Dvärgar

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Borjar en uppdatering av oversikten och fyller i eftervart.

Merk att (efter min ide :) ) riken, stader och portar alltid ges ett officiellt namn på dvargarnas allmanspråk gryndur utover det de eventuellt heter på det lokala dvargaspråket. Denna tradition galler de dvargar som harstammar från det forna storriket i grynnerbergen, de såkallade grynnerdvargarna, och likheter mellan det lokala namnet och det officiella ar ganska vanlig (men ingen regel), exempelvis heter en dvargaport i Aidnebergen Bôranû-Meth på gryndur ("porten man bugar for" eller "porten man måste sanka huvudet for att gå in i") medans Methbôr ar namnet på det lokala språket/dialekten. Omkringboende folkslag har ibland egna namn på dvargarnas portar, stader eller riken; exempelvis kallas Kihzâr-Khôn av berendierna i Torshem for "Kvisur Kan". Grynnerdvargarna ger ofta aven nordadvargarnas samhallen ett namn på gryndur men detta ar något som inte gillas av kusinerna från norr.

Tarat-Khôn
Ett av flera dvargriken i Grynnerbergen. Tillhorde mojligtvis tidigare det storrike som upplostes efter dvargarnas nederlag i Jarnkriget ca 1500 fO, men kan aven vara av nyara datum. Består av fem stader varav huvudstaden Konrith-thar-Toth och den overgivna Ghan-Toth finns benamnda. En port i norra delarna av riket ar Ghan-Meth - Norra porten.
Kalla: "Helvetesfortet"

Imiht-da-Khôn
Ett av flera dvargriken i Grynnerbergen. Tillhorde tidigare det storrike som upplostes efter dvargarnas nederlag i Jarnkriget ca 1500 fO. Den urgamla och numera forseglade porten Barun-Meth ligger under staden Sabarun i Hynsolge.
Kalla: Birke

Kihzâr-Khôn
Rike som ligger i Nidabergen. Upprattades 103 eO efter att dvargar harstammande från Grynnerbergen noggrant utforskat bergen. Var under 500-talet eO på vag att bli ett mycket maktigt rika, både bland manniskor och dvargar, men sedan ett tjugotal år har nidadvargarna varit tvungna att fokusera nastan all sin kraft i ett hårdt krig mot invaderande svartfolk från underjorden. Handlar med Berendien via Torshem samt Erebos och Jorpagna via Trasimo. Portar: Meth-Nihd (gryn. Nidâr-Meth), Meth-na-Nahêb (gryn. Nahibû-Meth) – Guldporten, Stader: Telîzadath (gryn. Telîz-Toth), Bogyhlmidath (gryn. Ilbegyhl-Toth) - Bulderborg, Torn(!): Môethazadôr (gry. Athmôhz-Dohr).
Kalla: "Torshem" och Birke

Uppdatering 22-03-09

Kward'zak
Rike i Kardbergen bebott av nordadvargar. Ligger huvudsakligen innom samma granser som jordukaerlarnas jarladome Sigsdal. Består av två stader och flera mindre bosattningar (portar/gruvor/fasten). Huvudstaden heter Kward'korzub och ar valkand (och valbesokt?) av manniskorna medans staden Gerlwerd ligger någonstans osterut i granstrakterna mot svartfolksriket Orxygg.
Kalla: EA-Boxen
Last edited by birkebeineren on 2009-03-22 11:45, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Kan Tang-kauzher vara riket i östra Aidne som har kvar en stad och lite gruvor i Mörkrets berg, varifrån de flyttade för
ca 1500 år sedan för att svartfolken ökade och relationen med Imperiet försämrades? Skulle vilja det för att dvärgmarkeringen i EAK är i Aidne och inte i Mörkretsberg, samt att Mörkrets berg är svartfolksinfekterat som fan!? :?:
Skulle Tang-Kauzher kunna ligga helt ytterst i de ostra Aidnebergen (med utpostr i Morkerbergen dar rikets gamla salar befinner sig) och inte vara det markerade område som syns på Nostratiet-kartan?
Fick namligen en ide om att det blåmarkerade området inte ar ett samlad dvargarike utan endast markerar området dar dvargarna bor? Kanske krångligt men jag ser fore mig Aidnebergens dvargar som mera splittrade an rikerna i Nidabergen och Grynnerbergen...

En annan lokalisering for Tang-Kauzher skulle kunna vara i de allra ostligaste Melashebergen norr om Aidnebergen? :?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:
Mikael wrote:Kan Tang-kauzher vara riket i östra Aidne som har kvar en stad och lite gruvor i Mörkrets berg, varifrån de flyttade för
ca 1500 år sedan för att svartfolken ökade och relationen med Imperiet försämrades? Skulle vilja det för att dvärgmarkeringen i EAK är i Aidne och inte i Mörkretsberg, samt att Mörkrets berg är svartfolksinfekterat som fan!? :?:
Skulle Tang-Kauzher kunna ligga helt ytterst i de ostra Aidnebergen (med utpostr i Morkerbergen dar rikets gamla salar befinner sig) och inte vara det markerade område som syns på Nostratiet-kartan?
Fick namligen en ide om att det blåmarkerade området inte ar ett samlad dvargarike utan endast markerar området dar dvargarna bor? Kanske krångligt men jag ser fore mig Aidnebergens dvargar som mera splittrade an rikerna i Nidabergen och Grynnerbergen...

En annan lokalisering for Tang-Kauzher skulle kunna vara i de allra ostligaste Melashebergen norr om Aidnebergen? :?
En lösning jag gillar. :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ostra Melashe eller ostra Aidne?

...och kom garna med forslag till vad Tang-Kauzher heter på gryndur och oversatt till manniskospråk, leta i gryndurordlistan! :)
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Östra Aidne (tycker det ligger tillräckligt långt österut faktiskt). Idag viktigaste porten är den Caddo handlar med och som bidrar med trupp till Zygosunds bro. Tangväldet har några gruvsamhällen kvar i sydvästra Mörkrets berg, men resten av bergen är övertagna av svartfolken. I östligaste Mörkrets berg har dock Nidabergens dvärgar öppnat några mindre gruvsamhällen vilket ogillas skarpt av Tang som anser bergen vara deras för framtida återerövring.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tangväldet (manniskornas benamning på riket!) låter vi då ligga i ostligaste Aidnebergen. Dvargarna har handlar både med Fristaden och med dalkerna i Ereno (sakert aven flera) och deras rike lokaliseras någonstans under det ostligaste svartfolksreviret (de brunsvarta markeringarna) enligt nedanstående karta over Nostratiet:

http://img75.imageshack.us/img75/2179/h ... ietrn4.jpg

Det blåmarkerade området langre vasterut ar Aidnedvargarnas områden, mojligtvis rike. De handlar också med Fristaden och Ereno (friskt konkurerande med Tangdvargarna).

Blir det bra? :)

Nidadvargar i ostligaste Morkerbergen, har du lite flera tankar? Vill garna veta mera så att det går att passa in med det Kihzâr-Khôn jag beskriver i Nargur.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag tror jag får förklara lite hur jag ser på situationen och källorna.
1) Jag tycker det skall finnas ett begränsat antal dvärgriken, gärna max 7-8, inte fler. Övriga dvärgar är utvandrare eller bosättningar stående under något närliggande rike (likt prospekterarna i Barbia lyder under Nidabergen). Detta för att behålla mystiken kring dvärgarnas riken. Jag börjar känna viss oro för att det går inflation i dvärgriken i Ereb, men jag kan ha fel.

2) Tangriket ligger enligt källorna i Mörkretsberg. Eftersom EA inte visade någon större dvärgbosättning där valde jag att slå ihop detta med Aidneriket som saknade namn. Tyckte jag på det viset förklarade motsägningen. Kanske motsade inte källorna varandra?

3) Jag tycker att det finns två alternativ. Antingen är Aidne=Tang eller så är de olika riken. Om de är olika riken återförvisar vi Tang till Mörkretsberg i enlighet med källorna och jag stryker mina historiska förklaringar. Att ha två konkurerande riken i Aidne tycker jag är överflödigt och onödigt.

4) Jag tycker Kardbergen är breda nog för två olika riken så som det växt fram här, men tycker inte det skall finnas två riken i Klomeller-Melashebergen. Återigen lite för många dvärgriken. Mindre gruvsamhällen/städer eller bosättningar kan dock slängas ut lite varstans utan allt för bistra miner från min sida.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:1) Jag tycker det skall finnas ett begränsat antal dvärgriken, gärna max 7-8, inte fler. Övriga dvärgar är utvandrare eller bosättningar stående under något närliggande rike (likt prospekterarna i Barbia lyder under Nidabergen). Detta för att behålla mystiken kring dvärgarnas riken. Jag börjar känna viss oro för att det går inflation i dvärgriken i Ereb, men jag kan ha fel.
Tycker samma. Vill garna inte ha dvargriken i var och varannan uppstickande bergsbit men å andra sidan behover inte alla samhallen dar dvargar hittas vara riken (se svar fråga 4).
Mikael wrote:2) Tangriket ligger enligt källorna i Mörkretsberg. Eftersom EA inte visade någon större dvärgbosättning där valde jag att slå ihop detta med Aidneriket som saknade namn. Tyckte jag på det viset förklarade motsägningen. Kanske motsade inte källorna varandra?
Ett rike i Aidnebergen tror jag ingenstans står omtalad utan det står om dvargarna i Aidnebergen. Kan synas vara en obetydlig skillnad men det var utifrån en sådan jag tankte. Aidnedvargarna ar inte samlade i ettt rike utan deras region (det blåmarkerade på kartan) består av ett antal sjalvstandiga stader och garna utstickande kolonier med varierande lojalitetsband. Om vi valjer den losningen kan Tangvaldet finnas enligt din forklaring i de allra ostligaste Aidnebergen (med bosattningar/gruvor "hemma" i Morkerbergen).

Tros om det?
Mikael wrote:3) Jag tycker att det finns två alternativ. Antingen är Aidne=Tang eller så är de olika riken. Om de är olika riken återförvisar vi Tang till Mörkretsberg i enlighet med källorna och jag stryker mina historiska förklaringar. Att ha två konkurerande riken i Aidne tycker jag är överflödigt och onödigt.
Ni andra; skal Tangvaldet vara synonymt med Aidnebergens dvargar eller gjor vi enligt mitt ovanstående svar?
Mikael wrote:4) Jag tycker Kardbergen är breda nog för två olika riken så som det växt fram här, men tycker inte det skall finnas två riken i Klomeller-Melashebergen. Återigen lite för många dvärgriken. Mindre gruvsamhällen/städer eller bosättningar kan dock slängas ut lite varstans utan allt för bistra miner från min sida.
Angående Klomeller-Melashebergen se svar i Klomellien-tråden.

Mindre dvargbosattningar och samhallen tycker jag absolut kan få finnas lite varstans, garna också några i symbios med manniskor så som det ligger till i den underjordiska staden Nordsal som beskrivs i Djupets fasor-modulen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Dvarriket Marnhall som vije beskriver och placcerar i Kardbergen, skal vi gora det unikt eller kanske koppla det till Kward'zak i Jorduashur eller Küldkres norr om Palinor? :?

Beskrivning: viewtopic.php?p=9500#9500
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

I Monster & Män står det dvärgriket i Aidnebergen.

I EAK är det också markerat i östra Aidne större population dvärgar på folkslagskartan, men saknas i Mörkrets berg, hur vi nu väljer att tolka det.

Är det ingen annan än Birke och jag som är intresserad av att utreda var dvärgrikena finns?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:Dvarriket Marnhall som vije beskriver och placcerar i Kardbergen, skal vi gora det unikt eller kanske koppla det till Kward'zak i Jorduashur eller Küldkres norr om Palinor? :?

Beskrivning: viewtopic.php?p=9500#9500
Stämning känns som kopplad till Küldkres och norddvärgarna, men kan det inte vara sitt eget mindre rike. Jag ser en brödratvist som splittrade riket i två!? Övriga dvärgar räknar dem dock som ett rike. (Marnhall ser jag som målet för den underjordiska vägen i Djupets Fasor.)
Last edited by Mikael on 2009-03-31 11:28, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

:?: Hur skall vi definiera dvärgriken och dvärgstäder (portar, gruvbosättningar m.m.). För det känns som det behöver göras och att dvärgsamhällena tycks kunna grovt indelas i de två ovanstående.

:idea: Vad sägs om: alla dvärbosättningar med en port till underjorden kallas städer (om de inte är alldeles jättesmå då de kanske snarast kallas bosättning, koloni eller ort?). De dvärgstäder som har en Kung är Dvärgriken. Dvärgriken finns det inte så många av, men i princip alla dvärgstäder anger sin trohet till ett rike och dess kung. (Frågan är då om källornas användning av Riken skall anses vara människors felaktiga uppfattning eller angivna i sten? Kanske beror på det enskilda fallet?)
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1434
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Mycket att läsa här. Generellt sluter jag mig till Mikael och till Birke: få dvärgariken, och gärna "halvformer" som antingen inte är fullständiga riken, eller tillhör en större enhet.

Kanske dvärgarna i Aidnebergen är av Zorakisk eller Kardisk nationalitet.

Vad gäller Kuldkres så var min ursp. vision de ensliga resterna av ett rike: lite "efter katastrofen" i en region som gudarna glömde. Jag får läsa igenom Marnhall innan jag uttalar mig vidare. Om Marnhall är en "del" av Kuldkres kan det rubbba bilden av ett rike i ruiner, men det kanske inte heller ar ett aktuellt forslag
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote::?: Hur skall vi definiera dvärgriken och dvärgstäder (portar, gruvbosättningar m.m.). För det känns som det behöver göras och att dvärgsamhällena tycks kunna grovt indelas i de två ovanstående.
I vad jag skrivit om dvärgarna så har jag utgått och inspirerats från vad som sägs i Nidländska Reningen-modulerna (främst "Helvetesfortet") om deras samhällen. Med "deras" avser jag grynnerdvärgarna, de dvärgar och deras kultur som härstammar från det forna storriket i Grynnerbergen, och inte såkallade nordadvärgar, de dvärgar som bebor Kard, Marjura osv.

Riken ( -khôn )
Består av en eller flera städer. Regeras av en kizdin (kung).

Städer ( -toth )
Tillhör ett rike, eller kan ev. ensam utgöra ett rike. Städerna styrs av något slags överhuvud, förslagsvis en såkallad thâr, eller möjligtvis av en grupp zazadan (adliga/hantvärksmästare).

Portar ( -meth )
Dessa tillhör antingen ett rike eller en stad och är dvärgarnas öppningar och försvarsanläggningar mot ”ovanjorden”. Bebos av krigare och är möjligtvis även centra för handel med icke-dvärgar.

Torn ( -dohr )
Helt min egen ide från Nargur-tråden och behöver inte vara något allmänt inom grynnerkulturen. Tänkt att i de fall dvärgarna behöver bygga något ovanför underjorden, exempelvis en befästning längs en handelsled (som Zygosunds bro i Nostratiet), kallas det ett ”torn”.
Exempel: Athmôz-Dohr (nidadvärgisk: Môethazadôr) i den såkallde Timmerstaden längs karavanvägen genom Nargur.
Mikael wrote: :idea: Vad sägs om: alla dvärbosättningar med en port till underjorden kallas städer (om de inte är alldeles jättesmå då de kanske snarast kallas bosättning, koloni eller ort?). De dvärgstäder som har en Kung är Dvärgriken. Dvärgriken finns det inte så många av, men i princip alla dvärgstäder anger sin trohet till ett rike och dess kung. (Frågan är då om källornas användning av Riken skall anses vara människors felaktiga uppfattning eller angivna i sten? Kanske beror på det enskilda fallet?)
Se ovanstående förslag. Förvirring angående vad som är ett ”rike” kan mycket väl skyllas människors missuppfattningar.

Sen kan dvärgarna (och jag talar fortfarande om grynnerdvärgarna även om liknande kan gälla andra dvärgar) kanske ha ett namn för kolonier som de upprättar på nya platser både inom och utom sina riken. Detta är bosättningar som prospektörer och handelsdvärgar lägger grundlaget till och som eftervart kan utveckla sig till städer eller portar. En koloni är alltså början till en större bosättning och lyder således under den stad eller det rike som den utgått ifrån.

Utöver alla dessa i grynnerdvärgisk tradition huggna defineringar kan självklart andra sorters boättningar finnas men då rör det sig om mindre sådana och förmodligen självstyrande eller i något slags samförstånd med mänskliga statsbildningar.


Lade för länge sen förslaget med städer, riken och portar fram och språkmästare Adragoor verkade samtycka:
Adragoor wrote:
birkebeineren wrote:I Helvetesfortet-modulen förekommer vissa dvärgiska ord som rör deras bostäder:

tôth - stad
khôn - rike
meth - port

Kunne det vara en idé att göra dessa gemensamma i alla dvärgiska samhällen, dvs att alla namn på städer, riken och portar innehåller dessa ord?
Jag föreslår att jag lägger till följande tre rötter i gryndurordlistan:

t-t-h
kh-n
m-t-h

Absolut hade det varit en idé att t.ex. låta många namn på dvärgriken sluta med -khôn. Iaf deras gryndurnamn. Ordet khôn kan ju mycket väl bli chum, kôn, ghôn eller ngt annat på andra dvärgspråk...
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Låter bra Mäster Birke.
Post Reply