Landsfakta

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Landsfakta

Post by birkebeineren »

Alla länder i wikin inleds med Landsfakta inspirerad av hur det ser ut i Ereb Altor-boxens Spelledarbok. Informationen är fyllt i under olika perioder av EA-projektets utveckling och skiljer sig lite i stil och omfattning. För att skapa större enhetlighet och samtidigt försöka hitta svar på vad som eventuellt saknas av information tänker jag samla alla länders Landsfakta i den här tråden. Jag utgår från vad som står i nuläget och redigerar efter vart som ny information hittas eller kan skapas.
 • Landsfakta

  Invånarantal:
  Befolkning:
  Huvudstad:
  Statsöverhuvud:
  Styrelseform:
  Exportvaror:
  Importvaror:
  Välstånd:
  Armé:
  Religion:
  Övrigt:
Tillägg

Invånarantal har diskuterats många gånger och har visat sig svårt att bestämma. Officiella siffror finns för vissa länder men dessa har ibland ändrats efter forumdiskussioner. För att visa utgångspunkten grönmarkerar jag därför de orginala siffrorna där sådana finns. EA-boxens siffror gångas med 10 enligt vad som sägs i Magilre-modulen.

Befolkning är fördelat med de samma prosentandelar som ges i källorna men jag har flyttat 1% från människor till övriga i de fall det finns andra kända folkslag i landet som inte uppgets. Detta mest för att visa att de förekommer i landet. I Zorakin exempelvis finns det både svartfolk (Torilskogen) och reptilmän (Grimmaniträsket) inom landets gränser och dessa har jag då listat innom parentes under övriga.
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Caddo

Invånarantal: (1 000 000) 2 400 000
Befolkning: 97% människor, 3% ankor
Huvudstad: Arno (7 000) (23 000)
Statsöverhuvud: Riksrådet
Styrelseform: Rådsrepublik
Exportvaror: Fartyg, vin, örter, marmor, navigationsinstrument, hantverk, parfym
Importvaror: Timmer, metaller, kryddor, spannmål
Välstånd: Rikt
Armé: Liten armé, stark flotta, folkuppbåd i händelse av konflikt
Religion: Lysande Vägen (dalkiska grenen 100 %)
Övrigt: Magi är förbjudet på Caddo, alla dalker är färgblinda


Zorakin

Invånarantal: (2 500 000) 7 000 000
Befolkning: 89% människor, 5% ankor, 4% älvfolk, 1% halvlängdsmän, 1% övriga (svartfolk, reptilmän)
Huvudstad: Pendon (7 500) (24 000)
Statsöverhuvud: Kung Valien VII Rättråde
Styrelseform: Feodal monarki
Exportvaror: Spannmål, stångjärn, vapen, rustningar, timmer, skepp, koppar, tenn, viner, växtoljor, böcker
Importvaror: Salt, kryddor, juveler, ädelmetaller, tyger, parfymer, legoknektar
Välstånd: Normalt
Armé: Mycket starkt riddarkavalleri, svag flotta, starka kyrkliga trupper
Religion: Lysande Vägen (aidniska grenen 75 %, dalkiska grenen 25 %), Tevatenu, Ingeril, pampiska gudar
Övrigt: Den lärda Mandelorden har sitt huvudsäte i Zorakin


Barbia

Invånarantal: 700 000
Befolkning: 80% människor, 15% svartfolk, 3% vargmän, 1% sharger, 1% övriga (halvlängdsmän, älvfolk)
Huvudstad: Babor (1 800)
Statsöverhuvud: Kejsar Yddris Yxhammare
Styrelseform: Kejsardöme
Exportvaror: Päls, skinn, torkat kött, slavar
Importvaror: Spannmål, metaller
Välstånd: Fattigt
Armé: Starkt kavalleri men bristande organiserat
Religion: Förfädersdyrkan, Nahriguhr
Övrigt: Inbördeskrig råder i landet


Berendien

Invånarantal: 2 000 000
Befolkning: 81% människor, 9% alver, 5% halvlängdsmän, 4% ankor, 1% övriga (kentaurer, reptilmän, svartfolk)
Huvudstad: Entika (20 000)
Statsöverhuvud: Kung Frekvand V Gyllenek
Styrelseform: Feodal monarki
Exportvaror: Timmer, hantverk, spannmål, Entikaklingor, appelsiner, dvärgvaror
Importvaror: Tyger, metaller, ädelstenar, vin, akrogalervaror, dvärgvaror
Välstånd: Normalt
Armé: Medelstark kunglig armé, riddarkavalleri, svag flotta
Religion: Unga Gudarna, Lysande Vägen (båda grenarna) vinner terräng, Tevatenu
Övrigt: Trubadurkonsten stark i Berendien, Erebs magikergille träffas i staden Kandra


Erebos

Invånarantal: 1 250 000
Befolkning: 80% människor, 20% ankor
Huvudstad: Nohstril (9 000)
Statsöverhuvud: Femhusrådet
Styrelseform: Plutokrati
Exportvaror: Skaldjur, solstenar, tyger, efarervaror
Importvaror: Timmer, spannmål, efarervaror
Välstånd: Rikt
Armé: Liten riksarmé, liten riksflotta, handelshusen egna legostyrkor
Religion: Fraschikel, Lysande Vägen (aidniska grenen) växande
Övrigt: Erebos är Kopparhavets mäktigaste handelsmakt


Krun

Invånarantal: 3 200 000
Befolkning: 99% människor, 1% övriga (halvlängdsmän, råttmän, vättar)
Huvudstad: Arkhaz (200 000)
Statsöverhuvud: Keshar (kejsar) Karhram Kutsal Zur Ashihaman
Styrelseform: Kejsardöme med en stark ämbetsadel
Exportvaror: Kryddor, metaller, köttprodukter
Importvaror: Tyger, slavar, livsmedel
Välstånd: Fattigt
Armé: Stor men svag kejserlig armé, stor vältränad flotta
Religion: Ashînas lära, Golwyndiska gudar
Övrigt: Landet är en blanding av jorisk och akrogalisk kultur, huvudstaden Arkhaz är Erebs största stad


Kardien

Invånarantal: (1 600 000) 4 000 000
Befolkning: 92% människor, 4% halvlängdsmän, 2% ankor, 1% älvfolk, 1% övriga (svartfolk, reptilmän)
Huvudstad: Ekeborg (7 000) (13 000)
Statsöverhuvud: Kung Vidar VI Echte
Styrelseform: Feodal monarki
Exportvaror: Ull, linnetyger, spannmål, malm och järn
Importvaror: Tyger, salt, ädelmetaller
Välstånd: Fattigt
Armé: Svag flotta, liten armè, starkt riddarkavalleri
Religion: Lysande Vägen (aidniska grenen 100%)
Övrigt: Kardiens adelsklass är ytterst stark, exarken för Lysande Vägens aidniska gren har sitt säte i Ekeborg


Magilre

Invånarantal: 1 800 000
Befolkning: 99 % människor, 1% övriga (dvärgar, reptilmän, svartfolk)
Huvudstad: Munzga (36 000)
Statsöverhuvud: Kung Cerebuz II Långnäsa
Styrelseform: Monarki med självstyrande adel
Exportvaror: Vete, majs, torkad och saltad fisk, skaldjur (främst musslor)
Importvaror: Allt utom livsmedel och timmer
Välstånd: Mycket rikt
Armé: Liten riksarmé, medelstark flotta, riddarkavalleri, adliga styrkor
Religion: Lysande Vägen (aidniska grenen 100%)
Övrigt: En dvärgbyggd spårväg kallad Låga linjen korsar landet, magillerna är kända för sin talkonst


Trakorien

Invånarantal: 1 600 000
Befolkning: 79% människor, 10% svartfolk, 5% ankor, 5% halvlängdsmän, 1% övriga (tolgulder, fågelmän, vargmän, dvärgar, alver, sälingar)
Huvudstad: Tricilve (9 000)
Statsöverhuvud: Kejsar Radassabar den Store
Styrelseform: Kejsardöme med starkt adelsråd (Bodâken)
Exportvaror: Metaller, tyger, jordbrukprodukter, salt, svavel
Importvaror: Timmer, ädelmetaller, kryddor, lyxvaror
Välstånd: Rikt
Armé: Liten med stark kejserlig armé, stark flotta, legostyrkor utgör 75% av totala armén
Religion: Kastyke, Shamash, Golwyndiska gudar, Inashtar
Övrigt: Trakorien är Västerhavets största handelsmakt, svavel från kolonin Marjura är mycket inkomstbringande


Jorpagna

Invånarantal: 1 600 000
Befolkning: 84% människor, 7% halvlängdsmän, 8% svartfolk, 1% vargmän
Huvudstad: Argald (3 000)
Statsöverhuvud: -
Styrelseform: Kejsardöme splittrat i ett otal självständiga små furstendömen
Exportvaror: Vapen (argaldisk stål), fisk, metaller
Importvaror: Spannmål, lyxvaror, slavar
Välstånd: Fattigt
Armé: Riddarkavalleri, legosoldater
Religion: Lysande Vägen (dalkiska grenen 45%, aidniska grenen 55%), Unga Gudarna, Oktagonen
Övrigt: Kärnlandet i det gamla Kejsardömet Jorpagna


Ransard

Invånarantal: (1 300 000)1 600 000
Befolkning: 85% människor, 15% svartfolk
Huvudstad: Kaphalt (4 500)
Statsöverhuvud: Vortiger Argald den Yngre
Styrelseform: Klanbaserad monarki
Exportvaror: Bergssalt, metaller, pälsverk
Importvaror: Ädelmetaller, spannmål, plundringsbyte
Välstånd: Medel
Armé: Mycket stark armé, stark flotta, flygande gripkavalleri
Religion: Æsír
Övrigt: Ransarderna är beryktade för sin hänsynlöshet i strid


Mirel

Invånarantal: 600 000
Befolkning: 85% människor, 10% halvlängdsmän, 4% jättar, 1% övriga (reptilmän, kentaurer, högmän)
Huvudstad: Mirhamn (2 000)
Statsöverhuvud: Olika tronpretendenter, hästdrottningen Amasitha
Styrelseform: Tidigare kungadöme, nu konfliktartat klanstyre
Exportvaror: Vildeld, ylle, hampa, salt
Importvaror: Slavar, järn, tabak, vete
Välstånd: Fattigt
Armé: Ingen gemensam, klanhirder
Religion: Björnkult, förfäderdyrkan, Golwyndiska gudar
Övrigt: Dimma täcker nästan alltid Mirel


Hynsolge

Invånarantal: 1 100 000
Befolkning: 100% Människor
Huvudstad: Orkovia (1 500) ?
Statsöverhuvud: Kung Mefimor IV
Styrelseform: Feodal monarki
Exportvaror: Boskap (avelshingstar), hantverk
Importvaror: Metaller, lyxvaror, tyger, slavar
Välstånd: Fattigt på grund av krig
Armé: Liten armé, liten svag flotta, adliga trupper, legosoldater
Religion: Fingalkulten, Parbagerna, Andedyrkan, Demonkulter
Övrigt: Hynsolgeupproret har orsakat inbördeskrig med folket och kungen mot adeln


Felicien

Invånarantal: (1 700 000) 4 900 000
Befolkning: 99% människor, 1% övriga (svartfolk, alver, ankor, kattmän)
Huvudstad: Tyros (14 000)
Statsöverhuvud: Kung Kuthegil Halvskägg
Styrelseform: Monarki
Exportvaror: Vin, marmor, färgämnen, olivolja, färgad ull, hantverk, fisk, kryddor, skepp och skeppsutrustning, likör.
Importvaror: Metaller, salt, slavar, spannmål, tyger, kryddor, pälsar, hantverk, lin, timmer, hudar, hampa, tjära, hästar, nötboskap.
Välstånd: Rikt
Armé: Stor mycket stark flotta, liten armé
Religion: Kimzonska gudar, Golwyndiska gudar, andedyrkan
Övrigt: Nästan halva befolkningen är slavar, kaparverksamhet bedrivs i Kopparhavet


Kasyr

Invånarantal: 8 500
Befolkning: 94% människor, 6% ankor
Huvudstad: Kasyr (8 400)
Statsöverhuvud: Stadsmästare Atprik Hög
Styrelseform: Plutokrati
Exportvaror: Slavar, fisk, hantverk
Importvaror: Slavar, timmer, spannmål, lyxartiklar
Välstånd: Rikt
Armé: Stort antal legosoldater, liten flotta
Religion: Mångreligiöst
Övrigt: Kasyr ett centrum för handel med slavar mellan östra och västra Kopparhavet, banden med
Erebos är många


Monturerna

Invånarantal:
Befolkning: 100% människor
Huvudstad: Timar (5 000)
Statsöverhuvud: Hertig Mauritz VI Bergenswäärd
Styrelseform: Monarki
Exportvaror: Mullbärsvin, bly, svavel
Importvaror: Lyxvaror
Välstånd: Fattigt
Armé: Liten armé, liten stark flotta
Religion: Solguden Sbintor (en avart av Lysande Vägen), naturanden Mokylider, odöda kulter
Övrigt: Monturierna är kända för sitt skeppsbygge och sina många sjöfarare


Jorduashur

Invånarantal: 300 000
Befolkning: 50% människor, 7% dvärgar, 10% alver, 33% svart- och stenfolk
Huvudstad: Halle (1 000)
Statsöverhuvud: Storjarl Elfhelm Korp
Styrelseform: Union av fyra jarladömen
Exportvaror: Salt, bärnsten, metaller, dvärgahantverk
Importvaror: Lyxartiklar, tyger, "plundringsbyte"
Välstånd: Fattigt
Armé: Ingen stående armé, mycket starkt sjöburet folkuppbåd
Religion: Æsir, Ohtaur, drakkult
Övrigt: Jordukaerlarna är kända som Nordfolk i länderna söderut


Nidland (Lhassu)

Invånarantal: 2 400 000
Befolkning: 100% människor
Huvudstad: Khaanikel (18 000)
Statsöverhuvud: Vicotnik Ärkemagikern
Styrelseform: Magokratisk diktatur
Exportvaror: Tyger, ädelmetaller, kryddor, hantverk
Importvaror: Järn, slavar, vapen
Välstånd: Fattigt
Armé: Okänt, troligen stark
Religion: Kuzherismen (extrem form av monoteism)
Övrigt: Mur omger hela riket, främlingar släpps inte in, handel strängt reglerat


Klomellien

Invånarantal: 1 250 000
Befolkning: 69% människor, 15% halvlängdsmän, 8% ankor, 5% dvärgar, 2% vargmän, 1% övriga (svartfolk, reptilmän, råttmän)
Huvudstad: -
Statsöverhuvud: -
Styrelseform: Union av elva självständiga stadsstater
Exportvaror: Timmer, salt, järn, hantverk, pärlor
Importvaror: Tyger, livsmedel
Välstånd: Varierar mellan de olika stadsstaterna
Armé: Varierar mellan de olika stadsstaterna
Religion: Lysande Vägen (båda grenarna), Aesir, Olem
Övrigt: Unionen domineras för närvarande av stadsstaten Mercana


Palinor

Invånarantal: 118 500
Befolkning: 96% människor, 3% dvärgar, 1% svartfolk
Huvudstad: Kartotum (40 000)
Statsöverhuvud: Ghaerît (Stormästare) Frankeituz II Cel af Salbad
Styrelseform: Ordensstat
Exportvaror: Stridshästar
Importvaror: Vapen, salt, tyg
Välstånd: Fattigt
Armé: Stark och vältränad riddarhär, odisciplinerat folkuppbåd, odöda
Religion: Lysande Vägen, Palins Ordensregel (Kättersk)
Övrigt: Styret i Palinor idkar nekromanti och stridsmagi


Pandarealia

Invånarantal: 60 000
Befolkning: 90% människor, 10% dvärgar
Huvudstad: San Éa ()
Statsöverhuvud: -
Styrelseform: Klanfederation
Exportvaror: Silver, koppar, torkad fisk
Importvaror: Spannmål, järn, lyxartiklar
Välstånd: Rikt
Armé: Ingen riksarmé, klankrigare, legoknektar
Religion: Eá, Tachami, Iao, Lysande Vägen
Övrigt: Liten men betydelsesfull handelsmakt, pandarerna bär masker offentligt


Cereval

Invånarantal: 800 000
Befolkning: 75 % människor, 25 % svartfolk
Huvudstad: -
Statsöverhuvud: -
Styrelseform: Självständiga stadsstater löst styrda av ett råd (Jehennin)
Exportvaror: Fisk, kött, alkemiska föremål och elixir
Importvaror: Timmer, metaller
Välstånd: Fattigt
Armé: Ingen stående armé, vältränat folkuppdåd
Religion: Mångudinnan Ihenni, olika drakkulter, omfattande naturdyrkan.
Övrigt: Månsilver förekommer i Cereval, landet ett centrum för drakstudier


Nargur

Invånarantal: 800 000
Befolkning: 70% människor, 20% svartfolk, 6% dvärgar, 3% vargmän, 1% övriga (blodsalver, råttmän)
Huvudstad: -
Statsöverhuvud: -
Styrelseform: Självständiga stammar
Exportvaror: Timmer, skinn, bärnsten, örter, honung, slavar
Importvaror: Metaller, spannmål, salt, plundringsgods
Välstånd: Fattigt
Armé: Inga stående styrkor, stamkrigare
Religion: Gudinnan Nahriguhr i olika aspekter, förfäderdyrkan
Övrigt: Nargur är inget land utan en kultur som bebor centrala Erebs enorma skogsområde


Torshem

Invånarantal: 6 000
Befolkning: 98% människor, 2% svartfolk, 1% vargmän, 1% övriga (älvfolk, råttmän)
Huvudstad: Torsborg (1 000)
Statsöverhuvud: Stadsmästare Laberkus Sagbon
Styrelseform: Berendisk koloni med stor grad av självstyre
Exportvaror: Dvärgvaror, pälsvärk
Importvaror: Livsmedel
Välstånd: Fattigt
Armé: Stadsvakten i Torsborg
Religion: Wegildyrkan, Unga Gudarna, Lysande Vägen, Nahriguhr
Övrigt: Torshem omges av det narguriska Sjölandet som bebos av ovaterstammen


Morëlvidyn

Invånarantal: 2 500 000
Befolkning: 88% människor, 10% ankor, 2% övriga
Huvudstad: –
Statsöverhuvud: –
Styrelseform: Piratdominerade stadsstater
Exportvaror: Slavar, stöldgods, droger, örter, gifter, oliver, frukt, fikon, dadlar, keramik, salt
Importvaror: Stöldgods, spannmål, vapen, textilier, vin, kött, kameler
Välstånd: Fattigt
Armé: Piratflottor och klankrigare
Religion: Många olika (Lysande Vägen, Otaur, Zinn, Anktro)
Övrigt: Svarta piratankor från Morëlvidyn är särskilt fruktade
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Barbias invånarantal hittade jag på, även befolkningsfördelningen.

Zorakin har lite många älvfolk med 280 000 tycker jag kanske... Fraxinus?
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Till Berendien lade jag till lite, från vad som skrivits här och var. Alvernas antal är en fråga här också, bor verkligen nästan 200 000 innanför landets gränser?
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Landsfakta

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:Till Berendien lade jag till lite, från vad som skrivits här och var. Alvernas antal är en fråga här också, bor verkligen nästan 200 000 innanför landets gränser?
Berendien tycker jag ska vara relativt rikt på alvfolk, det har fler orörda skogar än det finns på Aidne.
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Landsfakta

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:Barbias invånarantal hittade jag på, även befolkningsfördelningen.

Zorakin har lite många älvfolk med 280 000 tycker jag kanske... Fraxinus?
Jag tror de siffrorna räknar med Nordbergaskogens alvrike. Men visst hellre 300 000 älvfolk i Berendien och 200 000 i Zorakin.
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Mycket skog i Berendien, och Nordbergaskogen är stor. Älvolkens antal får kanske plats... Om ingen annan tycker något?

Viktigast är det oavsett att alla länder får en proportionerlig befolkningsfördelning. Samma måste exempelvis gälla i Jorduashur som i Krun.
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Lagt till flera länder. Senast Magilre fast invånarantalet är kanske lite lågt för att vara i ett myvket rikt jordbruksland?
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Landsfakta

Post by Mikael »

Krun har för lite folk i det nya systemet, liksom Trakorien, men ska vi inte lämna dem öppna för de som kommer utveckla länderna? Ange det som står i EAx10 och ange (EA) där vi inte ännu ändrat. Vad tror du om det Birke.
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Krun har kanske lite för få invånare, särskilt om man jämför med länder som Caddo och Zorakin (ännu inte hittat källan) som har uppgraderats efter forumsdiskussioner. Tror det är Bergdahl som uppgett 3,2 mil för Krun då han (delvis) beskrivit landet men det var möjligen innan andra länder justerades. Inga siffror ges för Krun i EA-boxen men i någon Sinkadus tror jag huvudstaden Arkhaz ges en befolkning på 200 000 vilket då för oss över på stadsbefolkningsfrågan. Kanske det är ett skrivfel och egentligen skall vara 20 000? :wink:
Mikael wrote:... Ange det som står i EAx10 och ange (EA) där vi inte ännu ändrat. Vad tror du om det Birke.
Du tänker att vi uppger siffran från EA-boxen inom parentes följt av EA?

För Zorakin som justerats blir det då:

Invånarantal: 7 000 000 (2 500 000 EA)

Och för Trakorien som inte justerats:

Invånarantal: (1 600 000 EA)


Hur gör vi med länderna som inte getts några siffror varken i källorna eller på forumet? Lämnar vi en tom parentes?
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Lagt till Kasyr och insatte samtidigt en viss Atprik Hög som stadsmästare. :wink:
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Re: Landsfakta

Post by Patrik Höij »

birkebeineren wrote:Lagt till Kasyr och insatte samtidigt en viss Atprik Hög som stadsmästare. :wink:
He, he, det var ju lämpligt :)
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Landsfakta

Post by Mikael »

Det här med %-indelningen var ju något som Äventyrsspel redan på sin tid ångrade då det blev fel känsla, även om tanken kanske var god.
Mirel är ett exempel ovan: 4% jättar? 24 000 jättar!!! Att det finns gott om jättar i norra Mirel är riktigt, men redan 1 000 jättar är en enorm mängd, och redan så många blir märkligt i mitt tycke. Låt jättarna omfattas av "övriga" så att alla blir ca 4 %.
Likaså 1 %/7000 sharger i Barbia?
Detta samtidigt som Magilre endast har 18 000 ickemänniskor?
Är dvärgarna i Ransard mycket färre än 16 000, eller?
På intet sätt ditt fel Birke, du är berömmansvärt ambitiös…sifferstirrandet blir dock fel.

Alla folk som finns behöver inte nämnas i %-angivelsen, det gjorde inte ens Äventyrsspel. Låt % endast omfatta de som faktiskt når upp i antal för det, låt resten hamna under Övrigt.
Erebos ett bra exempel, Människor och ankor (+ 1% övriga?). Dvärgar och andra folk når inte upp.

Personligen skulle jag hellre se en uppdelning Människor% / Ickemänniskor%, och att detaljerna istället framgick i texten. Men detta är ingen viktig angelägenhet för mig så jag vill inte bråka.
birkebeineren
Admin
Posts: 7045
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Landsfakta

Post by birkebeineren »

Medveten om att det ser tokigt ut. Både där Äventyrspels siffror står angivna och där det gjorts ändringar. Även där det kan se rimligt ut för ett land enskilt, exempelvis Erebos, blir det ofta konstigt när man jämför med andra länder. Olika ändringar ät gjorda i olika länder efter olika diskussioner. Och i vissa fall har jag nu när jag postat här bara hittat på siffror och prosentfördeling där detta inte diskuterats.

Tanken är att visa upp konstigheteterna samlat och förhoppningsvis få fram lösningar som kan tillämpas på alla länder.


TILLÄGG

Om vi bara skall ange Människor och Övriga är det fortfarande ett problem att vi inte vet hur stor landets totala invånarantal är. Oavsett lösning måste detta bestämmas först tror jag.

Ett alternativ skulle kanske vara att ange Invånarantal med en enkel femgradig skala:

Mycket stort
Stort
Medel
Litet
Mycket litet

:?
Mikael
Admin
Posts: 5083
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Landsfakta

Post by Mikael »

Först måste vi veta varför och vad vi vill berätta med informationen.

Invånarantal=hur många bor inom landets gränser, en siffra som kan jämföras med andra länder för att bedöma storlek och eventuellt ekonomi och befolkningstäthet.

Befolknings%= vad ska dessa uppgifter berätta? hur ska de användas? finns det bättre sätt att berätta detta?

Huvudstad= Hjälper att skilja ut kungens säte om det finns större städer.
Statsöverhuvud= snabbinfo om VEM som styr.
Styrelseform= snabbinfo om HUR.
Export/Import/Välstånd= lite handelsinfo
Armé=storlek och styrka
Religion= för att binda ihop allianser/kulturell samhörighet?
Övrig= kul unik krydda att kittla fantasin
Post Reply