Dvärgar

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

My2c:
Om den ena ätten är klart finare än den andra tror jag det naturliga är att man tillåts välja det namnet, efter godkännande från högsta ätteman. Det bör vara mycket ovanligt med invändningar, utan snarare anses nobelt och ansvarsfullt att välkomna in en respektabel om än lägreättad person för de framtida barnens skull.

Om det inte är klart vilken ätt som är noblast, ja då kan det naturligtvis bli svårt. Jag föreslår att man då köpslår mellan ätterna, "Gold" mot avstående av ätteansvar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

I vissa dvärgkulturer är det kanske vanligt att den som ger den största "giftesgåvan" till överguden Karkôrs tempel avgör namnet. Gåvan kanske ges av en av de tvås familjer eller så är den personlig då en dvärg som inte har egen rikedom inte får gifta sig. Eller så är det prästerna som bestämmer namnet?
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Dvärgars samhällen

Post by birkebeineren »

På sistonde har olika dvärgriken omtalats i trådarna och då tänker jag passa på att klargöra några detaljer angående hur EA-projektets dvärgar är tänkta. I Ereb finns två stora dvärgkulturer: Grynnerdvärgar och Nordadvärgar.

Olika dvärgriken runt om i Ereb (och även också andra kontinenter) tillhör en av dessa kulturer. Därgarna i östra, södra och sydvästra Ereb är huvudsakligen grynnerdvärgar. I nordväst (och i Orghin) finns nordadvärgarna. På de trakoriska öarna finns båda kulturer (grynnerdvärgar på Palamux och nordadvärgar på Trinsmyra).

Dessa dvärgkulturer har många likheter men skiljer sig på (åtminstone) ett viktigt område: Samhället. Grynnerdvärgarnas samhällen är organiserade så som det beskrivs i Monster och Män-modulen med ett kastsystem som avgör en individs plats och sociala stånd. Ingen har ännu skrivit om detta material med projektets ord men tanken är att behålla detta "officiella" från källorna. Nordadvärgarna däremot är tilltänkta det samhälle som började beskrivas i projektets barndom och utgår från diskussioner på forumet. Detta samhälle finns påbörjat i wikin (under nordadvärgarna) och här finns bl.a. klaner, hushåll, tegner och ättelängder, samt delar av materialet från Monster och Män.

Kulturerna har dock påverkat varandra även om de har behållit sina olika samhällssystem. Troligen har också både grynnerdvärgar och nordadvärgar samma gemensamma ursprung tillbaka i urtiden när Karkôr (som jorerna kallar Terra) skapade sitt mest älskade stenfolk.

Hoppas detta var upplysande! :)
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Dvärgar

Post by Sopodlare »

Bra!
A fat man brings a cushion wherever he goes
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Re: Dvärgar

Post by Adragoor »

Med förbehåll för att dvärgar är oerhört konservativa rent kulturellt tycker jag nog att det kan finnas isolerade dvärgsamhällen här och där i avlägsna delar av världen som skiljer sig en del från grynner- och nordadvärgar. Nattväktarna är ju lite av en egen kultur t.ex. även om de delar sin "dvärgighet" med andra dvärgar...
Lalipat
Felicisk Råttfångare
Posts: 5
Joined: 2017-04-13 09:23

Re: Dvärgar

Post by Lalipat »

Hej,

Jag är osäker på om den här tråden lever, men gör ett försök.

Min fråga är om dvärgar har någon form av belysning i sina gruvor och samhällen. Det som talar emot är att de har mörkersyn. Det som talar för är att det i Svavelvinter nämns att det finns fackelhållare på kvicksilvergruvans andra plan i rum g. Gravkammare (s. 58).

Hur ser ni på det här?
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Dvärgar

Post by birkebeineren »

Jag har alltid tolkat det som att Altors dvärgar använder sig av olika ljuskällor. Mörkersynet gör det möjligt att se temperaturskillnader, eller infraröd strålning om man vill kalla det det, men när det inte finns några sådana behövs vanligt ljus. Varmblodiga varelser blir lätta att se med mörkersynet men kalla material (och odöda :twisted: ) är svårare och kanske inte ens möjliga att urskilja i totalt mörker.

I äventyret "Djupets faror" bl.a. omtalas svampar som ljuser upp underjorden. Även i kapitlet om Underjorden i Gigant-reglerna står det om svampsken och hur det fungerar.

I wikin finns det också en artikel om Dvärgisk tideräkning där det står om hur dvärgarna löst problemet med frånvaro av ljuskällor från himlen för att mäta tid.
Lalipat
Felicisk Råttfångare
Posts: 5
Joined: 2017-04-13 09:23

Re: Dvärgar

Post by Lalipat »

Tack för svar!

Nu kanske jag glider ifrån ämnet, men har du tolkat det som att svartfolks mörkerseende fungerar likadant?

Jag spelleder Svavelvinter och vid nästa spelmöte kommer rollpersonerna att gå ner i den från början dvärgiska Kvicksilvergruvan, där delar av en svartalfsstam (och en drake) numera huserar. Jag funderar på om gruvan är upplyst på det våningsplan där svartalferna finns och vad det får för konsekvenser för den strid som väntar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Dvärgar

Post by birkebeineren »

Ämnesglidningar behöver inte vara något dårligt. :)

Alla svartfolk har mörkerseende, orcher och svartalfer enligt Grundreglerna (DoD 3.0) samt resar, svartnissar och troll enligt Monsterboken. Samtidigt är alla svartfolk i större eller mindre grad känsliga mot solljus. Vart det förklaras att mörkerseende innebär att man ser infraröd strålning är sen först i Expert eller Gigant tror jag.

Om man själv i egen kampanj vill ändra eller modifiera borde inte det vara något problem men så säger källorna som vi försöker följa. I eget spelande brukar jag ge något sorts minus för svartfolk som agerar i solljus, precis som vissa andra folkslag brukar få minus i mörker.

Just Kvicksilvergruvan på Marjura är ju lite speciell då det finns en slags ljusfälla där som riktar sig mot svartfolk främst. Det saknas lite text i boken men det skall stå följande:
Ljusgrottan är inrättad för att oskadliggöra eventuella inkräktare, framför allt svartfolk. Den ... som tittar på kristallerna mer än några sekunder blir tillfälligt blind efter 40-60 minuter. Blindheten varar 1-4 dygn. Pillar man loss kristallerna slutar de lysa och är värdelösa.
EDIT: Så precis att Mörkersyn förklaras redan i Grundreglerna. Förmågan sätts ur spel av normalt ljus.
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Dvärgar

Post by Mikael »

Vi har alltid antagit att dvärgar gärna har stora brasor och facklor i större rum och salar, för att inte tala om i smedjorna, men undviker dem i mindre utrymme där mörkerseendet kommer till sin rätt. Gruppens dvärg fick ofta gå främst med fackelbäraren bakom för att komplettera varandra. En fackelbärare framför dvärgen försämrade hans syn mer än en människas men gjorde honom inte blind, som att titta mot en ficklampa i mörker. Lysande svampar, kristaller, mossor, lavar, bakterier, lysmaskar eller dammar med alger och koraller är alla alternativa ljuskällor som mörkerlevande varelser kan dra nytta av i olika grad. Kolla gärna Waitomo glowworm caves.
Lalipat
Felicisk Råttfångare
Posts: 5
Joined: 2017-04-13 09:23

Re: Dvärgar

Post by Lalipat »

birkebeineren wrote:Ämnesglidningar behöver inte vara något dårligt. :)

Alla svartfolk har mörkerseende, orcher och svartalfer enligt Grundreglerna (DoD 3.0) samt resar, svartnissar och troll enligt Monsterboken. Samtidigt är alla svartfolk i större eller mindre grad känsliga mot solljus. Vart det förklaras att mörkerseende innebär att man ser infraröd strålning är sen först i Expert eller Gigant tror jag.

Om man själv i egen kampanj vill ändra eller modifiera borde inte det vara något problem men så säger källorna som vi försöker följa. I eget spelande brukar jag ge något sorts minus för svartfolk som agerar i solljus, precis som vissa andra folkslag brukar få minus i mörker.

Just Kvicksilvergruvan på Marjura är ju lite speciell då det finns en slags ljusfälla där som riktar sig mot svartfolk främst. Det saknas lite text i boken men det skall stå följande:
Ljusgrottan är inrättad för att oskadliggöra eventuella inkräktare, framför allt svartfolk. Den ... som tittar på kristallerna mer än några sekunder blir tillfälligt blind efter 40-60 minuter. Blindheten varar 1-4 dygn. Pillar man loss kristallerna slutar de lysa och är värdelösa.
EDIT: Så precis att Mörkersyn förklaras redan i Grundreglerna. Förmågan sätts ur spel av normalt ljus.
Jag följer främst reglerna från 1991 (4.0), men jag tror inte att det finns någon direkt konflikt mellan dessa och 3.0/expert/gigant.

Modulen Svartfolk graderar lite vagt svartfolkens mörkerseende. Svartalferna beskrivs ha "perfekt mörkersyn" (s. 72), medan vättars är "mycket god" (s. 72) och resars är "begränsad" (s. 74). Jag hittar emellertid inte vad det innebär för praktisk skillnad.

Jag har koll på den saknade texten, men tack ändå!

Tolkar du källorna som att svartalfer har belysning i sina grottor?
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1004
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Dvärgar

Post by skaraborgarn »

Människor kan få barn med orch och alv.
Då borde de väl kunna få barn med dvärgarna? De är ju mer lika varandra.
Dvärgar borde väl kunna få ihop det med halvlängdsmän?
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1438
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Dvärgar

Post by Grisodlar'n »

Jag trodde dvärgar växte fram likt svampar ur marken?
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1004
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Dvärgar

Post by skaraborgarn »

Ja men det säger de bara.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1438
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Dvärgar

Post by Grisodlar'n »

Jag tycker vi måste fastställa någon slags kanon när det gäller dvärgkvinnor...skägg eller inte skägg?
Post Reply