Magilre

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Låter som en lösning på spårvägen närmar sig. Låga Linjen indikerar kanske att det inte är något för de högborna magillerska ädlingarna?

Den kortfattade beskrivningen av hertigdömenas stämmer inte helt med den senaste kartan. Innehållet tänkt stort sett vara det samma men texten redigeras om lite och några namn ändras. Palatin som en bas för dvärgar dock fortfarande tänkt gälla. Hit flydda några av de få överlevande dvärgarna från Mirinohns fall 167 eO.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Magilres hertigdömen (ny text)

Image

Munzga
Huvudstad: Munzga
Hertig: Capaz Ry’caril

Kungens eget hertigdöme och Magilres minsta. Munzga har ett utvecklat och välmående jordbruk som huvudsakligen går till huvudstadens försörjning. Från Munzga går den dvärgabyggda spårvägen norrut mot den fria bergstaden Palatin, eller på dvärgiska Balâtihon (gryndur Belât-Khon), och vidare via Rapulin till Moril Dilaz.

Morilia
Huvudstad: Moril Dilaz
Hertig: Marcaril Marguz

Hertigdömet Morilia domineras av den rika och mäktiga handelsstaden Moril Dilaz. Staden ligger på en av få platser där Magilres annars branta och svårtillgängliga kust öppnar sig mot Västerhavet. Ursprungligen låg här en gammal dylsk bosättning men när jorerna bosatte Drylo fördrevs barbarfolket. Från Moril Dilaz går spårvägen söderut mot Munzga och mot nordväst till Kabiona. Kontakterna med länderna kring Västerhavet och Kopparhavet är mycket goda. Hertigen av Morilia är undantaget i magillernas förhållande till Trakorien då han ser den urgamla konflikten om Bzegusta som meningslös och heller vill utveckla sitt land genom handel med trakorierna. De sydliga hertigarnas förhärligande av sitt joriska arv och anammande av riddarideal från Aidne anser han som förlegat.

Brogz
Huvudstad: Kabiona
Hertiginna: Lizla Dolrusma

Brogz är Magilres nordligaste hertigdöme och omfattar nästan en tredjedel av landets yta (om man räknar med Klomellerbergen). Kusten i norr stupar lodrätt flera hundra meter ner i Västerhavet och kallas Hamma Ioka vilket betyder Höga Kusten på fornspråket erdir. Den stora Bogalzeskogen som dominerar hertigdömet förser Magilres skeppsvarv med timmer och från huvudstaden Kabiona går en nybyggd förlängning av spårvägen mot Moril Dilaz för att frakta virket. I söder ligger Efronzink och i sydöst det vilda Dylerlandet uppe i Klommerbergen. Politisk är hertiginnan av Brogz allierad med hertigen av Morilia även om det stora flertalet av baronerna är starkt kungatrogna.

Ranrapul
Huvudstad: Rapulin
Hertig: Ilvarin Ogg

Det minst fruktbara hertigdömet efter Brogz i norr. De södra delarna är uppodlade men i de centrala och östra delarna ägnar sig marken endast till boskapsskötsel. Efronzinks träskmark ligger i norr. I väst finns stora stenbrott som förser Magilres talrika borgbyggen med byggnadsmaterial och dessa är hertigdömets huvudsakliga intäktskälla. Spårvägen från Munzga till Moril Dilaz korsar Ranrapul och går genom huvudstaden Rapulin. Gränstrakterna i öster mot Klomellien präglas av att det är härifrån den magillerska adelns såkallade Jakter in i sköldpaddslandet utgår. Cvyrdo mittemot Mercana har sedan dvärgarna i det nu fallna Mirinôhn övergav staden varit i Magilres ägo. Hertigen av Ranrapul har traditionellt allierat sig med de södra hertigarna men sedan spårvägen byggdes har de ekonomiska vinsterna som många handelsmän uppnått genom kontakter med Moril Dilaz splittrat adel och borgare i hertigdömet.

Zallaz
Huvudstad: Capaz
Hertig: Magot Ry’corin

Magilres befolkningstätaste hertigdöme tack vare mycket fruktbara jordar och mycket gynnsamma förhållande för musselodling. Tillsammans med Telnema och södra Morilia har östra Zallaz Magilres plattaste landskap. Experiment utförda av elementarmagiker har visat att med ljusförstärkade speglar kan optiska signaler skickas från byn Esra i söder nästan till Moril Dilaz i norr. I Saadeskogen i mellersta Zallaz har svartfolksklanen Srogh Miskrarr lyckats etablera sig som den enda bosättning med svartfolk utanför Klommellerbergen. I hertigdömets huvudstad Capaz samlas de magillerska medlemmarna i Greverydska orden och här möter de sina zorakiska och kardiska bröder.

Telnema
Huvudstad: Zan Ri
Hertig: Bugol Ogoramag

Fruktbart hertigdöme som omkransar Ribukten med huvudstaden Zan Ri i mitten. Staden ligger högt uppe på kustklipporna och har endast en liten hamn som nås via trappor i berget och spelverksdrivna lyftkranar. Hertigen av Telnema är politisk allierad med de södra hertigarna. Utanför Telnema ligger Dilazagerna, en ögrupp som tidigare tillhörde Morilia men som i Ökriget 542-544 eO erövrades av hertigen i Zan Ri. Här har sedan Magilres flotta sin norra bas och detta är den enda anledning till att hertigen i Moril Dilaz inte återerövrat öarna.

Limrenago
Huvudstad: Metera
Hertig: Rogmar Valdoroz

Limrenago ligger längst väst i Magilre och kusten mot Västerhavet är här inte lika brant som längre norrut. Huvudstaden Metera är dock den enda hamn där annat än små fiskefartyg kan ankra upp. Jordbruk och musselodling sysselsätter ett av Magilres mest tätbefolkade hertigdömen. I inlandet ligger träskområdet Haazink där även reptilfolket är talrikt.

Bzegusta
Huvudstad: Galder (i baroniet Bzeguzta-i-öst)
Hertig: Coriuz Ry’laa

Magillerna talar om ”Allt Magilre” och med det menar de ön Bzegusta utöver det magillerska fastlandet. Bzegusta invaderades av Trakorien redan vid upprättandet av kungamakten i Magilre 151 eO och har sedan dess, bortsett från under två-tre korta perioder, varit under trakorisk ockupation. Bzegusta räknas således som Magilres åttonde hertigdöme även om magillerna inte har någonting att säga till om på ön. Trakorien har en flottbas på Bzegusta för att säkra sin handel söderut men i övrigt behandlar de inte den vanliga bzegustier värre än vad de magillerska hertigarna skulle gjort. Kungen i Munzga svär dock av vid sitt trontillträde alltid att kämpa för ett återerövrande av Bzegusta. Hertigen av Bzegusta tillåts av trakorierna inte att ha någon plats på ön och residerar därför i det gamla arvebaroniet Bzegusta-i-öst på fastlandet där staden Galder är huvudsäte. Baroniet tillhör hertigdömet Zallaz men då denne traditionellt stödjer kampen för Allt Magilre brukar det inte föra till några större problem.
Last edited by birkebeineren on 2013-02-05 17:27, edited 6 times in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Exempel på magillerska namn:

Capaz Ry’caril (officiellt)
Marcaril Marguz (officiellt)
Lizla Dolrusma
Ilvarin Ogg
Magot Ry’corin
Bugol Ogoramag
Rogmar Valdoroz
Coriuz Ry’laa

Vad tycks? :?
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Bra jobbat!
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Mikael: Jag hade nog det. Ska kolla upp det.
Sorry can't brain today, I have the dumb.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Årtal och detaljer som rör Magilre: viewtopic.php?p=34057#34057
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Namn och förklaringar till kladdkartan över Magilre:
Image

Kartförklaringar

- Hamma Ioka betecknar Magilres norra kust
- Namnet och staden Kabiona är officiellt men placeringen min.
- Har gjort Efronzink till namnet på träskområdet och Efrons göl till en extra gölig plats i träsket. De används av magillerna lite om vartannat.
- Saadeskogen är skogen i Zallas (från beskrivningen av Doloritterorden)
- Haazink är träsket mellan Limrenago och Zallas
- Dilazagerna namn på ögruppen väster om Morilia
- Bogalzeskogen som namn på den stora skogen i norr
- Ribukten är havsbukten utanför staden Zan Ri
- Brozarap Ackar är det kulliga gränsområdet mellan Efronzink och Klomellerbergen
- Gaver är en flod som rinner vid staden Estra
- Pokea är en liten stad nordöst om Palatin inne bland Brozarap Ackar
- Dylerlandet är ett regionnamn för nordvästsidan av Klomellerbergen (alltså området utanför hertigdömesgränserna)
- Mirinôhn är en dvärgbyggd ruinstad någonstans i Klomellerbergen (nu bebott att av svartfolk)

- Hertigdömernas namn är:
Telnema
Morilia
Ranrapul
Brogz
Ogoramag
Limrenago
Zallaz
Munzga

De röda strecken i Zallas är baronigränser men tills alla Magilres 98 baronier är utsatta kan kanske dessa vänta?
De lila strecken är spårvägen (kallat Låga Linjen?) och är tänkt att gå precis lika rakt som de är ritade ifall den markeras på kartan. Eventuella mindre sidospårvägar syns heller inte.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Vad bra! Då sätter jag ut lite namn!
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Det ska också finnas en levande dvärgstad i bergen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Vilken dvärgstad tänker du på Mikael? :?

Jag har skrivit så här i beskrivningen av hertigdömena:
Från Munzga går den dvärgabyggda spårvägen norrut mot den fria bergstaden Palatin, eller på dvärgiska Balâtihon (gryndur Belât-Khon), och vidare via Rapulin till Moril Dilaz.


Har en kort text jag putsar på om Palatin och Klomellerbergen. Tanken är att Palatin är en slags fristad i Magilre styrd av dvärgar. Innan dvärgarna kom hit var Palatin under en period Magilres huvudstad.
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Skulle bara kolla Birke, men du har som vanligt allt dvärgiskt under kontroll! :lol:
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Magilre

Post by Mikael »

Ur Vredesverk:
* Kvinnliga härförare är inte ovanligt
* I Munzga finns Prinsens Kyrassiärer
* Kvinnonamnet Trivesse
Don Kennetho
Trakorisk Svavelskeppare
Posts: 16
Joined: 2007-06-19 18:18
Contact:

Re: Magilre

Post by Don Kennetho »

Traugvaz14.JPG
Jag har gjort en karta över staden Traugvaz i Magilre till min Ereb-kampanj. Kan kanske vara nåt att använda för den som behöver?
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Magilre

Post by birkebeineren »

Riktigt tjusig! :D Den använder vi jättegärna. Vad betyder numrerna?
Post Reply