Hynsolge

Samlingsplats för alla länder och platser
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Hynsolge

Post by Mikael »

Att minnas är att hynsolgerna och nidlänningarna som folk är mycket olika i sitt ursprung och i sin kultur, även om de har imperiet som gemensam historia. Det är inte Sverige - Finland vi talar om utan långt större skillnader. Kanske Rom-Egypten under Augustus? Går jag att förstå vad jag menar?
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Jo, fast de har ändå varit en del av samma rike av och till under 1200 år, med Hynsolge som den starkare parten. Att därmed gradvis förlora kontrollen över området innan det tas över av en skum utlänning borde kunna resultera i såväl ekonomisk oreda och paranoia från bovarernas sida. "Nationellt trauma" var nog missvisande, snarare handlar det om att det hynsolgiska samhället på relativt kort tid skadades allvarligt av två katastrofer som dessutom slog mot handeln bägge två.

Har du förresten några källor angående skillnaden mellan hynsolgier och nidlänningar? Jag kollade i EASL, men kunde inte hitta något i endera av historiekapitlen.

Edit: EASL s. 78 "De hynsolgiska gudar som folket dyrkat vid [Vicotniks] ankomst förbjöds"
Och inledningen på s. 75 kan tolkas som att mycket av de akrogaliska influenserna beror på att Vicotnik är därifrån.
De importerar tydligen hästar från Hynsolge också.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Nidlands historia är inte helt tydlig men i olika forumdiskussioner har vi kommit fram till att dagens befolkning härstammar från centralakrogaliska stäppnomader som i olika omgångar invaderade och bosatte vad som tidigare varit ett huvudsakligen jorisk område. De sista jorerna fördrevs på 400-talet fO under det såkallade Sexstammarskriget. Även i Krun har centralakrogalier till stor del (men inte helt och hållet) ersätt en tidigare jorisk befolkning. Skillnad i kultur mellan hynsolgier och nidlänningar har därför i stor grad att göra med de förras joriska (och i viss grad narguriska) ursprung och de senares centralakrogaliska ursprung. Dock lär en viss likhet i kultur ha uppstått senare. Nidländska stamhövdingar beslutade 139 eO att utse den mäktiga Fingal Gorrond av det nyligen enade Hynsolge som sin kung. Detta gjorde de för att försöka skapa ordning i sitt splittrade rike. Hur sen hynsolgierna styrde i vad som blev provinsen Lasutyp vet vi lite om och har heller inte diskuterat. Men detaljen om att hynsolgernas gudar förbjöds av Vicotnik bör ju flätas in. Var lasutypierna/nidlänningarna trogna Hynsolges gudar eller kan det tänkas att de helt eller delvis tvingades dyrka och offra till dem?
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Hittade följande om hur förhållandet mellan Hynsolge och Krun (eventuellt) ser ut:
Bergdahl wrote:Man kan väl iofs tänka sig att kontakterna länderna emellan varierat en hel del under den tiden. Men som det ser ut i dagsläget är det ju enligt EA-kampanjboken IK (inga kontakter) som gäller för ländernas diplomatiska förbindelser.

Jag har tänkt mig Kruns nordvästra del som förhållandevis glesbefolkad och att gränsområdet mot Hynsolge även det drabbades av översvämningarna som drabbade de två sydligaste hynsolgiska länen Pendor och Olakia. Antagligen har den gränshandel som fanns drabbats av denna katastrof. Vidare har jag funderingar kring att låta sydhynsolgiska flyktingar ha bosatt sig i nordvästra Krun. Men det är inget jag konkretiserat, utan bara lösa funeringar.

Men till åter kontakterna mellan länderna. Som jag ser det förekommer det inte direkt några diplomatiska kontakter mellan rikenas statsöverhuvuden, den hynsolgiska kungen och den krunska kejsaren. Men det är ju troligt att Krun har intressen i hur inbördeskriget går, av flera anledningar.

En viktig anledning är Feliciens involvering på Sirigons sidan med en massa legosoldater. Som jag tänkt mig är Krun och Felicien rivaler om bl.a. inflytandet i Efaro. Jag ser inte direkt Krun som involverad i Abrahim Stenklos Nya arme av diverse anledningar och inte heller med kungen, då det i sådana fall borde visat sig i en annan relation i diplomatiskaförbindelsertabellen. Troligare är istället att Krun stöder Brangoria. Men om man gjort det officiellt borde det ju leda till dåliga förbindelser med hynsolges kung.

En möjlig lösning jag funderat kring är att låta Stjärnläran ha spridit sig även till delar av den krunska adeln. Dessa kan i sin tur ha lismat sig in hos kejsaren för att övertala honom att delta i inbördeskriget på Brangorias sida med löften om ett hynsolgiskt närmande till Krun om Brangoria segrar, kanske tom med löften om att kejsaren skulle erkännas som statsöverhuvud om Hynsolge med Brangoria i spetsen fick stort självbestämmande, men det är ju iofs ett litet sidospår. Iaf dessa ädlingar har fått kejsarens tillstånd (inte officiellt, iaf inte ännu och som inbördeskriget verkar arta sig kommer det nog aldrig bli det) att stödja Brangoria med krunska legosoldater... hmm, ja något i den vägen kanske skulle kunna funka?
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Skitbra, nu har jag bättre koll på hur situationen ser ut, tack så mycket. Kan en möjlig kompromiss vara att ett kulturellt utbyte pågick mellan hynsolgierna och lasutyperna, centrerad kring Parbagerna, som först fick sig en knäck i och med problemen i Lasutyp och sedan bröts av helt iom Vicotniks uppdykande? Eller övergick den lasutypiska adeln istället till Fingalkulten?

Och kan någon vänlig människa besvara om det är okej att jag sätter mig ner och skriver en historisk liten text om hur förlusten av Nidland påverkade Hynsolge? Känns som att jag mest får diffusa invändningar och inget klart svar, vilket börjar bli frustrerande.

När det gäller Krun, gillar jag nog vad som skrivs, men med invändningen att det verkar vara svårt att få legotrupper till Brangoria sjövägen. Landsätter man dem i mindre hamnar (närmast fiskebyar) eller i Fervidun? I det senare fallet, hur mycket vet Mauroc och felicierna om var de kommer ifrån och hur Riikov har råd med dem? Jag gillar det senare eftersom det finns en potential för intriger. Fast å andra sidan, om de landsätts längsmed kuststräckan så öppnar det upp för kul äventyr där RP är spejare åt Nya Armén och en natt råkar stöta ihop med ett par kompanier fientliga legosoldater.
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Hynsolge

Post by Mikael »

Ja, skriv gärna den historien. :D
Jag är osäker på om vi ännu vet vilka som bodde i Lasutyp innan det erövrades av jorerna och sedermera akrogaliska stammar. Tror inte det var narguriska stammar, de tycks ha hållt sig väster om Grynerbergen. Det borde ha varit "Golwyndiska" stammar med ursprung i Krun eller Furgia. Vad tror ni? Är visserligen inte så intressant för den senare historien. Då är Lasutyp "akrogaliserat"-joriskt till skillnad från Hynsolge som är joriskt med droppar av hynertemprament. :wink: Å andra sidan bjöd lasu-typerna in hynsolgerna pga ryktbar ledare och antagligen det joriska arvet. (Här hade det varit spännande att veta vad som sker i Krun och Akrogal vid den tiden.)
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Okej, då försöker jag mig på en historieskrivning, men håller mig i så stor grad som möjligt till enbart Hynsolge och Lasutyp :D
Det känns lite underligt att det i EASL verkar som att Lasutyp inte alls påverkades av allt som skedde i Hynsolge mellan 139 och 468 eO, i synnerhet den pågående konflikten mellan kungen och bovarerna. Visst, provinsen var självstyrande i stor utsträckning, men Egypten påverkades ju av en massa saker som hände i Rom :wink:
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Skitbra, nu har jag bättre koll på hur situationen ser ut, tack så mycket. Kan en möjlig kompromiss vara att ett kulturellt utbyte pågick mellan hynsolgierna och lasutyperna, centrerad kring Parbagerna, som först fick sig en knäck i och med problemen i Lasutyp och sedan bröts av helt iom Vicotniks uppdykande? Eller övergick den lasutypiska adeln istället till Fingalkulten?
Låter bra första biten, visst kulturellt utbyte kring Parbagerna som sen försvagades innan det slutligen bröts tvärt. Tror sen att den lasutypiska adeln antingen flydde eller dödades när Vicotnik kom.
Och kan någon vänlig människa besvara om det är okej att jag sätter mig ner och skriver en historisk liten text om hur förlusten av Nidland påverkade Hynsolge? Känns som att jag mest får diffusa invändningar och inget klart svar, vilket börjar bli frustrerande.
Skriv hemskt gärna en text. Du får ursäkta oss gamla forumiter om vi är besvärliga men vi vill ingenting annat än att någon skall skriva mer material. :) Och sen att det skall gå att passa in med övrigt material, både från källorna och vad som spikats på forumet. Tyvärr är inte wikin uppdaterat i alla frågor så det går tyvärr inte att alltid kunna läsa sig till ett svar där. Men vi brukar kunna vara behjälpliga om svar eller ledtrådar finns i forumtrådarna.
När det gäller Krun, gillar jag nog vad som skrivs, men med invändningen att det verkar vara svårt att få legotrupper till Brangoria sjövägen. Landsätter man dem i mindre hamnar (närmast fiskebyar) eller i Fervidun? I det senare fallet, hur mycket vet Mauroc och felicierna om var de kommer ifrån och hur Riikov har råd med dem? Jag gillar det senare eftersom det finns en potential för intriger. Fast å andra sidan, om de landsätts längsmed kuststräckan så öppnar det upp för kul äventyr där RP är spejare åt Nya Armén och en natt råkar stöta ihop med ett par kompanier fientliga legosoldater.
Vilket som fungerar för mig.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Jopp, enligt EASL så var det de landsflyktiga adelsmännen som myntade namnet Nidland som en förolämpning.
Några relevanta saker som vi vet om Nidland tack vare EASL:
1. "Hynsolgisk religion" som omfattade flera gudar förekom innan Vicotnik dök upp. Den religion har anor som går tillbaks till 900 fO. Hur sent den introducerades i Lasutyp är okänt. (s. 78)
2. Situationen i Lasutyp förvärrades efter Dvärgarnas marsch. (s. 77)
3. Adeln tvingades fly efter att Vicotnik tog makten. (s. 77-78)
4. Vicotnik har gjort livet drägligare för de längst ner i samhället. (s. 76)
5. Nidland har akrogaliserats till följd av Vicotniks styre (s. 75)

Jag ska fundera lite på hur allt det här ska vävas samman med vad vi vet om Hynsolge.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Namnet Nidland bytte således ut det tidigare Lasutyp bland hynsolgier och andra. Nidlänningarna själva har både förr och nu använt namnet Lhassu.

Parbagernas historia är inte klarlagt. Tron kom till Hynsolge på 900-talet fO ungefär samtidigt som landet anekterades av Kejsardömet Jorpagna. Dyrkan kan också ha förekommit i vad som var/blev Lasutyp i någon grad. Annars lär den hynsolgiska adeln som blev satt att styra provinsen ha tagit med sig tron, och kanske tvingat den på lasutypierna?

Strålande att du tar dig an denna bit i Erebs historia! :D
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

birkebeineren wrote: Strålande att du tar dig an denna bit i Erebs historia! :D
Det säger du ja :wink:
När det gäller Parbagerna, tror jag att en viss spridning av religionen ska ha förekommit i Lasutyp redan innan 139 eO. Om religionen tvingats på folket, gällde detta då även för de tre mer "folkliga" medlemmarna av Parbagerna? Och vilket motiv skulle adeln ha till att försöka tvångsimportera sin religion?

Överlag tycker jag att Parbagerna är både frustrerande och jävligt spännande. Jämför vi med kristendomen så har det där alltid rört sig om olika tolkningar och kyrkor som slåss mot varandra om tolkningsföreträdet, men här arbetar vi istället med en polyteistisk religion i vilken en av gudarna står på förtryckarnas sida. Så vad händer med Angusia om de goda(re) killarna vinner?
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Någon fullständig historisk redogörelse förväntas inte men tillkommer några nya detaljer blir vi glada. :)

Hynsolgierna kan ha velat införa sin religion av rent missionära anledningar, en önskan om att sprida vad som anses vara en rätt tro. En annan anledning om man exempelvis vill kontrollera en oregerlig befolkning kan vara att förbjuda andra trosinriktningar som annars kan utgöra ett hot mot det egna styret. Offergåvor kan också vara en anledning, om några av parbagerna eller deras prästerskap kräver sådana, där man vill vinna dyrkare som sen ger gåvor till templen.

Angusia har ju redan olika kulter som dyrkar henne, en i Hynsolge och en i Niferland samt Krilloan. En mer folklig kult borde således kunna finnas.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Bara det du nämner leder genast in på nästa enorma fråga, hur ser Parbagerna och Fingalkulten på varandra? Vad innebär "rätt tro" i en värld där det förefaller som att flera olika gudar och gudafamiljer existerar? Tror nästan att jag får börja med religionen. Och hur såg de tidigare religionerna ut? Historiskt sett så har religion i vår värld befunnit sig i spänningsfältet mellan pragmatism och idealism, vilket jag gärna ser också i Ereb. Det fanns fördelar för de styrande att lasutyperna konverterade till Parbagerna, men även ett folkligt välkomnande av den nya religionen. Och den gamla religionen kan vara kopplad till någon tolkning av den Ende Guden, som sedan återinfördes av Vicotnik.

Angusia: Tar sig då dessa kulter andra former? Utifrån beskrivningen av henne, verkar det inte självklart att hon alltid måste stå på adelns sida.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Det skulle kunna tolkas så att man utan problem kan vara trogen Parbagerna samtidigt som man vördar Fingal. Parbagkulten kan vara av den uppfattning att utvalda människor som utför hjältedåd och upptas som gudar. Enligt EASL s49 så var det ju det som hände när hynsolgiska teologer upptäckte en ny stjärna efter Fingals död 142 eO.

Hur sen Parbagerna och deras olika prästerskap involverar sig i Upproret kan vi egentligen göra lite som vi vill med. Källorna säger inte så mycket om Parbagerna överhuvudtaget och då kan vi tolka det som att gudar och präster i stor grad håller sig utanför konflikten, med kulten kring Angusias Orden som det stora undantaget. Eller vi kan fläta in religion och politik men då krävs det en hel del genomtänkta beslut av oss. Det står förövrigt i EAÄ att guden Bolthar helt nyligen har involverat sig ganska direkt i världen genom översteprästen Eb-Bolthar men då för att bekämpa Stjärnläran och demonen Onaabys.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Jo, jag är inne på samma spår angående Fingal och Parbagerna. Fingal fick ju hjälp av "solguden" i kampen mot Gormowac svartfolken, vilket kan tolkas som att han godkänts av Parbagerna. En möjlighet är att Fingal hittills är unik i att upptas som ny gud, och står lite vid sidan om eftersom han inte är en del av familjen.

När det gäller Parbagernas inblandning, står det på EASL s. 45 att anhängarna till Samyyd, Grilovana och Reogil söker sig till rojalisterna. Just gudarnas inställning till mänskliga förehavanden är lite svårgreppbar utifrån källmaterialet. Bryr de sig överhuvudtaget?

Har börjat med anteckningar inför artikeln, och just är bilden följande:
Fingalkulten: Fokuserar på centralmaktens rätt och en sträng men rättvis rättsuppfattning
Parbagerna: Balans är ledordet, även när den balansen (ordning - kaos) enbart är motvillig.
Post Reply