Staden O

Samlingsplats för alla länder och platser
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Perfekt. Det förklarar också varför ingen har kommit med en flotta och bränt ner hela stället. Men det måste finnas någon slags hamn som tar emot vanliga skepp också eftersom det väl ska föreställa att vara en pirathamn.
birkebeineren
Admin
Posts: 7043
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Brior wrote:Faktiskt är vattnet runt stadens öar ofta så kolsyrat att det bubblar som ramlösa. Detta minskar i sin tur vattnets bärighet så att främmande skepp måste lägga till längre ut i viken och last liksom passagerare fraktas in på speciella pråmar, s.k. Perirer, något som underlättar försvaret. Vitvindlan kallas därför också Sodaströmmen av lokalbefolkningen.
Och då ser vi självklart Vindelsoda som undermedel till skyhöga priser bortsegels Staden O, att det faktisk har effekt ses som endast en bieffekt av de paratorniska krämarna som bedriver handeln. :P
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

birkebeineren wrote: Och då ser vi självklart Vindelsoda som undermedel till skyhöga priser bortsegels Staden O, att det faktisk har effekt ses som endast en bieffekt av de paratorniska krämarna som bedriver handeln. :P
Absolut. Ett annat handelsnamn är Akva Vite, dvs vitt vatten.
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Jan Erik Söderman wrote:Perfekt. Det förklarar också varför ingen har kommit med en flotta och bränt ner hela stället. Men det måste finnas någon slags hamn som tar emot vanliga skepp också eftersom det väl ska föreställa att vara en pirathamn.
Förmodligen finns det inga problem att lägga till i hamnar vid de yttre öarna. Dessutom så varierar bubbligheten starkt. Oftast kan man segla vart man vill ända fram till flodmynningen - det är mest lokalbefolkningen som vill ge sken av riskerna för att tjäna pengar på pråmskeppningen.

Man kunde vidare tänka sig att fästet på berget lagrar stora förråd av surkalk som vid invasionsrisk kan tippas i vattnet för att få ett veritabelt bubbelbad som sänker en ingående flotta.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Fraktioner i Staden O:

(stulet och utvecklat från Birkes inlägg)

Belgoter, Den del som utgör den huvudsakliga delen av befolkningen efter att klavykerna fördrivits. Splittrade och saknar till största del något närmare samarbete inom gruppen. Kraftigt uppblandade med nyinflyttade vilka skapat nya fraktioner, där härkomst spelar föga roll.

Unionisterna, En liten, ytterst belgothisk grupp, som önskar ett närmande till Vortigern i Ransard för att tillskansa sig dennes beskydd. Detta göres även för att få monopol på handeln i området. Det närmaste nationalism stadens belgother har att erbjuda.

Handelshus, Ett flertal vilka borde beskrivas närmare var för sig. Främsta mål handel och egen vinning. Vanligaste formen av fraktion.

Kriminella gäng, Ett flertal vilka borde beskrivas närmare var för sig. Främsta mål att kontrollera kvarter samt olika delar av svarta marknaden...ingen större skillnad mellan dessa och handelshusen även om dessa har finare fasad

Pirater, Ett flertal vilka borde beskrivas närmare var för sig.

Gillen, Ett flertal vilka borde beskrivas närmare var för sig.

Legoknekts kompanier, Ett flertal vilka borde beskrivas närmare var för sig. Lukrativ marknad i en så farlig stad som denna. Konkurrensen är dock bokstavligen mördande...

Religiösa kulter, Ett flertal vilka borde beskrivas närmare var för sig.


Utbölingarna:(de som egentligen har sin lojalitet till andra länder)


Trakorier, Den största handelsnationen på västerhavet har självfallet även här sätt ner sina bopålar för att kunna påverka området.

Raner, Säljer gods via bulvaner här då deras rykte inte står i särskilt hög kurs hos länderna söderut (samt trakorien). Har goda kontakter med unionisterna men annars är man allmänt illa omtyckta.

Kardier, kanske inte så många men de handlar förbi denna väg. Norrtraden kanske har kontor här?

Alver, av den havsfarande sorten för dem som tycker om dessa. Kanske att Alverna i Ljusna någon gång per decennium skickar en handelslegation till staden-O?

Nakrer, vore onödigt tråkigt om alla dessa o-oförmögna språkövare att ha dött ut (även om källorna hävdar detta). Kanske att några halvblod lever vidare och förmedlar spillror av nakrernas kultur?

Palinorer, ordensriddarna handlar möjligtvis denna väg? Problematiskt att nå hit via mirel och ormslätten men man har samtidigt inte så många andra lockande valmöjligheter dessa dagar?

Kalkländare, ur vars folkstam kejsarinna Heneguya av Trakoriska riket härstammar. Har säkert flera olika grupper i staden?

Klomellier, från flera stadsstater även om Mercana har störst trad på staden. Dock finns representanter från Addiaska i staden och kränger pärlor samt en och annan sillkrämare från Yolev (staden måste försörjas!).

Monturier, ingen vet vart detta öboende folk färdas så varför inte hit? Även Panderalier kanske stannar till här någon gång?

Dvärgar, Mirin-Khôn kanske har en permanent representant här?

Magiller, tävlande med trakorierna. Vill kunna vara på plats för att läsa av stämningarna i västerhavet samt för att påverka fraktionernas politik med sin silvertunga. En av de bästa platserna deras välsmorda munnar kan verka på.

Orghiner, en och annan modig (dumdristig) sjöfarare som säljer sina varor i staden. Att ta sig hit är inte ofarligt för isbarbarerna vilka dels måste ta sig förbi trakoriska flottan samt konkurrerande pirater från Jordashaur, Rung och främst förståss Ransard.

Mireler, Tar sig ibland hit och säljer varor ( kanske till och med vildeld?)

Stäppnargurer från södra Mefamirs strand säljer kanske slavar och hästar i staden? (samt tar tribut på de resenärer som landvägen beger sig mot staden?)

Dryler, Pirater från dylerhalvön7Pataxa. Inga stora sjöfarare men klarar av att navigera i den hyfsat skyddade bukten utanför staden. Gömmer sig ofta i karlockerträsken.

Svarfolk, Här finns kanske enskilda individer samt mindre grupper av Svartfolk närvarande. Kommer från små splittrade klaner etc. De är inte direkt uppskattade men kan ändock få rätt att slå sig ner i vissa områden. Utför oftast andras skitjobb.

Aleriska och Timoleriska flyktingar, /.../

Slutord

Säkerligen många andra grupper att lägga till. Detta samt förstås att brodera ut de redan nämnda.


_________________
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Ett citat av Brior:
Faktionerna, vilka består av furstehus, gillen, ordenssällskap m.m. i en egen hierarki med patron-klient struktur, har ofta stöd från farsegels makter vilka i sin tur vill behålla stadens balans eftersom den är kontinentens bästa marknadsplats för ovanliga och olagliga tjänster och varor. Dessutom förs ofta diskreta förhandlingar på neutral mark i Staden O.
Inte dvärgar eller alver annat än som enstaka individer tycker jag för att undvika Chronopiavibbarna.

Av Västerhavets folk kan alla vara representerade, mer eller mindre.

Morëlvidyner, felicier, dalker och ereboser från Kopparhavet tycker jag också bör ha tagit sig plats.

Är inte så förjust idén att belgoterna skulle vara områdets dominernade befolkning. Jag uppfattar snarast att de flesta tog sin tillflykt till Timolerien (Idag Timora och Alerien, fylken i Ransard :evil: ) efter att ha besegrats. Däremot har belgoter en självskriven plats i staden.

Vibbarna jag fått från äldre beskrivningar av staden är att platsen vid klavykernas besök var glest befolkad huvudsakligen av narker som var ockuperade av belgother/ransarder, men jag kan minnas fel. Vad var det nu som fick Kornella att säga "O"!?

I området bodde innan dess även ättlingar till jorer som var områdets ockupanter och nybyggare innnan konfluxen, västmireler och strövnargurer fanns här säkert också. Kanske några andra idag uppslukade folk? Kanske är detta Hedemis urhem? :?

Språket Soggaphar har gett många namn i området, är det ett levande eller utdött språk... Brior?

Förövrigt heter den stora vik/bukt som Vintervattnet är den innersta delen av för Rahm Nakra eller är det trakoriska för Vintervattnet... Brior?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

1.För min del kan gärna alver och dvärgar förpassas ur staden. När jag pratar om en dvärgisk representation menar jag inte en hel stadsdel utan snarare en individ med fullmakat att sluta avtal från Mirin Khôn. :) Chronopia känslan bör bekämpas men är väl ändock ganska närvarande i staden-O. Men sant är att var stad i ereb inte behöver egna ghetton för olika raser.

2.Kopparhavsfolken kan mycket väl finnas representerade i staden som handelsmän etc men kanske inte utgör en betydande kraft som de andra fraktionerna (de västerhavs baserade), detta är min personliga åsikt.

3. Det som står om Kornella och det berörda ransarderkriget utanför trakoriens övärld är ganska sparsamt. Det jag på eget bevåg (över)tolkat gällande belgotherna är att Klavykerna snabbt förlorar Staden O men det framgår ej till vem man tappar staden. Då kriget stod mot Ransard och dess allierade/vassaller och de flyende Belgotherna var "närmast" av de stridande (samt att jag inte ville se O som en ransk koloni, kände jag att Belgotherna passade in. Det finns alltså inget som säger att Belgotherna tog över Staden-O i källorna, bara att "någon", som hade kraft nog, samt var på kollisionskurs med klavykerna, gjorde det.
Sedan är det väl oklart om belgotherna alls ser sig som en enhetlig befolkning nuförtiden. Snarare så tillhör man en fraktion eller ett kvarter. Kanske till och med att man kallar sig Staden-O:are eller O-are?

4. Staden-O grundas ca 130 e.Ounder strider mot Ransard. Det är dock inte säkert att Ranerna eller deras kumpaner var inne i Rahm Nakras vik då man byggde kolonin, bara att man för tillfället låg i krig. Nakrerna står som enda säkra urinnevånare före klavykernas ankomst.

5. Jorer, mireler och strövnargurer kan säkerligen ha haft boplatser på ormslätten eller längst kusten. om det tidigt fanns i själva staden är osäkert om än inte omöjligt! Charmen med Hedemi är väl att deras ursprung är höljt i dimmornas mystik, behöver dessa verkligen ha ett fast urhem. Sedan kan ju de lärde på lyceerna diskutera ämnet livligt :)

6...till brior

7...till brior

Apropå jorer. Är Kalkländarna jorer eller något annat? Brior?
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Borde inte kalkländarna vara besläktade med Dylerna i alla fall lite? Eller kanske mirelerna?
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

sluta avtal från Mirin Khôn.
Det riket finns inte längre, men dvärgarna i Hamur och Triska kanske passar...är flyktingar från ovan nämnda riket.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Mikael wrote:
sluta avtal från Mirin Khôn.
Det riket finns inte längre, men dvärgarna i Hamur och Triska kanske passar...är flyktingar från ovan nämnda riket.
ahh... ja då blir det ju lite överflödigt :D. Dvärgarna i Hamur ligger väl närmast till hands. Dessa kanske dessutom kan skicka en vänligt inställd människa över havet för att företräda dem?

Kanske borde skrivas i Klomellientråden men; Är dvärgarna i Hamur underställda stadens ledare(autokrat) eller har det ett eget styre?
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Snackades det inte om på någon av Drylotrådarna att det skulle finnas dvärgar där. Lite ospecificerat.
birkebeineren
Admin
Posts: 7043
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

En historisk karta över hur belgother och klavyker kan tänkas ha spridit ut sina gränser kring vad som i dag är Staden O.

Orange: Belgother
Rött: Klavyker

http://img36.imageshack.us/img36/4103/k ... lonier.jpg
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Jaha där svarade du på en fråga jag ställde i ett helt ämne. :)
User avatar
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 761
Joined: 2008-03-12 19:39
Location: Uppsala

Post by leinder »

Stiligt :)
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Snyggt Birke men jag tycker att det är ett för stort rike för belgotherna med tanke pa att det även omfattar Ljusna vid den tiden. Den östra kusten fram till O (inklusive Ljusna) räcker gott.
Post Reply