BESTIARIUM: KROPPSLIGA ODÖDA

Skriv om ditt projekt, dela med dig av husregler.
Tobald Lättfot
Magillersk Fogde
Posts: 234
Joined: 2010-08-24 17:25
Location: Sölvesborg

Post by Tobald Lättfot »

Hejsan Grisodlar'n,

Du har både god fantasi och en fantastisk förmåga att formulera text!

Några fler Förmågor
* Allätare: Vampyren kan tillgodose sitt näringsbehov genom att äta rått kött/väldigt "blodigt tilllagat". Och behöver alltså inte enbart dricka blod ifrån djur eller varelseer

* Charmerande. Vampyren har en extrem utstrålning till det motsatta könet i positiv bemärkelse. Ordentliga plus i alla kommunikationsfärdigheter gentemot det motsatta könet

* Långsam metabolism. Vampyren behöver inte äta lika ofta som vanliga vampyren

Och Svagheter:
* Hydrofob: Vampyren kan inte korsa rinnande vatten (tror att det var en komedi som introducerade det för länge sedan)

* Finsmakare: Vampyren kan enbart tillgodo se till näringsbehov genom att dricka blod ifrån en specifik varelse eller djur. Tex enbart Alvblod etc. Försöker vampyren äta/dricka något annat tar den omedelbart skada.

* Blodtörstig: Vampyren måste dricka dubbelt så mycket blod, dubbelt så ofta som vanliga vampyrer
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1417
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Tobald Lättfot wrote:Hejsan Grisodlar'n,

Du har både god fantasi och en fantastisk förmåga att formulera text!

Några fler Förmågor
* Allätare: Vampyren kan tillgodose sitt näringsbehov genom att äta rått kött/väldigt "blodigt tilllagat". Och behöver alltså inte enbart dricka blod ifrån djur eller varelseer

* Charmerande. Vampyren har en extrem utstrålning till det motsatta könet i positiv bemärkelse. Ordentliga plus i alla kommunikationsfärdigheter gentemot det motsatta könet

* Långsam metabolism. Vampyren behöver inte äta lika ofta som vanliga vampyren

Och Svagheter:
* Hydrofob: Vampyren kan inte korsa rinnande vatten (tror att det var en komedi som introducerade det för länge sedan)

* Finsmakare: Vampyren kan enbart tillgodo se till näringsbehov genom att dricka blod ifrån en specifik varelse eller djur. Tex enbart Alvblod etc. Försöker vampyren äta/dricka något annat tar den omedelbart skada.

* Blodtörstig: Vampyren måste dricka dubbelt så mycket blod, dubbelt så ofta som vanliga vampyrer
Bra, Tobald. Jag ska föra in dina förslag. Din föreslagna svaghet Hydrofob får bli det nya namnet på min Saltkänslig, då det i princip är samma sak vi menar. Att vampyrer inte kan korsa vattendrag finns i folkloren för övrigt. Älvor och andra naturväsen sägs också kunna stoppas av rinnande vatten.

Jag har lite andra tankar angående vampyrer:

1) Vad händer med en vampyr som är tvungen att livnära sig på djurblod? Degenererar han?

2) Vad händer om en vampyr dricker en annan vampyrs blod?

3) Vad händer om en vampyr dricker blod från lik?

4) Vad händer om en vampyr dricker blod från sjuka varelser? Är de 100% immuna mot blodsjukdomar? De kanske bara blir smittobärare?

Jag har också tankar angående olika klasser av vampyrer. Dels finns de Förstfödda/Urfäderna, uråldriga och monstruösa vampyrväsen som alltid har varit vampyrer. Sedan finns deras undersåtar, de individer som de Förstfödda har förvandlat till vampyrer. Vad de ska kallas vet jag inte. De verkar som förlängningar åt sina deformerade herrar och kan smälta in bland folk. Under denna grupp finns den tredje och svagaste klassen, de som smittats av den andra klassens vampyrism. Dessa är de som gemene man kallar vampyrer.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1417
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

DE DEGENERERADE
Det finns de vampyrer som väcker djup avsky hos andra vampyrer. Bland dessa ses de som kackerlackor som endast förtjänar förintelse. Denna klass av vampyrer är de lägre vampyrer som livnärt sig på djurblod och det trögflytande blodet från lik. Varför de har valt detta varierar. Oftast beror det på ett moraliskt ställningstagande där de vägrat att livnära sig på levande människors blod. Det osunda blodet har dock lett till att de har degenerats och blivit långt svagare än sina gelikar. Dessutom har de förlorat merparten av sin forna mänsklighet och beter sig likt galna, blodtörstiga djur. Det tidigare moraliska aspekterna av att ta människoliv har dessutom försvunnit i takt med det ökade vansinnet.

De degenererade påträffas oftast i samhällets utkanter, bland gamla kryptor och ruiner, slagfältens likdrivor, spetälskekolonier och metropolernas kåkstäder. Där livnär de sig på blodet från de fattiga och sjuka samt råttor, strykarhundar och de avlidna. En degenererad vampyr har förlorat både sitt eviga liv (åldras som vanligt) och andra vampyrförmågor, och kan dödas som vilken människa som helst. Vampyrismen de sprider kan inte ge upphov till annat än nya degenererade vampyrer.
Tobald Lättfot
Magillersk Fogde
Posts: 234
Joined: 2010-08-24 17:25
Location: Sölvesborg

Post by Tobald Lättfot »

Hejsan Grisodlar'n,
Grisodlar'n wrote:DE DEGENERERADE
Det finns de vampyrer som väcker djup avsky hos andra vampyrer. Bland dessa ses de som kackerlackor som endast förtjänar förintelse. Denna klass av vampyrer är de lägre vampyrer som livnärt sig på djurblod och det trögflytande blodet från lik. Varför de har valt detta varierar. Oftast beror det på ett moraliskt ställningstagande där de vägrat att livnära sig på levande människors blod. Det osunda blodet har dock lett till att de har degenerats och blivit långt svagare än sina gelikar. Dessutom har de förlorat merparten av sin forna mänsklighet och beter sig likt galna, blodtörstiga djur. Det tidigare moraliska aspekterna av att ta människoliv har dessutom försvunnit i takt med det ökade vansinnet.

De degenererade påträffas oftast i samhällets utkanter, bland gamla kryptor och ruiner, slagfältens likdrivor, spetälskekolonier och metropolernas kåkstäder. Där livnär de sig på blodet från de fattiga och sjuka samt råttor, strykarhundar och de avlidna. En degenererad vampyr har förlorat både sitt eviga liv (åldras som vanligt) och andra vampyrförmågor, och kan dödas som vilken människa som helst. Vampyrismen de sprider kan inte ge upphov till annat än nya degenererade vampyrer.
Jag tror att du själv svarade på 1) - 3) i denna målande beskrivning om den tredja klassens vamprer!

Angående 4), vad som händer om en vampys dricker blod ifrån en sjuk varelse:
* AIDS/Hepatit C och liknande: Borde inte kunna påverka vampyren, då den inte skapar sitt eget blod utan snarare "fyller på". Men å andra sidan kan ju dessa sjukdommar smitta det nya blodet.

* Malaria, förkylningar: Samma sak om man inte kör ett humoristikt äventyr som går ut på att bota vampyrens snuva.

Smittorisken att få sjukdomar då man blir biten av en vampyr kommer nog att överskuggas av rädsla för andra saker. Att man själv blir vampyr.
Hur är det tänkt att det skall fungera:

1. Som Zombiebett och Vampyrena i "Wir Sind Die Nacht" etc. Ett bett räcker, sedan smittas du långsamt.

2. Du måste sugas "torr", dö, vara död i x dagar innan du återuppstår som en vampyr
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1417
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Tobald Lättfot wrote:
Angående 4), vad som händer om en vampys dricker blod ifrån en sjuk varelse:
* AIDS/Hepatit C och liknande: Borde inte kunna påverka vampyren, då den inte skapar sitt eget blod utan snarare "fyller på". Men å andra sidan kan ju dessa sjukdommar smitta det nya blodet.

* Malaria, förkylningar: Samma sak om man inte kör ett humoristikt äventyr som går ut på att bota vampyrens snuva.

Smittorisken att få sjukdomar då man blir biten av en vampyr kommer nog att överskuggas av rädsla för andra saker. Att man själv blir vampyr.
Hur är det tänkt att det skall fungera:

1. Som Zombiebett och Vampyrena i "Wir Sind Die Nacht" etc. Ett bett räcker, sedan smittas du långsamt.

2. Du måste sugas "torr", dö, vara död i x dagar innan du återuppstår som en vampyr
Jag har lagt in lite information om att degenererade vampyrer ofta är smittobärare. De är själva immuna, men diverse obehagliga sjukdomar (förutom vampyrismen) kan spridas till deras offer.

Angående hur vampyrismen sprids, så lutar jag mest åt alternativ två, som känns mer klassiskt. En person måste alltså avlida innan denne uppstår som vampyr 3 dagar (72 timmar) senare.

Sedan har jag funderat lite kring vampyrer som regelbundet dricker andra vampyrers blod, och på så sätt genomgår en metamorfos kallad Den Tredje Födseln. Bland vampyrer är beteendet ytterst tabubelagt, och det är få som ens känner till metamorfosen.

Exakt vad som ska hända i och med den Tredje Födseln är jag inte på det klara med. Kanske förvandlas vampyren och blir lika monstruös som De Förstfödda? De Förstfödda ser jag som humanoider med fladdermusliknande, bestialiska drag (tänk scenen i Coppolas Dracula där Dracula tänder eld på sina motståndares krucifix).
Post Reply