Hynsolge

Samlingsplats för alla länder och platser
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Nja, källmaterialet kan tolkas som att även kulterna av Samyyd, Grilovana och Reogil är inblandade i upproret, även om dessa gudar i grunden är neutrala.
birkebeineren
Admin
Posts: 7158
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Det står i EA att anhängarna till Samyd, Grilovana och Reogil stödjer den rojalistiska sidan, detta för att de under så lång tid har plågats av adelns hårda styre. Dessa tre gudar kan utifrån beskrivningen tolkas som att är de mest vanliga/ordinära gudana i Parbagernas panteon då de har hand om väder, fruktbarhet och skog/djur, angelägenheter som lär ha stor betydelse för ett i huvudsak jordbrukande folk. Att då stora delar av Hynsolges befolkning är jordbrukare borde då förklara varför Samyd, Grilovana och Reogils anhängare stödjer den sidan i Upproret som bäst kan tillvarata deras intressen.

Samyds prästerskap består av kvinnor som ägnar sig åt välgörenhet och fattigvård. Någon aktiv roll i Upproret har de kanske inte men det borde finns fler som nu behöver hjälp. En tanke är att då ett Samydtempel finns i varje liten by så skulle dessa kanske kunna utnyttjas som mötesplatser och kontaktpunkter för upprorare/rojalister?

Grilovana har inget prästerskap men då det finns animister bland hennes anhängare kan kanske dessa i någon grad bistå med magi? Eller så kanske många Grilovanadyrkare har brevduvor med vars hjälp upprorare kan komunicera?

Reogil har ett litet prästerskap och då de inte helt verkar vara främmande för våld kanske detta har gjort att skogsområden helst undviks av adelns soldater?


De övriga parbagernas anhängare och prästerskap sägs vara neutrala, Angusia undantaget. Anyakprästerna ser sig kanske som stående över värdsliga frågor och agnar sig endast till sin teologi och magi? Ulvar har inget organiserat prästerskap och hans anhängare är få. Bolgoves tysta prästinnor finns bland de många döda på slagfälten men säger inget. Bolthars prästerskap skulle kunna ta ställning med även de är få (som någon sa tidigare så beror detta i viss grad på vapenförbudet i Hynsolge) och de sparar kanske sin kraft till större hot (Onaabys exempelvis)? Julsuians prästerskap och anhängare vill gissningsvis inte att någon sida skall vara enarådande.
birkebeineren
Admin
Posts: 7158
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Något helt annat, som jag hittade i en av trådarna under Äventyr: ett förslag (från egen kampanj) till vilka vägar den kommande Nidländska Reningen rent fysisk tar sig in i Hynsolge och vart de två enda farbara bergspassen över Grynnerbergen finns.
birkebeineren wrote:I min version av Nidländska Reningen använde Vicotnik sig av tre angrepsvägar in i Hynsolge. Vid varje av dessa hade han innan byggd upp stora härläger där styrkorna samlades och utrustades innan angreppet. Dessa kallades intärnt av nidlänningarna som visste vad som komma skulle för "Helvetesfort". Den mellersta och den södra angreppsvägen gick over de enda två farbara bergspass mellan Hynsolge och Nidland.

Image
Post Reply