Dvärgar

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Problemet är att många olika ideer har kommit fram men att vi inte riktigt varken kunnat fläta samman eller välja bort. Det som finns i wikin är endast ett utkast eller snarare ett försök till ett utkast. Kvinnors frånvaro i texter borde gå att förklara med att när det står män så betyder det både män och kvinnor då ingen skillnad utom det fysiologiska finns mellan könen i dvärgarnas samhällen.

Att klaner, kaster och klasser används lite omvartannat kan kanske förklaras med att dvärgarnas olika begrepp inte går att översätta direkt till något icke-dvärgisk språk.

Konstruerade ord på Gryndur:
Ordstam: k-l-n – familj, släkt

kalên - klan, storsläkt
akolnô – släkt på fädernet
akilnî – släkt på mödernet
kolnu – hushåll, storfamilj
ûklen – inom klanen

Ordstam: k-l-z-t – grupp, tillhörighet

kalzât – klass, kast
ekliztê - att tillhöra
klâzt – utom klanen
iklazata – att byta grupp
User avatar
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 762
Joined: 2008-03-12 19:39
Location: Stockholm

Post by leinder »

Kvinnors frånvaro i texter borde gå att förklara med att när det står män så betyder det både män och kvinnor då ingen skillnad utom det fysiologiska finns mellan könen i dvärgarnas samhällen.
Ja så tänker jag med.
Behöver ju inte betyda att kvinnorna inte finns i samhället. Det kan ju vara av den enkla anledningen att kvinnor är integrerade i alla kategorier?
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1438
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Nu när jag sitter och pillar på Maktens portar Redux, ritar lite nya kartor över dvärgriket från äventyret, så kom jag att fundera över en sak. När dvärgarna gräver ut sina magnifika underjordsstäder, var har de då sitt temporära läger? Det torde ju ta flera år att gräva tunnlar, vidga bergssalar och bygga alla hus.

Tillmakning är ju inte världens snabbaste metod. I verkligheten var ort- och schaktbrytningstakten 1 meter per månad. Med den senare krutsprängningen kom man 7 meter/månad. Låt oss säga att den dvärgiska fliten gör att de har en brytningstakt på 2-3 m/månad. Var spenderar de isåfall sin väntan på att flytta in i den nybyggda dvärgstaden? Överjorden, i massiva provisoriska tältläger? Eller använder sig dvärgar av underjordens system av urgrottor och gräver sig helt sonika uppåt när de hittar malmådror och idealiska platser för nya dvärgstäder?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Hmm. mycket intressant fråga. skulle gissa över jord. Det måste ju ta extremt lång tid att gräva sig fram under jorden.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1438
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

En annan fundering...skulle ett dvärgrike kunna klara att isolera sig totalt gentemot ytvärlden? Hur klarar ett dvärgrike en belägring?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2087
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Min tro är att (åtminstone enligt legenden) skapades dvärgen under jord. Med sina medfödda kunskaper och med gudarnas vilja har dom haft lätt att navigera och färdas mellan naturliga urgrottor och gångar och bara behövt mejsla sig fram på särskilda platser. Först den dag de första gången grävde sig ut skådade de solen och en ny tidsålder började.
Nya råvaror och bytesdjur hittades men också nya humanoider att tvingas ta ställning med eller mot.
Idag kan man färda på ytan lika gärna då det i mångt och mkt är enklare. Traditionalister fnyser givetvis åt detta, men många platser hade aldrig tagits i besittning om inte ytvägarna nyttjats.

Jag är övertygad om att dvärgar i de flesta större samhällen kan sluta sig inne i bergen och vara helt självförsörjande. Väl förskansade i berg är det bara bergens andra raser som kan förväntas skada dvärgsamhällen såsom vättar och insektioider.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2087
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Vidareutvecklar lite tankar.

Dvärgstäder tror jag byggs i första hand i rejäla naturliga grottor med god tillgång till friskt vatten. Stora malmordrar som uppmärksammas kan leda till nybyggnad. I första hand då "byar" eller läger. (Som guldrusch/nybyggarbyarna i westernfilmerna typ)
Efter år av malmutvinning och om platsen är lämplig i övrigt kan grottorna börja bli så stora att mer stabil bosättning med stadsplanering är möjligt. I gamla tider skedde sånt underifrån men i nutid kan dvärgiska prospektörer finna länplig malm även från ytan och i de fallen är det vanligare med tältläger och liknande. Dvärgar känner sig dock tryggast med berget som borg. I läger är dom lätta byten för svartfolk, giriga människor och lömska spetsöringar.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Jag ser före mig att dvärgarna gräver sig innifrån och ut istället för utifrån och inn, i den mån det är möjligt. Vissa malmfyndigheter (vilket väl i princip nästan är det enda skälet för en ny bosättning?) går det inte att nå från systemen av urgrottor och andra naturliga hålrum så då är dvärgarna tvungna att använda Överjorden som färdväg. Så fort det är möjligt lär dock dvärgarna gräva sig ett litet utrymme att bo i som de sedan utvidgar. Att ett sådant företag sker i största möjliga hemlighet för att undvika upptäckt från andra folk (och kanske konkurerande dvärgar?) är också troligt. Däremot om en stor grupp dvärgar är tvungna att via öppen tärreng färdas och temporärt bosätta, kanske som följd av krig eller någon naturkatastrof, kan stora tältläger vara alternativet.

Ett sätt som dvärgarna bygger kan också vara att i redan existerande grottor, schakt och sprickor fylla ut hålrummen med murade bostäder. Grottväggarna utgör så att säga byggnadens ytterväggar vilka sedan delas upp i rum, hus och passager med uppmurade stenar. Huggen sten kan delvis hämtas ur gruvorna som grävs.

Angående om dvärgarna kan överleva en total isolering så kan de troligen i extrema tillfällen överleva som de seglivade varelser de är på källvatten, pulveriserade mineraler och sin indre eld närd av Karkôr själv.
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag föreställer mig också innifrån naturliga grottor och ut, speciella situationer är vid isolerade upptäckter av malmådror då murade läger kring "ingången" byggs.

Jag föreställer mig vidare att dvärgar är självförsörjande och endast handlar med människor för vissa billiga varor, bättre mat, och guldmynt. En belägring är därför inget problem, vatten och underjordiska växter och svamp samt underjordens djur förser dem med mat.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2087
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Vi tycks ganska väl överens:) Handel med människor sker främst sedan man upptäckt fördelarna med trä samt en mängd intressant, omväxlande föda, men är inte av nöden utan snarare lyxkonsumtion :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1438
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Det faktum att ett dvärgrike behöver så mycket träkol till sina masugnar och smedjor gör ju att de inte kan isolera sig helt i bergens djup. Det måste ju finnas dvärgar som arbetar med timmerhuggning och vid kolmilorna hela tiden om inte smidesproduktionen ska avstanna. Vilka är det som får den otacksamma och farliga uppgiften att hugga timmer och syssla med kolning bland ytvärldens barbariska människor och skogarnas strupskärararalver?
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Är det inte mera troligt att dvärgarna huvudsakligen använder stenkol som de hugger ur berget? Nya bosättningar som etableras från "utsidan" kan dock mera vara beroende av trä och träkol. Sen är väl heller inte mer udda metoder så som att använda värme från uppsipprat lava eller eldelementärer bundna med runor helt omöjliga att tänka sig även om det kanske inte är det vanligaste? Kanske kan även ett slags kol framställt av någon form av svamp i underjorden förkomma?

Som kuriosa (ur minnet...) kan nämnas att i "Den femte konfluxen" så står det i avsnittet om Jorddragaren att dvärgar ibland använder såkallad grönkol. Dette avger ett ljus som kan skada synen så att ett slags specialonstruerade skyddsglasögon är nödvändigt
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1438
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

birkebeineren wrote:Är det inte mera troligt att dvärgarna huvudsakligen använder stenkol som de hugger ur berget? Nya bosättningar som etableras från "utsidan" kan dock mera vara beroende av trä och träkol. Sen är väl heller inte mer udda metoder så som att använda värme från uppsipprat lava eller eldelementärer bundna med runor helt omöjliga att tänka sig även om det kanske inte är det vanligaste? Kanske kan även ett slags kol framställt av någon form av svamp i underjorden förkomma?

Som kuriosa (ur minnet...) kan nämnas att i "Den femte konfluxen" så står det i avsnittet om Jorddragaren att dvärgar ibland använder såkallad grönkol. Dette avger ett ljus som kan skada synen så att ett slags specialonstruerade skyddsglasögon är nödvändigt
Jovisst, stenkol används säkert av dvärgarna, där de kan hitta högkvalitativt kol där svavelhalten inte är för hög (http://www.ehow.com/about_4672854_black ... -coal.html). Annars torde de nog använda träkol.

Den största nackdelen med träkol är ju att skogsbeståndet utarmas. I vår egen värld, så började kineserna tidigt använda kol istället för träkol just för att förhindra avskogningen. Men frågan är om dvärgar bryr sig om sådant? Dvärgarnas behov av träkol gör också att de hamnar i en hel del intressanta konflikter med alver och andra skogslevande varelser.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Second that! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7120
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tillgång på stenkol kan också vara med på att bestämma vart en ny bosättning grundas. Finns inte kol i berget måste man se om det finns lämpliga skogar att avverka. I värsta fall, och om malmen man är ute efter är tillräckligt åtråvärd, kan kol transporteras från andra gruvor eller skogar. Det kan också vara så att träkol ofta är mera nödvändigt under etablerandet av nya bosättningar innan en grundläggande självförsörjing är säkrat innifrån berget. Träkolsutvinning lär var riskfyllda företag då dvärgarna tvingas befinna sig ute ur sina grottor under längre tid. Den klassiska faran för älvfolkspilar finns, svartfolk som vill åt stenfolkets vapen och utrustning hotar samt i siviliserade trakter ser gärna inte olika människoriken sina naturtillgångar utnyttjade hur som helst.
Post Reply