Sida 98 av 107

Re: Kardien

Postat: 2018-07-30 14:59
av Jeb
Rolig detalj med de kontrollmätande grevarna. :)
Jag var också lite skrockande nöjd med det. :D
Riarken av Bry bör dock ändras till Bontisâlen av Bry. En riark är endast en lokal församlingspräst och även om vi inte helt avklarat bontisâlernas myndighetsområde så har det liknats vid en biskop i vår värld och då kan det passa med en bontisâl i en större stad som Bry.
Jag delar din åsikt, men var lite osäker vad som blivit sagt. Bontisâlen av Bry klingar bättre. Det öppnar upp för tankarna runt echternas styrande av kyrkan och blir mer passande i Kardien. Jag ändrar direkt!
Tänker att denna vridning av din text gör att paraleller kan dras till vår världs historia där rätten att utse präster inom den katolska kyrkan var en väldigt stor fråga under medeltiden. Vi behöver heller inte förklara hur losdriverna har kunnat behålla en annan religion i fyra hundra år då Kardien även innan echterna kom på tronen var ett varmt etinstroget land (nordmarkarna i nordligaste Kardien behöver echerna dock omvända från diverse andra gudomar tror jag vi diskuterat tidigare).
Dina tankar är som vanligt sunda. Jag gör en liten justering av texten om jag hittar tid i kväll. Tack för hjälpen!

Re: Kardien

Postat: 2018-07-31 13:16
av Jeb
Ändringar i blått

Dalkerfejden
Losdrivena har sedan det echtiska maktövertagandet varit svåra att få under den nivå av kontroll som adeln önskar. Losdriverna håller på sin gamla hävd att ”var mans hem är hans rike, således är han konung därutöver” och vill inte styras av någon. Echterna accepterar givetvis inte några usla bönder som sätter sig upp mot deras av Etin givna rätt att styra och flera exempel statueras i början. Losdriver är helt underlägsna de krigiska echterna och tvingas till underkastelse. Echterna försöker med tiden finna ett sätt att få Losdriverna att förlika sig med echtiska idéer och tar för det hjälp av religion. Losdriver har alltid haft rätten att utse sina egna riarker. Den rätten behåller de, men echterna tar sig rätten att utse bontisâler för att via templen kabla ut sitt budskap om underkastelse. Bontisâl Imperius av Bry är särskilt aggressiv i sitt ämbete och tar personligen till sin uppgift att med alla medel utbilda de riarker under honom i echtiska idéer om underkastelse. Det blir i Echterna ögon bättre, men inte optimalt. Ständiga motsättningar och krångel med befolkningen är kostsamt för adeln och skapar dålig stämning. De enda som egentligen tjänar på situationen är kyrkan som skor sig i området och bygger upp stora förmögenheter på både echter och losdrivers bekostnad. Större konflikter undviks genom att losdrivena själva inte lyckas enas under gemensam fana. 

507 e.O. flyr den religiöse fritänkaren Nials Guldrik från förföljelser på Caddo och slår sig ner i Bry. Han börjar genast predika om kyrkans dekadens och hur Etin ser allvarligt på att hans världsliga tjänare samlar rikedomar istället för att leva enligt Etin givna regler. Hans åsikter når snart den Bontisâl Imperius av Bry, som genast sparkar ut honom. Han vandrar ut på landsbygden och finner där den losdrivska bondebefolkningen. Losdriverna i sitt agg mot bontisâlen tyr sig genast till Nials läror och för första gången finner det en ledare de kan följa. Ingen av de styrande i Ridmark tar den fanatiske lille Dalkern på allvar bland vare sig de kyrkliga eller frälset. Han kan fritt resa runt i Ridmark och samla följeslagare. Han kallas Dalkern av folket och hans läror blir allt mer hatiska mot både kyrka och frälse ivrigt påhejad av sina Losdrivska följare. På ett av Dalkerns möten blir stämningen så uppiskad att tal om att tåga mot Bry för att kasta ut den i deras tycke förkastlige Bontisâl Imperius. Resan mot Bry påbörjas, men flera tappar modet och återvänder hem. Här skulle det hela kunna sluta, men situationen urartar när bontisâlen skickar trupper för att gripa kättaren Nials Dalkern. Hans kvarvarande losdrivska följeslagare skyddar sin nye ledare och sätter sig emot de kyrkliga. Stridigheter uppstår och Lysande vägens trupper jagar Dalkern och hans män genom Ridmarks slätter. Först då agerar echterna. De vill ha slut på oroligheterna och kidnappar Dalkern med avsikt att föra honom till Ekeborg för att där så att säga hugga huvudet av ormen. Kidnapparna kommer inte långt med sin fånge. De reser genom Ridmarks losdrivska landsbygd och blir snabbt övermannade av lokala adelsmotståndare. Kidnapparna avrättas och det blir det definitiva startskottet för det som kommer att kallas Dalkerfejden. Echterna blir galna av hämndbegär, då det visar sig att kidnapparna alla var unga ädlingar ur fina echtiska familjer. Man väljer med kyrkans goda minne att avrätta alla som anses ha haft samröre med Dalkern. Det faller sig så att femtio till synes slumpvis valda losdriver brutalt slås ihjäl på Brys rackartorg. 

Tilltaget gör att losdriver från hela Faltraxnäs strömmar mot Ridmark för att sälla sig till Dalkern och en gång för alla rensa ut de echtiska ockupanterna och deras giriga klerker. Under hela 508 e.O. rasar upproret och flera illdåd begås av båda sidor. Till en början är bönderna mycket framgångsrika. De undviker större konflikter där echtiska riddare har övertaget genom att fly mellan grevskapsgränserna i Ridmark. Fejden mellan grevarna Hattfeldt-Mankor rasar sedan Inbördeskriget och trots att båda grevarna delar åsikten att upproret borde slås ner tänker de inte låta några av den enes trupper korsa gränsen för att följa efter upprorsmännen. Allt som oftast attackerar losdriverna på endera greves mark och flyr sedan över till den andres mark för att där ligga lågt medan lokala trupper stoppar förföljarna. Framgångarna stiger den allt mer makthungrige Nials Dalkern åt huvudet och han börjar titulera sig Losdrivernas konung. Hans tidigare kritik mot kyrkan är förvridet till ett hat mot de echtiska herrar som styr i Kardinalen och i Nials ögon kyrkan. Han samlar sin nu ansenliga här för att tåga mot Ekeborg för att där störta echterna och skapa en ny stat och tillhörande kyrka. Det får den Kardiske konungen Elfstan Fagerkind att agera. Han skickar ut de nybildade Kungsriddarna och de möter Dalkerns styrkor vid staden Gyse vintern 508 e.O. i det som kommer att kallas Dalkerdrabbningen vid Gyse hedar. Kungsriddarna krossar fullständigt och brutalt de underlägsna losdriverna och fångar in upprorsledarna. Dalkerns närmaste män förnedras och avrättas på slagfältet. Nials Dalkern själv förs till Ekeborg och torteras omsorgsfullt under flera dagar. Han hängs sedan upp och sågas levande i två delar. Grevarna Hattfeldt och Mankor får en del var skickat till sig. Kungen menar att deras splittring var det som hindrade upproret från att slås ner tidigare. Grevarna misstolkar budskapet och börjar istället kontrollmäta delarna för att se vilken som är störst och med det ha kungens gunst.

Efterspel:
Dalkerdrabbningen vid Gyse hedar markerar slutet på Dalkerfejden. Losdrivernas styrkor sveps bort och de överlevande jagas som fredlösa under våren 509 e.O. De echterna finner hängs i närmsta träd. Först vid sommaren manar konungen till mildhet och låter folket återgå till sina gårdar och echtiskt styre. Missnöjet med kungens väntan är fortfarande stor och losdriverna har ännu inte gett upp hoppet om självstyre. Med upprorets slut tappar även folket sin rätt att utse riarker. De utses av den lokale bontisâlen. Bontisâlerna är nästan uteslutande av echtiska börd och riarkerna blir därför vanligtvis av densamma. Sedan upproret bedrivs massiv predikan om det syndfulla att resa sig mot sina av Etin frälse herrar. De flesta bugar inför överheten, men det finns flera grupper som fortfarande när idéer om frihet. Grupperna är fortfarande allt för splittrade för att ett uppror av större skala åter ska rasa.

Re: Kardien

Postat: 2018-09-13 10:25
av Jeb
Hur gör vi med Havsmanland och Ridmark? Ska jag ändra något? Ska vi lägga det som kampanjmaterial? Jag tänker satsa på Fil-Tofia nu, men sedan kan det bli lite mer Kardien.

Re: Kardien

Postat: 2018-09-15 15:09
av birkebeineren
Havsmanland ser ganska färdig ut. Passar in med övriga beskrivningar av hertigdömen i wikins beskrivning av Kardien och kan användas där tycker jag. Äventyrsförslaget och personporträttet av hertigen kan läggas under Äventyrsrubriken i slutet av artikeln.

Två frågor först:

Skall vi låta hertigfamiljens namn vara Quf-Hammar (med bindestreck) och förklara det med en sorts sammansättning av två kardiska adelsfamiljer? I Zorakin finns exemplet Sterne-Björnhugg som ett liknande exempel.

Snibbens vapensköld: viewtopic.php?p=40524#p40524

Eller Fafnirs: viewtopic.php?p=40403#p40403

Re: Kardien

Postat: 2018-09-15 15:20
av birkebeineren
Dalkerfejden också ganska färdig tycker jag men en fråga först: Nials Guldrik beskrivs som en religiös fritänkare som flyr från förföljelser på Caddo, men på vilket sätt är han en fritänkare och varför förföljs han? Kan det tänkas att Nials egentligen är kardier och att han "flytt" till Caddo för att där praktisera den dalkiska grenen av Lysande Vägen men att han nu återvänt till Kardien för att sprida sin tro där?

Re: Kardien

Postat: 2018-09-15 15:31
av birkebeineren
Ridmark behöver skäras ner lite i text för att passa med andra hertigdömesbeskrivningar men själva innehållet tycker jag vi kan använda. Hattkor-Manfeldt konflikten och Dalkerfejden utgör historisk kontext.

Befolkning och Befolkningstäthet saknas.

Vapen har Snibben ritat här: viewtopic.php?p=40543#p40543

Re: Kardien

Postat: 2018-09-15 18:02
av Jeb
Skall vi låta hertigfamiljens namn vara Quf-Hammar (med bindestreck) och förklara det med en sorts sammansättning av två kardiska adelsfamiljer? I Zorakin finns exemplet Sterne-Björnhugg som ett liknande exempel.
Ja. Robustus heter bara Quf dock.
Snibbens vapensköld: viewtopic.php?p=40524#p40524

Eller Fafnirs: viewtopic.php?p=40403#p40403
Det överlåter jag helt åt andra. Tycker båda är ok.
Dalkerfejden också ganska färdig tycker jag men en fråga först: Nials Guldrik beskrivs som en religiös fritänkare som flyr från förföljelser på Caddo, men på vilket sätt är han en fritänkare och varför förföljs han? Kan det tänkas att Nials egentligen är kardier och att han "flytt" till Caddo för att där praktisera den dalkiska grenen av Lysande Vägen men att han nu återvänt till Kardien för att sprida sin tro där?
Det är nog dålig redigering från min sida. Han var först tänkt att vara en av "De enkla" och kritisk mot kyrkans rikedomar. När det inte riktigt passade togs det bort och förklaringen till fritänkandet uteblev. Han är egentligen mot att kyrkan samlar rikedomar och enligt honom svävar från tron. I verkligheten är han avundsjuk på lyxen och mycket makthungrig.
Ridmark behöver skäras ner lite i text för att passa med andra hertigdömesbeskrivningar men själva innehållet tycker jag vi kan använda.
Jag ska se över det i helgen och presentera en kortare version.
Hattkor-Manfeldt konflikten och Dalkerfejden utgör historisk kontext.

Japp!
Befolkning och Befolkningstäthet saknas.
På forumet finns folk som vida överstiger mig när det gäller det ämnet.
Vapen har Snibben ritat här: viewtopic.php?p=40543#p40543
Det funkar!

Re: Kardien

Postat: 2018-09-16 10:23
av birkebeineren
Jeb skrev:
Skall vi låta hertigfamiljens namn vara Quf-Hammar (med bindestreck) och förklara det med en sorts sammansättning av två kardiska adelsfamiljer? I Zorakin finns exemplet Sterne-Björnhugg som ett liknande exempel.
Ja. Robustus heter bara Quf dock.
Borol Quf-Hammar blir då namnet på hertigen av Havsmanland. Robustus Quf tillhörande den lågadliga familjen Quf kan ha gift sig med Bertea Hammar som var den sista ättlingen till den högadliga familjen Hammar och deras son Borol fick namnet Quf-Hammar. Sista hertig av familjen Hammar och Berteas far var Bormund Hammar.
Jeb skrev:
Dalkerfejden också ganska färdig tycker jag men en fråga först: Nials Guldrik beskrivs som en religiös fritänkare som flyr från förföljelser på Caddo, men på vilket sätt är han en fritänkare och varför förföljs han? Kan det tänkas att Nials egentligen är kardier och att han "flytt" till Caddo för att där praktisera den dalkiska grenen av Lysande Vägen men att han nu återvänt till Kardien för att sprida sin tro där?
Det är nog dålig redigering från min sida. Han var först tänkt att vara en av "De enkla" och kritisk mot kyrkans rikedomar. När det inte riktigt passade togs det bort och förklaringen till fritänkandet uteblev. Han är egentligen mot att kyrkan samlar rikedomar och enligt honom svävar från tron. I verkligheten är han avundsjuk på lyxen och mycket makthungrig.
I Zorakin tolereras den dalkiska grenen av LV till viss grad men i Kardien är kyrkan mycket strängare och slår hårt ned på caddism och andra avvik från den aidniska grenen av LV. För att bli illa sedd i Kardien räcker det nog med att öppet bekänna sig till den dalkiska grenen så om någon börjar predika för andra om denna heresi i kyrkans ögon är troligen risken för förföljelse stor. Det borde därför räcka om Nials "Dalker'n" Guldrik kopplas till den dalkiska grenen av LV på något vis för att han blir först utsparkad från Bry och sedan förföljd när han börjar predika för losdriverna. Att han blir "utsparkad", kan det betyda att Dalker'n var antingen en borgare med tillhörighet i Bry eller att han rent ut av var riark?

Att Niels Guldrik sen visade sig vara en makthungrig person kan ha bidragit till det hemska öde han och hans kropp fick. Den aidniska kyrkan såg endast detta och ignorerade likheten med hur de själva (stort sett) beter sig. I deras ögon bekämpade de inte bara en caddist utan även en förtryckare av folket.
Jeb skrev:
Befolkning och Befolkningstäthet saknas.
På forumet finns folk som vida överstiger mig när det gäller det ämnet.
Ett enkelt förslag:

Ridmark
Befolkning: Echter, losdriver
Befolkningstäthet: Medel

Re: Kardien

Postat: 2018-09-16 10:28
av birkebeineren
När det kommer till de heraldiska vapnen har jag försökt mig på en beskrivning i text av deras blasonering (som jag tror det kallas). Försökte hitta en likhet med hur heraldiska vapen beskrivs i Kandra-modulen.

Havsmanlands vapen: Styckad i blått och silver med vågskura ett skepp i motsatta tinkturer

Ridmarks vapen: Mot silver med en bård i svart två korsande svärd i svart

Re: Kardien

Postat: 2018-09-16 19:13
av Jeb
Borol Quf-Hammar blir då namnet på hertigen av Havsmanland. Robustus Quf tillhörande den lågadliga familjen Quf kan ha gift sig med Bertea Hammar som var den sista ättlingen till den högadliga familjen Hammar och deras son Borol fick namnet Quf-Hammar. Sista hertig av familjen Hammar och Berteas far var Bormund Hammar.
Det blir bra!
I Zorakin tolereras den dalkiska grenen av LV till viss grad men i Kardien är kyrkan mycket strängare och slår hårt ned på caddism och andra avvik från den aidniska grenen av LV. För att bli illa sedd i Kardien räcker det nog med att öppet bekänna sig till den dalkiska grenen så om någon börjar predika för andra om denna heresi i kyrkans ögon är troligen risken för förföljelse stor. Det borde därför räcka om Nials "Dalker'n" Guldrik kopplas till den dalkiska grenen av LV på något vis för att han blir först utsparkad från Bry och sedan förföljd när han börjar predika för losdriverna. Att han blir "utsparkad", kan det betyda att Dalker'n var antingen en borgare med tillhörighet i Bry eller att han rent ut av var riark?

Att Niels Guldrik sen visade sig vara en makthungrig person kan ha bidragit till det hemska öde han och hans kropp fick. Den aidniska kyrkan såg endast detta och ignorerade likheten med hur de själva (stort sett) beter sig. I deras ögon bekämpade de inte bara en caddist utan även en förtryckare av folket.
Jag tycker vi kan låta det vara okänt varför han blev utsparkad från Caddo, mer än att hans avundsjuka och antagonistiska personlighet är förklaring nog. I Kardien är han illa sedd som religiös predikant. Han är Dalker och därför tar man beslutet att han förespråkar caddism i Kardien. Han förespråkar egentligen ingendera. Nials vill bara ha det kyrkan har, rikedom, oavsett gren. Losdriverna är lättare att få med än Bryborna. Har man det inte bra kommer det någon och pekar på någon annan som roten till allt ont, högafflar och masspsykos följer. Något vi alla känner igen...
Ett enkelt förslag:

Ridmark
Befolkning: Echter, losdriver
Befolkningstäthet: Medel
Ridmark

Vapen:

Befolkning: Losdiver, Echter, Ankor

Befolkningstäthet: Vid kusten hög. Inåt landet normal
Skrev jag tidigare. Vill du ta bort ankstackarna och sänka befolkningen vid kusten?

Jag läste igenom Ridmark och fick lite problem med att korta ner det. Förslag mottages gärna! :D
Ridmark

Vapen:

Befolkning: Losdiver, Echter, Ankor

Befolkningstäthet: Vid kusten hög. Inåt landet normal

Huvudstad: Den befästa staden Bry. Hertigen har inget residens här. Staden styrs av en fogde, Greve Riddar Anser Hattfeldt. Stadsmuren är i tegel, men man har inte brytt sig om att putsa den? Bry är hem för flera små ankhandelshus. Ankorna är en stor anledning till Brys uppgående ekonomi, men de har inge stol i stadens råd och ses som andra klassens medborgare. Bry har förhoppning att göra sig till fristad, men ännu har inget hänt.

Hertig: Haldan Lejon. Hertigen med familj lever och styr från Lyrsjöhus där de även är baroner. Hertig Lejon är ett barn vars hertigdöme giriga adelsmän skor sig mer och mer. Modern, som är hertigens förmyndare blev galen av sorg när hennes man dog och är helt världsfrånvänd. Ätten Lejon fruktar att de kommer tappa makten om inget görs snarast.
Välstånd: Trots goda förutsättningar har det halkat ner till fattigt. Förre hertigen var sjuklig och svag och hans son bara ett barn. Grundbygget och infrastrukturen finns, men utnyttjas dåligt.

Platser: Tegelstaden Bry som frodas. Bry har blivit ett centrum för handel med allsköns gods. Ridmarks norra delar ligger i skuggan av Insa Kullarna där kopparfyndigheter gjorts. Gruvdriften är i sin linda och den lokale greve Mankor skickar prospektorexpeditioner upp i bergen.

Övrigt: Hertigdömet involverades i Inbördeskriget i Grinfara och detta fick stora politiska följder för Ridmark. Efter inbördeskriget i Grinfara slöts tårdrypande fred mellan de stridande och en ny hertig blev krönt i Grinfara. Vissa kunde dock inte begrava stridsyxan och en grannfejd rasar ännu mellan de två grevarna Hattfeldts av Bry och Mankor av Södra Insa. Baronerna under respektive greve tröttnade snabbt på att kivas och vägrar slåss på endera greves sida. Hertigarna Lejon har förbjudit ätterna att ta till vapen mot varandra och fejden har hållit sig till slagsmål och skadegörelse mellan de båda ätterna. Nuvarande Hertig Haldan Lejon är bara ett barn och har inte den pondus som hans förfäder hade och grevarna Hattfeldt-Mankor ser möjligheten att en gång för alla göra upp utan hertigens inblandning. Båda grevar laddar upp inför vad som kan bli ett nytt inbördeskrig om det inte stoppas.

Re: Kardien

Postat: 2018-09-16 22:39
av birkebeineren
Jeb skrev:Jag tycker vi kan låta det vara okänt varför han blev utsparkad från Caddo, mer än att hans avundsjuka och antagonistiska personlighet är förklaring nog. I Kardien är han illa sedd som religiös predikant. Han är Dalker och därför tar man beslutet att han förespråkar caddism i Kardien. Han förespråkar egentligen ingendera. Nials vill bara ha det kyrkan har, rikedom, oavsett gren. Losdriverna är lättare att få med än Bryborna. Har man det inte bra kommer det någon och pekar på någon annan som roten till allt ont, högafflar och masspsykos följer. Något vi alla känner igen...
Aha, han är dalk. Jag hade fått för mig att han var kardier. :oops:
Jeb skrev:
Befolkning: Losdiver, Echter, Ankor

Befolkningstäthet: Vid kusten hög. Inåt landet normal
Skrev jag tidigare. Vill du ta bort ankstackarna och sänka befolkningen vid kusten?
Hade missat att du redan skrivit. Ankorna får vara kvar. Gillar ankorna.
Jeb skrev:Jag läste igenom Ridmark och fick lite problem med att korta ner det. Förslag mottages gärna! :D
Kan prova på det i morgon.

Re: Kardien

Postat: 2018-09-16 22:48
av Jeb
Aha, han är dalk. Jag hade fått för mig att han var kardier. :oops:
Japp, Nials Dalkern Guldrik är verkligen dalker.
Hade missat att du redan skrivit. Ankorna får vara kvar. Gillar ankorna.
Jag måste erkänna att jag aldrig gillat ankorna, men de är en sådan fast del av Ereb att jag förhåller mig till dem. Samma gäller hobbitkopiorna halvlängsmännen. Men sedan är jag en grinig farbror.
Kan prova på det i morgon.
Tackar och bugar.

Re: Kardien

Postat: 2018-09-20 08:38
av birkebeineren
Jeb skrev:
Kan prova på det i morgon.
Tackar och bugar.
Ridmark kommer, spårade bara ut lite och måste begränsa mig även jag. Måste ha blivit påverkat av någon. :roll:

Re: Kardien

Postat: 2018-09-20 08:44
av Jeb
:D

Re: Kardien

Postat: 2018-09-21 01:30
av Fafnir
Försökte göra en Snibben och anpassa min bristfälliga heraldik efter hans.

Blev väl typ spegelvänd och osäker på vad jag gillar resultatet. Men ett alternativ till iaf... :)