Alver

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
birkebeineren
Admin
Posts: 7203
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alver

Post by birkebeineren »

Alverna vill automatisk vara mystiska och slutna bara genom att vara alver så om vi behåller detta tror jag det kan fungera att de både studerar vid Handelsalliansens bibliotek samt att de har etablerade handelskontakter med människorna. Alverna har inte nämnvärt låtit sig påverkas av människorna men det kan däremot finnas människor och delar av mänsklig kultur som låtit sig påverkas av alverna. Exempelvis kan det främsta lärda språket i Handelsalliansen vara satenu (från EA vet vi att många lärda använder satenu som ett mycket användbart sätt att kommunicera och förmedla kunskap).
Valgardur
Caddisk Bågskytt
Posts: 140
Joined: 2014-01-24 12:30
Location: Huskvarna

Re: Alver

Post by Valgardur »

birkebeineren wrote:Exempelvis kan det främsta lärda språket i Handelsalliansen vara satenu
Detta är en bra idé faktiskt. Jag hade tänkt mig något slags kamsunisk arv på den fronten med satenu passar ju faktiskt bättre och gör Handelsalliansen mer skild från sina grannar vilket är lite vad jag önskat från början...

-
Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Alver

Post by Mikael »

Jag vill bara förtydliga min oro, vilket är alver som blir mänskliga i sin värderingar och motiv. Inga Monsterboxens ljusalver (annat än som udda individer). Det är just i vad som driver dem som inte får bli mänskligt. I övrigt bara spännande.
User avatar
Gabriel
Magillersk Fogde
Posts: 237
Joined: 2011-06-13 11:31

Re: Alver

Post by Gabriel »

Jag vill bara lägga in angående Kalmurri's alver, så är det i min syn delvis en liten krets av mycket gamla och farliga alver som tvingats fly från sina hemländer - någonstans runt Cerbergen. Dessa kan anses vara goda eller onda helt baserat på perspektiv.

Det finns vissa parareller till onda vampyrer från World of Darkness eller hemliga sällskap som Illuminati. Men jag vill betona att min vision rörande detta är att 'de har levt mycket länge', de 'har flytt undan krig och till ännu mer krig', de har 'lidit stora förluster' samt 'har sett hur enormt mäktiga religösa korståg och upplysningar hos människor' kan vara på omvärlden.

Det höga rådet. Som jag kallar Kalmurri alvernas innersta krets, leds av Kalmurri's kejsarinna. De styr inte riket, men har ganska många fingrar i olika sekter och politiska organisationer. De har stort och diskret inflytande.

Att en grupp av krigshärdade varelser som lever i tusentals år, med hög intelligens och troligen ganska vettiga magiska förmågor inte skulle diskret skaffa sig inflytande hos den kortlivade och destruktiva hord av varelser som är grannar känns lite.. konstigt.

De som har läst lite .. så har jag indikerat att det är troligt att DHC, Den Höga Cirkeln, har förhoppningen att en dag använda Kalmurri för att invadera Cereval och ta tillbaka sitt ursprungshem. Från människor, eller troll, eller drakherrar eller vad man nu anser lever i Cerbergen.

De är även mycket avskilda från den generella befolkningen. Få människor har träffat (eller vet att de har träffat) någon ur den höga cirkeln.

Sen finns det lite diverse yngre alver och inflyttade alver bl.a. av havslevande ursprung som även de huvudsakligen lever på eget håll i det område som kallas Ariatenu.

Så inga Ljusalver här inte. :)
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Alver

Post by skaraborgarn »

Silveralver måste väl vara de bästa alverna i krig?
De kan flyga, speja och se fienden långt innan de anländer.
Men lite uppfinningsrikedom så kan de "bomba" fienden.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Alver

Post by skaraborgarn »

Min syn på saken.

Tevatenu. Moder Jord skapade alverna. Tidigt bestämde hon att det skulle finnas olika varianter av alver. Hon skapade skogsalven, silveralven, grottalven och gråalven. Dessa skulle bebo marken, himlen, underjorden och haven.
Dessa alvfolk tog även de och delade upp sig.
Gråalven som levde vid och på haven avknoppades i havsalven som lever på havets botten. Skogsalven för i tidernas gryning fanns det mer skog än nu avknoppades i frostalven som lever i kalla nordliga trakter. Injir som tämjde hästar och inte bara bebor skogar utan även stäpper. Silveralverna fick en avläggare i stjärnalven som sällan eller aldrig besökt Ereb Altor.

Högalven var en stam alver som tidigt drog sig tillbaka från omvärlden.
Blodsalven, ett perverterat alvfolk avknoppades i sin tur i den kanske än ondskefullare varianten mörkeralv. Eller var det tvärtom?
Ljusalven är mest att betrakta som en slags underavdelning till skogsalven. Dessa är ättlingar till de ganska få alver som föredragit att leva i andra kulturer, främst då hos människorna.

Alla alvfolk (oräknat blods- och mörkeralver) kan få barn med varandra. Det är dock sällan grottalver träffar havsalver men i teorin kan de få barn. Det är sällan eller aldrig högalver får avkomma.

Alver är väldigt anpassningsbara till den natur de bor i. Efter tre, fyra generationer tar de och påverkas av miljön de vistas i. Om skogsalver skulle få för sig att bo i en öken kommer det efter några få generationer kommit ett nytt alvfolk specialiserade för denna miljö. I framtiden kanske det finns eldalver i södern?

Älvfolk som satt sig upp mot Tevatenu blir ibland i livet efter detta skogsrån och sirener. Men troligen kan de även bli onda alver som blodalven och mörkeralven. Vad som hände med deras själar när de dör vet man inte med säkerhet.
Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Re:

Post by Mikael »

De olika typerna av alver diskuterades under många år. Sedan 2012 kan nedan sammanfattning ses som erebaltor.ses fastlagda syn på de olika alverna. Men då de lärde ännu tvistar och alverna inte vill svara på vilken sanning som gäller, även om de tycks föredra Gregorius tes, så finns ännu plats att ange sin tes på torgen i Pendon.
Fafnir wrote: 2012-12-23 12:28
Då två stora namn inom de lärdes skara disputerat ämnet från olika angreppsvinklar kan det vara på sin plats att kortfattat nämna något om alvernas underarters vara eller icke vara.

Den store Aspubran var icke den förste lärde att stifta bekanskap med alver men väl den som mest uttömmande berörde dem.

Han indelade alverna i olika kategorier baserade på fysiska olikheter och habitat. De ursprungliga Aspubranska indelningarna var;

Skogsalver; skogslevande alver
Frostalver; Arktskt levande alver
Grottalver; Underjordikt levande alver
Gråalver; Sjöfarande alver
Silveralver; Alver levande i lufthaven, bevingade

Efter hans död tillades kapitel i hans avhandlingar baserat på funna anteckningar med;

Ljusalver; Alver med okänt ursprung som levde bland människor
Mörkeralver; Ondskefulla alver

Dessa sista anteckningar vann aldrig något större gehör och flera av hans lärjungar anklagades för att ha fört in egna teser i hans namn eller för rena falsarium.

Mörkeralverna har sedan baserat på andras anteckningar och teser kommit att kallas blodsalver; avfällingar från Tevatenu.

Andra teser som presenterats har kategoriserat nya underarter såsom Vildalver/Injirer, Uralver/Dimalver, Månalver etc

Med Gregorius Rödes sammanställning omkullkastades det mesta man trodde sig veta. Gregorius vann en respekt bland alver vilket bidrog till nya uppgifter som allmänt anses mer tillförlitliga.

Gregorius omtalar alver snarare som ett. Han gör ingen stans ansatsen att uppdela alver i olika domäner. Närmast så antyder han att Tevatenus gåvor ger alverna möjligheten att överleva på de platser de besitter.

Idag finns det givetvis de som fortfarande anammar den aspuranska filosofin, liksom nya teser framläggs och nya subkategorier presenteras. Men Gregorius lära är alltjämt den allmänrådande synen och också den som oftast presenteras här.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1448
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Alver

Post by Grisodlar'n »

Jag kör med någon variant där högalverna är de absolut äldsta alverna, alvkungarna och drottningarna - nobiliteten bland alverna. Pargal i Landori skulle kunna klassas som en högalv. Skulle jag sätta GE på dem så skulle jag väl inte göra dem fullt så långa som i Alver/Monsterboxen där snitt-STO är 18. Men jag skulle göra dem väldigt långa och spensliga generellt sett, och lite "känslokalla" med mänsklig mått mätt eftersom de levt så länge och upplevt hur historien upprepar sig gång på gång. Däremot har jag skrotat allt vad vita torn i ödemarken heter. Utseendemässigt skulle de nog likna prins Nuada i Hellboy, fast längre.
birkebeineren
Admin
Posts: 7203
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alver

Post by birkebeineren »

Mikael wrote: 2020-05-06 20:07...då de lärde ännu tvistar och alverna inte vill svara på vilken sanning som gäller, även om de tycks föredra Gregorius tes, så finns ännu plats att ange sin tes på torgen i Pendon.
För den som vill bege sig ut på Lycèeplan för att ta del av gamla och nya diskussioner finns det ett antal länkar här:

http://erebaltor.se/wiki/index.php?titl ... C3.A8eplan

Diskussionen om alverna det länkas till är bara en av flera. Och det finns en hel del annat blandat in som inte bara rör raser/kulturer. Lite rörigt men så är det ofta med de lärde i Pendon. :P
birkebeineren
Admin
Posts: 7203
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alver

Post by birkebeineren »

För den som gillar högalver som beskrivs i Monsterboxen finns det diskussioner som kopplar dessa till vissa alver i Kalmurri. Dessa skulle härstamma från månalverna som omtalas i EA-boxen. Ingenting blev dock bestämd förutom att några månalver när de i ett ensamt skepp 1053 f.O. flydde drakar och svartfolk i Cereval steg i land på Kalmurris västkust mot Masevabukten och där fick hjälp av skogslevande alver som redan fanns i Akrogal.

Hur det egentligen förhåller sig med alver och Kalmurri avklarades aldrig.
User avatar
Wolfhart
Berendisk Vintrampare
Posts: 65
Joined: 2009-01-02 17:45
Location: Huvudsta

Re: Alver

Post by Wolfhart »

Jag satt igår i samtal med en vän inför en möjligen kommande rollspelskampanj (när antingen coronan släppt greppet eller alla spelare accepterat att köra över Zoom eller likn. videokonferenssystem) och jag hade skickat över den gamla Erebaltorkartan från boxen (pdf). Hon spelar oftast alv och jag gick som hastigast igenom alvernas historia och nuvarande bosättningar, och då ställde hon en fråga som jag borde ha ställt mig för typ 30 år sedan!
"Har blodsalverna något samband med månalverna?"
Jag stirrade dumt på kartan. Månalvernas sista fästen fanns i Cer-bergen, möjligen i eller i anslutning till Tarassusravinen som ligger i södra delen av Dûnslätten i kanten av Cer-skogen och där det finns mycket gamla ruiner. Rätt västerut på andra sidan Cer-bergen ligger den södra delen av Nargurs skogar i vars djup blodsalverna sägs bo i sina förstenade jätteekar. Var det därför månalverna försvann ur historien: flydde överlevande över bergen och in i de djupaste av Erebs skogar? Kan blodsalverna vara de av bitterhet fördärvade ättlingarna till månalverna? Bottnar blodsalvernas hat mot andra alver i månalvernas högmod som fick de senare att avvisa all hjälp från andra alver, vilkas därför uteblivna stöd under de sedan dess gångna 1600-1700 åren blivit till ett förrädiskt svek? Kugghjulen gnisslar i skallen...
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Alver

Post by skaraborgarn »

Ring Anders Blixt. Han vet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7203
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alver

Post by birkebeineren »

Wolfhart wrote: 2020-05-10 09:22 Jag satt igår i samtal med en vän inför en möjligen kommande rollspelskampanj (när antingen coronan släppt greppet eller alla spelare accepterat att köra över Zoom eller likn. videokonferenssystem) och jag hade skickat över den gamla Erebaltorkartan från boxen (pdf). Hon spelar oftast alv och jag gick som hastigast igenom alvernas historia och nuvarande bosättningar, och då ställde hon en fråga som jag borde ha ställt mig för typ 30 år sedan!
"Har blodsalverna något samband med månalverna?"
Jag stirrade dumt på kartan. Månalvernas sista fästen fanns i Cer-bergen, möjligen i eller i anslutning till Tarassusravinen som ligger i södra delen av Dûnslätten i kanten av Cer-skogen och där det finns mycket gamla ruiner. Rätt västerut på andra sidan Cer-bergen ligger den södra delen av Nargurs skogar i vars djup blodsalverna sägs bo i sina förstenade jätteekar. Var det därför månalverna försvann ur historien: flydde överlevande över bergen och in i de djupaste av Erebs skogar? Kan blodsalverna vara de av bitterhet fördärvade ättlingarna till månalverna? Bottnar blodsalvernas hat mot andra alver i månalvernas högmod som fick de senare att avvisa all hjälp från andra alver, vilkas därför uteblivna stöd under de sedan dess gångna 1600-1700 åren blivit till ett förrädiskt svek? Kugghjulen gnisslar i skallen...
Intressant...

Månalverna kan i så fall ha färdats samma väg som det trollen gör enligt denna gamla idé:
birkebeineren wrote: 2007-05-23 19:23 Rörande cer-trollen så fortsätter altså den i Cereval-tråden, men jag vill kommentera dessas existens i Nargur kort här.

Jag tänker mig att cer-troll finns på ett ställe i Nargur, i och runt en djup klyfta som går inn i Cer-bergens västra sida. Hur trollen har tagit sig dit och varför de finns där som enda ställe utanfor Cereval är okändt (bara jag vet, än så länge! :twisted: ).

Även om svartblod hatas av alla nargurer så lämnas trollen i fred. Har att göra med Gudinnan och vissa ritualer trollen utfor vid nargurernas heliga tjärn...

Mikael
Admin
Posts: 5146
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Alver

Post by Mikael »

Nja, jag tycker redan det finns en fin saga om Blodsalvernas ursprung och ankomst till Kard och Nargur, så de är inte de mytiska Månalverna.
birkebeineren
Admin
Posts: 7203
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alver

Post by birkebeineren »

Blodsalvernas ursprung ligger långt tillbaka i historien och de fanns redan i Nargur vid tiden för månalvernas undergång. Dock kan flyende månalver ha träffat på blodsalvera och tagits upp bland dessa. Kanske finns det enstaka månalver som fortfarande lever, men nu som blodsalver?

Angående blodsalverna så finns det även omtalade i Ivideron Slaghööks resa till Nargur, en kardisk kartograf vars dagboksnotater posthumt samlats i bokform. Skall se om jag kan hitta de relevanta texterna. Slaghöök antyder att blodsalverna sedan Tevatenus försvagning har en särskild agenda...
Post Reply