Traxilme

Samlingsplats för alla länder och platser
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Traxilmiska stålfurstarnas hemliga härdningsteknik. Krilloan s 48

Shaleika - kattlik skönhet som jobbar på glädjehuset Glädjebrunnen i Krilloan
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Vilka är de traximiliska stålfurstarna?

Handelsprinsar?

religiös sekt?

Mäktiga Smidesmästare?

Titaner?
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Traxilme

Post by Mikael »

Ur Vredesverk:
Mogerland = "den vidfarande" på östtraxilmisk tunga
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1106
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Traxilme

Post by Snibben »

De traxilmska Odöda

För snart 700 år sedan började en slags smitta sprida sig i de traxilmska länderna. De som smittades dog och återuppstod i vad som verkade vara en form av zombier. Snart upptäcktes att de som uppstod dock var intelligenta odöda vid fullt medvetande men med en total avsaknad av känslor och empati för de levande. Trotts detta var de odöda inte fientligt inställda till mer än de som anföll dem. Denna sjukdom spred sig snabbt och snart var hela städer bebodda endast av de odöda. Snart nog förstod andra traxilmska invånare att hålla sig borta från dessa områden och undvika de odöda. Detta till trotts har dock den mystiska sjukdomen fortsatt att sprida sig och utöka antalet traxilmska Odöda. Det underliga med sjukdomen är att den även kan sprida sig till de redan döda och många traxilmska Odöda har rest sig ur graven trotts att de varit döda innan smittan spridit sig till deras område. Eftersom de odöda inte bekymrar sig om att odla mat eller hålla djur har deras området återgått till sina vilda form er eller så har öknen svept in över de tidigare välskötta fälten och fruktträdgårdarna.

Vad som egentligen hände var att den traxilmska guden Cígnh dog. Efter hans död försökte hans hustru, Mhush, att återuppväcka honom men vid den tredje konfluxen gick något fel och han återuppstod som en odöd gud. När Mhush såg vad hon gjort med Cígnh blev hon bestört och flydde så långt bort hon kunde. Cígnh visade sig dock vara passiv och det enda han gjorde var att återskapa sina dyrkare i sin egen avbild. Alla de som förvandlas är därför också följare av den odöda guden Cígnh .
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Traxilme

Post by birkebeineren »

Talar vi här om en typ av gengångare, den typ av odöd som beskrivs i Sinkadus 13 och i Monturerna-modulen? Oavsett, mycket interessant beskrivning. En slags odöd civilisation som existerar bland levande och som grannarna måste förhålla sig till. Borde ge mycket spännande möjligheter för spel där RP får "spela" död och röra sig bland riktiga odöda.

Gillar gudahistorien. Traxilme och Soluna generellt böver mer färg utöver sina violetta öknar. Att något händer i gudavärlden kring tredje konfluxen vet vi också från Monturerna där gudinnan Imaria förlorar mycket av sin makt och fängslas borta från Altor. Kanske detta hänger samman med hur Cígnh (åter)uppstod i Traxilme?
Post Reply