Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Mikael wrote:Har återgått till Källorna avs bron.

Den ligger öster om Zorakin på vägen mellan Fristaden och dvärgriket, i gränslandet mellan kullar och berg. Den korsar en mindre flod. Av brons fundament kan utläsas att den äldre stenbron är från 79 eO, byggd av dvärgar. Bron restaurerades 520-522 eO av Fristaden och dvärgarna. Det var tänkt som viktig handelsplats men det hindrades av Zorakin. Sedan Fristaden erövrades av Zorakerna har handeln skiftat och bron används inte längre lika frekvent. Bron bemannas idag enbart av dvärgar.

I Svartfolk finns inga floder markerade i området, enbart vägar. Inte heller Aidne hjälper oss.

Jag tycker Fraxinus förslag att den mindre floden Zygå rinner ner från bergen och mynnar i Ereno. Små flodbåtar kan dras upp till bron och seglas nerströms. En by med stadsmur krockar med källorna och jag ser hellre att bron ligger som ett ensamt fäste i ödemarken, men visst kan man alternativt lägga till ett värdshus, ett kapell, ett par torpare/fiskare... men fortfarande obyggden. Zorakins nyvunna Östmark tycker jag inte ska gå ända fram till bron, så bron kanske kan ligga längre norröver, ex rakt norröver från den nu markerade platsen? I övrigt gillar jag vad både Fraxinus och Birke föreslår.

Två frågor:
1. Varför byggde dvärgarna en bro där 79 eO? Passerar Via Aidne där och de restaurerade bara den äldre joriska bron?
2. Varför har jag på min karta antecknat Gitalde som alternativt namn på Ereno?
Har inga problem med det Mikael skriver....min fantasi brukar skena iväg. Men som jag skrev behöver inte en by/bro ligga innanför område som Zorakin hävdar som sitt om den bosättningen ligger på flodens östra strand. Zorakin hävdar enbart överhöghet över västra flodstranden minus ett dvärgiskt brotorn. Två befästa brotorn. Ett värdshus på östra sidan, ett hovslageri, kanske ett kapell, några få boningshus. Några bryggor med bodar för omlastning.

Fördelen med en sådan lösning är att det ger en naturlig förklaring till både Zorakins "nya" östra landsgräns. Det försvårar i någon mån också för Zorakiska expansioner österut och försörjningen till Kalband. Det skulle kunna ge upphov till konflikter mellan dalkiska handelsmän som vill ha fria transportleder över floden och en zorakisk önskan att ta tull på samma transporter....exempelvis. Och ju mer källor till konflikter desto bättre. ;)

På din fråga 2 så kanske det har funnits en liten hamnstad på platsen där Ereno i dag ligger. Den hette Gitalde och fanns på plats redan 79 eO. Eventuellt har den utplånats i något av många svartfolkskrig i området. Bron förblev dock ganska viktig då Via Aidne gick via bron. Fristaden ersatte så småningom Gitalde som handelsplats och blev viktig som mötesplats mellan dvärgar och dalker. När Fristaden blev Zorakiskt beslöt dalker åter bygga en stad på platsen där Gitalde legat. Denna stad döptes till Ereno
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Kan vi enas om att Zygosund är en by utan ringmur som ligger på östra standen (och därmed utanför Zorakiskt territorium) av den lilla floden Zygå. Bron över Zygå är välbefäst med stora massiva porttorn på respektive strand och samt ett torn mitt på bron. I samband med krig bruka bybefolkningen söka skydd innanför brotornen. Det skulle innebära att Zygosund är markerad som by med borg(?) i Spelknepes karta.

Floden Zygå är ganska liten (typ Lagan eller annan större sydsvensk å). Dess sträckning utgör Zorakins och markgrevskapet Östmarks nuvarande östgräns.

Inspirationsbild:

http://www.sgkgs.ch/images/content/lu-B ... rm_neu.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Luzer ... ruecke.jpg
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Låter bra. Finns också en enkel planbeskrivning av bron i Monster och Män men den kan vi låta visa bara delar av komplexet så att ett torn så som på inspirationsbilderna också får plats.

Vi verkar också vara överens om att pilgrimsvägen Via Aidne går över Zygosunds bro.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Nej, brons utseende är inte något som jag tycker vi ska ändra på. I övrigt ok för liten by.

Jag tänkte mig att antika Via Aidne kunde gått den vägen och att det fanns en gammal antik bro som sedan reparerades 79eO av dvärgarna. Dagens pilgrimsled går mycket längre söderut...på det vis som väl du Birke ritat in den i Nostratiet? Längre från bergstrakternas alla svartfolksrevir som ju bron ligger i. Det var det jag menade.

För mig personligen är det viktigt att inte Zygosunds bro är strategiskt viktig. Om det är en riktig by på Zorakins nya gräns, varför har inte Zorakin under de senaste decennierna befäst sin sida eller helt enkelt erövrat brons by? Svält ut dvärgarna? Detta blir väl särskilt angeläget för dem eller LV om den ligger på pilgrimsleden!?

Bron kom till som befäst mötesplats mellan Fristadens dalker och bergens dvärgar. Sedan dalkerna flyttat och dvärgarna inte längre vill handla med Fristaden eller Zorakin har brons betydelse återgått till obetydlig för andra än ett fåtal boende och resande. Bron är en dvärgisk utpost. Den har ett tullkontor, världshus och stall.

Vi har funderat kring om: Till Erenos kan dalkerna använda floden ända från Zygosund. Men detta skulle göra Zygosund som by mer viktig igen som flodhamn. Så för att undvika det så låt handeln i anledning av zorakernas expansion ha blivit sporadisk och inte i närheten så framgångsrik som förr. Störningar, sabotage, beskattning, rövande och mindre strider har förekommit mellan dalker och zoraker längs floden. Zorakerna är naturligtvis vansinniga att dvärgarna inte kan komma över erövrandet av Fristaden och vill ha del av kakan. Dalkerna vill gärna ha dvärgvarorna, men nu finns inte bara nostratiet rövare och svartfolk att riskera utan även zorakerna och ännu är inte Caddo redo för ett litet krig med Zorakin. Det händer för mycket i östra Kopparhavet som har prioritet. Vad tror ni om det?

Jag ska vara ärlig och säga att jag gillar dina idéer om gränsbyn med bron Fraxinus, men inte för Zygosunds bro. Får jag föreslå att din idé på gränsstad med mur fräck bro osv flyttas till Zorakins gamla gräns mot Östmark? Där skulle den passa bra och Zygosunds bro kan förbli den ensliga utpost som jag uppfattar den som.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Porttornet skulle kunna passa bra invid Zorakins gamla gräns.

Angående Via Aidne så jag visst ritat ut den (lilafärgad) längre söderut än Zygosunds bro. :oops: Det går ju att ändra på om vi vill ha etinstrogna pilgrimmer som korsar bron men kan även lösas med en gammal rutt som nu är ändrat till en ny. På min kladdkarta så är alla vägar hämtade från kartan i Svartfolk-modulen, förutom just Via Aidne.
Kladdkarta Nostratiet
Image
Visar vägar, svartfolksrevir, dvärgrike och halvlängdsmännens område


Förövrigt så kan kanske Ereno vara byggd där det tidigae bara låg en huleisk halvlängdsmannaby vid namn Gitalde?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Mikael wrote:Nej, brons utseende är inte något som jag tycker vi ska ändra på. I övrigt ok för liten by.

Jag tänkte mig att antika Via Aidne kunde gått den vägen och att det fanns en gammal antik bro som sedan reparerades 79eO av dvärgarna. Dagens pilgrimsled går mycket längre söderut...på det vis som väl du Birke ritat in den i Nostratiet? Längre från bergstrakternas alla svartfolksrevir som ju bron ligger i. Det var det jag menade.

För mig personligen är det viktigt att inte Zygosunds bro är strategiskt viktig. Om det är en riktig by på Zorakins nya gräns, varför har inte Zorakin under de senaste decennierna befäst sin sida eller helt enkelt erövrat brons by? Svält ut dvärgarna? Detta blir väl särskilt angeläget för dem eller LV om den ligger på pilgrimsleden!?

Bron kom till som befäst mötesplats mellan Fristadens dalker och bergens dvärgar. Sedan dalkerna flyttat och dvärgarna inte längre vill handla med Fristaden eller Zorakin har brons betydelse återgått till obetydlig för andra än ett fåtal boende och resande. Bron är en dvärgisk utpost. Den har ett tullkontor, världshus och stall.

Vi har funderat kring om: Till Erenos kan dalkerna använda floden ända från Zygosund. Men detta skulle göra Zygosund som by mer viktig igen som flodhamn. Så för att undvika det så låt handeln i anledning av zorakernas expansion ha blivit sporadisk och inte i närheten så framgångsrik som förr. Störningar, sabotage, beskattning, rövande och mindre strider har förekommit mellan dalker och zoraker längs floden. Zorakerna är naturligtvis vansinniga att dvärgarna inte kan komma över erövrandet av Fristaden och vill ha del av kakan. Dalkerna vill gärna ha dvärgvarorna, men nu finns inte bara nostratiet rövare och svartfolk att riskera utan även zorakerna och ännu är inte Caddo redo för ett litet krig med Zorakin. Det händer för mycket i östra Kopparhavet som har prioritet. Vad tror ni om det?

Jag ska vara ärlig och säga att jag gillar dina idéer om gränsbyn med bron Fraxinus, men inte för Zygosunds bro. Får jag föreslå att din idé på gränsstad med mur fräck bro osv flyttas till Zorakins gamla gräns mot Östmark? Där skulle den passa bra och Zygosunds bro kan förbli den ensliga utpost som jag uppfattar den som.
Ledsen Mikael men nu kommer ett av de få tillfällen då jag är kompromisslös. Min uppgraderad beskrivning av Zygosund gäller enbart Zygosund! Dvs en liten by utan mur men med en befäst bro. Möjligen kan vi strunta i porttornen och behålla mittornet eller vise versa. Funkar inte min bekrivning så släpper jag den helt dvs stadsskildringen kommer inte återanvändas någonstans! Zygosund spelar dock inte så stor roll i min beskrivning av Zorakin. Så ni får gärna använda er skildring av samhället.

Men...jag är helt säker på att jag läst att Zygosund varit belägrad av svartfolk och att folk från Fristaden undsatte samhället/bron. Förklara för mig hur man kan försvara en liten håla utan att någon form av befästning finns där man kan hålla ut och försvara sig från?

Orsak varför Zorakin inte inkluderat en lite obefäst by med befäst bro? För att konflikten med Fristaden redan skadat Fristadens och Zorakins handeln med dvärgarna alltför kraftigt för att det skulle vara värt att med våld ta över Zygosund som faktiskt kontrolleras av dvärgar.

Och ska jag vara riktigt ärlig så är det inte första gången jag gör vissa avvikelser från källorna. Exempelvis så är det Pendon jag beskriver idag inte helt lik kartorna i Aidneböckerna. Det finns exempelvis en ny stadsdel kallad östergärde som är relativt nybyggd och som en ny del av stadmuren omgärdar. Jag kommer dock inte backa på den skildringen. ;)

Vad gäller konflikterna på floden är jag dock helt med dig Mikael.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag vet att Pendon växt och det kunde jag köpa då det är en utbyggnad av Pendonkartan. Tvärtom gillade jag utökningen såvitt jag minns. Tiden går. :D

Via Aidne ligger bra som den ligger. Hur exakt den antika dragningen gick kan få förbli ett mysterium. Jag vill inte ha pilgrimer på Zygosunds bro.

Zygosunds bro är som en borg som gränslar floden. Beskrivning och karta, men ej storlek, finns här sid 5-6 och 64 http://download.riotminds.se//downloads/OLD/26.pdf.
Den har garnison (idag 50 dvärgar men tidigare flera gånger det antalet), värdshus, tullkontor, stallar, krigsmaskiner m.m. Den är menad att fungera som gränsborg i sig själv. Någon by eller bosättning nämns ej. Så vill jag att den förblir, dvs även utan bosättning utanför. När svartfolken anföll var det borgen över floden som belägrades och försvarades. Jag kan dock tänka mig en mindre bosättning som kompromiss, men inte mer.

Luzerns bro med torn hoppas jag vi finner en plats för, om du inte vill placera den längs Zorakins gamla gräns.

Något jag såg nu som hänger lite i luften är "ville dvärgarna säkra handeln genom några mindre befästningar längs vägen till Fristaden." Finns det fler befästningar från 511-591 som skydd mot Nostratiets vildhet, svartfolk och rövare? Om så (någon borde ju byggts förutom bron) hur är status med dem nu?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Efter att ha läst beskrivningen så verkar min tanke om Zygosund vara ungefär som det som finns beskrivet i Erebaltorboken. Minus mitttornet då...och den mindre bosättningen. Men eftersom Mikael med tvekan kan tänka sig någon mindre bosättning (på flodens östra sida) så är vi i land. Bosättningen består maximalt av lika många personer om det finns soldater i garnisonen. Någonstans mellan 8-10 familjer dvs 30-50 invånare. De sysselsätter sig främst som hantlangare som hjälper till att lasta av och på de dalkiska skeppen. När det inte finns några båtar att lasta livnär de sig som bönder och genom fiske i floden. Det finns sannolikt även någon hovslagare för karavandjuren.

De bevakningstorn som konstruerats längst handelsleden mellan dvärgarnas stad, Zygosund och Fristaden är fortsatt i bruk. Men enbart de mellan Zygosund och dvärgstaden är bemannade av dvärgar. Bevakningstornen mellan Zygosund och Fristaden är i dag i händerna på olika Zorakiska adelsmän och Solordensriddare eller kontrollerade av Regaliegardister.

För min del behöver det inte springa några pilgrimmer över Zygosundsbron men någonstan måste de ta sig över floden. Färjeläget som används för att försörja Kalband exempelvis?
Last edited by Fraxinus on 2013-09-01 22:22, edited 1 time in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

På allmän begäran (Mikael) flyttar jag stadsskildringen till att beskriva staden Nansee som ska ligga invid Niggefora (i det grevskap i Gredelmark som är numrerat 52 i Spelknepes arbetskarta över Zorakin).

Inspirationsbild:

http://www.sgkgs.ch/images/content/lu-B ... rm_neu.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Luzer ... ruecke.jpg

Staden Nansee ligger på en plats där floden breder ut sig och bildar en smal sjö kallad just Nansee.

Där Niggefora rinnerut i "sjön" ligger staden och här över floden löper också den så kallade kapellbron. Staden Nansee är således skyddad på två sidor av sjön Nansee och Niggeforan och har formidabla murar buktandes ut mot land.

Platsen där Nansee ligger är delvis kuperad och består i den norra delen av av en serie låga bergsformationer som sluttar ner mot ett låglänt område i söder. Stadsmurarna slingrar sig delvis upp på och runt dessa höjder samt ner på låglandsområdet. I närheten av staden bryter man järnmalm. Niggeforan ökar farten innan den rinner in i sjön. Här har man nyttjat vattenkraften i en serie vattenkraftdrivna smedjor och verkstäder som bland annat tillverkar tyger, mantlar, gambesoner och stångjärn. Dessa skickas sedan nedströms till Luksilo som i sin tur skeppar tygvarorna vidare och vidareförädlar järnet från Nansee tillsammans med stenkol från Sordon till högklassiga vapen och rustningar.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Strålande! Vi fick ihop det. Tack. :D
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag undrar om Gitalde är by från ett Sinkadusäventyr där Harpyor trakasserar en fiskeby för att en död val tappats av en Rock på ett närliggande berg...känns det igen? Får kolla när jag kommer hem.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Via Aidne är enligt beskrivningen tänkt vara en pilgrimsled som började användas ca 300 eO av LVs aidniska gren. Då fanns bron vid Zygosund men ännu inte befästningen som först byggdes till 520 eO. Pilgrimerna som vandrar längs Via Aidne följer inte den gamla joriska vägen till hundra procent utan vissa avvik görs där delar av vägen är borta eller oframkomlig. Stråtrövare, svartfolk eller andra faror medför också att vägen under perioder kan variera något.

Kanske kan pilgrimernas historia för Zygosunds bro ha sett ut ungefär så här:
 • ca 300-520 eO
  Några pilgrimerna väljer att korsa floden vid den ursprungliga Zygosunds bro. Andra korsar vid ett av de två vadställen som finns över floden längre söderut (Timrandels stenar och Halvevadet).

  520 eO
  När Zygosunds bro byggs ut till en befästning blir trakten säkrare och de flesta pilgrimer korsar floden vid Zygosunds bro.

  536 eO
  När Solorden etablerar kres-priorât Kalband med säte i en gammal borg öster om Zygfloden väljer många av pilgrimerna att korsa vid det närmaste vadstället - Timrandels stenar.

  540 eO
  Brända Jordens Klan härjar i hela Östermarken och belägrar både Zygosunds bro och borgen Kalband. Under en period är det enda säkra vadstället Halvevad längst söderut längs Zygfloden.

  540-591 eO
  Pilgrimarna börjar återigen korsa Zygefloden både vid Zygosund och Timrandels stenar. Under en period på 560-talet eO är vadstället bas för stråtrövaren Bornak och då väljer de flesta bron. Halvevadet undviks då trakten plågas av flera utbrott Röta (Jorisk röta - pestliknade sjukdom som särskillt förekommer i Nostratiet och Jorpagna).

  591 eO
  Hertig Salamora erövrar Fristaden och orsakar kalabalik i hela Östermarken. Dvärgarna som har stora varulager i Fristaden kräver att återfå dessa. Salamora vägrar och dvärgarna blir arga. De hinner dock inte ingripa innan Zorakins kung lugnar situationen. Följderna blir dock att dvärgarna under en period vägrar släppa över zorakier vid Zygosunds bro och detta kommer att gälla även för pilgrimer. Timrandels stenar blir återigen den enda platsen pilgrimerna korsar Zygefloden.

  593 eO (årtalet ett förslag Fraxinus?) 599 eO
  Markgrevskapet Ostmark upprättas och dvärgarna får ersättning för sina förlorade varor (faktum är dock att de flesta varorna aldrig plundrades utan fortfarande finns i Fristaden, lagren är nämligen förseglade inifrån...). Pilgrimer och andra tillåts att korsa Zygosunds bro men de flesta väljer ändå Timrandels stenar då Solorden har påtagit sig att skydda resande längs denna delen av Via Aidne.

  ca 600 eO
  Dalkiska flodbåtar börjar färdas upp Zygefloden till Zygosunds bro. Pilgrimerna blir nu ännu färre vid bron då platsen får rykte på sig som ett tillhåll för caddister. Nästan alla pilgrimer korsar nu floden vid Timrandels stenar.
Några detaljer som rör annat i Nostratiet och Fristaden kom även det med... :wink:
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra Birke. Det enda jag inte genast applåderade var att dvärgarna skulle ha lager i Fristaden. Jag tycker beskrivningen av handeln pekat på att Zygosund fungerat som platsen där varor och betalning bytt händer, dvs därifrån till Fristaden tog dalkerna och fristadsborna över. När staden erövrades och handeln avbryts, kanske förbjuds dalkerna att handla i Fristaden, skadar och kränker det dvärgarna varför de stänger bron. Sedan förbättras relationen något, men är fortfarande ansträngd. Inga riddare eller soldater släpps över bron, endast civila. Håller ni med? Går den justeringen att göra?
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Minns inte ordlyden i Monster och Män men det kan mycket möjligt vara så, dvärgarna och dalkerna utbytte varor vid Zygosunds bro. I så fall är det förmodligen inga dvärgägda lager i Fristaden. Men jag tyckte det var en spännande tanke att det i Fristaden fanns förseglade byggnader som stått stängda (trots otaliga inbrytningsförsök) sedan Salamora erövrade staden för nitton år sedan... :(

Men jag kan ju altids hitta någon annan plats för mina dvärglager. :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Håller delvis med Mikael och delvis med Birke...jag tycker mig finna visst stöd i källorna att det funnits handel i Fristaden mellan dalker och dvärgar. Jag har rent av nämnt det ett par gånger. Men också att man har haft omlastning vid Zygosund. Det finns i så fall två scenarion hur handeln kan ha gått till.

A) Dvärgarna har skeppat ner sina varor via skepp till Zygosunds bro. Därefter gått till lands till Fristaden. Floden rinner dock åt fel håll (tror jag) i och med att den följer Östmarks nuvarande östgräns, omdet inte finns biflöden som rinner åt rätt håll mot dvärgstaden. Kan också förklara varför dvärgarna vill spärra flodvägen över Zygosund.

B) Dvärgarna tar sig via karavan till Zygosund och avlastar där. Sedan faktas de på smala flodbåtar ut via kusten till Fristaden där magasin och strörre skepp från Caddo väntade.
Post Reply