Kasyr

Samlingsplats för alla länder och platser
Post Reply
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Kasyr

Post by Mikael »

Kasyr (arbetskarta):
(med fel på avståndsskalan)
Image

Kasyrs läge i Kopparhavet:
Image

Landsfakta
Invånarantal: 8 500
Befolkning: 94% människor, 6% ankor
Huvudstad: Kasyr (8 500)
Statsöverhuvud: Stadsmästare Atprik Hög
Styrelseform: Plutokrati
Exportvaror: Slavar, fisk, hantverk
Importvaror: Slavar, timmer, spannmål, lyxartiklar
Välstånd: Rikt
Armé: Stort antal legosoldater samt en liten flotta
Religion: Mångreligiöst
Övrigt: Kasyr är ett centrum för handel med slavar mellan östra och västra Kopparhavet, banden med Erebos är många


/Admin.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Mikael wrote:
Patrik Höij wrote:Jag funderar på vad det kan vara för mystiska öar som finns på kartan i EA boxen under ön Beyural (Erebos). Ögruppen Hakkai (Montagor) är det i allafall inte. Öarna ser ut som ett litet större kluster.

Någon som vet vad det är för öar? Har de något namn och vem äger dem?
Slavhandel och Pirater.

Källmaterial blandat med eget:
665 f.O.
Kejsar Ergyr av Imperiet grundar en omlastnings, vatten och förråds hamn på ögruppen Kasyr. Inte mycket finns kvar från den tiden, och först 276 e.O. började staden sakta växa från att endast vara fiskeby, till slavstad.

Kasyr är en mindre stadsstat i den lilla ögruppen Kasyr. Staden är en rik slavmarknad, om än av mindre snitt. Staden är befäst med höga murar och välbetalda legosoldater. Ön är karg och ger dåliga skördar. Fiske är därför huvudfödan på ön. Staden har gräddan av slavar på marknaden och är känd som en lugn luxuös plats att sälja och köpa toppkvalitet. Staden styrs av ett antal köpmän som mot 5% av handelsvarorna, dvs. slavarna, tillhandahåller det bästa en sjökapten kan önska sig. (se s.9-10 i Monster och Män.)
Patrik Höij wrote:Eftersom jag nu ändå börjat denna tråd med en fråga, så skulle jag även vilja ge ett förslag.

Betrakta Kasyr precis på samma sätt som ni har betraktat Hakkai. Öarna förtjänar en egen karta, precis som Hakkai med tanke på dess strategiska läge och (nu tar jag mig friheter...) ökända plats för diverse skumraskaffärer.

Militärt
Betänk vad som skulle hända i feliciska piratkriget om en felicisk havskår fick en bas där! En havskår på armslängds avstånd från Caddo och Erebos hjärtland!

Betänk vilken god plattform det skulle vara för anfall mot Morëlvidyn!

Finns säkert fler aspekter.

Handelsmässigt
Slavhandelns mecca synes det som enligt det material som redan finns. Till och med caddiska köpmän (som har öarna på bekvämt avstånd) kan syssla med denna handel trots att den är förbjuden (att de gör det trots lagarna framgår av monster och män). Piraterna från Mörelvidyn kan använda öarna som bas för att fylla på färskvatten och sälja av lite plundrat gods utan att några frågor ställs och det gör att de kan vara till havs längre perioder än om de skulle behöva fara ned till sitt eget land.
Finns säkert massor mer att nämna här!

Osv.

Det ser ut som att ni har tillräckligt att göra, men jag ville bara föreslå detta i all ödmjukhet :wink:

Ni gör sannerligen ett kanonarbete hittills!
Föreslagit Patrik som huvudansvarig och han har sagt OK. :D
Ville bara tacka för förtroendet och säga att arbetet har påbörjats :D
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Några tankar bara.

Jag har funderat lite om ramarna till arbetet och som jag ser det så bör även Kasyr beskrivas i enlighet med den land-mall som framtagits, eftersom det är en stadsstat och därmed faktiskt ett eget land. Att det är självständigt framgår ju av monster och män. Då det är flera olika öar som ingår i stadsstaten bör de kunna vara lite olika och därmed intressanta att beskriva lite noggrannare.

Mina tankar om de övriga öarna är att en del av dem har en liten bofast befolkning (jämf. svensk skärgård?) som i huvudsak sysslar med fiske, men kanske även en del hantverk.

Något jag gärna vill göra något lite speciellt av är vattenförsörjningen. Endast ön med staden Kasyr har vattenkällor, varför de andra öarnas bofasta befolkning måste förses med vatten med jämna mellanrum. På de andra öarna lagras vatten i reservoarer (även regnvatten till viss del) mellan påfyllningarna, som sker genom "vattengillet" (arbetsnamn) som även driver ett badhus i staden. Vattengillet har alltså vattenpråmar som de kör mellan öarna med och lastar av vattentunnor genom. Detta innebär inte att det är monopol på vatten eller att det råder någon brist i Kasyr, det handlar helt enkelt om en service till de boende på öarna. Den som vill har full frihet att hämta vatten själv om det skulle vara ett önskemål, men de flesta öarna ingår i servicen, och kostnaden för detta debiteras genom procent-inkomsterna från handeln.

Med hänsyn till dess strategiska läge skulle jag vilja övertyga er om att såväl Caddo som Erebos står som "garanter" (även om det inte finns något sådant formellt avtal) till öarnas självständighet. Detta innebär att de med största sannolikhet skulle sända en expeditionsstyrka till öarna om de skulle upptäcka något hot mot öarna, som i sin tur skulle hota deras egan länder (exempelvis en felicisk invasion av öarna). De styrande köpmännen i Kasyr bör nog ha fått sådana signaler viskade till sig, även om de vet att det inte är officiellt, varför de ändå kan känna sig rätt så sturska. Sådana viskningar har dock naturligtvis även innehållit förtäckta hot med innebörden av att man ska akta sig för att på medveten väg inbjuda till situationer där hot mot Caddo och Erebos kan uppstå.

Det var några lösa tankar. Blir mer strukturerat så småningom. Hur låter detta hittills?
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Låter bra! 8)
men om slavhandel (M&M) är så viktigt för landet, och det är en frihamn för piratkaptener (det kanske inte alls var så förresten???) kanske Caddo och LV har vissa synpunkter på detta? Om det inte hade varit för Erebos hade man kanske invaderat öarna eller?
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Patrik Höij wrote:Några tankar bara.
Med hänsyn till dess strategiska läge skulle jag vilja övertyga er om att såväl Caddo som Erebos står som "garanter" (även om det inte finns något sådant formellt avtal) till öarnas självständighet. Detta innebär att de med största sannolikhet skulle sända en expeditionsstyrka till öarna om de skulle upptäcka något hot mot öarna, som i sin tur skulle hota deras egan länder (exempelvis en felicisk invasion av öarna). De styrande köpmännen i Kasyr bör nog ha fått sådana signaler viskade till sig, även om de vet att det inte är officiellt, varför de ändå kan känna sig rätt så sturska. Sådana viskningar har dock naturligtvis även innehållit förtäckta hot med innebörden av att man ska akta sig för att på medveten väg inbjuda till situationer där hot mot Caddo och Erebos kan uppstå.
Liten kommentar: känns lite magstarkt att de djupt religiösa dalkerna står som garanter för ett slavhandlarrike. Att köpmän med tveksam moral handlar med slavar är en sak, att hela landet gör sig till beskyddare för slavhandel är en annan. Får se vad Anders har att säga...

Annars så är det bara tummen upp!
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Ah, jag förstår vart ni vill komma, och det är ju därför Caddo och Erebos inte slutit något formellt avtal med "slavhandlarstaten", som de rent etiskt och moraliskt inte har mycket till övers för. Men situationen kan rent realpolitiskt uppfattas på så sätt att ingen av de andra två staterna kan acceptera att endera Caddo eller Erebos skulle invadera öarna.

"Garantin" är alltså ägnad att säkra deras egen säkerhet mer än att garantera "skurkstatens" säkerhet. Det är realpolitik, inte något öppet och officiellt stöd för öarnas slavahandel.

Om det inte skulle vara på detta sätt...kan någon av er då tänka ut orsaken till att öarna inte redan invaderats och omvänts till den rätta tron?

Det jag vill komma åt är att Caddo och Erebos utövar någon slags "stormaktspolitik" över öarna där terrorbalansen dem emellan hindrar att öarna erövras av endera parten eller att någon tredje part erövrar dem. På detta sätt är det alltså rädslan för och viljan att hindra någon annan att få kontroll över öarna som realpolitiskt resulterar i en garanti för deras självständighet.

Notera att det alltså inte är något öppet stöd från någon part, utan mer ett sätt från Caddo och Erebos att lägga sig i stadsstatens utrikespolitik.

Det är inte säkert att kyrkan har samma realpolitiska inställning till öarna, men den kan ju också ägna sig mer åt att bekämpa andliga brister än den sekulära politiken.

Som en sista förklaring vill jag bara jämföra USA:s stöd till småstater med militärdiktaturer exempelvis. Etiskt och moraliskt förkastligt, men realpolitiskt någon som arbetar för samma mål som stormakten. Detsamma kan sägas om Sovjetunionen och dess stöd till socialistiska småstater.

Hoppas ni förstår mina tankegångar. :?

Därmed inte sagt att jag inte är villig att ompröva det hela, jag går på vad som känns bäst för projektet. :D
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Mikael wrote:Låter bra! 8)
men om slavhandel (M&M) är så viktigt för landet, och det är en frihamn för piratkaptener (det kanske inte alls var så förresten???) kanske Caddo och LV har vissa synpunkter på detta? Om det inte hade varit för Erebos hade man kanske invaderat öarna eller?

Jag har tonat ned det där med pirater lite. Jag vill inte ha pirater på varenda ö om jag kan slippa. Det kan ju dock tänkas att pirater som tar fångar kan tänka sig att sälja fångarna som slavar. Dessutom är en piratbesättning som just delat upp sitt byte en bra kund till stadens olika nöjesinrättningar :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Efter det förtydligandet så har jag inget mer att invända! Låter bra (mer realpolitik i Ereb). Men kolla lite med Anders bara... (släng upp det här i Caddo tråden så att han ser det).
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Jodå, det kan funka. Men jag skulle definitivt säga att det är ett känsligt ämne på Caddo, och inte alla dalker är alltför förtjusta i arrangemanget. Naturligtvis så förespråkas det mest av köpmännen, vilka har stort inflytande över Caddos statsråd. Men den dalkiska exarken har också stort inflytande, och han är inte glad över att "gå i säng med slavhandlare".
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

anders wrote:Jodå, det kan funka. Men jag skulle definitivt säga att det är ett känsligt ämne på Caddo, och inte alla dalker är alltför förtjusta i arrangemanget. Naturligtvis så förespråkas det mest av köpmännen, vilka har stort inflytande över Caddos statsråd. Men den dalkiska exarken har också stort inflytande, och han är inte glad över att "gå i säng med slavhandlare".
Det här blir ju riktigt intressant!
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

anders wrote:Jodå, det kan funka. Men jag skulle definitivt säga att det är ett känsligt ämne på Caddo, och inte alla dalker är alltför förtjusta i arrangemanget. Naturligtvis så förespråkas det mest av köpmännen, vilka har stort inflytande över Caddos statsråd. Men den dalkiska exarken har också stort inflytande, och han är inte glad över att "gå i säng med slavhandlare".
Det låter som att det finns utrymme för lite intriger och rackarspel internt på Caddo i denna fråga, kan bli ett intressant politiskt inspirerat äventyr :twisted:

Då kör jag på den modellen, känns bra att ramarna (dvs vad stormakterna tillåter) satts för den Kasyriska utrikespolitiken :)
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Har påbörjat att fylla i land-mallen och inkorporera det som är officiellt och lagt till en del eget. Jag presenterar det när det börjar likna något mer än stolpar :wink:

Nedan kommer dock förslag på inledande uppgifter:

Invånarantal: ca 5100
Befolkning: 94% människor, 6% ankor
Huvudstad: Kasyr (4700)
Styrelseform: Plutokrati
Exportvaror: Slavar, fisk, hantverk
Importvaror: Slavar, timmer, spannmål, lyxartiklar
Armé: Ett stort antal legosoldater samt en liten flotta
Religion: ?
Övrigt: Kasyr styrs av ett råd bestående av 4 köpmannafamiljer från handelshus som är pemanent etablerade med sina huvudkontor i stadenVilken religion kan man tänkas ha på Kasyr? För att begripa mina funderingar härom så får jag nog redovisa förslag till lite historia också:Historia

675 fO-597 fO
Kejsar Ergyr av Jorpagna grundar en stad på ön
Kasyr och döper staden till samma namn. Staden var en plats där fartyg kunde mellanlanda och fylla på färskvatten och livsmedel. Staden levde ett anspråkslöst liv under denna era och det finns inte mycket skrivet om den.

598 fO-111 eO
Vad som hände i samband med konfluxen och mörkertiden är okänt; det finns inga skrifter bevarade från denna tid. Öarna var under lång tid helt isolerade från omvärlden.

112 eO
Kasyr lever en tynande tillvaro som en obetydlig och fattig stad som livnär sig huvudsakligen på fiske. Ett skepp med munkar ur Orden till Odos Minne anländer till öarna för att predika Odos ord till "de hedna". Munkarna påbörjar bygget av ett kloster på Kasyrs västra udde, samtidigt som de börjar omvända öborna. Kasyrs äldste tillåter missionen och bygget. Lysande vägen vinner snabbt nya trosfränder på Kasyr.

115 eO
Munkarnas kloster står nästan färdigt då khunitiska pirater anfaller öarna. Munkarna drabbas mycket hårt och dräps till siste man och i efterdyningarna av den förfärliga attacken, som även drabbade staden hårt, finns varken vilja, kunskap eller någon anledning att slutföra klosterbygget. De ofärdiga klosterbyggnaderna lämnas att förfalla.

115-275 eO
Kasyr är fortfarande en fattig stad. Dess invånare ser dock vilka förtjänster som finns att göra på handel, och gör ansatser att inleda handel, men lyckas aldrig ta sig in på marknaderna. Ständigt finner de sig blockerade av Caddos och Erebos köpmän, vilkas resurser var större och vars politiska inflytande är mer omfattande. Efter den avbrutna missionen och i avsaknad av teologiskt skolade präster från den lysande vägen återgår alltfler till de gamla trossatserna och endast en liten minoritet av invånarna bekänner sig fortfarande till Etin.

276 eO
Stadens äldste beslutar år 276 att satsa på att göra Kasyr till en omlastningshamn. Här skulle köpare och säljare från när och fjärran kunna mötas och med ett minimum av byråkrati göra upp affärer med alla slags varor. Inte heller detta fungerade särskilt väl, utom för en vara – slavar. Goda handelsrelationer odlas med ankorna i Ankorath och Dunderin och med Felicien, Hynsolge och Krun. Handeln får ett stort uppsving. Flera köpmän känner dock vissa tvivel inför handeln.

287 eO
Staden Kasyr används efter överenskommelse med kardierna som en framskjuten bas under det tredje soltåget mot Morëlvidyn. Kardien lockar med omfattande handelsavtal som kommer att ge vinster som övergår slavhandeln, och bland köpmännen finns en viss önskan att bli "rumsren" bland de större rikena i norr, som genom slavhandelns existens tar avstånd från Kasyr. Då Soltåget misslyckas drar sig kardierna tillbaka och Kasyr lämnas utan några större vinster. Kardierna bryter löftena om handelsavtal och förhållandet till ankstäderna som är Kasyrs leverantör av slavar lider stor skada. Detta ger upphov till ont blod bland köpmännen i Kasyr och stor besvikelse. Köpmännen ser sig tvingade att sätta igång en massiv diplomatisk kampanj för att övertyga ankorna om deras vänskap och trygga stadens handel. Relationerna är under flera år skakiga och man går en svår balansgång, med ganska beskedliga vinster.

289 eO
De diplomatiska ansträngningarna riktade mot Dunderin och Ankorath bär slutligen frukt och nya handelsavtal sluts. Köpmännen i Kasyr fastslår att slavhandel är den huvudaktivitet som staden ska ägna sig åt, eftersom man lyckats bäst där.

353 eO
När man i Zorakin rustar för ytterligare ett soltåg till Morëlvidyn skickar man en förfrågan om samarbete med Kasyr på samma sätt som i det tidigare soltåget, men Kasyr avböjer denna gång med hänvisning till de brutna löften som gavs vid det förra tillfället. Banden till de Morëlvidynska ankstäderna stärks genom denna politik. Det fjärde soltåget passerar obemärkt i Kasyr.


Tacksam för kommentarer och synpunkter!

Förslag på religiös tillhörighet!
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Ser bra ut Patrik!

Skulle man inte kunna tänka sig att den huvudsakliga religionen vid det här laget är LV? Kanske förekommer andra äldre kulter också.... Antingen någon/några joriska gudar eller kanske t.o.m. en gammal kejsare som gudaförklarats... Sen kan man ju också tänka sig influenser från morelvidyn. Antagligen bortser de styrande från eventuella religiösa konflikter sålänge det inte blir väpnade oroligheter eller missgynnar handeln.

En annan idé är att LV på Kasyr har växt samman med hedniska religioner från Morelvidyn till ett hopkok av Etin, Odo i flera samkarniska inkarnationer och morelviska demoner och hjältar...
Mikael
Admin
Posts: 5115
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Ja jag tycker att inflytandet från Morëlvidyn skall vara stort, iaf historiskt sett, men också för Morëlvidyns export av slavar och många slavhandlare. Nog borde öarna någon gång fallit för mo¨rlvisk pirathövding eller två. Let's talk... 8)
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

Mikael wrote:Ja jag tycker att inflytandet från Morëlvidyn skall vara stort, iaf historiskt sett, men också för Morëlvidyns export av slavar och många slavhandlare. Nog borde öarna någon gång fallit för mo¨rlvisk pirathövding eller två. Let's talk... 8)
Hmm, nu när du säger det så...absolut!

Jag håller med om att inflytandet från Morëlvidyn kommer att vara stort, särskilt som öarna ligger mitt i jaktmarkerna för både Dunderins och Ankoraths pirater. Efter det att Kasyr slutit handelsavtal gällande slavhandel med de båda städerna tror jag dock inte att åtminstone de piraterna ser någon anledning att anfalla staden, eftersom det skulle skada deras affärer. Det finns ju dock andra pirater som inte tar lika stor hänsyn och Morëlvidyn är stort. Khuniterna har ju också redan anfallit öarna under en stor räd år 115 eO, det är väl inte otroligt att det hänt fler gånger?

Min historia är dock inte fullständig ännu, det jag postade var bara en början, det kommer mera :)
Tar gärna emot mer input här om ni har idéer!
Skulle man inte kunna tänka sig att den huvudsakliga religionen vid det här laget är LV? Kanske förekommer andra äldre kulter också.... Antingen någon/några joriska gudar eller kanske t.o.m. en gammal kejsare som gudaförklarats... Sen kan man ju också tänka sig influenser från morelvidyn. Antagligen bortser de styrande från eventuella religiösa konflikter sålänge det inte blir väpnade oroligheter eller missgynnar handeln.

En annan idé är att LV på Kasyr har växt samman med hedniska religioner från Morelvidyn till ett hopkok av Etin, Odo i flera samkarniska inkarnationer och morelviska demoner och hjältar...
Som jag ville få fram av historien, det lilla jag hittills postat, så är LV inte alls självklar på öarna som huvudreligion. Eftersom LV direkt förespråkar ett avslutande av slavhandeln, genom beslutet 34 eO då det förbjöds av LV. Istället tänker jag mig något i stil med vad du säger angående de joriska gudarna eller något i stil med Ergyr-kulten...
Klart intressant är inflytandet från Morëlvidyn i den religiösa aspekten!
Är dock inte alls särskilt hemma på ankreligion, så det msåte jag forska lite på i så fall.

Jag instämmer med att de styrande har ett tolerant förhållningssätt till religion, varför det kan förekomma flera parallellt.

Jag har även tänkt att en grupp av "De enkla" ska ha invandrat senare i historien och slagit sig ned i de gamla klosterruinerna från odos orden-tiden och där ha som mål att bygga upp klostret igen. Det rör sig om en grupp som förvisats.

Trevligt med input, mera! :D
Post Reply