Sida 1 av 1

Magiska egenheter - drastisk g.e. mod och de åtta elementen

Postat: 2013-05-23 19:18
av Gabriel
Som del av de Elementarmagiska egenheterna, så kan magikerns kropp ändras drastiskt och hans GE ändras.

Vad tycker ni om hur elementen borde hanteras?

ELD
SMI +10, INT minskas med 1/4 (officiellt)

JORD
STY +10, SMI halveras (officiellt)

VATTEN
INT +10, SMI minskas med 1/4?

LJUS
KAR +10, FYS halveras?

MÖRKER
PSY +10, KAR halveras?

VÄRME
SMI +10, INT minskas med 1/4?

KYLA
FYS +10, SMI minskas med 1/4?