Page 1 of 1

Slättebo-Philmark (Kampanj)

Posted: 2018-06-19 07:06
by birkebeineren
Har gjort ett experiment i wikin och skapat en artikel med bakgrundsmaterial för kampanjspel i gränsområdet mellan Zorakin och Kardien där hertigdömena Slättebo och Philmark ligger. Innehållet är anpassat till allt övrigt material som står i wikin men inte tänkt vara en del av EA-projektets officiella tolkning. Det står dock fritt för den enskilde SL att låna och använda i eget spel. Materialet är skrivet av Jeb.

http://erebaltor.se/wiki/index.php?titl ... _(Kampanj)

Hur tycker ni det ser ut och vilka eventuella förbättringar kan göras?

Målet är också att lägga till flera äventyrsidéer så kom gärna med sådana också. :)

Re: Slättebo-Philmark (Kampanj)

Posted: 2018-06-19 07:26
by Jeb
Snyggt. Mycket lättare att ha översikt. Jag ska läsa igenom.