EP

Övriga diskussioner som rör regler
LoveFiction
Zorakisk Väpnare
Posts: 96
Joined: 2010-12-15 19:16
Location: Uppsala

Magiker och EP

Post by LoveFiction »

Jag insåg nu att jag glömde hålla mig till ämnet Magiker :D

Vad gäller de så har de en liten 'ad-hoc'-regel till EP.

Först räknar de ut sin EP med ålder och INT, som alla andra.
Sedan börjar de med att köpa sina besvärjelser från start.

Det första som behöver sägas här är att jag inte använder Magiskolan som Yrkesfärdighet, utan som 'automatisk' färdighet. Magiker får samma FV i magiskolan (och tillhörande lärdomsfärdighet) som sitt högsta SV.
Vidare har jag inte S i besvärjelser, jag behåller i stället FV även där.
(Spelare blir bara förvirrade av får många S, SV, SG och så vidare.)

I mitt system måste magiker i stället behärska minst en besvärjelse per 2 SV, vilket ger en troligare inlärningskurva än "Eldmagi FV 12, ELDKLOT S15".
Sedan finns det då två vägar att gå, antingen nerifrån och upp, eller uppifrån och ner.
Genom att börja uppifrån kan spelaren bestämma huruvida han vill ha den där besvärjelsen på högsta tillåtna SV från start (15 för magiker, 12 för paladin och jägare och 10 för bastardmagiker), eller hur högt han kan tänkas vilja gå. Sedan är det bara välja en på varannan tills han kommit hela vägen ner.
Alla magiker (alltså inte paladin och jägare) -måste- ta SKAPA TEMPEL på SV 3, eftersom den krävs för familiari, skapa magiska föremål och eventuell magikerstav (ej Stavmagikernas sådan). Å andra sidan får de en besvärjelse per SV upp till sin INT-grupp gratis från start också.

Att köpa en besvärjelse kostar dess SVx2, och sedan anses magikern 'kunna' den, alltså ha FV 7. (Eftersom jag tillåter att extra handlingar läggs på 'fokus' (motsvarande sikte för avståndsvapen) upp till +3 för tre magihandlingar blir det totalt CL 10 från start, i stället för brukliga, ingen BC och skyhög kostnad! Därefter kostar varje besvärjelse som vanligt efter sitt SV.

När alla besvärjelser som skall kunnas från start är köpta räknas totala antal SV ihop, inklusive de som ingick som BC i magiskolan / från INT-gruppen. Summan av dessa multipliceras med en tiondel av INT (eller Långtidsminne om artikeln från Sinkadus 11 används) och ger på så vis separata Besvärjelse-EP, som bara kan läggas på besvärjelserna, och enbart från början av spel.

Givetvis tillåter även detta system optning, men så blir det alltid ^^

Sedan är mitt system till för att jag ska kunna få fram RP med lite högre än normalt genomsnitt för att kunna eskalera till lite farligare äventyr snabbare. :twisted:
Dessutom är det ju så förbenat tråkigt när en RP dör för att han misslyckas på typ Simma eller Klättra >.<

Nog om detta! Frågor?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Inga frågor...just nu. Men de kommer kanske senare (när min hjärna börjar tänka i rollspelstermer igen). Tycker det ser bra ut vid första ögonkastet. Sedan så tycker jag att just upplärningsdelen bidrar till spänningen för RP. Har de inte höga FV så tänker de sig för en och två gånger. Och vill man som SL rädda en RP från en allt för snöplig död kan man ju alltid trolla fram en lämplig gren som RP i sista stund fastnar i eller en vänlig vattenande som förälska sig i den RP som är på väg att drunkna och räddar honom.

Det sistnämnda råkade en RP i en av mina tidiga äventyrgrupper faktisk ut för. Den förälskade vattenanden antog sedan närmast formen av en "stalker" och dök upp på de mest oväntade ställen och situtioner under lång tid framöver.
Post Reply