Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Från Fan-fiction-tråden:
Fraxinus wrote:...merparten av Regaliegardisterna är "gömda" på Grindanuhalvön och är än så länge inte så kända utanför detta område (Östmark undantaget). Regaliegardisterna i Fristaden och Östmark består av ca 400 man (en kohort). De avlöses regelbundet varje år och åker hem till sina hemorter. Tanken bakom arrangemanget är att kungamakten på det sättet dels snabbt lyckats etablera en ordentlig styrka i området och därmed markerar sin närvaro. Och dels får Regaliegardisterna skarp träning/stridserfarenhet mot orcher, rövarband mm. Men i Indarrike i övrigt så är gardisterna inte särskilt kända. Det finns inte några garnisonsorter i denna landsdel utöver den i Fristaden. Det totala antalet gardister är heller inte väl känt - av flera orsaker. Regaliegardisterna är dessutom endast lojala mot kungen. De tränas särskilt att slåss mot rytteri och mot svartfolk. Deras udd är i första hand riktade mot svarta tornet. I andra hand ska de försvara kungens intressen inom landet.

Kungens trupper i Indarrike består av traditionella hustrupper (markiser och fogdar) som kan samla ihop kanske 400-600 man kungligt rytteri och det dubbla i fotfolk (infanteri med spjut, svärd/yxa och sköld). Siffrorna står någonstans i Zorakin-fliken.
Gardisterna lever då altså mellan sina tjänsteperioder som bönder inom markgrevskapet Ostmarks gränser om jag förstår rätt?

Angående markgreven, Arviden Grijp, hur ser hans lojaliteter egentligen ut? Han tillhör familjen Grijp vars överhuvud är hertig Wilfred Grijp av Salamora men lyder direkt under kungen i form av att vara markgreve. Är Arviden lojal mot sin familj eller har han brutit med denna för att tjäna kungamakten helt och hållet? Tankar?

Med Indarrike antar jag att du menar Indarhalvön?
Fraxinus wrote:Förutom markgreven Salamora soldater, regaliegardister, fristadens stadsvakt (ca 120 man) och ett otal karavanvakter, rövarbaroner, friföretagande beskyddarfirmor/legosoldater, caddiska kunskapare och annat löst folk så finns det ganska mycket kyrkortrupper och solriddare i området. Ja, kyrkan fick också en del mark/slottslän i Östmark (med slottslän menas här ofta ett lusigt stockhus uppfört på en kulle/motte med tillhörande träpalissad - förbättringsarbete pågår ständigt). Kyrkans (LV) borgar/kyffen har ofta ett tillhörande kapell. Är det någon byggnad som blivit tillbyggd i sten så är det kapellet. Och möjligen porttornet.
Troligen är många av fästena i Ostmark byggda som Nordaidniska försvarstempel:

Image
Aidnisk försvarstempel

Beskrivning: http://erebaltor.se/wiki/index.php?titl ... varstempel
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Det andra gardet lever som bönder mellan sina tjänsteperiod och de regelbundna övningarna. Förebilden kommer från de senromers...senkejserliga legionernas organisation och finansiering. Den här lösningen tillkom efter en diskussion om finansieringen av trupperna. Dessa soldater har gårdar inom kungsmarken och i Pharynx som huvudsaklig "betalning". När de är på tjänstgöring får de betalt i mynt.

Det första gardet är dock fortfarande stående. Det omfattar ca 3600 man (inkl understödstrupper). Detta garde är förlagt till olika garnisonsorter i Grindanu. Vardera garnisonsorter håller en kohort (ca 400 man).

Och ja. Det är typ den sortens tempel som man uppfört. Möjligen ännu enklare.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Tillhör då kohorten i Fristaden 1.Gardet eller 2.Gardet? Vad jag är ute efter att avklara är om det är bofasta regaliegardister i markgrevskapet Ostmark eller om de, som du nu förklarar, är ditskickade från Grindanu (eller ev andra platser).
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Jag funderar nämligen på lojaliteterna till de olika maktpersonerna i regionen. Är det endast gardister i Fristaden (altså ditskickade från Grindanu) så tänker jag att dessa lyder under borggreven (Havelock Girloffsson Gyllenhelm), eventuellt med någon kapten eller liknande som mellanbefäl. Är gardisterna däremot bofasta i markgrevskapet Ostmark mellan sina tjänstgöringar (då detta är kungamark) så har möjligtvis dessa viss lydnad till markgreven (Arviden Grijp). Om det senaste alternativet gäller så behöver det inte utgöra något problem om markgreven står fast i sin lojalitet mot kungen (Valien VII). Men om han däremot även känner skyldigheter gentemot sin familj och sin farbror(?) Wilfred Grijp, hertig av Salamora, kan det bli krånglig om gardisterna sätts in i strid, eller?
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

...för om dvärgarna i Aidnebergen i massiva led tågar ut från Methbôr och kräver betalning för nitton års uteblivna inkomster från Fristaden, stulna varulager och kränkt ära, samt räntor, av familjen Grijp, vem kommer då att betala ...eller inte?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Regaliegardisterna som är verksamma i och omkring Fristaden är inte bofasta i Östmark. De kommer från Grindanu. De lyder direkt under kungen eller kungens närmaste man på plats (borggreven). Skulle borggreven falla bort leds truppen av högste befälhavare för kohorten. De går alltså utanför det traditionella systemet av hertigar, markgrevar mm. De har sällan några kopplingar till området. De är svåra att muta eftersom de byts ut hela tiden. De har sälla lojalitet med den lokala adeln. De är därför sannolikt en ganska obekväm skara för den lokala adeln. Skulle dvärgar tåga ner från Methbor och hota med invasion och att inta Fristaden så är det inte längre en lokal affär mellan dvärgar och markgreven och hertigen Salamora. Det är kungamakten som hotas.

Om dvärgarna väljer att försöka resonera med kungamaktens representant så är kungamakten sannolikt mer än villig att diskutera en uppgörelse som alla kan tjäna på. Men om man inte har koll på de finare detaljerna i den snåriga väv av organisation och lojalitet som idag kännetecknar Östmark och Fristaden så kan det hela bli en otäck affär för både dvärgar, kungamakt och regionen i stort. Skulle dessutom den brända jordens klan kasta sig in som en tredje (eller fjärde) part så kan det hela få episka proportioner.

Vikl man sedan görs det ännu mer episkt så kan kungen även begära in understöd från exempelvis Nordbergaalverna då de har en överenskommelse med Zorakins kung och ingen annan. De skulle kunna bidra med exempelvis spejare i en sådan konflikt. Om de vill ge sig in i den. Kungen skulle också kunna begära in understöd från Pamperna och då får tillgång till några alaner lätt kavalleri. Detta scenario skulle kunna spinnas hur långt som helst och utvecklas till en storkonflikt som även kan komma att inkludera Jorpagna och Caddo
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Zorakin

Post by Mikael »

:twisted:
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Slättebo Härad

Post by Jeb »

Den senaste kampanjen vi spelar utspelar sig i Slättebo län för att sedan grena ut både till Hynsolge och Berendien. Tänkte det kunde vara kul att dela lite bakgrundsmaterial för att se om något kan komma till nytta. Det finns en modifierad karta över området, men jag kan inte ladda upp den just nu.


Slättebo Län

Haak
Längst norrut uppe i Aidnebergen ligger gruvorten Haak med dess omgivande marker. Hade det inte varit för de många järn och koppargruvor som finns här hade området varit övergivet. Ständigt under attacker från svartfolk och väderskiftningar klamrar sig köpingen Haak fast vi bergssidan. Området är kargt och ogästvänligt och ingen form av odling går att bedriva. Man är därför helt beroende av de karavaner från mer sydliga baronat kommer med handelsvaror.

Baron Kagnus Haak är en slug gammal räv vars ätt suttit vid makten sedan Haak uppfördes på 300-talet. Har flera söner som drillas för att föra ätten vidare.

Bergsfoten
Bördigt högland vid Aidnesbergens fot. Lever gott av närheten till Jostefloden på vilken man fraktar allt som områdets jordbruk producerar. I gränsorten Tideman produceras Tidemansdricka vilket är en populär måltidsdryck bland traktens folk. Fote By är Slättebos största halvlängsmannaby med runt hundra familjer boendes. By är självstyrande, men betalar skatt till Baron Joms. Vid Josteflodens strand ligger det grevliga residenset Billevad, som gett området sitt namn.

Baron Hedrim Joms. Greve Joms äldste son. Baron Hedrim tog över Bergsfoten från sin farfars bror, Lestig Joms. Lestig lever, men anses osund att styra då hans ålder tagit över sinnet. Baron Joms är nyligen slagen till riddare och reser runt i landet för att finna sig en fru bland Zorakins adelsfamiljer.

Hamre
Skogsrikt bergsområde vid Stirpaz början. Viss gruvdrift, men i första hand jakt är den stora inkomsten. Har skapat lite osämja med Baron Haak efter att man höjt skatter på frakt över Hamres del av Stirpaz. I samma stund har man gett skattelättnad till Hamres egna gruvfraktare och kan således sälja sin malm till billigare pris. Hamre ordnar flera jakter för Slättebos framstående invånare och Hertigen själv har ett av sina residens i slottet Låset. Hamre är ett av Aidnebergens lås som de försvarsborgar i nordgränsen kallas. I södra Hamre ligger Guldberg kloster helgat åt S:t Andami. Solmunkarna här forskar i magins mysterier och är därför avskärmade från omgivningen. Klostret är helt självförsörjande och tar bara emot besökare inom kyrkan självt. Står under hertigens beskydd och har gjorts så sedan det grundades på 450-talet.

Baron Dag Stålhandske. Hertigens förste kunskapare. Skicklig politiker som vinner mer och mer mark även som affärsman. Hamre har blommat upp under hans styre.

Österslätt
Bördigt område vid Jostefloden. Producerar spannmål i skäppor fulla. Dessa flottas längs Jostefloden via orådets enda köping Strömmekrök. Området är tätt befolkat och på landsbygden har lokala storbönder börjat lägga under sig allt större arealer. Metoderna som används är inte alla gånger helt förenliga med Etins goda minne. Baron Marol har ännu inte agerat mot bönderna, men man tror att en konflikt är oundviklig. Än så länge betalar bönderna sina skatter, men det ryktas att de rekryterar legoknektar för att utmana Baronen om makten.

Baron Stefian Marol. En hårdför herre som inte tål någon vars åsikter skiljer från hans egna. Drev sin bror Sebastian ur huset efter ett gräl. Sebastian livnär sig som legoknekt och för att Stefian skall stå upp mot böndernas ökande makt söker han försoning med sin bror i hopp om att få militär makt gratis.

Vede
Otillgängligt slättland med boskapsskötsel som huvudinkomst. Runt huvudorten Vedehall och sjön Kvarken ligger flera timmerläger, som även det ger viktiga inkomster. På senare år har byn Ulehall blivit mål för flera av Mandelorderns forskare då arkeologiska fynd gjorts i byn och dess omnejd.

Baron Paar Splintersköld. Egensinnig skogsman vars intressen ligger uteslutande på jakt och äventyr. Vede styrs nästan helt av hans försummade hustru Celina. Ett arrangemang båda trivs med.

Guldberga Skogar
Baroni som uppkom efter att Greve Karrovan Björnflod sålde Guldberg till Billevad 456 e.O. Greven ville inte ha Guldberga Kloster inom sina gränser. Då han ansåg att deras läror var kätterska. Greven av Billevad var inte sen att slå mynt av Greve Björnflods tankar och förvärvade både kloster och Guldberg till ett mycket lågt pris. Greve Björnflod blev dock den som skrattade sist när det visade sig att Guldberg var hem till en vätteklan, som har gett Greve Joms av Billevads vassaller huvudbry mer än en gång. I och med gränsens flytt blev namnet Guldberg bytt till Guldberga Skogar. Området är förvånande sparsamt uppodlat och glest befolkat trots att den grevliga borgen Björnväggen ligger i Guldberga Skogar. Senaste Greve Boderik Björnflod själv förmodas har omkommit i en brand i Björnväggens riddarsal 603 e.O. då han inte setts till sedan dess. Hans kropp har inte återfunnits och man har därför inte utsett en efterträdare. Björnväggen ligger sedan några år av försummat underhåll mer eller mindre i ruiner och branden förstörde det som fanns kvar av riddarsalen. Grevskapet Björnflod och Guldberga Skogar, som traditionellt greven skälv varit herre över styrs i dagsläget av en Lendman.

Lendman Herr Tiburtius Bock. Herr Bock är en lågättad byråkrat från Tofia, som rekomederats av Tofia skråmästare. Det ville ha en av sina egna ut på bygde för att kunna exploatera det något eftersatta Guldberga Skogar. Herr Bock är en mycket skicklig politiker och ryktet säger att han inte är främmande för vilka medel som helst för att uppnå sina mål. Än så länge har han inte brytt sig om sitt nya ämbete, utan frotterar sig med Tofias societet där han mer än en gång kallat sig Greve Bock. Något som stör de övriga grevarna och skråmästarna storligen.

Skoften
Friköping formellt under Greve Björnflod, men dess skatteintäkter går direkt i Hertig Stirzbergs kista. Skoften drabbades av en gräsbrand sommaren 609 e.O. som brände upp stora delar av köpingen och borgen Klinga Hus. Skoften har sedan katastrofen delvis byggs upp, men området lider svårt av de skatter som återuppbyggnaden kräver. Himmelfaras stuteri och Granbergs småbåtsvarv ger fortfarande inkomster då handeln har avstannat nästan helt.

Lendman Nils Klinga är den gamle borgherrens yngste son. Lendman Klinga har inte lyckats få ordning på områdets finanser och både svartfolk och rövare trakasserar den allt mer upproriska befolkningen.

Ekeslätt
Bördig del av Kvarkenområdet. Med position mellan Kvarken och Jostefloden är det tämligen väl bevattnat, men mellan varven drabbat av översvämningar som ger problem till de mest närboende invånarna. Det finns stora citrusodlingar och man tillverkar allsköns produkter från skördarna. Jostemarmelad och den mycket sura drycken Fenolein. Som sägs bota skepparsjuka. Området föder upp köttdjur och har som binäring blivit skickliga läderhantverkare tack vare de hudar som slakten ger. Ekeholm är en så pass stor köping att man på senare år skickat sändebud till Kung Valien om att få stadsrättigheter. Greve Gellis Ekenbrandt har hoppfullt börjat bygga stadsmur och anlitat grävare för att bredda Jostefloden utanför köpingen för att kunna ta in större båtar söderifrån. Ekeholm tillhör ätten Ekenbrandt och lendman i Ekeholm är grevens bror Brir Ekenbrandt.

Baron hans grevliga höghet Gellis Ekenbrandt. En av Slättebos rikaste och mäktigaste män. Greven har studerat vetenskap hos de lärde i Klomelliska Yolev under flera framstående mästare. Han anses som något av ett teknologiskt geni, som har revolutionerat både bevattningskonst och jordbruk i sitt baronat. En ytterst modern herre.

EDIT: Lagt till versaler för bättre tydlighet. /Admin.
Last edited by Jeb on 2018-03-18 13:29, edited 2 times in total.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Assar Avloys bronsgjuteri

Post by Jeb »

Assar Avloy blev aldrig använd i kampanjen. Han kom till när jag satt och funderade på alla ologiskt placerade fällor och lönndörrar i äventyr jag läst genom åren. Vem bygger alla dessa hinder för äventyrare? Hans "fabrik" blev till när jag såg Willy Wonka med barnen. En fantastisk plats där vad som helst kan finnas. Assar har även fått lite inspiration från Guazzo i Krilloan.


En bra bit in i Stirpazbukten, söder om Tofia ligger byn Lundnäs. En ganska stillsam by som lever på fiske och jordbruk. Det som skiljer Lundnäs från vilken Zorakisk fiskeby som helst är det underliga byggnadskomplex som ligger i anslutning till byn. Omgärdat av en hög mur ligger ett tjugotal stora byggnader vars skorstenar ständigt tycks ryka. Assar Avloys bronsgjuteri har på senare tid slagit mynt av den allt mer rika borgarklass, som med hjälp av handel vuxit fram ur feodalsamhället. Att det ens ligger ett bronsgjuteri så långt ifrån malmfyndigheter kan tyckas märkligt, men Assar har med flit flyttat hit för närheten till Tofia. Vad Assar har förstått är att möta upp behovet för rika att skydda sina skatter. Han har därför samlat skickliga låssmeder, gillrare och snickare till sig för att erbjuda lösningar på deras oro. Assar Abloy själv är visionär inom området och flera av hans kreationer har installerats i både slott, som grotta. Speciellt kända är de för sina sinnrika fjädrande lönndörrar, som har blivit högsta mode bland de bemedlade. Affärerna har gått strålande genom åren. Assars fällor och lås finns monterade på flera platser sedan 580-talet, då Assar slog upp portarna till sitt gjuteri. Numer är Assar själv i kraft av ålder inte lika aktiv i tillverkningen, men han reser ofta personligen till de mest exentriska köparna, som förstår att värdesätta de mer underliga lösningarna. På senare tid har Assar inlett bygget av en ny del, kanske kan man använda trolldom i skapandet av säkerhet?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Zorakin

Post by Mikael »

:lol:
Jag ser varumärket "Grymkäfts fällor (&lås)" i brons över grindarna.

Vad tycker och tror Bontisal Fraxinus?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Med lite omskrivning så kan det nog kanske användas. Jag tycker själv kanske att gjuteriet är lite felplacerat i Zorakin, då det inte känns innovativa och framförallt knasiga nog att starta upp en liknande industri. Det enklaste hade varit att ge detta till en dvärg, men det är lite väl trist. Man vill ju gärna ha en galen professor, som nosar på ordet geni. Gillar verkligen bronsgrindarna!
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Fortsättning på Slättebo.

Norra Toril
Norra Toril består till största delen av Torilskogen, vars invånare gör räder in i området. Glaveätten är därför noga med att hålla fler krigare än brukligt. Antalet krigare i hans tjänst har genom åren oroat de närmsta grannarna då de fruktar att styrka skall användas till annat än ordningen i Norra Toril. Baron Vartan Glave trappade upp oron genom att konvertera sin yngre bror Kolts gård Räcknäs till en träningsakademi för svärdsmän. Genom Räcknäs akademi har man ökat beståndet av vapenföra män, så mycket att omgivningen reagerat. För två år sedan mördades Baron Vartan av banditer under en genomresa i Floddalen och Kolt Glave blev baron över Norra Toril. Inga slag har utväxlats, men Baron Kolt har gjort det klart att han skyller mordet på Baron Hindrik Splintersköld av Floddalen, som inte lyckas hålla sina domäner säkra. I området ligger Oberga Kloster, som är tillägnat St. Munde. Prior i klostret är Valfrak Glave. Kusin på svärdssidan till Kolt.

Baron Kolt Glave. Mycket militärisk man med kort stubin och impulsiv i handling. Var aldrig ämnad till att leda Norra Toril och har därför tränats till stridsman istället för härskare. Har lyckats reta upp Splintersköldsätten med sina höljudda anklagelser mot Baron Hindrik av Floddalen.

Floddalen
Område känt för vin och religion. Stirpazklyfte är en köping som håller flera tillverkare av religiösa konstföremål och heliga föremål. Det finns i köpingen två bokbinderier, Solflamman och Morgonljus. De ängar sig åt kopiering av heliga skrifter och manifest. Innanför ringmuren finns fyra stora helgedomar, en i varje väderstreck. Norddomen i norr, St Kefims i söder, St Vendlocks i väst och St. Mellins helbrädgatempel i öster. Runt Stipazklyfte finns många vinodlingar som Splintersköldätten innehar. Vinet som odlas här är uppskattat bland befolkningen då det är starkt och något bättre smakande än Kardiska viner.

Baron Hindrik Splintersköld av Floddalen. En djupt Etintroende man, som hellre skulle göra sig en karriär inom kyrkan. Han spenderar nästan all tid med sin förtrogne vän Riark Ivar Limberg. Riarken är i verkligheten den som styr hela baroniet och onda tungor gör gällande att deras relation är av Etin ogillad. På senare tid har Baron Kolt Glave öppet anklagat Baron Hindrik för mordet på Kolts bror Vartan. Riark Limberg har skickat flera brev till Baron Kolt om försoning, men inget har besvarats.

Grosäter
Bördigt slättland där sädesfälten avlöser varandra så långt ögat kan se. Baroniet är täckt av små gårdar och väderkvarnar och flera landskapsmålare söker sig hit för att romantisera bondelivet. Invånarna slår mynt av dem och de flesta har ett extra rum att hyra ut. Baroniets enda större bosättning är Traska by vid Stirpaz. Där har Baron Silverlans sitt residens, Silverhatten.

Baron Elof Silverlans. En levnadsglad herre som tar livet lite med en klackspark. Han har senaste tiden fått påtryckningar från grannen Baron Glave att ta ställning i konflikten mellan honom och Baron Hindrik i Floddalen. Något som Baron Silverlans högaktningsfullt struntar i.

Tofia
Området består av den mark som runt Tofia tillhör staden. Relativt tätbefolkat och rörigt. Små förbyar har sporadiskt bildats utanför Tofias murar. De styrs av ett flertal olika organisationer. Flera av dem med tvivelaktiga agendor. Lojaliteter och styrelsemän skiftar ofta och konfrontationer mellan dem är inte ovanliga. Allt överses av den i folkmun mest korrumperade tillsyningsmannen i Slättebo, Josse Eiriksson. I området finns en gammal borgruin som förut tjänade som fängelse. Det övergavs på 400-talets mitt i brist på resurser. Fångar ger inga inkomster, så man ålade baronerna att själva tillse hur ogärningsmän förvaras. Bastionen tjänade sedan som stenbrott för de reparationer Tofia behövde efter belägringen 484 e.O.

Tillsyningsman Josse Eiriksson. Tofias ytterområde står officiellt under Hertig Strizberg själv och han har därför tillsatt en representant att hålla ordningen. Den utsedde Josse Eiriksson är frilloson till hertigens svärfar och sitter därför relativt säkert i sitt ämbete. Josse har handen i varenda kakburk som finns utanför muren och hans metoder för att behålla handen i burken är allt utom angenäma. Flera klagomål har förts inför stadens råd, men inget har hänt ännu.

Västerslätt
Platt baroni täckt av gräs. Inkomsterna utgörs till störst delar av fiske och boskapsskötsel. Bönderna har tack vare tillgången på bete blivit lite av årstidsnomader. Man flyttar runt hus och hem mellan olika fasta läger. Det betyder att länet är olika tätbefolkat beroende på tid på året. Efter sommaren samlas man till en masslakt utanför Lundnäs. Vid slakten ökar tillgången på färskt kött avsevärt i området. Festligheter med olika tävlingar och marknader hålls under veckan som slakten pågår. Vid kusten är livet mer traditionellt i små byar där de boende gemensamt äger en båt. I Lundnäs ligger Assar Avloys Bronsgjuteri. En mytomspunnen plats omgärdad av murar. Assar är ledande tillverkare av fällor och lönndörrar.

Baronessan hennes grevliga höghet Carna Lund. När hennes far Greve Lund dog 597e.O. hade han satt sin enda dotter i Medeaut Kloster i väntan på gott gifte. Då Grevinnan Carna var enda arvingen fick hon under påverkan av Abbedissan Marka Linsegro skänka södra delen av sitt grevskap till klostret att förvalta som vasall. Den norra delen Västerslätt behöll hon själv och så har det varit sedan grevens död. Baroniet sköter sig självt i mångt och mycket då befolkningen mangrant samlas en gång om året och betalar sin skatt utan större problem.

Hals Hedar
Södra delen av Lunds Udde är helt under Medeaut Klosters kontroll. Abbedissan Marka Linsegro är fortfarande den som administrerar området, men Bontisalen i Pendon vill ha en manlig Riark att ta över, då en kvinna inte anses lämplig. Abbedissa Linsegro har fått oväntat stöd från Grevinnan Lund. Trots att den allmänna meningen är att klostret stal marken från henne under sorgtiden efter hennes far. Hals Hedar är som namnet antyder hedlandskap, lämpligt både för både odlingar och djurhållning. Något som klostret håller på att utveckla och modernisera.

Abbedissa Marka Linsegro. Åldrad kvinna som sköter klostrets affärer utomordentligt. Känner sig lite hämmad av Lysande vägens kyrka och skulle helst se att hon rapporterade endast till Grevinnan Lund.
Last edited by Jeb on 2018-03-18 13:31, edited 1 time in total.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Vi tar väl de högst styrande med. Ingen har ju opponerat sig hittills. :wink:

Hertigen:

Hertig Leovin Stirzberg av Slättebo. Hertigen är sedan länge förlikad med att han aldrig kommer att leva upp till sin förfader Anvils rykte. Han har heller aldrig haft för avsikt att göra det. Hertig Stirzberg är en mycket praktisk man. Han gillar att leva gott och inser att hans kistor måste fyllas på för att försäkra honom om det. Hertigen har därför överlåtit det mesta av administrationen till i hans ögon kompetenta tjänare. Så länge mynten trillar in lägger han sig inte i hur de hamnat där. Trycket på hans underhuggare ökar för varje år, då hertigens törst på baler, tornerspel och teater tycks öka med tiden. Han spenderar merparten av sin tid vid hovet i Pendon eller som värd för allsköns gäster i hans palats i Tofia. I folkets ögon är han en duglig ledare, då välståndet i Slättebo är relativt högt. Sanningen är att Hertig Stirzberg inte bryr sig särskilt mycket om sitt folk. Han anser att adeln är trevligare och framförallt renare att umgås med. Hans hustru Beada är systerdotter till hertogden av Philmark och avlägsen släkting till kung Vidar. Hertig Stirzberg håller således några Kardiska förläningar i hustruns namn. Dessa besöks ytterst sällan av honom själv. Han anser att Kardier i allmänhet är värre att umgås med än folket i Slättebo.

Grevskap
Billevad: Haak, Bergfoten, Hamre.
Greve Dyvik Joms. Överhuvud för ”Jomsarna” i norr. Greven har genom sin långa levnad, fram till nu fört en stillsam tillvaro i sitt bergsfort Billevad. I sin ungdom studerade greven hos S:t Andamimunkarna i Guldberga kloster. Sedan den tiden har han fascination för magi. På senare tid har han mer öppet förespråkat diplomatiska kontakter med Häxmästaren i Svarta tornet. Greven anser att Häxmästaren är missförstådd och bara han får komma till tals kanske inte alls är så ond som det påstås. Kanske har han till och med fog i sina attacker. Uttalanden har upprört flera och tal om förräderi cirkulerar. Rösterna har nu nått Hertigens öra och han har för grevens säkerhet skickat en styrka till billevad. Givetvis står greven för deras logi och sold.

Ekeholm: Vede, Österslätt, Ekeslätt.
Greve Gellis Ekenbrandt. Kanske en av de grevar i området som mest tagit till sig det nya mer handelsorienterade styrsättet. Stöder fullt bönderna i Österslätts vilja att bilda storjordbruk, då han anser att produktionen av varor är viktigare än vilken ätt du tillhör. Greven har skapat ett bankväsende där han själv med god ränta finansierar de kompanier som vill expandera och exploatera resurser i grevskapet. Hänsyn tas inte till person, utan bara vinstintressen och produktion är intressant. Greven tar heller ingen hänsyn till börd vilket har upprört hans vasaller och en konfrontation verkar oundviklig. Grevens yngsta syster är gift med baron Paar Splintersköld och greven har för avsikt att industrialisera timmerproduktionen i området.

Björnflod: Skofteland, Guldberga, Norra Toril.
Björnflod står idag utan greve. Tidigare har ätten Björnflod styrt sedan mörkertiden och är en av Zorakins äldsta ätter. Björnflods har genom historien hållit låg profil och aldrig haft någon högre titel än greve. De har genom åren byggt ut och förstärkt ättens residens Björnväggen vid sjön Kvarken fram till den förödande brand här om året då greven själv tros ha omkommit. Då inga släktingar av börd, det finns frillobarn, har ruinen efter Björnväggen blivit hem för rövarband. Hövitsman Herr Tiburtius Bock, som är den som formellt styr området, har inte visat det minsta intresse för att ta itu med rövarna. Han har till dags dato inte ens besökt det område han styr över, utan tris bra bland societet i Tofia. Skogen öster om Kvarken kallas Ohmskogen och huserar en maginod. Platsen för noden besöktes regelbundet av magiker och ett litet tempel har rests vid nodens fot. Templet är numer en ruin och nodens kraft har sedan länge ebbat ut.

Stirpaz: Floddalen, Tofia, Grosäter.
Greve Magnurmund ”Lättingen” Splintersköld. Den gamle greven har gjort sig känd mest för att vara frisinnad i kärlek. Greven har avverkat flera kärleksaffärer genom åren helt urskillningslöst av både kön, klass och folkslag. Det har skänkt honom en uppsjö av barn på bygden. Alla vilka greven älskar högt och ger både god skolning och ämbeten. Mången nidvisa har skrivits om grevens snedsprång och Lysande vägens fördömer hans handlande med en knuten hand i fickan. Så länge ätten Splintersköld kontrollerar Stirpazklyfte och stadens produktion av religiösa föremål tvingas de se mellan fingrarna. Greven själv påverkas inte nämnvärt av sitt rykte och han har inte för avsikt att ändra på sig. Greven har aldrig gift sig och hans barn kommer inte ärva grevskapet. Till arvinge har ätten utsett baron Hindrik Splintersköld av Floddalen. Mest på grunder att hans nära förhållande med Lysande vägen kommer att reparera relationerna med kyrkan. Splinterskölds egen vingård producerar det populära vinet Amoré. Ett vin som sägs gripa tag i drickarens känsloliv och flera hedersstunder har initierats med intagandet av vitt Amoré och Stipazräkor. Något som greven själv ofta bjuder tilltänkta älskare på.

Lunds Udde: Västerslätt, Hals Hedar.
Grevinnan Carna Lund. Grevinnan har sedan hon ärvde titeln av sin far förblivit ogift. Hon är djupt troende och har vigt hela sitt liv åt kyrkan. Lunds Udde har med tiden blivit allt mer självstyrande och folket har med det börjat ta sig friheter i både rättsskipning och styrande. Grevinnan Lund har svårt att ta tag i detta, då hon anser att hennes tid till fullo skall vigas åt Etin. Hon har därför öppet deklarerat sin avsikt att efter sin död skänka hela arvet åt kyrkan. Grevinnan anser att Lysande vägen kommer att skapa ordning och lycka för de boende i Hals hedar. Vad folket tycker är tydligt. Man betalar sin skatt och ser till att allt i grevskapet fungerar klanderfritt. Allt för att inte stressa eller störa grevinnan och med det skynda på hennes bortgång. När Etin så återtar Grevinnan Lund inser folket att deras nyfunna frihet är borta och helig ordning kommer tillbaka. Deras sista hopp står till Abbedissan Linsegro, som anses vara en redbar kvinna, men även hon är till åren kommen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Tror ingen tycker någonting annat än att det är kul med mer färg i Zorakin. :) Det finns dessutom mängder av län att ta av i Zorakin (och andra länder) om andra också vill beskriva och fylla med personer.

Stort pluss för dina olika namn som jag tycker passar mycket väl in med övriga, både de officiella och de andra skapat. :D
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Tack.
Kampanjen vi spelar just nu utspelar sig i Slättebo och cirkulerar kring ätterna Klinga och Björnflod. Resten är bara lulllull för spelarna för att sätta sig in i området och dess invånare. Allt material jag postar står vem som helst fritt att sno eller ändra i. Kritik uppskattas.
Post Reply