut. Vi kan självklart starkt begränsa Kasyrs betydelse och låta slavhandeln gå direkt till Felicien och Krun eller Montagor men begränsar vi ju även meningen med att utveckla platsen. Är det inte bättre att i våran utveckling av EA låta Kasyr, Ankorath och Dunderin komplettera varandra istället för att konkurera?
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Ja, det var min tanke från början när jag började skissa på detta.

Kasyr är en omlastningsplats, men det är egentligen ett annat namn för marknad. Den omlastning som sker är av en och samma slav som först transporterats dit, sålts och sedan köpts av någon annan för att lastas på ett nytt skepp.

Som jag ser det har Kasyr en del av slavhandeln i Kopparhavet, men det finns många parallella handelvägar, som ju redan konstaterats.

Det finns också alla sorters slavköpare i Kasyr, liksom i de flesta andra städer som handlar med slavar. Många av de handlare som handlar i andra städer kan tänkas handla i Kasyr med. Vissa handelshus kanske är specialiserade på vissa trader, men de flesta styr nog skeppen dit där det finns god handel och vinst att göra.

Vad som skiljer Kasyr från många andra slavsäljande städer är att man inte har det första säljledet, från slavjägare till slavhandlare, utan att man för det mesta är det andra säljledet, från slavhandlare till annan slavhandlare eller slavhandlare till kund. Montagor borde se ganska likadant ut i det avseendet.

Vad avser smugglingen så tror jag kanske att det främst handlar om andra varor än slavar, men vad vet jag?

Frågan om storleken på slavhandeln kanske vi kan lämna därhän, det kan ju vara upp till var och en som vill vara SL och leda spel i Kasyr att bedöma. Det räcker egentligen med att påpeka ovanstående tycker jag.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Trakorien handlar betydande mängder morelviska slavar. Må så vara att det sker genom mellanhänder via Torilia, men steget före är i huvudsak KAsyr tycker jag. (Staden O står som andra källa till trakoriernas slavbehov.)
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Jordifisken
Jordifisken är en ganska liten fisk med en maximal längd av 15 centimeter och en maximal bredd på 8 centimeter. Fisken har blankröda fjäll över hela den strömlinjeformade kroppen och fenorna är även dem röda. Jordifisken lever i stora stimm om flera hundra fiskar och utgör basföda för ett antal olika rovfiskar. Under leken som infaller under tidig sommar hoppar honfiskarna upp i luften under det att de sprider ut sin rom över vattenytan. Hanfiskarna simmar sedan helt enkelt igenom molnen av rom vid vattenytan under det att de sprutar ut sin mjölke. När äggen befruktats sjunker dem till bottnen och ligger där tills de kläcks på sensommaren. Det tar en nykläckt jordifisk ungefär ett år att nå den maximala storleken.

Jordifiskar anses i allmänhet vara dålig matfisk på Kasyr på grund av den fräna och något beska smaken, och används inte i någon större utsträckning i matlagningen. Fiskarfamiljer som har det knapert kan undantagsvis torka och salta in fisken och lägga den på tunnor för vinterbehov.


Molsvanen
Molsvanen är en ganska stor land- och vattenlevande fågel, med fjädrar som går i färgerna vitt, brunt och rött. Hjässan och den övre delen av halsen är rödfärgade, medan vingarna och en del av bröst och buken ofta är brunfärgad. Molsvanens hals är lång och används med framgång för att sticka huvudet långt ned i vattnet för att komma åt de godaste delarna av rötter, rotknölar, stjälkar och blad av vattenväxter. Molsvanen är enbart en växtätare. Molsvanen kan inte flyga på grund av en för stor kropp parat med underdimensionerade vingar, en utvecklingens nyck som gör att Molsvanen tillbringar en hel del tid på land. Istället för vingar har molsvanen utvecklat kraftigare ben och fötter. Molsvanen har fyra tår. Benen är orangefärgade.

Molsvanen är en social fågel som tillbringar sin mesta tid i flockar om 20-30 djur. Flocken vaktar hårt på sitt revir och hela flocken agerar tillsammans vid fara genom att angripa den som hotar flocken med höga läten, fladdra med vingarna och göra skenutfall. Det är dock mycket ovanligt att de bits eller kommer i fysisk kontakt med den de försöker skrämma. det kan dock vara en ganska skrämmande upplevelse att omges av 30 vildsinta molsvanar som flaxar och skriker.

Molsvanen har parningstid under senhösten och är då som mest utsatt eftersom all uppmärksamhet hos hannarna går åt till att uppvakta honorna och att visa sig stark mot övriga hannar, och honornas uppmärksamhet är riktad mot hannarnas uppvaktningsförsök. Parningstiden kallas i folkmun bland fiskarna för ”klubbetiden” då det är så enkelt att jaga molsvanen under denna period, något som lokalbefolkningen då också gör med viss ihärdighet. Då molsvanen står under lerhantverkarskråets beskydd, för att inte minska tillgången på molsvansträck som ju är unikt för Kasyrs lerhantverk, så finns tvetydiga betydelser över vad ”klubbetiden” syftar på. Mer än en gång har skrået och tilltänkta jägare drabbat samman med just träklubbor som tillhyggen.

Molsvanens kött tillreds av mästerkockarna på lyxkrogarna i Kasyr och molsvansragu och helstekt molsvan är ansett som delikatesser. Fiskarbefolkningen nöjer sig i allmänhet med att göra en enkel köttgryta på kroppen och grilla lårbenen.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Hurra för Molsvanen och Jordifisken :)
Post Reply