Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Re: Zorakin

Post by Spelknepe »

Japp! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Staden Luksilo, huvudstad i hertigdömet Gredelmark och tidigare i det självständiga riket Luksilien :?:

Image

Image
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Zorakin

Post by Mikael »

Nja, inte den övre kartan men kanske den nedre bilden.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Samma stad. Fast man får tänka bort de lite för moderna stjärnbefästningarna på den övre.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Zorakin

Post by Fafnir »

works for me :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Zorakin

Post by Mikael »

Jo det såg jag, men 1493s storlek/utseende känns väsentligt bättre än stadsplanen från 1836.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Jag ville visa formen på staden, och floden, och broarna... Jag fick uppfattningen att den gamla medeltida staden är den som huvudsakligen återges på den nyare kartan, bortsett från vissa detaljer.

Fraxinus har dragit jämförelser mellan Luksilo och Florens politisk, kulturellt och ekonomisk, och då tänkte jag vad bättre än att inspireras även när det gäller geografi.
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Zorakin

Post by Mikael »

Mer såhär i stadsplanen och storleken, Florence 1450.

Image
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Fraxinus har inga problem med beskrivning och karta. Möjligen så är Luksilo något mindre i befolkningsstorlek än Florens under 1300-talet. På sin höjd 10000 invånare tänkte jag för att staden inte ska bli större än Caddos städer som Anders satte runt 13000-15000 invånare.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Överhuvutaget så agerar hertigdömen på Indarhalvön mer självständigt medan hertigdömena på Grindanu är mer kontrollerade av kungamakten. Den kungliga makten och närvaron är mer tydlig på Grindanu och i viss mån hertigdömet Inberg. Det gör att Grindanu är förhålladevis lugnt (även om det förekommer en hel del familjefejder även där). Man är dessutom närmare Svarta Tornet och Torilskogen och de hot som finns där. Hertigdömena på Indarhalvön är mer som små riken (underställda kungen ungefär som tyska eller italienska furstendömen är underställda den tysk-romerske kejsaren). Hertigar och markgrevar samt vissa grevar agerar närmast som småfurstar.

Medan Grindanu är mer centraliserat och håller på att moderniseras och fokuserar mest på det gemensamma hoten från Svarta tornet och svartfolk från Torilskogen så bråkar (krigar) adelsmännen på Indar mer med varandra. Incitamentet för inbördes krig är i dag främst handelsvägar, råvarukällor och allianser men även försmådda döttrar och söner, upprivna allianser, uppblåsta egon och sekelgamla fejder av oklar härkomst.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Två saker jag undrar över när det gäller Grindanu:

1) Hur kom det sig att raxorerna allierade sig med pennerna och hur såg deras samhälle ut innan kung Valien I utropade Zorakin 55 fO efter Lindskiarnerkriget?

2) Hur kom det sig att Zorakins nionde kung Karolu, hertig av Pharynx, gavs nummer XI i nummerordning när det inte finns några Karolu tidigare i regentlängden? Fanns det någon annan statsbildning på norra Grindanu där Karolus förfäder regerat? Zorakins andre kung Girlof var också hertig av Pharynx, även den berömde Hertig Miskrun som kämpade mot svartfolken i Torilskogen med sitt mqäktiga svärd Valadett.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

På fråga 1 så skulle jag snarare säga att det i början bara var vissa av de raxoriska stammarna som genom giftermål allierade sig med pennisk adel. Oftast då en raxorisk eorls dotter med en någon pennisk barons eller greves son.

I den tidiga historieskrivningen stred raxoriska stammar både mot pennerna i söder och sinsemellan. Det första stridsäpplet mellan penner och raxorer var området i Likermark vilket i begynnelsen var en eller en samling markgrevskap (kanske hette det från början Likermarkerna). Penniska adelsmän koloniserade de södra delarna av Likermark och en eller flera av dem fick titeln markgrevar. Som markgrevar fick de uppgift att skydda pennernas nordöstra flank mot raxoriska plundringtåg. Gissningsvis gick det en tidig gräns längst floden. Men vissa raxoriska stammar eftersökte också pennernas hjälp mot andra raxoriska stammar och allierade sig med penniska adel. Kanske var det så de första penniska adelsmännen påbörjade koloniseringen av Likermark. Sannolikt var dock även hungern (och behovet) av mer land en pådrivande faktor.

Men det som till slut fick de olika raxoriska stammarna att samfällt begära pennernas beskydd var Lindiskiarnerkriget.

2. Sannolikt av samma skäl som Erik den XIV. För att det lät imponerande och antydde att pennerna/Karolu hade en längre kungalinje än vad man faktiskt hade. Möjligen syftade Karolu kanske rent av på några tidigare Karolu i sin familjs hertiglängd.

Det fanns en lös sammanslutning av raxoriska stammar och pampiska stammar i det som i dag är Pharynx och Inberg. Senare uppstod den Lindiskiarniska stadsbildningen som krossade omkringliggande stammar tills en allians av penner, raxorer, dalker och pamper lyckades besegra dem.

Hertig Miskrun räknas som en anfader till den nuvarande kungafamiljen (och hertigfamiljen av Pharynx). Girlof kan dock ha tillhört en annan - kanske utslocknad - adelsfamilj. I synnerhet som hertigtitlarna var mer "rörliga" i inledningen av den Zorakiska stadsbildningen. Jag har inte funderat så mycket på det.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Mycket upplysande. Tack för förklarande svar! :)

Vad om vi kombinerar det här och tänker oss följande: Bland de tidiga penniska kolonisatörerna fanns familjen Lindeworms anfäder. Dessa lyckades med djärvhet och duglighet etablera sig mycket långt norrut i Likermarkerna, nästan helt uppe vid Pharynx som då endast är en urgammal ruinstad från före Gudarnas Vrede. Sen anländer lindskiarnarna och återuppbygger Pharynx. Familjen Lindeworm blir då bland de första att drabbas av kriget som bryter ut och under ledning av sitt överhuvud Karolu Lindeworm allierar de sig med Valien Gyldenmark från Amtefjärd på södra Grindanu. Pennerna segrar till slut och när Valien kröns till kung av Zorakin vid Stora Tinget 55 fO står Karolu Lindeworm vid hans högra sida med titeln Hertig av Pharynx.* Vid Valiens död 15 fO skall en ny kung väljas och då äras Lindewormarna för sin lojalitet mot Zorakin genom att Karolus son Girloff ges tronen och blir Zorakins andre kung. Hans mor var kung Valiens syster Miskrana Gyldenmark.

Mycket senare, år 138 eO, blir hertigen av Pharynx återigen vald till kung av Zorakin och det är då historikerna beräknar att hertigens anfäder från Lindskiarnerkriget var den tionde i raden av familjeöverhuvuden med namnet Karolu och att den nya kungen blir kung Karolu XI Lindeworm, brorson till hertig Miskrun Lindeworm.

* Vid kungens andra sida stod förövrigt en nästan lika duglig kämpe: den första hertigen av Salamora.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Ser rimligt ut alltihop. Det blir lite som med Habsburgarna (minus underbett). Deras färdernesborg och ursäte ligger i dagens Schweiz men deras faktiska maktbas kom genom giftermål och arv att tidigt etableras längre österut. I synnerhet genom övertagandet av de fyra hertigdömena Österrike, Kärnten, Steiermark och Carniola (vilket utgör merparten av vad som idag är Österrike samt en del av dagens Slovenien).

Sannolikt var således Likermark från början snarare en grupp om kanske tre markgrevskap där en av markgrevarna kan ha varit en Lindeworm. Kanske rent av den nordligaste markgreven? En annan markgrevefamilj var möjligen familjen Korp (med bas i närheten av Drällinge?). I samband med Lindiskiarnerkriget blev möjligen Lindewormarna genom sitt ingifte med raxoriska stormän och genom deras kunskap om området närmast Pharynx ovärderliga för den blivande förste kungen av Zorakin. När man sedan grundade och formade kungariket Zorakin så var Lindewormarna därför kanske självskrivna att bli hertigar i Pharynx.

Jag har tolkat källorna så att Pennerna var mer opåverkade i Lindiskiarnerkrigets inledningskede. De som råkade värst ut i början var Raxorerna (och Pamperna) som dominerade området i det som i dag är hertigdömet Pharynx och delar av Inberg. För att överleva vände de sig till sina tidigare antagonister/allierade (beroende på tidgare allianser mellan olika stammar). Det centrala är att Raxorerna var och är hårdföra men de var splittrade och försvagade och de hade inget bra svar mot Lindiskiarnarnas angrepp. Pennerna var mer centraliserade, organiserade, tyngre rustade och de kom relativt helskinnade undan de inledande stridigheterna mellan Lindiskiarnar och resten av omvärlden och hade därför tid att ställa hela sin armé på krigsfot samt alliera sig med andra folk.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Vart i Zorakin är följande äventyr placerade:
  • Den Eingreenska borgen (Sinkadus 27)
    Dårligt vatten (Sinkadus 20)
    Gripeborgs hemlighet (Sinkadus 17)
Gärna exakt placering, annars kan respektive hertigdöme räcka.
Post Reply