Kardien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 319
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Kardien

Post by Albrekt »

Är det inte dessa regalier man letar efter i Rösten från Forntiden? Eller delar av dem i alla fall?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Mikael wrote: 2021-02-18 18:28 Eller så försvann regalierna som plundrade skatter efter faltrakernas invasion. Det tog ju lång tid mellan Incias fall/faltrakernas erövring och när Ovar blir kung.
Albrekt wrote: 2021-02-19 04:44 Är det inte dessa regalier man letar efter i Rösten från Forntiden? Eller delar av dem i alla fall?
Min text är anpassningsbar, den handlar ju heller inte om riksregalier även om det finns plats för en mening eller två. Ovar Förstekung kan ju ha trott han kröntes med regalier från riket Incia, eller påstått att de härstammade därifrån.

Och sen var det väl två uppsättningar regalier i Incia även om den ena kanske aldrig ansågs som äkta?
Om tiden kring ca 400 f.O. vet vi mer då Haakon Mandel själv levde då. Kungariket Incias kung Marc IX hade dött och flera släkter försökte med olika metoder manövrera och ta makten i det lilla kungadömet. De två starkaste familjerna var familjen de Klochard, med tronpretendent Valland de Klochard, och familjen Zeen med pretendent Aldorg Zeen. Valland de Klochard hade folket bakom sig och var på väg att vinna tronen. Valland de Klochard misstänkte att Aldorg tänkte ta tronen med våld och gömde därför i hemlighet kronan, spiran och kronguldet. Valland red sedan för att träffa sin ålderstigne far Havellan de Klochard och planera för det inbördeskrig som hotade. Men Valland återsågs aldrig igen. *

Med Valland ur vägen lyckades Aldorg Zeen genom några snabba strider, intrigerande och en uns trolldom tillträda tronen mindre än ett år från Valland de Klochards försvinnande. Aldorg Zeen lyckades dock aldrig vinna sina undersåtars respekt och tvingades införa både höga skatter och förtryck för att kunna sitta med en nytillverkad krona och spira på tronen. Han dog bitter i gikt och sörjdes inte av någon.
Sen kan det också vara så att de riksregalier som användes under den Ovariska dynastin inte var de samma som under den följande Brandiska dynastin. Och heller inte omöjligt att Echtiska dynastin bytte när den tog över styret hela Kardien?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Grisodlar'n wrote: 2020-09-25 13:03
Jeb wrote: 2020-09-25 11:10
GREVSKAPET MARSKVIDDA
Vid Nordmarks midja, längs den södra kusten, ligger Marsklandet, ett område som sedan länge övergetts av Etin. Dyig sankmark, lerpölar, små holmar, vattenväxande träd, stinkande dunster och ilskna knottsvärmar är vad som väntar besökaren, men även tusen och åter tusen fåglar av alla de slag och små dammar täckta av undersköna träskliljor. Området får dock av naturliga skäl inte många besökare och har istället blivit hem åt ett flertal aparta grupper. Marsklandets mest talrika invånare är antagligen ett primitivt barbarfolk kallat Ker-Bosh. Dessa söker hålla sig undan resten av världen och de finns de som till och med tvivlar på deras existens. Utöver dem lever där sannolikt svartnissar eller svartalfer och det finns även rykten om att en ljusskygg magiskola har sin hemvist på en av holmarna. Mest ryktbar av Marsklandets invånare är tveklöst Kréurm, draken som har sin boning någonstans
i träskdeltats inre. Hon kom inflygande till Kardien för hundratals år sedan och spred till en början stor skräck i bygden. Ett par borgar blev attackerade och Vinkleborg ockuperades av draken i några månader innan hon tröttnade och flög vidare. Detta har medfört att de flesta borgar i Nordmark än idag är utrustade med kraftfulla arbalest och spikförsedda tak, även om det var decennier sedan Kréurm anföll någon av dem. Efter sin inledande aggressivitet så verkar det som om Kréurm slog sig till ro i Marsklandet och sedan dess tycks hon nöja sig med att norpa åt sig en och annan ko och emellanåt välta en fiskebåt. Ett flertal expeditioner har genomförts i syfte att döda besten, men hittills har ingen av dem återvänt. Det sägs att Kréurm är bosatt i en gammal borgruin som tidigare inhyste ett band av framgångsrika träskpirater, men det har aldrig kunnat bekräftas av pålitliga källor. Andra sägner som berättas om Kréurm är att hon skall ha utrotat en alvstam någon gång i forntiden samt stulit en dvärgaskatt.
Inget vidare grevskap att få basa över. Lite långa meningar, men bra text. Aidnehalvön i sin helhet börjar bli en detaljerad del av Ereb. Vem är greve förresten?
Ja, det är väl några klumpiga meningar i texten. Grevskapet är däremot större än bara Marsklandet som beskrivs ovan, men det är fattigt. Här är lite info från min slask-pdf:

Korta fakta

Befolkning: Faltrakier, Nordmarkare, en handfull Echter, Ker-
Bosh i Marsklandet, diverse svartfolk i Nordmarkabergen och i
Marsklandet.
Befolkningstäthet: Mycket låg
Greve: Greve Galdebrand av Marskvidda
Produktion: Päls, timmer, tjära, saltad fisk. Grevskapets ekonomi
är outvecklad och handeln inte särskilt omfattande.
Välstånd: Fattigt. Detta gäller även adeln som inte lyckas ta ut
mycket skatt från sina undersåtar.
Platser: Floden Orquin, San-Bu-Nim, Vin-bu-ila, Marsklandet,
Nordmarkabergen.
Baroner: Fattigbaronerna Cedric av Dimklint och Edar av Törne
ängar, allodbaronen Vidar av Karstehus och Ogd Otho av Blankvattna
shir (kallas ibland elakt för Dyngvattna). Alla adelsmän är
echter förutom ogden som är faltrakier. Allodbaronen och ogden
har endast svurit trohetsed till den kardiske konungen, och inte till
greven.
Rödmarkerar det här och flyttar in det i wikin eftervart. Om någon vill korta ner långa meningar så kan det ordnas där. Enhetlig stil med annat som skrivits om Kardien kan isåfall vara ett mål.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kardien

Post by Mikael »

Albrekt wrote: 2021-02-19 04:44 Är det inte dessa regalier man letar efter i Rösten från Forntiden? Eller delar av dem i alla fall?
Nej. Regalierna som gömdes och som utgör belöningen i Rösten från Forntiden är de antika regalier som äldre kungar använde i Incia. Dessa är ännu försvunna tills äventyrarna återfinner dem. De regaliern jag undrade över var de som Zeen var tvungen att låta tillverka för att ersätta de gömda. Jag lutar nog allt mer åt att de försvann och småltes ned efter faltrakierna krossade Inciariket - det tar ju så lång tid efter invasionen för faltrakierna att finna en storkung i Ovar. Mer spännande är kanske hur tiden däremellan var? Ett lapptäcke av faltrakiska, och i viss mån losdriviska, maktmän och län i seg dragkamp innan Ovar nyper dem alla?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2085
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

4719A2D4-CC12-40DE-A5F3-FDDD2E04CA81.jpeg
birkebeineren wrote: 2021-02-18 08:15
Fafnir wrote: 2020-12-30 01:16 C15E9816-B1CB-4A19-8DF6-A49C7E4BC7BD.jpeg

Kartan som försvann vid uppdateringen.

Edit. Hmm. Det tycktes funka sådär...
Vill du prova igen Fafnir? Annars kan jag göra ett försök om du skickar bilden till mig.
Nytt försök
Image
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Mikael wrote: 2021-02-19 09:15
Albrekt wrote: 2021-02-19 04:44 Är det inte dessa regalier man letar efter i Rösten från Forntiden? Eller delar av dem i alla fall?
Nej. Regalierna som gömdes och som utgör belöningen i Rösten från Forntiden är de antika regalier som äldre kungar använde i Incia. Dessa är ännu försvunna tills äventyrarna återfinner dem. De regaliern jag undrade över var de som Zeen var tvungen att låta tillverka för att ersätta de gömda. Jag lutar nog allt mer åt att de försvann och småltes ned efter faltrakierna krossade Inciariket - det tar ju så lång tid efter invasionen för faltrakierna att finna en storkung i Ovar. Mer spännande är kanske hur tiden däremellan var? Ett lapptäcke av faltrakiska, och i viss mån losdriviska, maktmän och län i seg dragkamp innan Ovar nyper dem alla?
Då lägger jag inte till någon mening om riksregalier i texten. Om någon sen vill utveckla bakgrunden till regalierna det handlar om i Rösten från forntiden, eller andra regalier använda i Kardien för den delen, finns möjligheten att lägga till att det var häxorna (eller Mandelorden?) som gav Ovar Förstekung de han använde år 60 eO. Även om de äkta inciska riksregalierna ligger gömda och väntar på äventyrare så kanske Ovar trodde han var i besittning av dem fast det i verkligheten var de zeenska nya regalierna. Lång tid har ju gått mellan Incia och Kardien så mycket kan ha hänt och de lärde i dagens Ereb har bristfällig kunskap om händelser under Mörkertiden.

Det finns ju andra regalier att fläta in också för den som vill det, exempelvis de två uppsättningarna som beskrivs i Monster och Män.

Angående Ovar Förstekung så ser jag före mig en ogde (kardisk storman) bland många andra som genom djärvhet, vapenmakt och lite tillfälliga omständigheter (som i min historia om Khelilals häxprästinnor inte var helt tillfälliga) utropade sig själv till kung av Kardien. En mäktig krigare som med ett gäng skickliga ryttare lyckades där andra tidigare försökt. Echterna i sitt egna rike nere på Divra och den zorakiska kungen borta i sydöst ägnade först inte så stor uppmärksamhet åt den faltrakiska ogden men tiden skulle visa att Ovar I lyckades skapa ett helt nytt kungarike.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Fafnir wrote: 2021-02-19 12:43 4719A2D4-CC12-40DE-A5F3-FDDD2E04CA81.jpeg
birkebeineren wrote: 2021-02-18 08:15
Fafnir wrote: 2020-12-30 01:16 C15E9816-B1CB-4A19-8DF6-A49C7E4BC7BD.jpeg

Kartan som försvann vid uppdateringen.

Edit. Hmm. Det tycktes funka sådär...
Vill du prova igen Fafnir? Annars kan jag göra ett försök om du skickar bilden till mig.
Nytt försök
Image
Funkar fortfarande inte verkar det som...

Men vi jobbar på saken att ordna med bilder och forum. Ha tålamod!
Post Reply