Kardien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Kardien

Post by Spelknepe »

Kardien

Länk till sida med senaste karta: viewtopic.php?p=38472#p38472

Tidigare karta
Image
Kardien

Tidigare karta
Image
Kardien

Kardien - Spelarkarta (klicka för större bild)
Image

Den övre runtexten listar antalet hertigdömen och hur många grevskap de är indelade i, den undre texten är en dedikation till Etin, konungen, en greve Silfverhamre, Kydrion af Vesina rector i Geographiske Collegium, Gettiluz Faringa, Rava Ildrikson, Hillerik af Kettlatorp, Genserio Riztvan och Akiuz Azurac. Vidare sägs att kartan är ritad 594 e.O. av en viss Radunkuluz Azurac.

Landsfakta
Invånarantal: ca 160.000
Befolkning: människor 90%, ankor 7%, halvlängsmän 2%, älvfolk 1%
Huvudstad: Ekeborg (ca 7.000)
Statsöverhuvud: Vidar VI
Styrelseform: feodal monarki
Exportvaror: timmer, järn, koppar, päls
Importvaror: tyger, salt, ädelmetaller
Välstånd: fattigt
Armé: svag flotta, liten arme, starkt riddarkavalleri
Religion: Lysande Vägen
Övrigt: Kardiens adelsklass är ytterst stark.

Heraldik: viewtopic.php?p=32872#p32872
_____________
Huvudskribent: Regil
Last edited by Spelknepe on 2009-01-10 14:40, edited 9 times in total.
osbjer
Caddisk Bågskytt
Posts: 126
Joined: 2007-01-28 14:03
Location: Göteborg
Contact:

Post by osbjer »

Faltrax

Håller på att skriva lite om faltrax just nu. Har gjort en skiss över staden, men den är gjord i blyerts eftersom jag inte är så bra med datorprogram för sådant.

http://www.svenskamagic.com/redaxfiler/ ... altrax.gif

Faltrax
Längst in i sydöstra Faltraxbukten söder om ögruppen Achene ligger fristaden Faltrax. Den är belägen ett par hundra meter in från kusten längs Phaltoflodens utlopp. Under Kardiens första två kungadynastier var Faltrax Kardiens huvudstad, men då echterna tog över makten 424 e.O. flyttades kungens hov till Ekeborg som blev ny huvudstad. Faltrax är dock Kardiens näst folkrikaste stad med ungefär 4 500 invånare. År 574 köpte sig Faltrax fri från hertigen av Dareslätt genom en köpeskilling samt en årlig skatt till kungen.

Översikt
Faltrax är byggt på båda sidor om Phaltofloden några hundra meter från dess utlopp i Faltraxbukten. Från början är det en handelsstation men blev huvudstad då Kardien utropades till enat rike av Ovar Förstkonung 60 e.O. Vid den tiden var Faltrax i stort sett bara bebyggt på norra stranden, men när riket bildades växte staden snabbt och även den södra stranden bebygdes. Efter bara ett par år stod stadsmuren på norra sidan klar medan staden fortsatte att bre ut sig söderut. Det kungliga slottet hade även byggts på en höjd på norra sidan om floden. När Ovars son Gerion I kom till makten 80 e.O. påbörjades byggandet av den södra muren och staden fick mycket av den form den har idag.
På norra stranden ligger saluhallen och salutorget där mycket av handeln i Faltrax sker idag. En del av stranden utgör även den äldre kajen som utgjorde Faltrax hamn till en början. När Faltrax snabbt växte byggdes en kaj även på södra stranden.
Det finns tre landvägar in till Faltrax, den södra, östra och norra porten. Av de tre är den östra störst och precis innanför den ligger vakthögkvarteret med tillhörande häkte, vägg i vägg med slottet.

Styre
Staden styrs av ett råd bestående av borgmästaren Filio Dunhere samt åtta representanter från stadens olika gillen och andra samhällsinrättningar. De är:
Bontisâlen Eomer Sirkelkranz (kyrkan)
Vaktkaptenen Gabriel Ekendal (stadsvakten)
Ärkemagikern Eärdinel Savatisan (magikerakademin)
Svärdsmästaren Corwin Martel (krigarakademin)
Pälshandlare Alatar Defier (handelshusen)
Värdshusvärden Ederic av Baeltua (värdshusen)
Smedmästaren Hador Halderic (hantverkare)
Körsnärsmästaren Huor Ekenbrand (hantverkare)
Alla utom hantverkarna är ledare för sina respektive yrkeskårer i staden, och är medlemmar i rådet så länge de innehar den befattningen. Av alla hantverkargrupper i staden väljs två ut för att representera alla hantverkare i rådet. De väljs bland alla gillesföreståndare och har befattningen i fem år. Borgmästaren väljs av de åtta övriga rådsmedlemmarna och sitter på tio år.
Rådet ansvarar för att lag och ordning upprätthålls i staden samt att enklare samhällsfunktioner som brunnar och avfallshantering fungerar. Staden har dessutom rätt av kungen att kräva skatt av invånare och för alla varor som förs in eller ut genom staden. För närvarande måste alla bofasta stadsinnevånare betala en liten skatt till rådet. Av all försäljning som sker i staden tas en viss del ut i skatt som betalas när varorna förs ut genom staden, att föra in varor eller råmaterial är däremot skattefritt. Tjänster beskattas genom en årlig skatt som uttas i samband med innvånarna betalar sin skatt. Skatteinkomsterna finnansierar stadens anställda tjänstemän samt en fristadsavgift till kungen.
Borgmästaren bor och verkar i slottet som byggdes av kung Ovar Förstkonung under 60-talet e.O. Slottet var kungens bostad och rikets maktcentrum under tiden då Faltrax var huvudstad i Kardien fram till echternas övertagande år 424 e.O. I slottet finns förutom borgmästarens privata bostad även hans arbetsrum och rådssalen där rådets överläggningar sker. Denna sal fungerar även som rättssal vid större brott. Det finns även en administrativ avdelning, skattkammare, fängelse och en bank i slottet. Betydelsefulla adelsmän och handelsresande som tillfälligt besöker Faltrax kan erbjudas husrum på slottet.

Lag & ordning
För lag och ordning svarar stadsvakten under ledning av vaktkapten Gabriel Ekendal. Ekendal är av adlig börd och kusinbarn till hertigen av Darenslätt och följdaktligen av folkslaget echter. Till förfogande har han 35 soldater uppdelade i sju grupper om fyra vakter och en gruppchef. Dagtid vaktar tre grupper de tre portarna in till staden, kontrollerar varor som förs in och inkräver skatt på varor som förs ut. Dessutom patrullerar tre grupper stadens gator för att förebygga brott och ta hand om bråkstakar och ogentligheter. Den sjunde gruppen vilar för nattskift. På natten är endast den östra porten öppen och den vaktas av en grupp, samtidigt som en annan grupp patrullerar staden. Övriga fem grupper vilar. Detta innebär att vissa dagar får samma grupp väldigt långa vaktskift, vilket gör att vissa vakter vilar under tiden de har vaktskift. Därför är det inte säkert att det alltid finns fem soldater vid varje port eller femton patrullerande på gatorna varje dag. Ekendel har ett övergripande ansvar och ingår inte i någon vaktgrupp. Han har hela tiden befälet över alla grupper, men lyder under rådet. Ibland ser man honom patrullerandes på gator och torg med någon av vaktgrupperna, och ibland står han vid en port och inkräver skatt. Oftast är han dock i vakthögkvarteret vid östra porten och sysslar med administrativa uppgifter.
Vid vakternas högkvarter som ligger precis innanför den östra porten mellan porten och slottsmuren finns även ett litet häkte med två celler. Där placeras bråkstakar och småtjuvar som plockats in i väntan på rättegång. Rättegång, eller snarare straffbestämmande, förekommer i regel ganska omgående efter arrestering oftast samma dag eller dagen efter och går väldigt snabbt tillväga. Rättssäkerheten är ganska låg och det händer ytterst sällan att en person av adlig börd eller annan viktig samhällsposition blir arresterad. Detta medför att den anklagade oftast inte har någon advokat. Stadsvakten fungerar både som polis och åklagare. Domare vid rättegångar är alltid borgmästare Filio Dunhere och domarna går inte att överklaga. Det ska tilläggas att det oftast rör sig om småbrott som stöld, misshandel eller störande av ordning och de vanligaste straffen är böter och offentlig förnedring i form av en skamstock så den ringa rättssäkerheten är inte något speciellt stort problem.
Vid större brott som mord, drop eller rån görs en mer grundlig undersökning ledd av Ekendal själv där beviskraven är mycket högre än vid småbrott. Den misstänkte får då tillbringa längre tid i arresten och även möjlighet att få sina argument och bevis prövade. Vanliga straff är offentlig prygling med piska, fängelse eller utvisning; ofta kombinerat med något slags bötesbelopp. Om en person döms till längre fängelsestraff än några dagar finns det fängelsehålor i slottet. Vid få tillfällen utdöms dödsstraff, framförallt för brott begågna av slödder riktade mot adeln eller vid mord, mordbrand eller någon form av förräderi. Dessa genomförs då på paradplatsen genom halshuggning.

Hamnen
I Faltrax västra delar finns hamnen belägen. Hamnen utgörs av två stenkajer längs Phaltoflodens strand där floden är mellan 60 och 70 meter bred. Längs norra kajen som är betydligt äldre än den södra finns tre hamnkvarter med gott om handelskontor, lagerbyggnader och lastarbetare. Längst in mot slottet ligger den stora saluhallen som upptar ett helt kvarter och salutorget som anses vara stadens centrum. Detta handelscentrum utgör ett naturligt slut på hamnen. Dagligen sker här livlig kommers då bönder och fiskare från närområdet kommer till staden för att sälja sina varor. Mot en mindre avgift får de möjlighet att ställa upp ett litet stånd antingen i saluhallen eller ute på torget.
En stor del av den malm och metall som utvinns och tillverkas i gruvor i västra Aidnebergen fraktas till Faltrax i stora och välbevakade karavaner. När karavanerna anländer till staden transporteras godset via norra porten och lastas över till båtar vid den norra kajen. Det finns även baracker innanför den norra porten, på östra sidan där de soldater och arbetare som kommer i karavanerna huserar medan de är i staden.
På södra stranden finns den nyare och mer moderna kajen. Även denna kaj är kantad med hamnkvarter liknande dem på norra stranden. I ett av husen i södra hamnkvarteren har hamnchefen Borune Camaar sitt kontor. Det åligger honom att indriva skatt för varor som lämnar Faltrax hamnvägen. Till detta har han ett par hamnarbetare som inspekterar lämnande fartyg.
Man kan ta sig mellan de båda kajerna med hjälp av roddbåtar som körs från ena till den andra sidan av roddare. Resan kostar ett par kopparmynt per person och går ganska fort. Alternativet är att gå omvägen via slottsbron vilket tar tid, speciellt om man behöver ta sig över ett par gånger om dagen. I hamnkvarteren på båda sidor finns även ett par tavernor, ölställen och värdshus för att ta hand om resande och törstande handelsfolk och matroser.

Magikerakademin
I Faltrax ligger en magikerakademi inom magiskolan Anemism. Akademin styrs av ärkemagikern Eärdinel Savatisan, anemist och elementarmagiker, som även sitter som medlem i rådet så länge han styr över akademin. Förutom Savatisan finns det tolv andra magiker som undervisar vid akademin, alla inom anemismen. Det finns även en elementarmagiker anställd vid akademin. Han heter Riavez Mart och tillhör egentligen akademin i Ekeborg, men arbetar nu i Faltrax genom ett utbytesprojekt. Hans specialiteter är magiska ritualer och speciellt analysera och forska om magiska föremål. Akademins tjänster är öppna för alla som har pengar nog att betala deras ibland vanvettigt höga avgifter. För att antas som elev på akademin måste dock någon av de tretton mästarna ha plats och tid med en elev, förutom att de dyra avgifterna ska finansieras.
Förutom detta finns ett gedigert bibliotek där Torbel Snorrspane styr och ställer. Han är en mycket lärd man, specialist på historia, geografi och samhällets styrfunktioner. Förutom att stå till tjänst med böcker kan han rita kartor över kända områden och städer. Snorrspane köper även in böcker av äventyrare som kommer till Faltrax. Det mesta är av intresse, men faktaböcker inom diverse områden betalas bättre än skönlitteratur. Däremot säljer han inga av bibliotekets böcker.
Den tredje institutionen i akademin är alkemisten. Han är en en och tio lång hob vid namn Mutfast Trippelskål som efter en lång äventyrarkarriär och långa resor slagit sig till ro som alkemist vid den anrika akademin. Hos honom kan invånarna köpa dagligvarusaker som tvättmedel, helande örter och salvor, fogmassa och metallpolish. För dem som har råd det vill säga. Mer välbergade personer som så skulle behöva kan få andra salvor och elexirer tillredda, speciellt sådana som har anknytning till anemism. Exempelvis läkande och botande drycker, motgift, vattenreningsmedel och speciellt bra växtnäring. Det skulle även kunna tänka sig att mer exotiska saker som förvandlingsdrycker och styrkeelexir kan tillverkas på beställning.

Krigarakademin
År 122 e.O. grundade kung Klodvig en svärdsakademi i Faltrax. Det är en modern byggnad där kardiens främsta svärdskämpar utbildar befäl vid landets försvarsmakt. Akademin förblev en central del av landets försvar under Ovariska och Brandiska dynastierna. När Faltrax övergavs som huvudstad av echterna förlorade akademin mycket av sin status i landet, men bestod ändå som en del av utbildningen av nya befäl och soldater. År 578 köptes akademin loss från staten och är nu en del av staden. Efter en del renovering och ombyggnad blev akademin nu ett centra för fler krigskonster än svärdsfäktning. Akademin är öppen för de som klarar förkunskapskraven, vilka är någorlunda kunskaper med vapen, och kan betala avgiften som är runt 400 silver per vecka. För tillfället styr Corwin Martel akademin men det finns även möjlighet att få träning i de flesta vanliga närstridsvapen samt kastspjut, kastyxa och armborst. Dessutom lärs en del av de vanligaste vapenteknikerna ut.

Banken
Inne i slottet ligger förutom stadens administrativa avdelningar även stadens bank. Verksamheten drivs av familjen Duvelslätt som även driver en bank i Ekeborg. Bankföreståndare i Faltrax är Ederin Duvelslätt, en ganska kort och satt echt i femtioårsåldern. Han tillhandahåller både in och utlåning. För inlåningen ges en smärre ränta och i utbyte får man ett värdepapper med bankens sigill. Uttag kan sedan ske i någon av bankerna i Faltrax eller i Ekeborg. Utlåning sker endast till personer som kan ge någon form av försäkring eller personer kända i staden. Oftast krävs npgon form av förklaring vad pengarna ska användas till och Duvelslätt gör då en kalkylering av vad han kan tjäna på affären.

Draken
Draken är ett elegant värdshus som ligger på den södra sidan av Phaltofloden ungefär 150 meter frpn magikerakademin. Värdshuset drivs av krögaren Rotard Vickelsson och hans hustru Velina, och det finns dessutom en anställd springpojke. Det är ett stort tvåvåningshus i trä med fasad mot huvudgatan. På övervåningen vätter en balkong ut över gatan och varje våning har fyra stora fönster. På nedervåningen finns en stor öppen matsal elegant inredd med fina mattor på golven, vackert utsmyckad inredning och snirkliga ljuskronor i taket. Det finns fem långbord och fem mindre runda bord. I inre högra hörnet finns en stor bardisk belägen med en dörr ut till köket som finns belägen på baksidan. Från matsalen leder en trappa upp mot övervåningen.
På övervåningen finns det sju enkelrum och två dubbelrum för uthyrning. Ett enkelrum kostar 60 silver per natt och ett dubbelrum 80 (40 per person alltså). I priset ingår en utsökt frukost på morgonen, klädtvätt och bad för den som så önskar. Övriga priser är även de i överkant, men å andra sidan håller både mat och dryck vädigt god kvalité. På Draken finner man inga sluskar eller trashankar utan välbärgade handelsresande och adelsmän.

Sjöbusen
I norra hamnen kan man bland syltor och lagerlokaler hitta tavernan Sjöbusen. Som namnet antyder är det ett ölhak för mindre nogräknade sjömän och hamnarbetare. Det erbjuds ingen övernattning men väl mat och dryck. Maten är oftast smaklös eller för salt och ganska oaptitlig men jämfört med mat till sjöss är det överkomligt. Däremot serverades det både ljust och mörkt öl samt starkare spritdrycker för en ringa slant. Den som håller i rodret är Beni, en råbarkad sjöbuse själv en gång i tiden men som nu satt sitt på det torra och driver krogen för likasinnade. Om kvällarna brukar det vara stort ståhej både inne och utanför. Bråk är inte direkt vanligt fast det förekommer, vanligen är stämningen hård men vänlig.

Tjuv och lönnmördargillet
På skuggsidan av Faltrix verkar tjuv och lönnmördargillet. Det är ett sällskap av en handfull peroner som livnärar sig på småstölder, ficktjuveri och beställningsjobb. Under faltrax södra delar finns ett underjordiskt nätverk med gångar och det är i dessa gångar gillet håller till. Till underjorden finns två nedgångar, ett som mynnar från ett av husen mot stadsmuren och en gång som leder utanför staden ett hundratal meter. I huset som leder ner till underjorden finns en vinförsäljare vid namn Vigorel Skarptunga som importerar olika vinmärken till staden. Det är även han som förmedlar kontakter mellan gillet och eventuella kunder. Nedgången finns gömd genom en av hans enorma vintunnor i källaren. Ordningsmakten känner inte till att det finns organiserad brottslighet i staden, mycket tack vare Vigorels personkänsla och gillets låga profil. Gillets medlemmar verkar i hela staden, men deras tjänster är ganska dyra och de tar inte jobb som äventyrar gillets framtida existens som att råna banken. Inte heller moraliskt förkastliga jobb som att döda barn. Vuxna människor, både kvinnor och män, är generellt inget problem dock såvida det inte är väldigt högt uppsatta personer.

/j
Last edited by osbjer on 2007-04-18 08:12, edited 1 time in total.
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

Man kan ta sig mellan de båda kajerna med hjälp av flottar som stakas från ena till den andra sidan av flottkarlar. Resan kostar ett par kopparmynt per person och går väldigt fort. Alternativet är att gå omvägen via slottsbron vilket tar tid, speciellt om man behöver ta sig över ett par gånger om dagen.
Hur pass strömt är det i floden? Jag kan tänka mig att det blir jobbigt att staka om floden ligger på från sidan.
osbjer
Caddisk Bågskytt
Posts: 126
Joined: 2007-01-28 14:03
Location: Göteborg
Contact:

Post by osbjer »

Gunther wrote:Hur pass strömt är det i floden? Jag kan tänka mig att det blir jobbigt att staka om floden ligger på från sidan.
Jag kan tänka mig att det inte är jätteströmt, inte som en fors alltså. Men vattnet ligger å andra sidan inte helt still heller. Däremot har jag nog kommit fram till att det handlar om roddbåtar istället pga att det är så pass långt mellan kajerna. Eventuellt är det ganska djupt också, vilket skulle göra det jobbigt att staka.

Jag har inte heller riktigt kommit fram till hur muren ser ut på den östra sidan, där den går över floden. Om muren hindrar för mycket kan det komma bli översvämningar utanför muren om våren, men om det är för öppet är det en eventuell ingång till staden som stadsvakten måste ha koll på. Några förslag på just den detaljen?

/j
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

Jag har inte heller riktigt kommit fram till hur muren ser ut på den östra sidan, där den går över floden.
Om muren hindrar för mycket kan det komma bli översvämningar utanför muren om våren,
men om det är för öppet är det en eventuell ingång till staden som stadsvakten måste ha koll på.
Några förslag på just den detaljen?
Järngaller eller ett pålsystem med kätting mellan? Svårt att få det helt bulletproof,
men man kan ju iaf krångla till det för eventuella skummisar.
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

  • - Hur många volymer har magikerakademins bibliotek? Hur pass mycket information kan man hitta där?
    - Det vore intressant med en beskrivning av personernas utseende. Det kan vara svårt att få en intressant variation på SLP:s utseende on the fly som SL.
I övrigt så var det mycket intressant! Några 'o' och 'å' som blivit 'p' här och var bara... :)
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Mycket bra skrivit! Roliga namn som "Torbel Snorrspane" och "Mutfast Trippelskål", hehe.

Jag försökte sätta mig in i rollen som spelledare medan jag läste igenom texten, och återgick hela tiden till frågan "Hur kan jag använda detta?" Tror det är bra att tänka inom de ramarna så att man gör texten till ett lättåtkomligt stöd för spelledaren genom att ge honom inspiration med texten.

Såg att du har uppskattat mycket priser på olika platser som "Mot en mindre avgift..." och "...en viss del ut i skatt som ...". Det är sådana frågor som spelledare ibland undrar HUR mycket det egentligen kostar.
Även om det är enkelt att höfta eller hitta på så kanske det underlättar om något sådant står skrivit, kanske inom parantes eller i en seperat "Tjänster & Skatter" lista längre ner?

Tycker iaf att texten är väldigt bra trots att det är mycket informations-pumpande. Kanske lägga till ett stycke med stämningstext?

Hoppas du inte tar illa vid dig med kritiken? :wink:
Andreas
Berendisk Vintrampare
Posts: 61
Joined: 2007-01-31 07:15
Location: Skåne

Post by Andreas »

Spelknepe wrote: "Mot en mindre avgift..." och "...en viss del ut i skatt som ...". Det är sådana frågor som spelledare ibland undrar HUR mycket det egentligen kostar.
Ett sätt att uppskatta kostnad kan vara att relatera det till något annat såsom en dagslön, en måltid, ett svärd, en öl, 1 kg vete, 1 ko eller rent av 1 kg silver...
Andreas
User avatar
Gunther
Admin
Posts: 633
Joined: 2007-01-28 13:08
Location: Umeå
Contact:

Post by Gunther »

Ett sätt att uppskatta kostnad kan vara att relatera det till något annat såsom en dagslön, en måltid, ett svärd, en öl, 1 kg vete, 1 ko eller rent av 1 kg silver...
...eller helt enkelt kolla i någon av dom gamla böckerna och kasta ur sig en siffra. Sedan kan man ju alltid revidera denna siffra senare. Men som sagt, helst en siffra. Pengarna hör enligt min mening till världen, inte till reglerna (även om man brukar hitta utrustningslistan där).
osbjer
Caddisk Bågskytt
Posts: 126
Joined: 2007-01-28 14:03
Location: Göteborg
Contact:

Post by osbjer »

Tack för all kritik, och nej jag tar inte illa vid mig. Vad det gäller stavfelen så kan inte mitt word svenska och jag har ett mindre tangentbord pga laptop så ibland träffar jag p istället för något närliggande. Ska skumma igenom igen.

Vad det gäller karaktärer ska jag skriva dem lite senare. Hela denna text ska sedan sammanfogas med kardientexten (enligt mallen ska eventuella städer beskrivas under någon rubrik där så det är planen) som jag håller på med parallellt. Jag ville först bara beskriva ett par platser som skulle kunna vara till hjälp för en spelledare. Mutfast är en av mina egna gamla karaktärer jag spelade när jag spelade rollspel innan mina studier för några år sen.

Det andra är priserna och jag har skrivit som jag gjort för att jag själv inte vet vad "en mindre avgift" är. Vissa tycker det är 20 sm andra kanske 5 km. Det är därför jag väckte den allmänna frågan på övrigtbordet. När jag fått klarhet om det ska jag skriva exempelmenyer till värdshusen och prislistor i övrigt.

Biblioteket ska vara av det större slaget i Kardien. Kanske det näst största då antagligen Exarken + magikerakademin i Ekeborg har ett bibliotek tillsammans av ett större snitt. När jag spellett i Faltrax har jag använt mig av biblioteket som "Om ni går till biblioteket kan ni köpa den här kartan som är spelarnas karta i äventyret" ungefär. Jag vet inte om antalet volymer är det intressant utan istället en beskrivning av den sorts information man kan få från bibliotekets tjänster. Dessutom finns alla formler och ritualer som magikerakademin lär ut i biblioteket. Säkerligen tillsammans med alkemi, ört och drogböcker. Sen skulle man ju kunna tänka sig att Snorrspane inte har så bra koll på alla böcker som han tror. I något äventyr kanske rollpersonerna får tillgång till biblioteket och finner glömd värdefull information.
osbjer
Caddisk Bågskytt
Posts: 126
Joined: 2007-01-28 14:03
Location: Göteborg
Contact:

Post by osbjer »

Adragoor wrote:En liten sak bara... Heter det inte "nordmarkare" och inte "nordmakare"?

Annars ser det ju ut att kunna bli något bra av det där... :)
heh... Fixar det till nästa version. Jag har funderingar på att lägga till fler "berättelser" som den med Vindarnas tempel.

/j
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Berättelser är bra, och det behövs mer av dem tycker jag :)
Själv gillar jag att spränga in dem hela tiden... att berätta gamla legender om områden man beskriver osv.
charlielarsson
Jordakisk Bärsärk
Posts: 23
Joined: 2007-02-11 14:26
Location: spanien, manilva

Post by charlielarsson »

berattelser ar sagolika. de satt som till exempel landerna presenteras i erebaltorboxen "krigaren sager... kopmanen sager..." ger en helt annan kansla for omradena.

Att kunna ha med sagor och legender om saker och ting insprangt bland fakta av olika slag ar ett utmarkt satt att skapa liv.

Hade en spelledare en gang som gav oss spelare i "laxa" att inom de narmaste "X" spelningarna - minns inte riktigt - beratta en saga eller legend for de andra spelarna ngn gang under spelets gang. Det blev nagra riktiga hojdpunkter!
I Spanien finns inga a, a eller o...
User avatar
Didra
Zorakisk Väpnare
Posts: 94
Joined: 2007-03-10 00:15
Location: Umeå

Post by Didra »

Jag vet inte om ni tänkt på det men äventyret "Rösten från forntiden" utspelas till viss del i Faltrax. Det finns dock ganska begränsad information om staden där och det påverkar förmodligen inte detta så mycket. Äventyret är även mycket gammalt och skrevs långt innan EA. Det finns bland annat en karta i häftet över Faltrax hamn som skiljer sig en del från den skiss jag såg tidigare i den här tråden. Kanske något att tänka på innan man gör en färdig karta?
birkebeineren
Admin
Posts: 7151
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Didra wrote:Jag vet inte om ni tänkt på det men äventyret "Rösten från forntiden" utspelas till viss del i Faltrax. Det finns dock ganska begränsad information om staden där och det påverkar förmodligen inte detta så mycket. Äventyret är även mycket gammalt och skrevs långt innan EA. Det finns bland annat en karta i häftet över Faltrax hamn som skiljer sig en del från den skiss jag såg tidigare i den här tråden. Kanske något att tänka på innan man gör en färdig karta?
Tycker absolut att detta är något att ta i beaktning. Vore bra att smälta inn gamla äventyr med svaga anknytningar till Ereb Altor, som "Rösten från forntiden" och Marsklandet", på ett bra sätt.

...vilket gör att jag kommer att tänka på nåt jag heller postar under tråden...tja...Arbetsbordet!
Post Reply