Fil-Tofia

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Förslag till hur flottningen på Stirpaz går till:
 • -timmer huggs i skogen norr om Fil-Tofia under hela året och märks direkt med ägarens namn

  -när en skogägare har samlat upp en lagom mängd timmer flottas det sammanbundet i små flottar ner längs floden under kontrollerade former, detta viktigt för att inte störa fisket för mycket.

  -en bit norr om Fil på den kardiska sidan om floden fångas timmret upp i Norra timmerhamnen bakom långa timmerlänser, tas upp på land och läggs i tillfälligt förvar.

  -en första (och mindre) auktion hålls vid en bestämt tidpunkt där timmer köps upp av främst lokala kardiska uppköpare för att sedan fraktas ner till Fil.

  -vid en ny bestämd tidpunkt släpps allt övrigt timmret ut i floden och flottas under Kejsarbron i en enda stor omgång där alla flottare deltar och hela Fil-Tofias befolkning bivånar spektaklet.

  -en bit söder om Tofia i Södra timmerhamnen tas timmret upp på nytt för att sorteras, bearbetas och torkas.

  -vid en bestämd tidpunkt hålls en andra (och större) auktion där timmer och bearbetat virke köps upp av både inhemska (kardiska och zorakiska) och utländska uppköpare.
Hur låter detta? Två timmerhamnar, den norra och den södra, måste i så fall etableras. De kan antingen ligga tillräckligt nära staden för att ritas in på kartan eller så ligger de lite längre bort och behöver inte synas men fortfarande befinna sig inom stadsmarken tillhörande Fil-Tofias jurisdiktion. Även tre datum måste spikas men det kan ju vara kul krydda för besökande RP i staden att förhålla sig till.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

Tror det står i Aidne-modulen att kardiska vasaller inte betalar skatt till sin länsherre så som zorakier gör. Kardierna utför endast rusttjänst (och har därför ett helt eget baroni/grevskap som sitt egna). Men just det borde vi kunna förklara oss förbi i det här fallet och få skattetrixandet att ändå fungera. Baron Järnsporre är zorakier i Kardien och betalar sin skatt till greven av Stirpaz i hertigdömet Slättebo. Således kan det vara den vägen greve Remmares Flodbaroner får till att flotta sitt timmer tullfritt under Kejsarbron. Timmret är stämplat som "skänketimmer" och tullarna i Fil-Tofia måste släppa det förbi. Nere i timmerhamnen söder om Tofia tas det sen upp, bearbetas och lastas på uppköparnas skepp.
Jag har bara valt ordet skatt för att sammanfatta avgifter till länsherren. Rusttjänst är ju även det en form av skatt. Antingen betalar man legosoldater eller så får man betala för att hålla vapen och rustningar. Skänketimmer och stämpeln är bra.
Eller krånglar vi till det för mycket? Kanske är det någon gång sedan fredsavtalet mellan Kardien och Zorakin inskrivit i ett traktat eller ett avtal att ingen tull får tas upp på varor som fraktas på Stirpazfloden? :?
Som jag fattade det var det ingen tull på att frakta på floden. Det är dock tull på att föra saker iland? Något som jag har tillskrivit hertigarna att uppta.
Förslag till hur flottningen på Stirpaz går till:

-timmer huggs i skogen norr om Fil-Tofia under hela året och märks direkt med ägarens namn

-när en skogägare har samlat upp en lagom mängd timmer flottas det sammanbundet i små flottar ner längs floden under kontrollerade former, detta viktigt för att inte störa fisket för mycket.

-en bit norr om Fil på den kardiska sidan om floden fångas timmret upp i Norra timmerhamnen bakom långa timmerlänser, tas upp på land och läggs i tillfälligt förvar.

-en första (och mindre) auktion hålls vid en bestämt tidpunkt där timmer köps upp av främst lokala kardiska uppköpare för att sedan fraktas ner till Fil.

-vid en ny bestämd tidpunkt släpps allt övrigt timmret ut i floden och flottas under Kejsarbron i en enda stor omgång där alla flottare deltar och hela Fil-Tofias befolkning bivånar spektaklet.

-en bit söder om Tofia i Södra timmerhamnen tas timmret upp på nytt för att sorteras, bearbetas och torkas.

-vid en bestämd tidpunkt hålls en andra (och större) auktion där timmer och bearbetat virke köps upp av både inhemska (kardiska och zorakiska) och utländska uppköpare.

Hur låter detta? Två timmerhamnar, den norra och den södra, måste i så fall etableras. De kan antingen ligga tillräckligt nära staden för att ritas in på kartan eller så ligger de lite längre bort och behöver inte synas men fortfarande befinna sig inom stadsmarken tillhörande Fil-Tofias jurisdiktion. Även tre datum måste spikas men det kan ju vara kul krydda för besökande RP i staden att förhålla sig till.
Hamnarna låter bra. Är det ok att den Kardiska nordligaste punkten är Stirpazstad? Det är där Remmae och hans Flodbaroner har sin hamn. De kontrollerar i nuläget det mesta av det Kardiska timmret som flyter nedför Stirpaz. Någon gång måste det timret korsa Stirpaz för att bli Zorakiskt. I övrigt låter det bra. Det betyder att Baron Järnsporres omlastningskaj ligger söder om Stirpazstad. Denna tvärflottning är både krånglig och till lokala fiskares förtret.

Första auktionen sker därför lämpligen i Järnsporres baroni och i anslutning till hans omlastningskaj. Även här finns en äldre förklaring och anledning till Foldbaronernas politiska läge. Järnsporres baroni har alltid enligt Traktatet gått under Tofia. som i sin tur tillhör hertigen, men enligt traktatet ligger baroniet under staden och Ingemansön. Både Järsporre och Remmare (vilken har fler landegendomar som inte faller under samma regel) svarar därför till Ingemansön i egenskap av Traktatbaroner. Därför kan timmerauktioner historiskt utföras på så att säga internationell mark hos Järnsporre. Först i början av 600-taler kommer en ung greve Remmare på kryphålet i detta och utnyttjar girigheten hos sina grannar. Bara en gång per år kan man ändra på villkoren för de båda baronerna. Problemet är att rådet består till stor del av trähantverkare och annat folk som direkt tjänar (köper billigare timmer direkt) och inte röstar för någon förändring. Hertig Dagge har systematiskt börja byta ut rådsmedlemmar för att ändra på saken. Han håller rådet under belägring.

Datumen lämnas lämpligen till någon som verkligen gillar kalendrar...
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Börjar bli lite rörigt men jag försöker hänga med ...och utveckla vidare. :wink:

Varor kan fraktas fritt på floden Stirpaz men tull måste betalas när de hämtas upp på land.

Timmer som flottas på floden tas vanligen upp i Fil-Tofia (i de två timmerhamnarna) och tull betalas till Tvillingstaden tullkontor och fördelas till städernas två härskare vilka är hertigen av Philmark och hertigen av Slättebo (dessa i sin tur kanske betalar en skatt eller avgift till kungen men det får bli en annan fråga). Fil-Tofia är också de enda städerna som med sin rätt att bedriva handel kan sälja Stirpaztimmret vidare. Kardien säljer till inhämska uppköpare och Zorakin til både inhämska och utländska. Och som bekant så får inget timmer passera Kejsarbron utan att vara märkt, och skulle någon få för sig att försöka så konfiskeras det troligen av staden. Hertigarna har även pålagt baronerna längs floden en extra avgift om de tar upp timmer, för att just undvika att de gör det.

Flodbaronerna började som en kartell där medlemmarna koordinerade produktion och priser på sitt timmer innan det såldes nere i Fil-Tofia. Till en viss grad var de framgångsrika men stadstullen eller avgiften till hertigarna kom de inte undan.

Sen kom greve Remmare på att rekrytera baron Järnsporre, en av de så kallade traktatbaronerna som det finns en av i Zorakin och en av i Kardien. Baron Järnsporre har sitt baroni i Kardien och är egentligen zorakier utan skatteplikt till någon kardisk vasallherre. Om timmer hämtas upp hos baron Järnsporre behöver ingen avgift. Här hålls så en auktion där timmert säls till uppköpare, utrustas med köparens märke, och släpps sedan ut i floden igen. Och det är här greve Remmares upptäckta kryphåll spelar in. Fil-Tofias lagtexter knyter tullen på timmer till just märkningen och eftersom ett sådant nu finns kan timmert passera fritt. Det kan även hämtas upp på land i södra timmerhamnen och där lastas på skeppen till uppköparna som var med på auktionen hos baron Järnsporre.

Din sista bit med hur en ung greve Remmare är den som kommer på detta och hur hertigarna försöker ändra i stadens styrelse för att täppa till kryphålet kan läggas till ovanstående.

Hur låter det?

De två timmerhamnarna tänkte jag att ligger nära Fil-Tofia och som en slags förstäder inom den mark som tillhör städerna för deras försörjning och som lyder under städernas lagar. Stadsjord verkar vara en svensk benämning på detta (bymark på norska).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsjord

Hur långt ut denna stadsjord sträcker sig kan kanske vara en mil eller så? I Kandra-modulen beskrivs en sådan stadsjord och den går en mil ut och omfattar byarna Berga, Heden och Munkalid. Nu ligger ju inte Fil-Tofia i Berendien och jag vet heller inte hur författarna kom fram till just detta men det är iallafall så det är beskrivet där.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Hamnarna låter bra. Är det ok att den Kardiska nordligaste punkten är Stirpazstad? Det är där Remmae och hans Flodbaroner har sin hamn. De kontrollerar i nuläget det mesta av det Kardiska timmret som flyter nedför Stirpaz. Någon gång måste det timret korsa Stirpaz för att bli Zorakiskt. I övrigt låter det bra. Det betyder att Baron Järnsporres omlastningskaj ligger söder om Stirpazstad. Denna tvärflottning är både krånglig och till lokala fiskares förtret.
Som jag skrev ovanför så föreslår jag de två timmerhamnarna som belägna ganska nära Fil-Tofia. Det är ju ner dit timmret skall och att frakta det över land från Stirpastad som kan se ut till att ligga minst 3-4 mil norr om Fil eller en annan hamn i närheten under baron Järnsporre blir långt. Det skulle dessutom förlora sin tullfrihet uppe på land. Därför tänkte jag biten med stämplingen och att hålla en auktion innan timmret släpps ut i floden igen.

Vet att du skrivit om smuggling över floden vid Stirpastad i ditt kampanjmaterial men jag tycker det inte helt passar med just timmer. Timmret är ju tänkt exporteras från Fil-Tofia och att flottas dit på floden. Men kanske kan andra mer lättförflyttade och mindre varor smugglas över här?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Fortsättning på Fil-Tofias historia som tidigare postats här: viewtopic.php?p=40620#p40620
 • 488 e.O.
  Reparationerna av bontisâlens palatstados från skador orsakade under svartfolkens härjningar är klara. En stor tillbyggnad med sal och kök har uppförts samtidigt.

  497 e.O.
  Stirpaz svämmar över sina brädder efter en ovanligt snörik vinter i Aidnebergen. Stora skador på bryggorna i Fil-Tofia och staden källarförråd.

  498 e.O. (delvis officiell händelse)
  Pirattankor från Morëlvidyn gör flera räder djupt in i Kardien. Långskepp seglar upp Stirpazviken och försker inta Fil-Tofia men mislyckas. Södra delen av Tofia skadas dock svårt av bränder.

  502 e.O.
  Bontisâlens nya bibliotek invigs. Flera sällsynta böcker skänks till bontisâtet av Zorakins kerisgass Ystein från hans personliga bibliotek nere i Pendon.

  521 e.O.
  Vid årets flottning upptäcks en stort antal svartnissar blant timmerstockarna. Fenomenet är inte helt okänt med timmer som flottats från Brynhildurskogens indre delar men normalt är det enstaka individer och inte vad som nu verkar vara en hel bosättning. Flottarna försöker driva ner svartnissarna i vattnet men dessa klättrar iland när timmret passerar Kejsarbron och försvinner ner i stadens underjord. Under de kommande åren plundras otaliga källare och matförråd. Prispengar utlovas av städernas styrelser men svartnissarna är svåra att komma åt.

  523 e.O.
  På initiativ av Tofias stadsvaktkapten ändras flödet i stadens dräneringstunnlar under vårfloden. Drunknade svartnissar börjar snart flyta upp i avloppsbrunnar och översvämmade källare. Fils stadsråd motsätter sig liknande åtgärder och svartnissarna fortsätter här under lång tid vidare vara en plåga.

  539 e.O.
  Ett lik hittas i leran nedanför Tofias flodmur. Det har legat ett tag men är ändå igenkänningsbart som bontisâlen av Fil-Tofia. Detta trots att bontisâlen inte har avlidit enligt någons kännedom. Lysande Vägen lyckas endast delvis förklara vad som hänt. En ny bontisâl utses snabbt.

  546 e.O. (officiell händelse)
  Andra kriget mot Svarta Tornet bryter ut. Svartfolk strömmar ner från Aidnebergen och attackerar Inmark i Kardien och Slättebo i Zorakin.

  553 e.O. (gamla utvecklingar på forumet)
  Kung Vidar IV Hjältekonung samlar sin här i Fil och går härifrån över Kejsarbron för att understödja Zorakin i ett anfall mot Häxmästaren.

  555 e.O. (officiell händelse)
  Kriget mot Svarta Tornet är över.

  568 e.O.
  S:t Verins solbäcken stjäls. Bontisâlens egna garde bistår båda städernas stadsvakter i en intens jakt på tjuvarna men utan framgång. Solbäckenet som har en diameter på nästan två meter tros dock inte ha lämnat staden då portar och hamnar snabbt kunde sättas under extra bevakning.

  585 e.O.
  Bontisâlen av Fil-Tofia färdigställer Nya Palatset. Divras kerisgass Egelman och Zorakins kerisgass Fengald (dagens kerisgass) besöker Tvillingstaden för att bivåna öppningen.

  596 e.O.
  En stor tornering hålls utanför Tofias murar anordnat av hertig Stirzberg.

  601 e.O. (gamla utvecklingar på forumet)
  Hertigenen av Slättebo lyckas hålla sig utanför konflikten mellan hertig Gyldenmark av Amtefjärd och hertig Korp av Likermark som resulterar i det så kallade Timmerslaget.

  602 e.O.
  Grevinnans tornering. Grevinna Lenora Hjärta av Yxudde i Philmark utlyser en tornering där segraren vill vinna hennes hand och hennes titel. Torneringen blir ett samtalsämne även innan den börjat då både familjen Hjärta och Lenora själv har ett visst rykte. Hertig Dagge av Philmark ställer sig som torneringens beskyddare och även hertig Stirzberg kommer som gäst. Torneringen slutar dock utan en klar vinnare och Lenora Hjärta fortsätter som grevinna av Yxudde.

  604 e.O. (gamla utvecklingar på forumet)
  En svartfolkarmé anfaller Pharynx och tränger långt in i hertigdömet innan den besegras av kungliga styrkor. Fil-Tofias försvar ses över. Samma år plundrar pirater från Morëlvidyn ännu en gång Svaranksöarna ute i Stirpazbukten söder om Fil-Tofia.

  605-606 e.O.
  En rad liknande inbrott sker hos flera av stadens mest välstående handelshus.

  607 e.O.
  En plötslig vårflod svämmar över Stirpaz och många källarförråd i Fil skadas. Det gamla joriska avloppssystemet får skulden men trots att problem uppstått många gånger tidigare lyckas inte stadsrådet besluta om några åtgärder.

  609 e.O.
  Tjuven Pärlan tas till fånga efter att ha upptäckts på Tofias pilgrimshus under Vinterfesteveckan. Mistänkt för att stå bakom inbrotten hos handelshusen några år tidigare sätts hon i förvar Tofias häkte i väntan på rättegång.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

birkebeineren wrote: 2018-10-31 20:46 Kan det kanske vara så att traditionerna med stenarna, stolparna och vattnet är en slags rest från Stirpazia och att blåfärgen (och solsymbolerna) tillkom med Lysande Vägen? De gamla ritualerna blev bara "målat över" och LV-ifierat av helig blå färg? Kanske har denna omtolkningen sin bakgrund i något helgonet S:t Emrin gjort?
Att utmärka heliga platser med stenar och/eller stolpar är en vanligt förekommande tradition världen över. Åk landsvägar nere på kontinenten och du kommer se stolpar (kors/krucifix) som står här och var och ofta visar på heliga platser eller källor.
S:t Emrin tänker jag mig som ett vanligt vägfarande helgon. Det blev bara naturligt att överföra honom till templet.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Tror det står i Aidne-modulen att kardiska vasaller inte betalar skatt till sin länsherre så som zorakier gör. Kardierna utför endast rusttjänst (och har därför ett helt eget baroni/grevskap som sitt egna). Men just det borde vi kunna förklara oss förbi i det här fallet och få skattetrixandet att ändå fungera. Baron Järnsporre är zorakier i Kardien och betalar sin skatt till greven av Stirpaz i hertigdömet Slättebo. Således kan det vara den vägen greve Remmares Flodbaroner får till att flotta sitt timmer tullfritt under Kejsarbron. Timmret är stämplat som "skänketimmer" och tullarna i Fil-Tofia måste släppa det förbi. Nere i timmerhamnen söder om Tofia tas det sen upp, bearbetas och lastas på uppköparnas skepp.
Jag har bara valt ordet skatt för att sammanfatta avgifter till länsherren. Rusttjänst är ju även det en form av skatt. Antingen betalar man legosoldater eller så får man betala för att hålla vapen och rustningar. Skänketimmer och stämpeln är bra.
Det är en sinnrike konstruktion du tagit fram här men både Kardisk och Zorkaisk lag säger att en baron är underställd en Greve och Grevarna underställda Hertigar. Vad hindrar Greven och Hertigen att dra in förläningarna för dessa baroner?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Hamnarna låter bra. Är det ok att den Kardiska nordligaste punkten är Stirpazstad? Det är där Remmae och hans Flodbaroner har sin hamn. De kontrollerar i nuläget det mesta av det Kardiska timmret som flyter nedför Stirpaz. Någon gång måste det timret korsa Stirpaz för att bli Zorakiskt. I övrigt låter det bra. Det betyder att Baron Järnsporres omlastningskaj ligger söder om Stirpazstad. Denna tvärflottning är både krånglig och till lokala fiskares förtret.
Som jag skrev ovanför så föreslår jag de två timmerhamnarna som belägna ganska nära Fil-Tofia. Det är ju ner dit timmret skall och att frakta det över land från Stirpastad som kan se ut till att ligga minst 3-4 mil norr om Fil eller en annan hamn i närheten under baron Järnsporre blir långt. Det skulle dessutom förlora sin tullfrihet uppe på land. Därför tänkte jag biten med stämplingen och att hålla en auktion innan timmret släpps ut i floden igen.

Vet att du skrivit om smuggling över floden vid Stirpastad i ditt kampanjmaterial men jag tycker det inte helt passar med just timmer. Timmret är ju tänkt exporteras från Fil-Tofia och att flottas dit på floden. Men kanske kan andra mer lättförflyttade och mindre varor smugglas över här?
Dessa timmerhamnar behöver inte vara permanenta saker utan endast tillfälliga vid säsong.
Sedan frågar jag mig varför de måste dra upp allt virke på land? Varför inte bara låta det ligga och guppa i floden tills dess att det är sålt - sedan när man bestämt vem som är köpare och hur det skall transporteras vidare så kan man antingen flotta ned det till hamnen eller dra upp det på land för vidare transport. Dessutom så blir det här en säsongsbetonad flottstad eftersom vissa flottar har flottarnas tält/vindskydd på sig.
Därtill så kanske flottarna har rätt till att fånga fisk med krok och lina (men inte nät, ryssa eller annan fälla) vilket ger dem möjlighet att leva på sina flottar.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

Som jag skrev ovanför så föreslår jag de två timmerhamnarna som belägna ganska nära Fil-Tofia. Det är ju ner dit timmret skall och att frakta det över land från Stirpastad som kan se ut till att ligga minst 3-4 mil norr om Fil eller en annan hamn i närheten under baron Järnsporre blir långt. Det skulle dessutom förlora sin tullfrihet uppe på land. Därför tänkte jag biten med stämplingen och att hålla en auktion innan timmret släpps ut i floden igen.
Efter en kort fundering håller jag med. Ditt förslag är bättre.
Vet att du skrivit om smuggling över floden vid Stirpastad i ditt kampanjmaterial men jag tycker det inte helt passar med just timmer. Timmret är ju tänkt exporteras från Fil-Tofia och att flottas dit på floden. Men kanske kan andra mer lättförflyttade och mindre varor smugglas över här?
Så gör vi. Det som "smugglas" är mer småsaker.
Att utmärka heliga platser med stenar och/eller stolpar är en vanligt förekommande tradition världen över. Åk landsvägar nere på kontinenten och du kommer se stolpar (kors/krucifix) som står här och var och ofta visar på heliga platser eller källor.
S:t Emrin tänker jag mig som ett vanligt vägfarande helgon. Det blev bara naturligt att överföra honom till templet.
OK.
Det är en sinnrike konstruktion du tagit fram här men både Kardisk och Zorkaisk lag säger att en baron är underställd en Greve och Grevarna underställda Hertigar. Vad hindrar Greven och Hertigen att dra in förläningarna för dessa baroner?
Tack! Det som hindrar greven (I Philmark) är att greven själv, Remmare är ledande i organisationen. När det gäller hertigarna är de i deras fulla makt, men som med all politik är det inte riktigt så enkelt. Grevarna och baronerna inom Flodbaronerna tillhör gamla anrika adelsätter som genom långa tider hållit förläningar i landet. Det skull skapa massor av fiender att avlägsna deras titlar. Ett typiskt dickmove så att säga. En anledning är också att organisationen är relativt ny och hertigmakten har blivit lite tagen på sängen. I kommande äventyr kan det hända att lösningen står att finna. :D
Dessa timmerhamnar behöver inte vara permanenta saker utan endast tillfälliga vid säsong.
Sedan frågar jag mig varför de måste dra upp allt virke på land? Varför inte bara låta det ligga och guppa i floden tills dess att det är sålt - sedan när man bestämt vem som är köpare och hur det skall transporteras vidare så kan man antingen flotta ned det till hamnen eller dra upp det på land för vidare transport. Dessutom så blir det här en säsongsbetonad flottstad eftersom vissa flottar har flottarnas tält/vindskydd på sig.
Därtill så kanske flottarna har rätt till att fånga fisk med krok och lina (men inte nät, ryssa eller annan fälla) vilket ger dem möjlighet att leva på sina flottar.
Jag inser att jag uttryckt mig slarvigt. Taken var aldrig att ta upp timmer på land utan omlastning sker i vattnet och sedan fortsätter flottningen neråt FT. Jag tänker mig hamnarna som bebodda året runt, men kommer till liv under flottningen med en tältstad av flottare. Flottarna kanske inte är tillåtna att fiska med fasta redskap och har slingrat sig runt det med att dörja med krok. Det konkurrerar inte på något sätt med fiskarna, men de knorrar givetvis av ren princip?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

488 e.O.
Reparationerna av bontisâlens palatstados från skador orsakade under svartfolkens härjningar är klara. En stor tillbyggnad med sal och kök har uppförts samtidigt.

497 e.O.
Stirpaz svämmar över sina brädder efter en ovanligt snörik vinter i Aidnebergen. Stora skador på bryggorna i Fil-Tofia och staden källarförråd.

498 e.O. (delvis officiell händelse)
Pirattankor från Morëlvidyn gör flera räder djupt in i Kardien. Långskepp seglar upp Stirpazviken och försker inta Fil-Tofia men mislyckas. Södra delen av Tofia skadas dock svårt av bränder.
Är et efter detta de murar igen sydporten?

502 e.O.
Bontisâlens nya bibliotek invigs. Flera sällsynta böcker skänks till bontisâtet av Zorakins kerisgass Ystein från hans personliga bibliotek nere i Pendon.

521 e.O.
Vid årets flottning upptäcks en stort antal svartnissar blant timmerstockarna. Fenomenet är inte helt okänt med timmer som flottats från Brynhildurskogens indre delar men normalt är det enstaka individer och inte vad som nu verkar vara en hel bosättning. Flottarna försöker driva ner svartnissarna i vattnet men dessa klättrar iland när timmret passerar Kejsarbron och försvinner ner i stadens underjord. Under de kommande åren plundras otaliga källare och matförråd. Prispengar utlovas av städernas styrelser men svartnissarna är svåra att komma åt.
En annan form av stadsråttor. Gillar! :D

523 e.O.
På initiativ av Tofias stadsvaktkapten ändras flödet i stadens dräneringstunnlar under vårfloden. Drunknade svartnissar börjar snart flyta upp i avloppsbrunnar och översvämmade källare. Fils stadsråd motsätter sig liknande åtgärder och svartnissarna fortsätter här under lång tid vidare vara en plåga.

539 e.O.
Ett lik hittas i leran nedanför Tofias flodmur. Det har legat ett tag men är ändå igenkänningsbart som bontisâlen av Fil-Tofia. Detta trots att bontisâlen inte har avlidit enligt någons kännedom. Lysande Vägen lyckas endast delvis förklara vad som hänt. En ny bontisâl utses snabbt.

546 e.O. (officiell händelse)
Andra kriget mot Svarta Tornet bryter ut. Svartfolk strömmar ner från Aidnebergen och attackerar Inmark i Kardien och Slättebo i Zorakin.

553 e.O. (gamla utvecklingar på forumet)
Kung Vidar IV Hjältekonung samlar sin här i Fil och går härifrån över Kejsarbron för att understödja Zorakin i ett anfall mot Häxmästaren.

555 e.O. (officiell händelse)
Kriget mot Svarta Tornet är över.

568 e.O.
S:t Verins solbäcken stjäls. Bontisâlens egna garde bistår båda städernas stadsvakter i en intens jakt på tjuvarna men utan framgång. Solbäckenet som har en diameter på nästan två meter tros dock inte ha lämnat staden då portar och hamnar snabbt kunde sättas under extra bevakning.

585 e.O.
Bontisâlen av Fil-Tofia färdigställer Nya Palatset. Divras kerisgass Egelman och Zorakins kerisgass Fengald (dagens kerisgass) besöker Tvillingstaden för att bivåna öppningen.

596 e.O.
En stor tornering hålls utanför Tofias murar anordnat av hertig Stirzberg.

601 e.O. (gamla utvecklingar på forumet)
Hertigenen av Slättebo lyckas hålla sig utanför konflikten mellan hertig Gyldenmark av Amtefjärd och hertig Korp av Likermark som resulterar i det så kallade Timmerslaget.

602 e.O.
Grevinnans tornering. Grevinna Lenora Hjärta av Yxudde i Philmark utlyser en tornering där segraren vill vinna hennes hand och hennes titel. Torneringen blir ett samtalsämne även innan den börjat då både familjen Hjärta och Lenora själv har ett visst rykte. Hertig Dagge av Philmark ställer sig som torneringens beskyddare och även hertig Stirzberg kommer som gäst. Torneringen slutar dock utan en klar vinnare och Lenora Hjärta fortsätter som grevinna av Yxudde.
Spännande. Några kändisar som misslyckades i torneringen?

604 e.O. (gamla utvecklingar på forumet)
En svartfolkarmé anfaller Pharynx och tränger långt in i hertigdömet innan den besegras av kungliga styrkor. Fil-Tofias försvar ses över. Samma år plundrar pirater från Morëlvidyn ännu en gång Svaranksöarna ute i Stirpazbukten söder om Fil-Tofia.

605-606 e.O.
En rad liknande inbrott sker hos flera av stadens mest välstående handelshus.

607 e.O.
En plötslig vårflod svämmar över Stirpaz och många källarförråd i Fil skadas. Det gamla joriska avloppssystemet får skulden men trots att problem uppstått många gånger tidigare lyckas inte stadsrådet besluta om några åtgärder.

609 e.O.
Tjuven Pärlan tas till fånga efter att ha upptäckts på Tofias pilgrimshus under Vinterfesteveckan. Mistänkt för att stå bakom inbrotten hos handelshusen några år tidigare sätts hon i förvar Tofias häkte i väntan på rättegång.
Frilansare eller tillhör hon någon av de båda gillena?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »


521 e.O.
Vid årets flottning upptäcks en stort antal svartnissar blant timmerstockarna. Fenomenet är inte helt okänt med timmer som flottats från Brynhildurskogens indre delar men normalt är det enstaka individer och inte vad som nu verkar vara en hel bosättning. Flottarna försöker driva ner svartnissarna i vattnet men dessa klättrar iland när timmret passerar Kejsarbron och försvinner ner i stadens underjord. Under de kommande åren plundras otaliga källare och matförråd. Prispengar utlovas av städernas styrelser men svartnissarna är svåra att komma åt.
En annan form av stadsråttor. Gillar! :D

523 e.O.
På initiativ av Tofias stadsvaktkapten ändras flödet i stadens dräneringstunnlar under vårfloden. Drunknade svartnissar börjar snart flyta upp i avloppsbrunnar och översvämmade källare. Fils stadsråd motsätter sig liknande åtgärder och svartnissarna fortsätter här under lång tid vidare vara en plåga.

Älskar dessa urbaniserade Svartnissar. Är detta en plåga som återkommer då och då med migrerande svartfolk?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Snibben wrote: 2018-11-12 20:42

521 e.O.
Vid årets flottning upptäcks en stort antal svartnissar blant timmerstockarna. Fenomenet är inte helt okänt med timmer som flottats från Brynhildurskogens indre delar men normalt är det enstaka individer och inte vad som nu verkar vara en hel bosättning. Flottarna försöker driva ner svartnissarna i vattnet men dessa klättrar iland när timmret passerar Kejsarbron och försvinner ner i stadens underjord. Under de kommande åren plundras otaliga källare och matförråd. Prispengar utlovas av städernas styrelser men svartnissarna är svåra att komma åt.
En annan form av stadsråttor. Gillar! :D

523 e.O.
På initiativ av Tofias stadsvaktkapten ändras flödet i stadens dräneringstunnlar under vårfloden. Drunknade svartnissar börjar snart flyta upp i avloppsbrunnar och översvämmade källare. Fils stadsråd motsätter sig liknande åtgärder och svartnissarna fortsätter här under lång tid vidare vara en plåga.

Älskar dessa urbaniserade Svartnissar. Är detta en plåga som återkommer då och då med migrerande svartfolk?
Kul att ni gillar. Tänkte att det kan vara ett återkommande problem med svartnissar som följer med timmer ner från Brynhildurs skog. Kartan i Aidne-modulen visar ju att det finns svartnissar där. Oftast upptäcker flottarna svartfolket innan timmret når Fil-Tofia men ibland slinker någon med hela vägen. Händelsen 532 eO var ovanlig då det rörde sig om en hel "stam".

Varför svartnissarna gör detta? Tja, de har troligen fått för sig att detta är något de skall göra och då gör de så. Det är livsfarligt, de drunknar ofta redan när de försöker klättra upp bland timmerstockarna, många kläms ihjäl, eller upptäcks och dödas av flottarna, och de återvänder i princip aldrig. Men envist fortsätter de. Skälet kan vara att de likt svartalferna i Kvicksilvergruvan på Marjura ser det som en helig uppgift att göra denna livsfarliga "resa". De springer inte förbi en drake och hoppar ner i ett (gruv)hål men de simmar ut i en strömmande flod för att föras bort mot det okända ...där kanske GUDARNA finns? Eller så har de helt enkelt fått för sig att flottarhakarna som flottarna använder för att manövrera timmret egentligen är en variant av stridsgafflar och försöker sno åt sig en sådan? :P

Det är svartnissarna i Brynhildur. De som (eventuellt) finns nere i Fil-Tofias "Undervägar" får ni gärna vara med på att utveckla.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:
birkebeineren wrote:498 e.O. (delvis officiell händelse)
Pirattankor från Morëlvidyn gör flera räder djupt in i Kardien. Långskepp seglar upp Stirpazviken och försker inta Fil-Tofia men mislyckas. Södra delen av Tofia skadas dock svårt av bränder.
Är et efter detta de murar igen sydporten?
Så kan det vara.
Jeb wrote:
birkebeineren wrote:602 e.O.
Grevinnans tornering. Grevinna Lenora Hjärta av Yxudde i Philmark utlyser en tornering där segraren vill vinna hennes hand och hennes titel. Torneringen blir ett samtalsämne även innan den börjat då både familjen Hjärta och Lenora själv har ett visst rykte. Hertig Dagge av Philmark ställer sig som torneringens beskyddare och även hertig Stirzberg kommer som gäst. Torneringen slutar dock utan en klar vinnare och Lenora Hjärta fortsätter som grevinna av Yxudde.
Spännande. Några kändisar som misslyckades i torneringen?
Möjligtvis kommer jag modifiera lite i Lenora Hjärtas historia även om utgången blir ...lite oklar. De personer jag namngivit är markis Mantikor, riddar Valian Måne och greve Ragnvald Argmar som alla gick långt i torneringsdelen samt Einar Tamberskalv som vann bågskyttetävlingen.

Vill du lägga till några deltagare så gör gärna det.
Jeb wrote:
birkebeineren wrote:609 e.O.
Tjuven Pärlan tas till fånga efter att ha upptäckts på Tofias pilgrimshus under Vinterfesteveckan. Mistänkt för att stå bakom inbrotten hos handelshusen några år tidigare sätts hon i förvar Tofias häkte i väntan på rättegång.
Frilansare eller tillhör hon någon av de båda gillena?
Vet faktisk inte. Hon har heller inte avslöjat något själv eftersom hennes rättegång har blivit uppskjuten flera gånger. Vad tror du?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Snibben wrote:Dessa timmerhamnar behöver inte vara permanenta saker utan endast tillfälliga vid säsong.
Sedan frågar jag mig varför de måste dra upp allt virke på land? Varför inte bara låta det ligga och guppa i floden tills dess att det är sålt - sedan när man bestämt vem som är köpare och hur det skall transporteras vidare så kan man antingen flotta ned det till hamnen eller dra upp det på land för vidare transport. Dessutom så blir det här en säsongsbetonad flottstad eftersom vissa flottar har flottarnas tält/vindskydd på sig.
Därtill så kanske flottarna har rätt till att fånga fisk med krok och lina (men inte nät, ryssa eller annan fälla) vilket ger dem möjlighet att leva på sina flottar.
Jeb wrote:Jag inser att jag uttryckt mig slarvigt. Taken var aldrig att ta upp timmer på land utan omlastning sker i vattnet och sedan fortsätter flottningen neråt FT. Jag tänker mig hamnarna som bebodda året runt, men kommer till liv under flottningen med en tältstad av flottare. Flottarna kanske inte är tillåtna att fiska med fasta redskap och har slingrat sig runt det med att dörja med krok. Det konkurrerar inte på något sätt med fiskarna, men de knorrar givetvis av ren princip?
Tänker ni här på Fil-Tofias hamnar, en norr om Fil och en söder om Tofia, eller hamnar längre upp längs floden där smuggling och eventuellt skattetrixande föregår?

Jag föreslår som sagt att det finns två hamnar helt i anslutning till Fil-Tofia. Norra timmerhamnen norr om Fil där allt timmer samlas upp ute i vattnet bakom länsar och Södra timmerhamnen söder om Tofia där allt timmer tas upp på land efter att i en stor operation ha flottats under Kejsarbron. Dessa två timmerhamnar kan antingen vara två förstäder som växer upp lite extra direkt före och efter flottningen under bron eller så är de tillfälliga och uppstår först vid broflottningen.

En variant kan vara att Fil-Tofias timmerhamnar är permanenta och att smuggelhamnen längre upp (om en sådan då existerar) uppstår vid säsong/behov.

Att tänka på i det hela är också att om flottningen endast är säsongbunden så behöver flottarna något att göra resten av året. Jag föreslår att flottningen pågår hela tiden (lite beroende på vattenstånd i floden men ändå) men att passerandet av Kejsarbron endast sker vid ett tillfälle.

Dessutom kan det väl tänkas att åtminstone en del av timmerstockarna bearbetas på plats så fort de tagits upp ur vattnet. Jag har försökt lista ut i vilken grad timmer fraktades bearbetad/obearbetad under senmedeltiden men inte lyckats hitta något tydligt svar. Själva trävirket är mer skyddat under frakt om det är obearbetad med barken på men även mer utsatt för skadedjur (som till viss del kan undgås om timmert hålls fuktigt med vattning). Bearbetas timmret på plats behövs utrymme att göra detta på, vilket i sig borde kunna ge grundlag för permanenta bosättningar.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

birkebeineren wrote: 2018-11-13 12:26
Jag föreslår som sagt att det finns två hamnar helt i anslutning till Fil-Tofia. Norra timmerhamnen norr om Fil där allt timmer samlas upp ute i vattnet bakom länsar och Södra timmerhamnen söder om Tofia där allt timmer tas upp på land efter att i en stor operation ha flottats under Kejsarbron. Dessa två timmerhamnar kan antingen vara två förstäder som växer upp lite extra direkt före och efter flottningen under bron eller så är de tillfälliga och uppstår först vid broflottningen.
Varför skall man ta upp det på land om det skall lastas på skepp. Det är mycket lättare att bara styra fram flotten till skeppet som ligger ute i flodfåran och lasta på direkt i skeppet.
Post Reply